wymowa: IPA: kfjjat [kfjjat̪]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • fleur     
  (Noun  f) (noun, adjv   )
   
  Organe reproductif
   
  La structure reproductive des angiospermes, constituée d'un réceptacle floral sur lequel viennent s'insérer des étamines et des carpelles entourées de pétales et de sépales.
   
  końcowy odcinek pędów roślin, o gęsto skupionych, silnie przeobrażonych liściach, często barwnych, będący organem rozmnażania płciowego
   
  Organe reproductif
 • fleuron   
  (noun   )
 • contre-saison   
 • fl   
  (Noun  )
 • fleurir     
  (verb   )
 • macis   
  (noun   )
 • tilleul       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania
 
roślina kwitnąca
 
pot. potocznie roślina doniczkowa
 
przen. przenośnie, przenośnia najlepsza część
 
bot. botanika organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania

Picture dictionary

fleur
fleur

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (30)

drzewo o ozdobnych kwiatach
arbuste ornemental; arbre ornemental; plante ornementale ligneuse
Kampania Stu Kwiatów
Campagne des Cent Fleurs
korona kwiatu
corolle; pétale
krzew o ozdobnych kwiatach
arbuste ornemental; arbre ornemental; plante ornementale ligneuse
kwiat cięty
fleur coupée
kwiat malwy sudańskiej
fleurs d’hybiscus
Kwiaty dla Algernona
Des fleurs pour Algernon
kwiaty jaśminu
fleurs de jasmin
kwiaty rumianku
fleurs de camomille
kwiecie
fleur
mimoza (kwiat cięty)
mimosa (des fleuristes)
owad uszkadzający kwiaty
insecte déprédateur des fleurs
owocolistki w kwiecie
gynécée; carpelle; ovule; style; pistil; stigmate; ovaire des plantes
produkcja kwiatów ciętych
production de fleurs coupées
przecinka kwiatów
suppression de fleurs; éboutonnage; éclaircissage des fleurs
przerzedzanie kwiatów
suppression de fleurs; éboutonnage; éclaircissage des fleurs
przerzedzanie zawiązków kwiatów
Éclaircissage des fleurs; suppression de fleurs; éboutonnage; éclaircissage des fleurs
słupki w kwiecie
gynécée; carpelle; ovule; style; pistil; stigmate; ovaire des plantes
szyjka słupka kwiatu
style; carpelle; gynécée; ovule; pistil; stigmate; ovaire des plantes
tego kwiatu jest pół światu
une de perdue, dix de retrouvées
trwałość kwiatów ciętych
vie en vase; durée de vie; conservabilité; aptitude à la conservation; durée de conservation; durée de vie postrécolte; qualité de conservation; stabilité au stockage
uprawa kwiatów
floriculture
uprawa kwiatów cebulkowych
culture des bulbes
wyciąg z kwiatów
extrait de fleur

