Tłumaczenia na język francuski:

  • ski       
    (Noun  m) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
daw. sanie syberyjskie, długie i lekkie
 
biegówki lub skokówki
 
potocznie narciarstwo
 
deski z wiązaniami
 
zimowe biegówki
 
Wodne – do jazdy na holu za motorówką
 
smarowane smarami
 
dawniej na nogach Małysza
 
Sprzęt Justyny Kowalczyk
 
deski zjazdowca
 
biegówki
 
deski u butów
 
atrybut narciarza
 
narty wodne
 
deski do slalomu
 
biatlonowe deski
 
deski marki Rossignol
 
te co skaczą i biegają
 
Ski
 
białe szaleństwo
 
boazeria na stoku
 
Sprzęt Tomasza Sikory, Justyny Kowalczyk
 
sprzęt zimowy
 
Sprzęt sportowy zimowy
 
sport. termin sportowy, pot. potocznie jazda na nartach
 
deski na stok
 
deski potrzebne do giganta
 
jazda na nartach
 
deski Małysza
 
biegówki przy butach
 
Wodne lub zjazdowe
 
biegowe na nogach Tomasza sikory
 
wodne, nie na śnieg
 
deski marki Elan
 
przy butach alpejki
 
biegowe z wiązaniami
 
Ski na stok
 
Deski do szusowania po stoku
 
Deska do zjeżdżania
 
Wodne – nie nadają się do jazdy po śniegu

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

Przykładowe zdania z "narty", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Muszę kupić nowe narty.
fr Je dois m'acheter une nouvelle paire de skis.
pl przypomina, że przyznawanie dotacji podlega zasadzie przejrzystości i równego traktowania, w szczególności przepisom art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego i art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr ‧/‧ (przepisy wykonawcze); podkreśla, że ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów środków UE, w tym pracowników Parlamentu i ich krewnych otrzymujących dofinansowanie do prywatnych wycieczek (np. na narty); zwraca się do administracji o podjęcie działań następczych w związku ze zbadaniem takich płatności
fr rappelle que toutes les subventions sont soumises aux principes de transparence et d’égalité de traitement, et en particulier à l’article ‧, paragraphe ‧, et à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement financier, ainsi qu’à l’article ‧ du règlement (CE, Euratom) no ‧/‧ de la Commission (ci-après dénommé modalités d’exécution); souligne que ces règles s’appliquent à tous les bénéficiaires de fonds de l’Union, y compris au personnel du Parlement et aux membres de leur famille recevant des subventions dans le cadre d’excursions privées (sports d’hiver ou autres); demande à l’administration de poursuivre l’examen de tels paiements
pl Mówię więc sobie, że nie obchodzi mnie ich fotosynteza; chcę jeździć na nartach, opalać się i prowadzić normalne życie.
fr Alors je me dis: "Je m'en moque complètement de leur photosynthèse, ce que je veux, c'est faire du ski, prendre des bains de soleil et mener une vie normale".
pl On kompletnie nie potrafi pływać, ale w nartach jest najlepszy.
fr Il ne sait pas du tout nager, mais quand il faut skier, c'est le meilleur.
pl Bagażniki dachowe oraz bagażniki na narty muszą być zamontowane na pojeździe w taki sposób, aby możliwe było ich zablokowanie w co najmniej jednym kierunku, a także, aby poziome, wzdłużne oraz poprzeczne siły, które mogą być przekazane, były co najmniej równe pionowej nośności bagażnika, zgodnie ze wskazaniami producenta
fr Les porte-bagages et barres porte-skis doivent être fixés au véhicule de telle façon que des forces horizontales longitudinales et transversales puissent être transmises qui ne soient pas inférieures à la charge verticale maximale du dispositif indiquée par son constructeur, et qu’au moins dans une direction ces forces soient transmises par la forme géométrique de l’assemblage
pl Bagażniki dachowe oraz bagażniki na narty
fr Porte-bagages et barres porte-skis
pl Myślałem, że na narty wodne pojedzie z nami grupa ludzi, ale nikt się nie pojawił.
fr Je pensais qu'une poignée de gens serait venue faire du ski-nautique avec nous, mais absolument personne ne se manifesta.
pl Teraz jedziemy na nartach!
fr Maintenant, skiez!
pl CPA ‧.‧.‧: Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych
fr CPA ‧.‧.‧: Skis nautiques, planches de surf, planches à voiles et autres matériels pour sports nautiques
pl Chociaż w wielu państwach członkowskich nauczycielami jazdy na nartach oraz na snowboardzie mogą być osoby, które odbyły odrębne kształcenie, to nauki snowboardu we Francji mogą udzielać wyłącznie instruktorzy snowboardu
fr Alors que, dans plusieurs États membres, l'enseignement du ski et du surf des neiges peut être dispensé par des professionnels ayant reçu des formations distinctes, l'enseignement du surf des neiges en France ne peut être dispensé que par des moniteurs de ski
pl Siostra poprosiła, czy mógłbym ją nauczyć jeździć na nartach.
fr Ma petite sœur m'a demandé de lui apprendre à skier.
pl Homologacja w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych odbiorczych lub nadawczych, uznawanych za oddzielne zespoły techniczne
fr Homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique
pl A teraz narty wodne!
fr Maintenant, de la moto marine!
pl Muszę kupić nowe narty.
fr Je dois acheter de nouveaux skis.
pl On co roku jeździ na narty na Hokkaido.
fr Il skie à Hokkaido tous les hivers.
pl Może chciałbyś wybrać się na narty...Ale utknąłeś pod nawałem pracy?
fr Vous voulez skier dans l' Antarctique mais c' est l' avalanche de travail?
pl sprzęt gimnastyczny, do ćwiczeń fizycznych i sportowy taki jak piłki, lotki, siatki, rakiety, kije, narty, kije golfowe, florety, szable, tyczki, sztangi, dyski, oszczepy, hantle, ekspandery i inne przyrządy do ćwiczeń kulturystycznych
fr Matériel de gymnastique, de culture physique et de sport tel que balles et ballons, volants, filets, raquettes, battes, skis, clubs de golf, ailes, sabres, perches, poids, disques, javelots, haltères, extenseurs et autres équipements de culturisme
pl Co powiesz na to żebyśmy pojeździli na nartach?
fr Que dites-vous d'aller skier ?
pl Bardzo dobrze jeździsz na nartach wodnych
fr Vous skiez très bien
pl Panie przewodniczący! Jako Fin jestem zagorzałym kibicem skoków narciarskich i - używając przenośni - chcę powiedzieć panu premierowi, że zadanie prezydencji słoweńskiej jest jak skocznia w Planicy, narzędzia, które ma pan do dyspozycji, są jak narty Elan i mam nadzieję, że ma pan siłę woli Primoža Peterki.
fr Monsieur le Président, en bon Finlandais, je suis passionné de saut à ski et, pour utiliser une métaphore, je dirais au Premier ministre que la tâche de la Présidence slovène est comme la colline de Planica, que ses instruments sont comme des skis Elan, et j'espère qu'il a la volonté de Primož Peterka.
pl Muszę kupić nową parę nart.
fr Je dois m'acheter une nouvelle paire de skis.
pl Poprosiła Boba, by nauczył ją jeździć na nartach.
fr Elle demanda à Bob de lui apprendre à skier.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy narty.Znalezione w 0,615 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.