wymowa: IPA: kfjjat [kfjjat̪]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • fleur     
  (Noun  f) (noun, adjv   )
   
  Organe reproductif
   
  La structure reproductive des angiospermes, constituée d'un réceptacle floral sur lequel viennent s'insérer des étamines et des carpelles entourées de pétales et de sépales.
   
  końcowy odcinek pędów roślin, o gęsto skupionych, silnie przeobrażonych liściach, często barwnych, będący organem rozmnażania płciowego
 • contre-saison   
 • fleuron   
  (noun   )
 • macis   
  (noun   )
 • tilleul       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie roślina doniczkowa
 
przen. przenośnie, przenośnia najlepsza część
 
organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania
 
roślina kwitnąca
 
bot. botanika organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania

Picture dictionary

fleur
fleur

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (23)

Kampania Stu KwiatówCampagne des Cent Fleurs
korona kwiatucorolle; pétale
krokosz (kwiat)carthame
kwiat ciętyfleur coupée
kwiat malwy sudańskiejfleurs d’hybiscus
Kwiaty dla AlgernonaDes fleurs pour Algernon
kwiaty jaśminufleurs de jasmin
kwiaty rumiankufleurs de camomille
kwiaty śliwy w złotym wazoniejin ping mei
kwieciefleur
mimoza (kwiat cięty)mimosa (des fleuristes)
owad uszkadzający kwiatyinsecte déprédateur des fleurs
owocolistki w kwieciegynécée
pachnąca mieszanka suszonych kwiatów i roślinpot-pourri
produkcja kwiatów ciętychproduction de fleurs coupées
przerzedzanie kwiatówsuppression de fleurs
przerzedzanie zawiązków kwiatówÉclaircissage des fleurs
słupki w kwieciegynécée
szyjka słupka kwiatustyle
trwałość kwiatów ciętychvie en vase
uprawa kwiatówfloriculture
uprawa kwiatów cebulkowychculture des bulbes
wyciąg z kwiatówextrait de fleur

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kwiat", pamięć tłumaczeniowa

add example
barwa jasna, bursztynowa, przezroczysty, smak delikatny i bardzo słodki, w zapachu przypomina kwiat robinii, postać na ogół płynnacouleur claire, ambrée, transparente, goût délicat et très doux, avec un parfum qui rappelle les fleurs de robinier, consistance typiquement liquide
Kwiat najIepszych wiezien GeorgiiPrêtés par la meilleure prison!
Jakże piękny jest ten kwiat.Que cette fleur est jolie !
Polne kwiaty są nietrwałe, więc proces należy powtarzaćLes fleurs sauvages sont instables, il faut recommencer
Idealny kwiat to rzadka rzeczLa fleur parfaite est une chose rare
A my pójdziemy sobie popatrzeć na kwiatyÇa ira très bien.On va aller regarder les fleurs
Miód produkowany przez pszczołę miejscową Apis mellifera (sp. iberica) z nektaru kwiatowego z przewagą pyłku kwiatów wrzosowatych, stanowiących część regionalnej flory miododajnejMiel produit par l'abeille locale Apis mellifera (sp. iberica) à partir de nectar de fleurs où prédomine le pollen des éricacées qui font partie de la flore mellifère régionale
Poziom męskiej sterylności ocenia się, badając kwiaty na nieobecność płodnych torebek pylnikowychLe taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l’absence d’anthères fertiles
dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatuconcernant la mise sur le marché, conformément à la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un œillet (Dianthus caryophyllus L., lignée ‧.‧.‧) génétiquement modifié pour changer la couleur de la fleur
A zatem kwiaty rozpraszają uwagę?Les fleurs seraient une distraction?
Nie wybierasz się z kwiatami?Tu n' amènes pas des fleurs
Miałam ten kwiat na mej dłoniJ' avais cette fleur dans la paume de ma main
Kwiaty i rośliny ozdobneFleurs et plantes ornementales
Na etykietach umieszczanych na opakowaniach muszą znajdować się następujące informacje: Carciofo Spinoso di Sardegna ChNP i logo wspólnotowe; określenie kategorii ekstra lub I; kaliber; liczba kwiatów; wszelkie inne informacje przewidziane w obowiązujących przepisach prawa; logoSur les étiquettes apposées sur les conteneurs doivent figurer: les mentions Carciofo Spinoso di Sardegna et DOP ainsi que le logo communautaire. la catégorie Extra ou I; le calibre; le nombre de capitules; toute autre indication prévue par les lois en vigueur; le logo
Miód, którego nazwa zawiera wskazania odnoszące się do kwiatu, warzywa, regionu terytorium lub topograficznego pochodzenia lub dotyczące szczególnych kryteriów jakości nie może zawierać dodatku filtrowanego mioduLe miel dont la dénomination comporte des indications ayant trait à une origine florale ou végétale, régionale, territoriale ou topographique, ou des critères de qualité spécifiques, ne peut avoir été additionné de miel filtré
Co roku dawała mi inne kwiatyChaque année depuis, je reçois une fleur
Wyglądałyśmy jak dwa rozkwitające kwiatyNous étions deux fIeurs épanouies
Oznakowanie to i symbolizujący je kwiat są dynamicznymi elementami, które dzięki stałemu uaktualnianiu kryteriów ochrony środowiska w przypadku produktów, które są nim oznaczone, zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania wysiłku w celu ogólnego podniesienia jakości ekologicznej produktów na rynku.Ce label, signalé sous la forme d'une fleur, peut être considéré comme un outil d'incitation qui, grâce à la mise à jour continue des exigences environnementales auxquelles doivent répondre les produits qui l'affichent, encourage les entreprises à accomplir constamment des efforts dans le bon sens, afin de tirer vers le haut l'ensemble des normes de qualité écologique que doivent respecter les produits mis sur le marché.
Przekazał ci Kwiat Lilii?Vous a- t- il transmis la fleur de lys et permis de trouver ceci?
Piękne kwiatyQuelles belles fleurs!
Wchodząc, Emma poczuła, jak ogarnia ją ciepły powiew, mieszanina woni kwiatów i białych obrusów, zapachów mięsiwa i trufli.Emma se sentit, en entrant, enveloppée par un air chaud, mélange du parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de l’odeur des truffes.
Jej czas dobiegał końca, a wówczas ludzie zwykle zaczynają rozglądać się za cudem, a w tym przypadku, za magicznym, złotym kwiatemDésespérés, on se mit à chercher le remède miracle
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 893 zdań frazy kwiat.Znalezione w 0,819 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.