wymowa: IPA: ˈɲɛbɔ [ˈɲɛbɔ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • ciel         
  (Noun  m) (noun, ijec   )
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  Paradis de l'après vie dans certaines religions.
   
  La partie de l'atmosphère terrestre et l'espace qui la surplombe, qui est visible depuis la surface de la terre. Pendant la journée, elle est perçue comme étant bleue, et noire durant la nuit.
   
  astr. astronomia meteorol. meteorologia, meteorologiczny część atmosfery lub kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera;
   
  Partie de l'espace que nous voyons au-dessus de nos têtes|2
   
  Séjour des bienheureux, paradis|7
 • paradis       
  (Noun  m) (noun   )
 • cieux   
 • au-delà   
  (Noun  ) (advb   )
 • Olympe   
 • Paradise   
  (Noun  )
 • azur       
  (noun, adjv   )
 • ciels   
 • firmament     
  (noun   )
 • pairi daiza   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia raj; miejsce, gdzie jest Bóg (bogowie)

Picture dictionary

ciel
ciel
ciel
ciel

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (16)

atlas nieba
atlas céleste; atlas du ciel
Autostrada do nieba
Les Routes du Paradis
biegun nieba
póle céleste
być w siódmym niebie
être au septième ciel
jak grom z jasnego nieba
comme un cheveu sur la soupe
manna z nieba
manne du ciel; aubaine; bôme; sauce
mapa nieba
carte céleste
mechanika nieba
mécanique céleste
Niebo nad Berlinem
Les Ailes du désir
poruszyć niebo i ziemię
remuer ciel et terre
siódme niebo
septième ciel
świątynia nieba
temple du ciel
Świątynia Nieba
Temple du ciel

