wymowa: IPA: ˈɲɛbɔ [ˈɲɛbɔ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • ciel         
  (Noun  m) (noun, ijec   )
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  Paradis de l'après vie dans certaines religions.
   
  La partie de l'atmosphère terrestre et l'espace qui la surplombe, qui est visible depuis la surface de la terre. Pendant la journée, elle est perçue comme étant bleue, et noire durant la nuit.
   
  astr. astronomia meteorol. meteorologia, meteorologiczny część atmosfery lub kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera;
 • paradis       
  (Noun  m) (noun   )
 • Olympe   
 • au-delà   
  (Noun  ) (advb   )
 • azur       
  (noun, adjv   )
 • cieux   
 • firmament     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia raj; miejsce, gdzie jest Bóg (bogowie)

Picture dictionary

ciel
ciel
ciel
ciel

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (15)

atlas nieba
atlas céleste; atlas du ciel
Autostrada do nieba
Les Routes du Paradis
biegun nieba
póle céleste
być w siódmym niebie
être au septième ciel
jak grom z jasnego nieba
comme un cheveu sur la soupe
manna z nieba
manne du ciel
mapa nieba
carte céleste
mechanika nieba
mécanique céleste
Niebo nad Berlinem
Les Ailes du désir
poruszyć niebo i ziemię
remuer ciel et terre
siódme niebo
septième ciel
świątynia nieba
temple du ciel
Świątynia Nieba
Temple du ciel

