wymowa: IPA: ɔˈdɛbraʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

 • prendre       
  (Verb  ) (verb   )
 • retirer     
  (verb   )
 • collecter   
  (Verb  ) (verb   )
 • dessables   
 • décrocher     
  (verb   )
 • priver     
  (verb   )
 • recevoir     
  (verb   )
 • répondre       
  (verb   )
 • ôter     
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od odbieraćKategoria:Zerwane miękkie przekierowania

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (6)

konwersacja nieodebrana
conversation manquée
Odebrane pliki
Fichiers reçus
odebranie
réception
Otwórz odebrane pliki
Ouvrir le dossier des fichiers reçus
powiadomienie o nieodebranym połączeniu
notification d'appel en absence

Przykładowe zdania z "odebrać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odbiorę cię o
Je serai ici à ‧ heures
odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
reprendre les déchets ou d'assurer leur valorisation par d'autres moyens; et
Więc, tak po prostu nie odebrałeś
Et s' il vous plait, appelez le Glenn
Przypadkowo odebrałeś Maxa z lotniska, wiesz wszystko o telefonie i oferujesz pomoc?
Par hasard, tu prends Max à l' aéroport, tu connais tout de son téléphone et tu lui offres ton aide?
Wasze działki odbierzecie wieczorem od Eddiego Boudreau
Vous passerez prendre votre part chez Boudreau, ce soir
Odebrałeś mi to, na co pracowałem te wszystkie lata
Tu m' as pris la chose que je protégeais depuis tant d' années, Emel
W porządku; mam nadzieję, że te środki pomogą, ale istnieje ryzyko, że mogą być one źle zrozumiane przez rynki i odebrane jako wyraz rosnącej paniki - a takiego wrażenia z pewnością należy uniknąć.
Bien; j'espère que ces mesures seront utiles, mais elles pourraient aussi être mal interprétées par les marchés et considérées comme une expression de panique omniprésente - et il faut sans aucun doute éviter cela.
Znajdziemy Hancocka... i odbierzemy mu waszą moc
On va retrouver Hancock et récupérer ta force
Nie, nikt mi cię nie odbierze skarbie
Personne ne t' enlèvera à moi
Odbierzesz później
Tu la prendras plus tard
Nie spodziewał się, że odbierze jakaś miła osoba
Il ne s' attendait pas à elle.Et si, et si, et si?
odebrane przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu; lub, jeżeli to niewykonalne
repris par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom, ou, si cela est impossible
Jestem tu, by odebrać ciało Vince' a Tauba
Frank Gordon, ITC, pour le corps de M
liczba i rodzaj zezwoleń FLEGT wydanych przez Ghanę i otrzymanych przez Wspólnotę oraz ilość produktów z drewna wywiezionych z Ghany i odebranych przez Wspólnotę na podstawie tych zezwoleń
le nombre et le type d’autorisations FLEGT délivrées par le Ghana et reçues par la Communauté et le volume de bois et produits dérivés exporté du Ghana et reçu par la Communauté dans le cadre de ces autorisations
Francesco Paolo pojechał odebrać gościa z dyliżansu
Paolo est descendu à la diligence recevoir un hôte
Ja odbiorę.- Dom Racerów.- Witam
Résidence du coureur,- Olá, a pu parler avec le coureur de vitesse?
Frakcję środkową – właściwą – należy odebrać i przechowywać w ciemności
Vient ensuite la fraction du milieu, appelée le cœur, qui doit être récupérée et conservée à l’abri de la lumière
Jak odebranie dziecku lizaka
Rien de plus facile
Sir, dziś rano odebraliśmy te informacje
Echelon a intercepté ceci lors d' un scanning ce matin
W ‧ roku kontyngent włoski w Kosowie (działający w ramach KFOR) zebrał lub odebrał i zniszczył wiele sztuk broni strzeleckiej i lekkiej
En ‧, le contingent militaire italien au Kosovo (opérant au sein de la KFOR) a collecté et/ou saisi puis détruit un certain nombre d'armes légères et de petit calibre
ODBIERZ ZAJĘTY PRZEŁĄCZ ROZMOWYDobra
Quelle sortie je prends?
Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.
Étant donné qu'il est en prison, cependant, il n'a pas pu le recevoir en personne.
Głos zabrali: w sprawie proceduralnej, Robert Kilroy-Silk (Przewodniczący odebrał mu głos, ponieważ wystąpienie nie miało charakteru wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu) i Alessandra Mussolini
Interviennent sur la procédure Robert Kilroy-Silk (M. le Président lui retire la parole, cette intervention n'étant pas un rappel au règlement) et Alessandra Mussolini
Mamy w Europie niezwykłą markę serów wysokiej jakości, więc wykorzystajmy ją i odbierzmy swój udział.
Nous avons une marque extraordinaire de fromages de qualité en Europe, alors pourquoi ne l'utilisons-nous pas et ne prenons-nous pas notre part?
Drugi przypadek dotyczy młodych ludzi w Nowym Jorku, którym powiedziano, aby nie opuszczali hotelu przez co najmniej tydzień, ponieważ mogą zostać odebrani w każdym momencie.
Le deuxième cas est celui de jeunes gens bloqués à New York à qui on a conseillé de ne pas quitter leur hôtel pendant au moins une semaine, car on pourrait venir les chercher à tout moment.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1456 zdań frazy odebrać.Znalezione w 0,92 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.