wymowa: IPA: ˌstɔ̃matɔˈlɔɟja

Tłumaczenia na język francuski:

 • stomatologie   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny dział medycyny, dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka;
 • dentisterie   
  (noun   )
 • médecine dentaire   
 • odontologie   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

StomatologiaChirurgien-dentiste
stomatologia weterynaryjnadentisterie vétérinaire

Przykładowe zdania z "stomatologia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Program studiów zakończonych uzyskaniem dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmiotyLe programme d
stomatologia zapobiegawczaDentisterie préventive
szkolenie prowadzące do uzyskania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego specjalizację w zakresie stomatologii i chirurgii jamy ustnej oraz chirurgii twarzowo-szczękowej (podstawowe szkolenie medyczne i stomatologiczne) również wymaga ukończenia kursu lekarza dentysty, o którym mowa w art. ‧ dyrektywy Rady nr ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w odniesieniu do działalności lekarzy dentystówquant à la formation conduisant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
społeczne aspekty stomatologiiAspects sociaux de la pratique odontologique
Przedmioty bezpośrednio związane ze stomatologiąMatières spécifiquement odonto-stomatologiques
odpowiednią wiedzę na temat ogólnego stanu, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych oraz wpływu środowiska naturalnego i społecznego na stan zdrowia człowieka w zakresie, w jakim czynniki te mają wpływ na stomatologięune connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l
W przypadku pacjentów, u których w okresie leczenia bisfosfonianami wystąpiła martwica kości szczęki, stomatologia chirurgiczna może zaostrzyć ten stanLa chirurgie dentaire peut aggraver l état des patients développant une ostéonécrose de la mâchoire pendant un traitement par bisphosphonate
odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologiiconnaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire
stomatologia zachowawczaDentisterie conservatrice
Dotyczy: egzaminów wstępnych na kierunkach medycyna i stomatologiaObjet: Épreuves d'admission à la Faculté de médecine et d'odontologie en Italie
stomatologiastomatologie
W przypadku pacjentów z współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, niewystarczająca higiena jamy ustnej, choroba przyzębia) przed leczeniem bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne z zastosowaniem odpowiedniej stomatologii zapobiegawczejUn examen dentaire avec soins dentaires préventifs appropriés doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patients ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple: cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie, mauvaise hygiène buccodentaire, maladie parodontale
Dotyczy: materiału syntetycznego stosowanego w stomatologiiObjet: Matières plastiques utilisées pour les soins dentaires
Dotyczy: Europejskiej Karty Zdrowia i stomatologiiObjet: Carte européenne d'assurance maladie et dentisterie
środki znieczulające i uspokojenie polekowe w stomatologiiAnesthésie et sédation en dentisterie
Państwa Członkowskie uzależnią przyznanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji danej osoby jako lekarza dentysty od posiadania jednego z dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji w dziedzinie stomatologii, określonych w art. ‧, lub posiadania dokumentów, określonych w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWGLes États membres subordonnent la délivrance d
Program studiów zakończonych uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmiotyLe programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières ci-après
stomatologia, chirurgia szczękowo-twarzowa i jamy ustnej (podstawowe wykształcenie medyczne i stomatologicznechirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
stomatologia dziecięcaPédodontie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy stomatologia.Znalezione w 0,392 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.