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "niebo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odpowiadając na pytanie delegacji UE, delegacja USA wyjaśniła, że na dzień podpisania niniejszej umowy następujące państwa wprowadzają w życie zawarte ze Stanami Zjednoczonymi umowy o otwartym niebie: Burkina Faso, Republika Zielonego Przylądka, Republika Kamerunu, Republika Czadu, Republika Gabońska, Republika Gambii, Republika Ghany, Federalna Demokratyczna Republika Etiopii, Republika Liberii, Republika Madagaskaru, Republika Mali, Królestwo Marokańskie, Republika Namibii, Federalna Republika Nigerii, Republika Senegalu, Zjednoczona Republika Tanzanii i Republika Ugandy
fr En réponse à une question de la délégation de l'UE, la délégation des États-Unis a précisé que, à la date de la signature de l'accord, les pays ci-après mettaient en œuvre des accords Ciel ouvert avec les États-Unis dans le domaine des services aériens: Burkina Faso, République du Cap-Vert, République du Cameroun, République du Tchad, République gabonaise, République de Gambie, République du Ghana, République démocratique fédérale d'Éthiopie, République du Liberia, République de Madagascar, République du Mali, Royaume du Maroc, République de Namibie, République fédérale du Nigeria, République du Sénégal, République unie de Tanzanie et République d'Ouganda
pl Więc spadł z nieba jak Archanioł Gabriel, tak?
fr Mettez- le dans un jury avec le Sg
pl Ptaki latają po niebie.
fr Des oiseaux volent dans le ciel.
pl Bo chyba byłam w niebie
fr Je crois que j' étais au Paradis
pl Václav Havel wielokrotnie pisał i mówił, że demokracja nie spadła raz na zawsze i nieodwołalnie z nieba, demokrację należy podtrzymywać i nieustannie o nią walczyć.
fr Comme Václav Havel l'a écrit et dit à maintes reprises, la démocratie n'est pas quelque chose qui est, une fois pour toutes et de manière irrévocable, tombé du ciel; la démocratie est une chose que nous devons maintenir et défendre encore et toujours.
pl Jednakże mam poczucie, że sytuacja ta obrazuje tragiczny stan sektora rolniczego, zwłaszcza w moim regionie, skoro rolnicy zmuszeni są do stania w kolejkach przez parę dni pod gołym niebem zimą, próbując zdobyć skromne sumy dotacji unijnych.
fr J'estime toutefois que la situation met clairement en lumière la situation désastreuse du secteur agricole, notamment dans ma région, lorsqu'on voit des agriculteurs faire la file pendant plusieurs jours à l'extérieur, en ces mois d'hiver, pour tenter d'obtenir les sommes modestes d'un financement européen.
pl W celu realizacji programu Czyste niebo wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo może przyznawać jego członkom oraz, zgodnie z otwartymi kryteriami uzgodnionymi przez Radę Zarządzającą, partnerom i innym jednostkom dotacje na prowadzenie działalności badawczej
fr En vue de la mise en œuvre de son programme, l'entreprise commune Clean Sky peut accorder des subventions à ses membres et, conformément aux critères ouverts arrêtés par le comité directeur, aux partenaires et autres entités pour l'exécution de leurs activités de recherche
pl Siedzibą wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo powinna być Bruksela (Belgia
fr L'entreprise commune Clean Sky devrait être établie à Bruxelles (Belgique
pl Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
fr Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
pl Choć emisje CO2 w przypadku małych statków powietrznych są mniejsze, to wciąż konieczne jest wpieranie badań, rozwoju i innowacji nie tylko w ramach takich inicjatyw, jak "Czyste niebo” i CESAR (mały, opłacalny statek powietrzny), ale również w zakresie wykorzystywania silników, które produkują mniej zanieczyszczeń oraz mniej zanieczyszczonych paliw.
fr Bien que les émissions de CO2 des petits aéronefs soient plus modestes, il importe malgré tout d'encourager la recherche, le développement et l'innovation, non seulement dans le cadre des initiatives "Clean Sky" et CESAR (Cost Effective Small Aircraft), mais aussi sur le plan des moteurs et des carburants.
pl Dotyczy: bezdomnych Polaków mieszkających pod gołym niebem w Londynie
fr Objet: Les Polonais sans domicile en difficulté à Londres
pl & kstars; graficznym planetarium stworzonym dla KDE. Przedstawia ono dokładną symulację nieba nocą, łącznie z gwiazdami, konstelacjami, gromadami gwiazd, mgławicami, galaktykami, wszystkimi planetami, Słońcem, Księżycem, kometami i planetoidami. Użytkownik może zobaczyć jak wygląda niebo w dowolnym miejscu na Ziemi o dowolnej porze. Interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny i elastyczny. Ekran może zostać podzielony na panele i przybliżany przy użyciu myszy, z łatwością można śledzić obiekty i ich ruch na niebie. & kstars; posiada wiele użytecznych funkcji, a przy tym jego interfejs jest przejrzysty i prosty w użytkowaniu
fr & kstars; est un planétarium de bureau pour & kde;. Il dessine une simulation précise du ciel nocturne, comprenant les étoiles, constellations, amas d' étoiles, nébuleuses, galaxies, toutes les planètes, le Soleil, la Lune, les comètes et les astéroïdes. Vous pouvez voir le ciel comme il apparaît de n' importe quel endroit de la Terre, n' importe quel jour. L' interface utilisateur est très intuitive et flexible. L' affichage peut être déplacé et zoomé avec la souris et vous pouvez facilement identifier les objets, et suivre leur mouvement à travers le ciel. & kstars; inclut beaucoup de fonctionnalités puissantes, bien que l' interface soit propre et simple et d' utilisation amusante
pl Jej matka nie akceptowała go, więc zrobiła wielką wyrwę na niebie, żeby rozdzielić ich na wieki
fr Sa mère n' approuve pas leur relation.Alors, elle trace une grande rivière dans le ciel pour les séparer à jamais
pl Nasza wspaniała Armia Ludowa... trzęsie niebem i ziemią
fr la Grande Armée Populaire qui secoue terre et ciel
pl Wielkie nieba!
fr Seigneur tout- puissant!
pl Poza przypadkiem likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo zgodnie z art. ‧ nadwyżka dochodów nad wydatkami nie jest wypłacana członkom wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo
fr Excepté lors de la liquidation de l'entreprise commune Clean Sky en vertu de l'article ‧, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l'entreprise commune Clean Sky
pl Narzędzie " Co dziś na niebie "
fr Outil « & ‧‧; Dans le ciel cette nuit & ‧‧; »
pl " Nad nią niebo usiane gwiazdami. "
fr Elle repose enfin sous le ciel étoilé. "
pl Obecnie dokładnie te same wielonarodowe firmy fonograficzne otrzymają zyski rzędu milionów euro nie robiąc zupełnie nic, otrzymują przysłowiową mannę z nieba, ponieważ w nowej cyfrowej erze nie mają nic do zrobienia.
fr À présent, ces mêmes maisons de disques multinationales vont recevoir une rentrée inattendue de plusieurs millions d'euros pour ne faire absolument rien, puisque, dans cette nouvelle ère numérique, il n'y a rien à faire.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1063 zdań frazy niebo.Znalezione w 0,89 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.