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "niebo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Żyli gdzieś ponad światem, między niebem a ziemią, wśród burz, karmiąc się ideałem. Inni ludzie gubili się nie wiadomo gdzie, jak gdyby wcale nie istnieli.
fr C’était une existence au-dessus des autres, entre ciel et terre, dans les orages, quelque chose de sublime. Quant au reste du monde, il était perdu, sans place précise, et comme n’existant pas.
pl Jesteście między niebem a ziemią
fr Vous êtes entre ciel... et terre
pl Świadkowie twierdzą, ze samolot poprostu spadł z nieba
fr Les témoins disent qu' il est juste tombé du ciel
pl Opowiedz o ekskluzywnym apartamencie pod niebem
fr Tu parles d' un appart de luxe
pl Wyraził pan chęć życia w świecie, gdzie niebo nie jest sztuczne
fr Vous vouliez vivre dans un monde où le ciel n' est pas artificiel
pl zmieniająca art. ‧ ust. ‧ załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo
fr modifiant l’article ‧, paragraphe ‧, de l’annexe I du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil portant création de l’entreprise commune Clean Sky
pl Proszę oddalać dopóki nie zobaczymy zielonej krzywej; reprezentuje ona horyzont lokalny. Jeżeli nie zostały zmienione domyślne ustawienia & kstars;, obszar pod horyzontem będzie jednolicie zielony i będzie on reprezentował powierzchnię Ziemi. Biała krzywa natomiast reprezentuje równik niebieski, zaś krzywa brązowa ekliptykę, tj. drogę po której w ciągu roku Słońce porusza się po niebie. Słońce zawsze znajduje się gdzieś na tej krzywej, a planety nigdy nie są od niej oddalone
fr Faites un zoom arrière jusqu' à ce que vous aperceviez une courbe verte & ‧‧;; cette courbe représente votre horizon local. Si vous n' avez pas modifié la configuration par défaut de & kstars;, l' image sous l' horizon devrait être complètement verte, ce qui représente le sol terrestre. Vous apercevrez aussi une courbe blanche qui représente l' équateur céleste et une courbe marron, qui représente l' écliptique, c'est-à-dire le chemin que le Soleil semble suivre dans le ciel au cours d' une année. Le Soleil se trouve toujours quelque part le long de l' écliptique, et les planètes n' en sont pas bien loin
pl Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
fr Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
pl & kstars; graficznym planetarium stworzonym dla KDE. Przedstawia ono dokładną symulację nieba nocą, łącznie z gwiazdami, konstelacjami, gromadami gwiazd, mgławicami, galaktykami, wszystkimi planetami, Słońcem, Księżycem, kometami i planetoidami. Użytkownik może zobaczyć jak wygląda niebo w dowolnym miejscu na Ziemi o dowolnej porze. Interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny i elastyczny. Ekran może zostać podzielony na panele i przybliżany przy użyciu myszy, z łatwością można śledzić obiekty i ich ruch na niebie. & kstars; posiada wiele użytecznych funkcji, a przy tym jego interfejs jest przejrzysty i prosty w użytkowaniu
fr & kstars; est un planétarium de bureau pour & kde;. Il dessine une simulation précise du ciel nocturne, comprenant les étoiles, constellations, amas d' étoiles, nébuleuses, galaxies, toutes les planètes, le Soleil, la Lune, les comètes et les astéroïdes. Vous pouvez voir le ciel comme il apparaît de n' importe quel endroit de la Terre, n' importe quel jour. L' interface utilisateur est très intuitive et flexible. L' affichage peut être déplacé et zoomé avec la souris et vous pouvez facilement identifier les objets, et suivre leur mouvement à travers le ciel. & kstars; inclut beaucoup de fonctionnalités puissantes, bien que l' interface soit propre et simple et d' utilisation amusante
pl Nie jest to klatka schodowa do nieba
fr Pas vraiment un escalier pour le paradis *
pl po przyjęciu statutu wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo, ‧ liderów ZDT i wspólnicy
fr dès l'acceptation des statuts de l'entreprise commune Clean Sky; douze responsables de DTI et les associés
pl Każdy podmiot publiczny lub prywatny z siedzibą w państwie członkowskim lub w kraju będącym członkiem stowarzyszonym z siódmym programem ramowym może ubiegać się o członkostwo we wspólnym przedsiębiorstwu Czyste niebo, pod warunkiem że
fr Toute entité publique ou privée établie dans un État membre ou un pays associé au septième programme-cadre peut introduire une demande en vue de devenir membre de l'entreprise commune Clean Sky, à condition
pl Liderzy ZDT i członkowie stowarzyszeni poszczególnych ZDT powinni otrzymywać wsparcie ze strony wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rzecz prowadzenia prac badawczych, za które są odpowiedzialni
fr Les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés et les membres associés des différents DTI devraient bénéficier du soutien de l'entreprise commune Clean Sky pour réaliser les activités de recherche dont ils sont chargés
pl Jako podmiot posiadający osobowość prawną wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo powinno ponosić odpowiedzialność za swoje działania
fr En tant qu'organe doté de la personnalité juridique, il convient que l'entreprise commune Clean Sky réponde de ses actes
pl Było to skutkiem koszmaru spowodowanego przez całkowicie naturalne zdarzenie, które umieściło nas w ważnym kontekście względem natury i które spowodowało bezprecedensowy paraliż na niebie Europy.
fr C'est le résultat du chaos semé par un événement totalement naturel qui nous a replacés dans un contexte important par rapport à la nature, et qui a provoqué une paralysie sans précédent dans le ciel européen.
pl Dostaniu się do nieba
fr A aller au ciel
pl Niebo stało się troszeczkę wyższe, kontury chmur stały się łagodniejsze, a moi szkolni koledzy zaczęli wkładać cienkie swetry
fr le ciel semblait plus haut,le contour des nuages se faisait plus doux, et on commencait à s' habiller plus chaudement
pl Na niebie śpiewały ptaki.
fr Les oiseaux chantaient dans le ciel.
pl Nie możemy niczego zlekceważyć - będzie nam trudno - ale proszę mi wierzyć, że Fine Gael Party, do której należę, nasz lider i wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego poruszą niebo i ziemię, aby wynik referendum w Irlandii w sprawie traktatu lizbońskiego był na "tak”.
fr Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, (la bataille sera difficile), mais, croyez-moi, le parti Fine Gael dont je suis membre, notre dirigeant et tous les membres du Parlement européen feront tout leur possible pour garantir un "oui" au referendum sur le Traité de Lisbonne en Irlande.
pl Była jak niebo, z którego wiatr spędza chmury. Rozproszył się kłąb smutnych myśli, ściemniających niebieskie oczy; oblicze Emmy promieniało.
fr Ce fut comme le ciel, quand un coup de vent chasse les nuages. L’amas des pensées tristes qui les assombrissaient parut se retirer de ses yeux bleus; tout son visage rayonna.
pl Myślisz, że istnieje niebo?
fr Crois- tu qu' il y a un ciel?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1063 zdań frazy niebo.Znalezione w 0,566 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.