wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język francuski:

 • prononciation       
  (Noun  f) (noun   ) [, gram: f]
   
  Manière dont les mots sont transformés en sons quand on parle.
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • signification       
  (  f) (noun   )
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • Devant l'Amour et devant la Mort .. ça ne sert à rien d'être...   
 • I'ai   
 • Les Houches   
 • Moi aus si docteur   
 • a     
  (noun   )
 • accent       
  (noun   )
 • ai   
 • articulation       
  (noun   )
 • aublie   
 • aus   
 • aussi     
  (advb   )
 • bonjour             
  (noun   )
 • de               
  (prep   )
 • diction   
  (noun   )
 • docteur       
  (noun   )
 • eu   
 • i     
  (noun   )
 • justement     
  (advb   )
 • le     
  (pron, detr   )
 • mais     
  (advb, noun, conj   )
 • moi     
  (pron, noun   )
 • parle   
 • peur       
  (noun   )
 • shalimar   
 • si     
  (advb, conj   )
 • tout     
  (advb, pron, noun, detr   )
 • tu as   
 • élocution   
  (noun   )
 • éloquence   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
W kontekście partnerstwa wschodniego i wschodniego wymiaru Unii trzeci pakiet ma także, jak widać, swoją wymowę.Dans le contexte du Partenariat oriental de l'UE et de la dimension orientale, ce troisième paquet s'exprime clairement.
Była to osoba na oko czterdziestoletnia, o pięknych ramionach, burbońskim nosie i monotonnej wymowie; na kasztanowych włosach miała tego wieczora skromną gipiurową chusteczkę spadającą trójkątem z tyłu głowy.C’était une femme de la quarantaine environ, à belles épaules, à nez busqué, à la voix traînante, et portant, ce soir-là, sur ses cheveux châtains, un simple fichu de guipure qui retombait par derrière, en triangle.
na piśmie. - Chociaż popieram ogólną wymowę przedmiotowego sprawozdania, sprzeciwiam się brakowi jego wyważenia w kwestii Cypru.par écrit. - (EN) Tandis que je soutiens l'essentiel de ce rapport, je m'oppose à l'absence d'équilibre sur la question particulière de Chypre.
Posłowie z Partii Zielonych w Parlamencie Europejskim twierdzą, że wymowa pakietu została osłabiona.Les députés verts de cette Assemblée ont affirmé que le paquet avait été édulcoré.
Chciałbym poprawić moją wymowę angielską.J'aimerais améliorer ma prononciation de l'anglais.
Pańska wymowa jest fatalnaVotre prononciation est terrible
Jest to również znak o szczególnej wymowie w obecnym kontekście.C'est aussi un signal particulièrement important dans le contexte actuel.
Taka jest również główna wymowa sprawozdania i bardzo cieszymy się z osiągnięcia zgody w tym zakresie.C'est également l'orientation globale du rapport et nous apprécions l'accord sur ce point.
Zgodnie z wymową sprawozdania Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski wydał zgodę na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa.Conformément au rapport, la commission des affaires juridiques recommande au Parlement européen de défendre l'immunité de M. De Magistris.
Układ eksperymentalny musi być uzasadniony zakładanym stosowaniem dodatku i mieć dostateczną wymowę statystycznąLe protocole expérimental utilisé doit être justifié par rapport à l
Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.Une raison à cela, qui renforce le message du rapport, réside dans les mauvaises conditions de travail et dans le système de salaires inéquitables appliqué à certains groupes défavorisés.
Wymowa znaku musi jednak skupiać się całkowicie na wartości symbolicznej i edukacyjnej, a nie na walorach estetycznych obiektu, jak to jest w przypadku innych inicjatyw dotyczących promowania dziedzictwa kulturalnego - będzie to cecha wyróżniająca znak.Ce dernier doit toutefois se focaliser essentiellement sur la valeur symbolique et éducationnelle des sites plutôt que sur leur aspect esthétique - comme le font d'autres organismes de promotion du patrimoine culturel - afin de se différencier clairement de ceux-ci.
na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.par écrit. - (EN) Les quatre députés européens irlandais du Fine Gael ont voté en faveur du rapport sur l'acte pour un marché unique pour les entreprises et la croissance parce que nous soutenons l'intention globale de cette résolution. Nous ne sommes cependant pas favorables à l'ACCIS, comme nous l'avons clarifié dans des explications antérieures.
