wymowa: IPA: ˈf‿ʧ̑tɛrɨ ˈɔʧ̑ɨ

Tłumaczenia na język francuski:

  • en tête à tête   
     
    na osobności, bez udziału osób trzecich
  • entre quatre yeux   
     
    na osobności, bez udziału osób trzecich

Przykładowe zdania z "w cztery oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do przekazania w cztery oczy
fr On peut se voir ailleurs?
pl Zabraklo mi odwagi, by powiedziec ci to w cztery oczy
fr Je n' avais pas le courage de te le dire entre quatre yeux
pl Jutro mam się spotkać z agentem FBI w cztery oczy
fr Demain j' espere avoir un tete- a- tete avec l' agent du FBi responsabe du dossier
pl Chcielibyśmy uciąć sobie małą pogawędkę, w cztery oczy
fr Ex cusez- nous, nous devons discuter en tête- à- tête
pl Porozmawiajmy w cztery oczy
fr J' ai à vous parler en privé, Kirk
pl Chcemy porozmawiać w cztery oczy
fr Je dois lui parler en tête- à- tête
pl Może jak pogadamy w cztery oczy z Yeagerem i innymi
fr Si on parlait en privé á Yeager et á d' autres gars
pl Chciałbym z nim porozmawiać w cztery oczy
fr J' aimerais lui parler moi- même
pl Miałeś rację, żeby porozmawiać w cztery oczy
fr Vous aviez raison de vouloir me parler de vive voix
pl Zanim porozmawiamy w cztery oczy, muszę zadać ci kilka pytań
fr Avant de nous rencontrer. je dois te poser quelques questions
pl Zabrakło mi odwagi, by powiedzieć ci to w cztery oczy
fr Je ravais pas le courage de te le dire entre quatre yeux
pl Rozmowa w cztery oczy okazała się bardzo elastyczna
fr L' entrevue orale est très flexible
pl Omar, możemy porozmawiać w cztery oczy?
fr Omar, puis je parler seul avec vous?
pl Raczej tak, ale czy możemy minutkę porozmawiać w cztery oczy panie sędzio?
fr Oui, mais peut- on vous voir seul?
pl Rano odbylem z wiežniem... rozmowe w cztery oczy
fr J' ai eu un entretien à cœur ouvert... avec le détenu, ce matin
pl Po prostu myślę, że mógłbyś wpaść i porozmawialibyśmy o tym w cztery oczy
fr Tu devrais venir pour qu' on en parle en tête à tête
pl Czy możemy porozmawiać w cztery oczy?
fr Je peux vous parler en privé un instant, s' il vous plaît?
pl Moge z panem porozmawiac w cztery oczy?
fr Je peux vous parler seul à seul?
pl Na liście MRS usuwanych u bydła znajdują się: czaszka, z wyłączeniem żuchwy, w tym mózgowie i oczy jak również rdzeń kręgowy zwierząt w wieku ponad ‧ miesięcy; kręgosłup, z wyłączeniem kręgów ogonowych, wyrostków kolczystych poprzecznych kręgów wystających, piersiowych i lędźwiowych i grzebienia krzyżowego pośrodkowego oraz skrzydeł kości krzyżowej, ale w tym zwoje rdzeniowe i rdzeń kręgowy zwierząt powyżej dwudziestu czterech miesięcy; migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdym wieku
fr La liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous ages
pl Co się tyczy kapitału wysokiego ryzyka na nanotechnologie, Mitsui postanowił przeznaczyć w ciągu następnych czterech lat prawie ‧ mln euro na inwestycje w zakresie nanotechnologii, natomiast Fundusz Technologii Krytycznych przeznaczy ok. ‧ mln euro na prace badawcze w dziedzinie N&N
fr En termes de capital-risque, la Mitsui a décidé d'investir pratiquement ‧ millions d'euros dans les nanotechnologies au cours des quatre prochaines années et le Fonds pour les technologies critiques consacrera ‧ millions d'euros à la recherche N&N
pl Dwadzieścia cztery godziny po podaniu dożylnym do obu oczu królików radioaktywnej dawki pegaptanibu znacznik gromadził się głównie w płynie ciała szklistego, siatkówce i cieczy wodnistej
fr Chez le lapin et vingt-quatre heures après une administration intravitréenne dans les deux yeux d une dose radiomarquée de pegaptanib, la radioactivité était essentiellement distribuée dans l humeur vitrée, la rétine et l humeur aqueuse
pl W skład tej dyrekcji generalnej, która liczy ok. ‧ pracowników, wchodzi duża jednostka- biblioteka prawnicza, kierowana przez dyrektora, jak również grupa osób zajmujących się analizą oraz dokumentacją obecnie rozdzielona w ramach czterech wydziałów, z których jeden zajmuje się informatyką prawną
fr Cette direction générale, qui compte près de ‧ collaborateurs, comprend une importante Bibliothèque juridique placée sous la responsabilité d'un directeur ainsi qu'une équipe de chercheurs et de documentalistes regroupée actuellement au sein de quatre unités, dont une chargée de l'informatique juridique
pl W ‧ badaniach klinicznych, którymi objęto ‧ pacjentów, preparat EMADINE podawano jeden do czterech razy na dobę do obu oczu przez okres do ‧ dni
fr Au cours de ‧ études cliniques incluant ‧ patients, Emadine a été administré une à quatre fois par jour dans les deux yeux, pendant une durée qui pouvait aller jusqu' à ‧ jours
pl Wczoraj w tym duchu zaufania przyszli do nas bliscy ofiar Cesarego Battistiego, który brutalnie i bez uzasadnienia zabił cztery dobre i pracowite osoby na oczach ich rodzin i dzieci.
fr C'est dans cet esprit de confiance que sont venues ici hier les familles des victimes de Cesare Battisti, qui a tué quatre personnes honnêtes et travailleuses lors d'un massacre insensé perpétré sous les yeux de leurs familles et de leurs enfants.
pl Pod bezpośrednim zwierzchnictwem sekretarza generalnego KR dyrektor ten kieruje Dyrekcją Administracji i Finansów, w której pracuje ok. ‧ urzędników i innych pracowników podzielonych na cztery działy
fr Sous l'autorité directe du secrétaire général, le directeur dirige la direction Administration et finances composée de quelque ‧ fonctionnaires et agents répartis en quatre unités
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1863340 zdań frazy w cztery oczy.Znalezione w 736,595 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.