wymowa: IPA: ˈpxlji ˈtark

Tłumaczenia na język francuski:

  • marché aux puces   
    (Noun  m) (noun   )
     
    bazar z rzeczami używanymi, artykułami dla kolekcjonerów
  • brocante   
    (Noun  ) (noun   )

Picture dictionary

marché aux puces
marché aux puces

Przykładowe zdania z "pchli targ", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zrobiłeś najazd na pchli targ?
fr Tu as dévalisé les Puces?
pl Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD
fr Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces (DAPP
pl Ten produkt leczniczy weterynaryjny może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS
fr ProMeris Spot-on peut participer à un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP
pl Oznacza to, że węgierski rząd i Komisja działali w sposób demokratyczny i zgodny z prawem, a wy urządzacie tu dziś sobie polityczny pchli cyrk.
fr Le gouvernement hongrois et la Commission ont ainsi agi dans le respect de la législation et de façon démocratique, pendant que vous étiez occupés ici à monter un cirque de puces savantes.
pl Wreszcie, panie i panowie, powinniśmy się zajmować problemami, których rozwiązanie jest daleko bardziej pilne niż obecny polityczny pchli cyrk.
fr Pour en finir, nous devrions, Mesdames et Messieurs, aborder des questions dont la résolution est bien plus importante que ne l'est ce cirque de puces politiques.
pl Produkt ten można stosować jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry (APZS
fr Le médicament peut être intégré à un programme thérapeutique contre la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP
pl Produkt można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji kotów na ukąszenia pcheł
fr Il peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chats aux piqûres de puces
pl Preparat można również stosować jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, uczuleniowej reakcji psów na ukąszenia pcheł
fr Il peut également être intégré à un programme thérapeutique de lutte contre la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique aux piqûres de puces
pl Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD
fr Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique aux Piqûres de Puces
pl Produkt można stosować również jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry, uczuleniowej reakcji psów na ugryzienia pcheł
fr Il peut également être intégré à un programme thérapeutique de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, une réaction allergique des chiens aux piqûres de puces
pl do ‧ % kwalifikowalnych kosztów szkolenia rolników i pracowników rolnych, kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz udziału w nich, a także kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych
fr jusqu'à ‧ % des coûts éligibles de formation des agriculteurs et des travailleurs agricoles; d'organisation de forums, concours, expositions et foires et de participation à ces événements; et de publications, catalogues et sites web
pl Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd
fr Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc
pl wydatki związane z uczestniczeniem w targach krajowych: wynajem powierzchni i stoiska, zabezpieczenie, hostessy, opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży i publikacje związane z tą działalnością
fr à la participation à des foires nationales: la location de l'emplacement et du stand, la sécurité, les hôtesses, les droits de participation, les frais de voyage et les publications en rapport avec l'activité
pl Ust. ‧ stosuje się do wystaw handlowych, przemysłowych, rolniczych lub rzemieślniczych, targów lub podobnych wystaw publicznych albo pokazów, które nie są organizowane w celach prywatnych, w sklepach lub pomieszczeniach handlowych przeznaczonych do sprzedaży produktów zagranicznych, oraz podczas których produkty pozostają pod dozorem celnym
fr Le paragraphe ‧ est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane
pl Od początku ‧ wieku w miastach polskich rozwijały się wolnice, czyli wolne targi, na których mogli sprzedawać swoje wyroby rzemieślnicy nie należący do cechów
fr À partir du XVIIe siècle se développent dans les villes de Pologne des marchés libres sur lesquels les artisans n’appartenant pas à une corporation pouvaient écouler leurs produits
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 974 zdań frazy pchli targ.Znalezione w 1,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.