wymowa: IPA: kfjjat [kfjjat̪]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • fleur     
  (Noun  f) (noun, adjv   )
   
  Organe reproductif
   
  La structure reproductive des angiospermes, constituée d'un réceptacle floral sur lequel viennent s'insérer des étamines et des carpelles entourées de pétales et de sépales.
   
  końcowy odcinek pędów roślin, o gęsto skupionych, silnie przeobrażonych liściach, często barwnych, będący organem rozmnażania płciowego
 • contre-saison   
 • fleuron   
  (noun   )
 • macis   
  (noun   )
 • tilleul       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania
 
roślina kwitnąca
 
bot. botanika organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania
 
przen. przenośnie, przenośnia najlepsza część
 
pot. potocznie roślina doniczkowa

Picture dictionary

fleur
fleur

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (23)

Kampania Stu KwiatówCampagne des Cent Fleurs
korona kwiatucorolle; pétale
krokosz (kwiat)carthame
kwiat ciętyfleur coupée
kwiat malwy sudańskiejfleurs d’hybiscus
Kwiaty dla AlgernonaDes fleurs pour Algernon
kwiaty jaśminufleurs de jasmin
kwiaty rumiankufleurs de camomille
kwiaty śliwy w złotym wazoniejin ping mei
kwieciefleur
mimoza (kwiat cięty)mimosa (des fleuristes)
owad uszkadzający kwiatyinsecte déprédateur des fleurs
owocolistki w kwieciegynécée
pachnąca mieszanka suszonych kwiatów i roślinpot-pourri
produkcja kwiatów ciętychproduction de fleurs coupées
przerzedzanie kwiatówsuppression de fleurs
przerzedzanie zawiązków kwiatówÉclaircissage des fleurs
słupki w kwieciegynécée
szyjka słupka kwiatustyle
trwałość kwiatów ciętychvie en vase
uprawa kwiatówfloriculture
uprawa kwiatów cebulkowychculture des bulbes
wyciąg z kwiatówextrait de fleur

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kwiat", pamięć tłumaczeniowa

add example
My kwiaty śpimy podczas zimyNous, les fleurs, nous dormons pendant l' hiver
Kochanie dostałaś te kwiaty, które ci wczoraj wysłałem?Chérie, as- tu reçu la fleur que je t' ai achetée hier?
Taki delikatny kwiat ściśnięty przez bloki skalneUne fleur bien délicate pour qu' on l' écrase entre deux blocs
Sąsiedzi przynoszą jedzenie, gdy ktoś umrze... i kwiaty, gdy się choruje... oraz inne drobiazgiLes voisinsapportent à manger quandilya eu un décès... et des fleurs pourlesmalades... et depetites choses entre les deux
Kwiaty dla kwiatuUn bouquet pour une fleur
barwa jasna, bursztynowa, przezroczysty, smak delikatny i bardzo słodki, w zapachu przypomina kwiat robinii, postać na ogół płynnacouleur claire, ambrée, transparente, goût délicat et très doux, avec un parfum qui rappelle les fleurs de robinier, consistance typiquement liquide
rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające normy jakości świeżych kwiatów ciętych i świeżych liści ozdobnychrèglement (CEE) no ‧/‧ du Conseil, du ‧ mars ‧, fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak towarowy w postaci białej kwadratowej tabletki z rysunkiem niebieskiego czteropłatkowego kwiatu dla towarów zaliczanych do klasy ‧ (środki piorące i wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; środki do mycia, czyszczenia i pielęgnacji naczyń; mydła)- zgłoszenie nrMarque communautaire concernée: marque tridimensionnelle revêtant la forme d'une tablette carrée blanche présentant un dessin floral bleu à quatre pétales, concernant des produits de la classe ‧ (préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle; savons)- demande no
Codziennie świeże kwiatyDes fleurs fraîches tous les jours
– Ponieważ kwiaty są efemeryczne. – Co znaczy < efemeryczne > ?– Parce que les fleurs sont éphémères. – Qu’est ce que signifie : < éphémère > ?
Oznakowanie to i symbolizujący je kwiat są dynamicznymi elementami, które dzięki stałemu uaktualnianiu kryteriów ochrony środowiska w przypadku produktów, które są nim oznaczone, zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania wysiłku w celu ogólnego podniesienia jakości ekologicznej produktów na rynku.Ce label, signalé sous la forme d'une fleur, peut être considéré comme un outil d'incitation qui, grâce à la mise à jour continue des exigences environnementales auxquelles doivent répondre les produits qui l'affichent, encourage les entreprises à accomplir constamment des efforts dans le bon sens, afin de tirer vers le haut l'ensemble des normes de qualité écologique que doivent respecter les produits mis sur le marché.
kwiaty i rośliny żyweplantes vivantes et produits de la floriculture
Mój kwiat napełniał całą planetę swoją wonią, lecz nie umiałem się nim cieszyć. Historia kolców, która tak mnie rozdrażniła, powinna rozczulić...La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m’en réjouir. Cette histoire de griffes, qui m’avait tellement agacé, eűt dű m’attendrir...
Najpierw, czerwone kwiaty krwi z jej cholernego nadgarstkaTout d' abord, de superbes fleurs rouges fleurissent sur ses poignets
Zawierają go niektóre kwiaty i roślinyOn la trouve dans les pollens
Kwiaty cięte i pąki kwiatoweFleurs coupées et boutons
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści‧, w szczególności jego artvu le règlement (CEE) no ‧ du Conseil, du ‧ février ‧, portant établissement d
Obszerny zasięg karalności spowodował, że brytyjska prasa bulwarowa zastanawiała się, czy zbieranie dzikich kwiatów mogłoby doprowadzić do wyroku skazującego osoby prywatne na karę pozbawienia wolności, jeśli w bukiecie znalazłby się okaz rośliny chronionejLe caractère ample de l'incrimination a fait se demander à un tabloïd britannique si le fait de cueillir des fleurs sauvages pouvait conduire des particuliers en prison, si des espèces protégées étaient présentes dans le bouquet
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liścivu le règlement (CEE) no ‧ du Conseil, du ‧ février ‧, portant établissement d
Jest też wiele miejsca... dla nowych drzew i kwiatów... wszelkich odmianEt il y a place pour de nouveaux arbres et de nouvelles fleurs de toutes sortes
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści‧, w szczególności jego art. ‧ ustvu le règlement (CEE) no ‧ du Conseil, du ‧ février ‧, portant établissement d
kwiaty, wieńce i inne przedmioty ozdobne, przywożone przez osoby mające miejsce zamieszkania poza Wspólnotą, biorące udział w pogrzebie lub przybywające w celu udekorowania grobów znajdujących się na terytorium Wspólnoty, pod warunkiem że przywóz ten nie ma pod względem charakteru lub ilości przeznaczenia handlowegoles fleurs, couronnes et autres objets d’ornement apportés par des personnes résidant en dehors de la Communauté qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées sur le territoire de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d’ordre commercial
Wiedzione tym upartym dźwiękiem myśli Emmy poczęły błądzić wśród wspomnień z młodości i pensji. Przed oczyma stanęły jej wielkie świeczniki ołtarza, górując nad wazonami kwiatów i galeryjką tabernakulum.A ce tintement répété, la pensée de la jeune femme s’égarait dans ses vieux souvenirs de jeunesse et de pension. Elle se rappela les grands chandeliers, qui dépassaient sur l’autel les vases pleins de fleurs et le tabernacle à colonnettes.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 893 zdań frazy kwiat.Znalezione w 0,735 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.