wymowa: IPA: ˈpxlji ˈtark

Tłumaczenia na język francuski:

  • marché aux puces   
    (  m) (noun   )
     
    bazar z rzeczami używanymi, artykułami dla kolekcjonerów

Picture dictionary

marché aux puces
marché aux puces

Przykładowe zdania z "pchli targ", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zrobiłeś najazd na pchli targ?
fr Tu as dévalisé les Puces?
pl Produkt można stosować również jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry, uczuleniowej reakcji psów na ugryzienia pcheł
fr Il peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chiens aux piqûres de puces
pl Ten produkt leczniczy weterynaryjny może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS
fr ProMeris Spot-on peut participer à un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP
pl Oznacza to, że węgierski rząd i Komisja działali w sposób demokratyczny i zgodny z prawem, a wy urządzacie tu dziś sobie polityczny pchli cyrk.
fr Le gouvernement hongrois et la Commission ont ainsi agi dans le respect de la législation et de façon démocratique, pendant que vous étiez occupés ici à monter un cirque de puces savantes.
pl Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD
fr Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces (DAPP
pl Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD
fr Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces
pl Produkt ten można stosować jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry (APZS
fr Le médicament peut être intégré à un programme thérapeutique contre la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP
pl Preparat można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji psów na ukąszenia pcheł
fr Il peut également être intégré à un programme thérapeutique de lutte contre la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique aux piqûres de puces
pl Wreszcie, panie i panowie, powinniśmy się zajmować problemami, których rozwiązanie jest daleko bardziej pilne niż obecny polityczny pchli cyrk.
fr Pour en finir, nous devrions, Mesdames et Messieurs, aborder des questions dont la résolution est bien plus importante que ne l'est ce cirque de puces politiques.
pl Produkt można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji kotów na ukąszenia pcheł
fr Il peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chats aux piqûres de puces
pl Wydarzenie to powstało z inicjatywy grupy młodych ludzi, przy poparciu Hermandad de la Probe, z chęci promowania tej odmiany sera wówczas mało znanego i który, spożywany niegdyś wyłącznie w gospodarstwach i z rzadka sprzedawany na targu w Grado, zaczął pojawiać się na licznych stołach i w restauracjach Asturii i Hiszpanii, by nawet, przekraczając granice kraju, zagościć na stołach innych regionów świata
fr L'événement a vu le jour à l'initiative d'un groupe de jeunes soutenus par la Hermandad de la Probe, dans le but de promouvoir la production de cette variété de fromage peu connue jusqu'alors et qui, autrefois limitée à la consommation propre et à la vente des rares excédents sur le marché de Grado, est devenue présente sur de nombreuses tables et dans de nombreux restaurants des Asturies et d'Espagne, allant même jusqu'à passer les frontières et se retrouver dans d'autres régions du monde
pl Państwa Członkowskie mogą ograniczyć możliwość wykorzystania takiego sprzętu prezentowanego na wystawach czy targach, łącznie z możliwością uruchomienia, z powodów wynikających z właściwego i skutecznego wykorzystania widma radiowego oraz uniknięcia szkodliwej ingerencji w odniesieniu do kwestii mających związek z ochroną zdrowia publicznego
fr que les États membres peuvent limiter la mise en service, y compris l
pl przyznawana jest pomoc do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji i stron internetowych oraz usług zastępstwa
fr jusqu'à ‧ % des coûts en ce qui concerne l'enseignement et la formation; les services de conseil fournis par des tiers; l'organisation de forums, concours, expositions et foires; les publications et les sites web; et les services de remplacement
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ stanowi również, że bydło przeznaczone do udziału w imprezach kulturalnych i sportowych (z wyjątkiem targów i wystaw) może być identyfikowane nie przy pomocy pasków informacyjnych umieszczanych na uszach, lecz przy pomocy innego systemu identyfikacyjnego, zapewniającego równorzędne gwarancje i zatwierdzonego przez Komisję
fr Le règlement (CE) no ‧/‧ prévoit aussi que les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs (à l'exception des foires et des expositions) peuvent être identifiés, plutôt que par la marque auriculaire, selon un système d'identification offrant des garanties équivalentes et agréé par la Commission
pl Koszty realizacji przez stowarzyszenia audytów i analiz zarządzania, rentowności oraz inwestycji, badań rynku, jak również organizacji konkursów, wystaw i targów
fr Coûts liés à la réalisation, par des associations, d'audits, d'analyses de gestion, de viabilité et d'investissement et d'études de marché, et à l'organisation de concours, d'expositions et de foires
pl pisemny wniosek sporządzony przez przyjmującą osobę prawną, spółkę, lub przyjmujące biuro lub ich oddziały, władze państwowe lub lokalne państw członkowskich lub komitety organizacyjne targów, wystaw, konferencji i sympozjów mających miejsce na terytorium państw członkowskich
fr une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’une organisation ou d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 974 zdań frazy pchli targ.Znalezione w 1,291 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.