wymowa: IPA: kfjjat [kfjjat̪]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • fleur     
  (Noun  f) (noun, adjv   )
   
  Organe reproductif
   
  La structure reproductive des angiospermes, constituée d'un réceptacle floral sur lequel viennent s'insérer des étamines et des carpelles entourées de pétales et de sépales.
   
  końcowy odcinek pędów roślin, o gęsto skupionych, silnie przeobrażonych liściach, często barwnych, będący organem rozmnażania płciowego
 • contre-saison   
 • fleuron   
  (noun   )
 • macis   
  (noun   )
 • tilleul       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie roślina doniczkowa
 
przen. przenośnie, przenośnia najlepsza część
 
organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania
 
roślina kwitnąca
 
bot. botanika organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania

Picture dictionary

fleur
fleur

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (23)

Kampania Stu Kwiatów
Campagne des Cent Fleurs
korona kwiatu
corolle; pétale
kwiat cięty
fleur coupée
kwiat malwy sudańskiej
fleurs d’hybiscus
Kwiaty dla Algernona
Des fleurs pour Algernon
kwiaty jaśminu
fleurs de jasmin
kwiaty rumianku
fleurs de camomille
kwiecie
fleur
mimoza (kwiat cięty)
mimosa (des fleuristes)
owad uszkadzający kwiaty
insecte déprédateur des fleurs
produkcja kwiatów ciętych
production de fleurs coupées
przerzedzanie kwiatów
suppression de fleurs
przerzedzanie zawiązków kwiatów
Éclaircissage des fleurs
uprawa kwiatów
floriculture
uprawa kwiatów cebulkowych
culture des bulbes
wyciąg z kwiatów
extrait de fleur

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kwiat", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl barwa jasna, bursztynowa, przezroczysty, smak delikatny i bardzo słodki, w zapachu przypomina kwiat robinii, postać na ogół płynna
fr couleur claire, ambrée, transparente, goût délicat et très doux, avec un parfum qui rappelle les fleurs de robinier, consistance typiquement liquide
pl Kwiat najIepszych wiezien Georgii
fr Prêtés par la meilleure prison!
pl Jakże piękny jest ten kwiat.
fr Que cette fleur est jolie !
pl Polne kwiaty są nietrwałe, więc proces należy powtarzać
fr Les fleurs sauvages sont instables, il faut recommencer
pl Idealny kwiat to rzadka rzecz
fr La fleur parfaite est une chose rare
pl A my pójdziemy sobie popatrzeć na kwiaty
fr Ça ira très bien.On va aller regarder les fleurs
pl Miód produkowany przez pszczołę miejscową Apis mellifera (sp. iberica) z nektaru kwiatowego z przewagą pyłku kwiatów wrzosowatych, stanowiących część regionalnej flory miododajnej
fr Miel produit par l'abeille locale Apis mellifera (sp. iberica) à partir de nectar de fleurs où prédomine le pollen des éricacées qui font partie de la flore mellifère régionale
pl Poziom męskiej sterylności ocenia się, badając kwiaty na nieobecność płodnych torebek pylnikowych
fr Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l’absence d’anthères fertiles
pl dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu
fr concernant la mise sur le marché, conformément à la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un œillet (Dianthus caryophyllus L., lignée ‧.‧.‧) génétiquement modifié pour changer la couleur de la fleur
pl A zatem kwiaty rozpraszają uwagę?
fr Les fleurs seraient une distraction?
pl Nie wybierasz się z kwiatami?
fr Tu n' amènes pas des fleurs
pl Miałam ten kwiat na mej dłoni
fr J' avais cette fleur dans la paume de ma main
pl Kwiaty i rośliny ozdobne
fr Fleurs et plantes ornementales
pl Na etykietach umieszczanych na opakowaniach muszą znajdować się następujące informacje: Carciofo Spinoso di Sardegna ChNP i logo wspólnotowe; określenie kategorii ekstra lub I; kaliber; liczba kwiatów; wszelkie inne informacje przewidziane w obowiązujących przepisach prawa; logo
fr Sur les étiquettes apposées sur les conteneurs doivent figurer: les mentions Carciofo Spinoso di Sardegna et DOP ainsi que le logo communautaire. la catégorie Extra ou I; le calibre; le nombre de capitules; toute autre indication prévue par les lois en vigueur; le logo
pl Miód, którego nazwa zawiera wskazania odnoszące się do kwiatu, warzywa, regionu terytorium lub topograficznego pochodzenia lub dotyczące szczególnych kryteriów jakości nie może zawierać dodatku filtrowanego miodu
fr Le miel dont la dénomination comporte des indications ayant trait à une origine florale ou végétale, régionale, territoriale ou topographique, ou des critères de qualité spécifiques, ne peut avoir été additionné de miel filtré
pl Co roku dawała mi inne kwiaty
fr Chaque année depuis, je reçois une fleur
pl Wyglądałyśmy jak dwa rozkwitające kwiaty
fr Nous étions deux fIeurs épanouies
pl Oznakowanie to i symbolizujący je kwiat są dynamicznymi elementami, które dzięki stałemu uaktualnianiu kryteriów ochrony środowiska w przypadku produktów, które są nim oznaczone, zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania wysiłku w celu ogólnego podniesienia jakości ekologicznej produktów na rynku.
fr Ce label, signalé sous la forme d'une fleur, peut être considéré comme un outil d'incitation qui, grâce à la mise à jour continue des exigences environnementales auxquelles doivent répondre les produits qui l'affichent, encourage les entreprises à accomplir constamment des efforts dans le bon sens, afin de tirer vers le haut l'ensemble des normes de qualité écologique que doivent respecter les produits mis sur le marché.
pl Przekazał ci Kwiat Lilii?
fr Vous a- t- il transmis la fleur de lys et permis de trouver ceci?
pl Piękne kwiaty
fr Quelles belles fleurs!
pl Wchodząc, Emma poczuła, jak ogarnia ją ciepły powiew, mieszanina woni kwiatów i białych obrusów, zapachów mięsiwa i trufli.
fr Emma se sentit, en entrant, enveloppée par un air chaud, mélange du parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de l’odeur des truffes.
pl Jej czas dobiegał końca, a wówczas ludzie zwykle zaczynają rozglądać się za cudem, a w tym przypadku, za magicznym, złotym kwiatem
fr Désespérés, on se mit à chercher le remède miracle
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 893 zdań frazy kwiat.Znalezione w 1,147 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.