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kwiat", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl GRUPA DORADCZA DS. KWIATÓW I ROŚLIN OZDOBNYCH REPREZENTOWANE INTERESY
fr GROUPE CONSULTATIF
pl Posłałem jej bukiet kwiatów z wdzięczności za jej gościnność.
fr Je lui ai offert un bouquet de fleurs en remerciement de son hospitalité.
pl Od ‧ r. wielka wystawa kwiatów, oceniana przez międzynarodowe jury, organizowana jest co pięć lat
fr À partir de ‧, de grandes expositions quinquennales sont organisées avec un jury international
pl Kwiaty, o tej porze roku
fr Des fleurs, à cette époque de l' année
pl Przysyłał kwiaty bym wiedziała że mnie obserwuje
fr Il m' envoie des fleurs.Pour que je sache qu' il me voit
pl Ustanawia siê wspóln1 organizacjê rynku w sektorze ¿ywych drzew i innych roœlin, bulw, korzeni i podobnych, kwiatów ciêtych i ozdobnych liœci, która obejmuje wspólne normy jakoœci i system obrotu w odniesieniu do produktów objêtych rozdzia3em ‧ Wspólnej Taryfy Celnej
fr Il est établi, dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, une organisation commune des marchés qui comporte un régime de normes de qualité et des échanges et régit les produits relevant du chapitre ‧ du tarif douanier commun
pl niezależnie od przepisów art. ‧, cięte kwiaty goździków nieznacznie skażone przez zwójki występujące na goździku można wprowadzać do obrotu w okresie od dnia ‧ maja do dnia ‧ października
fr en dérogation à l
pl Powiedziała, że lubi kwiaty.
fr Elle dit qu'elle aime les fleurs.
pl Proszę nie dotykać kwiatów.
fr Ne touchez pas les fleurs.
pl Betty podlewa kwiaty.
fr Betty arrose les fleurs.
pl – Kwiatowi, który kochasz, nie grozi niebezpieczeństwo. Narysuję ci kaganiec dla twego baranka, narysuję osłonę dla twego kwiatu... Ja...
fr – La fleur que tu aimes n’est pas en danger... Je lui dessinerai une muselière, à ton mouton... Je te dessinerai une armure pour ta fleur... Je...
pl w związku z ustanowieniem wspólnego systemu przywozu żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści, określonego w wyżej wymienionym rozporządzeniu, należy w przywozie z państw trzecich zlikwidować ograniczenia ilościowe, środki o skutku równoważnym oraz podatki o skutku równoważnym do opłat celnych
fr considérant que la mise en place du règime commun d
pl Ona bardzo lubi kwiaty.
fr Elle aime beaucoup les fleurs.
pl Okres, w którym połowa kwiatów jest otwarta u niektórych roślin w porównaniu z odmianami kontrolowanymi
fr Date à laquelle sur un ensemble de plantes la moitié des fleurs sont ouvertes par référence à des variétés témoins
pl Różnica na jednostkę konfekcjonowania (pęczki, bukiety, pudełka i tym podobne) między maksymalną i minimalną długością kwiatów w tej jednostce nie może przekraczać
fr LA DIFFERENCE PAR UNITE DE PRESENTATION (BOTTES, BOUQUETS, BOITES ET SIMILAIRES) ENTRE LES LONGUEURS MAXIMALES ET MINIMALES DES FLEURS CONTENUES DANS CETTE UNITE NE PEUT DEPASSER
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści[‧], w szczególności jego art
fr VU LE REGLEMENT (CEE) NO ‧ DU CONSEIL, DU ‧ FEVRIER ‧, PORTANT ETABLISSEMENT D
pl Jednakże kwiaty zazwyczaj sprzedawane są pojedynczo i te zazwyczaj sprzedawane na wagę nie są objęte tą zasadą
fr TOUTEFOIS, LES FLEURS NORMALEMENT COMMERCIALISEES A L
pl Przykro mi z powodu kwiatów
fr Désolé pour les fleurs
pl Świeżo zebrane kwiaty w workach mogą być przechowywane do ‧ godzin bez spadku jakości
fr Les fleurs cueillies et placées dans un sac à basse température peuvent y rester ‧ heures au maximum sans que leur qualité ne se détériore
pl Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy przedstawiający różowy kwiat o żółtym środku na jasnozielonym tle z napisem AGATHA RUIZ DE LA PRADA (zgłoszenie nr ‧.‧.‧) dla towarów między innymi z klas ‧, ‧, ‧ i
fr Marque communautaire concernée: marque figurative représentant une fleur rose avec un cœur jaune sur fond vert clair avec la mention AGATHA RUIZ DE LA PRADA (demande d'enregistrement no ‧.‧.‧) pour des produits des classes ‧, ‧, ‧ et ‧, entre autres
pl Zatem rozbierzemy się do naga i weźmiemy ślub w polu pełnym kwiatów
fr On sera nus, on se mariera dans un champ avec des fleurs
pl Jestem w kwiecie wieku
fr Je suis jeune
pl Wyglądasz piękniej, od wiosennego kwiatu magnolii
fr Tu es absolument ravissante
pl Kwiat odrywany jest od łodygi za pomocą zębów zbieraczki, a następnie wrzucany do worka
fr On détache les fleurs de leur pédoncule à l'aide des dents du peigne, puis on les déverse dans un sac
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 893 zdań frazy kwiat.Znalezione w 0,522 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.