wymowa: IPA: ˈlɛɟɔ̃n  

Tłumaczenia na język francuski:

 • légion   
  (Noun  f) (noun   )
   
  w starożytnym Rzymie: jednostka wojskowa o liczebności do 6000 żołnierzy;
   
  pot. potocznie masa, rzesza
   
  hist. historia, historyczny, historycznie, w starożytnym Rzymie: jednostka wojskowa o liczebności do 6000 żołnierzy;
 • Légion romaine   
  (Noun  )
 • amas       
  (Noun  ) (noun   )
 • lot         
  (Noun  ) (noun   )
 • masse       
  (Noun  ) (noun   )
 • montagne       
  (Noun  ) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Legiony nazwa wojsk polskich we Włoszech pod koniec XVIII w.; nazwa wojsk polskich z I WŚ walczących po stronie Państw Centralnych

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (6)

King’s German Legion
King’s German Legion
Legion Chrystusa
Légion du Christ
legion rzymski
Légion romaine; légion
Legiony Polskie
Legiony Polskie we Włoszech
Ochotniczy Legion Hinduski
SS Freies Indien Legion

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "legion", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mianuj mnie pierwszym konsulem, dowódca wszystkich legionów włoskich... oraz znieś władze senatu nad sadem
fr Mon élection comme premier consul, commandant des légions d" ltalie... et l" abolition de l" autorité du sénat sur les cours dejustice
pl i przydzielić dwa legiony... aby przechwyciły i zniszczyły Spartakusa i miasto Metapontum!
fr et envoyer deux légions... pour intercepter et détruire Spartacus devant la ville de Métaponte!
pl Wygląda na to, że senat oferuje mi dowództwo legionów
fr Je suppose que le sénat m' offre le commandement des légions
pl Jakiś legion albo kult
fr Une légion de démons ou une secte
pl Nie moge wprowadzić tu swoich legionów
fr Je ne ferai pas entrer mes légions á l" intérieur de ces murs
pl Gdzie jest dziewiąty legion, starcze?
fr Où est la ‧ème, vieux?
pl To jest to miejsce, gdzie ostatni legion walczył po raz ostatni
fr Là, c' est arrivé ici, le dernier combat de la légion
pl Rzymskie legiony deptaly ziemie, a rzymskie galery panoszyly sie na morzach
fr Les légions romaines envahirent le pays et les galères romaines balayèrent les mers
pl W pustynnym kraju Ilderima, drugi legion
fr Dans le pays désertique d' IIderim, la deuxième légion
pl W takim wypadku może to tam trzeba skierować Legion?
fr Pourquoi ne pas déplacer tes légions?
pl Czyż nie znasz najstarszego prawa Rzymu... że żaden generał nie może wejść do miasta na czele uzbrojonych legionów?
fr N' es- tu pas au courant de la plus ancienne loi de Rome?Aucun général ne peut entrer à Rome à la tête de ses légions armées?
pl " O Królu, dwa legiony wojowników nadchodza!
fr " O Roi, deux légions de combattants arrivent!
pl Równinami Judei nadchodzily dwa wielkie legiony
fr Au- dessus des plaines de Judée, deux puissantes légions avançaient
pl Wyglada na to, źe senat oferuje mi dowództwo legionów
fr Je suppose que le sénat m" offre le commandement des légions
pl Wyślij do walki wszystkie legiony
fr Envoyez toutes les légions
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy legion.Znalezione w 0,392 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.