(DE) Panie urzędujący przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie przewodniczący Parlamentu! Zgadzam się w jednej kwestii z panem Karasem, mianowicie że liczba powtórzeń słowa "społeczny” w tekście nie jest istotna, lecz wymowa samego tekstu.(DE) Monsieur le Président en exercice, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président du Parlement, je suis d'accord avec M. Karas sur un point: ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois que le mot "social" est employé, mais l'esprit du texte lui-même.
AIe oprócz siInego, Iondyńskiego akcentu i jąkania się,Rains miał też inne probIemy z wymowąMais il avait un fort accent cockney, un bégaiement et d' autres problèmes d' élocution
Wymowa kantońskaPrononciation cantonaise &
Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowanapar conséquent, tout en approuvant les objectifs et les actions définis dans la communication, invite la Commission à prendre acte de son avis et à adopter les mesures nécessaires pour améliorer encore la communication
Może uczyć młodsze dzieci... i pomagać pani poprawić wymowę, panno MinchinElle pourra aider les plus petites... et réussira peut- être à améliorer votre prononciation
Nauka o wymowieLa science du langage
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.L'idée maîtresse soulevée par ce rapport est celle d'une approche horizontale promouvant l'innovation dans tous les secteurs d'activité, dans l'ensemble de l'économie et dans la société en général.
Zabieram głos, by wyrazić zadowolenie z powodu powszechnego poparcia, jakiego Zgromadzenie udzieliło projektowi przedstawionemu przeze mnie wraz z posłami Pannellą i Onyszkiewiczem. Projekt ten ma inną wymowę niż to, co mówiła tutaj dziś komisarz Ferrero-Waldner, gdyż opowiadamy się w nim po jednej ze stron: po stronie poszukiwania prawdy, poszukiwania prawdziwych powodów zerwania rozmów między Chińczykami a Tybetańczykami, nie zajmując stanowiska neutralnego, jak niestety nadal czynią to Komisja i Rada, jak gdyby wystarczało po prostu mieć nadzieję na dialog między stronami.Cette proposition s'écarte des propos tenus aujourd'hui par Mme Ferrero-Waldner en ce qu'elle prend parti: celui de la quête de la vérité, des véritables raisons de l'échec des négociations entre les Chinois et les Tibétains. Elle ne se contente pas d'examiner la situation d'un point de vue neutre, comme continuent malheureusement de le faire la Commission et le Conseil, comme s'il était suffisant que nous espérions l'instauration d'un dialogue entre les deux parties.
Na dodatek, podejmowane przeze mnie i innych próby zagwarantowania, że główną wymową tego znaku pozostanie dziedzictwo, a nie integracja polityczna, zostały udaremnione.En outre, les efforts que certains collègues et moi-même avons déployés afin que le label reste consacré au patrimoine plutôt qu'à l'intégration politique, ont été balayés.
- Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!(EN) Monsieur le Président, je vous félicite d'être parvenu à prononcer mon nom, qui n'est pas des plus faciles!
Dla Hiszpanii, która walczyła o utrzymanie proeuropejskiej wymowy Traktatu, wsparcie tej Izby było bardzo zachęcające i pomogło w podjęciu decyzji.Pour l'Espagne, qui s'est battue pour maintenir l'orientation pro-européenne et l'équilibre du traité, le soutien de cette Assemblée s'est révélé encourageant et décisif.
Spory pomiędzy Rosją, Norwegią, USA i Kanadą mają oczywiście również wymowę geopolityczną.Les litiges entre la Russie, la Norvège, les États-Unis et le Canada ont bien entendu également une importance sur le plan géopolitique.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,512 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.