wymowa: IPA: ˌĩw̃suˈljĩna  

Tłumaczenia na język francuski:

  • insuline   
    (Noun  f) (noun   )
  • Insuline   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny hormon produkowany przez trzustkę;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "insulina", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zarówno w przypadku GLP-‧, jak i GIP, pobudzenie uwalniania insuliny nasila się ze wzrostem stężenia glukozy powyżej wartości prawidłowych
fr Pour le GLP-‧ et le GIP, la stimulation de la libération d' insuline est accrue lorsque le glucose augmente au-delà des concentrations normales
pl Actrapid jest insuliną szybko działającą
fr Actrapid est une insuline d action rapide
pl Ważne informacje o niektórych składnikach leku Insulin Human Winthrop Rapid
fr Informations importantes concernant certains composants d Insulin Human Winthrop Rapid
pl Dawkowanie insuliny i dieta kobiet karmiących może wymagać zmian
fr Une adaptation de la dose d' insuline et du régime alimentaire peut s' avérer nécessaire pendant l' allaitement
pl Przygotowanie wstrzykiwacza (test przepływu insuliny
fr Réglage du stylo (vérification du débit d' insuline
pl Podczas leczenia insuliną mogą pojawić się miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie, obrzęk i swędzenie w miejscu wstrzyknięcia
fr Des réactions d hypersensibilité locale (rougeur, gonflement et démangeaison au point d injection) peuvent survenir pendant le traitement avec l insuline
pl U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, a także u pacjentów w podeszłym wieku zapotrzebowanie na insulinę może być zmniejszone (patrz punkt
fr En cas d' insuffisance hépatique ou rénale, ainsi que chez les personnes âgées, les besoins en insuline peuvent être diminués (voir rubrique
pl kryształy insuliny protaminowej rozpuszczają się w roztworze o kwaśnym pH
fr les cristaux d' insuline protamine se dissolvent à pH acide
pl Pacjenci z nadwrażliwością na preparat Insulin Human Winthrop Comb ‧ mogą, w przypadku braku lepiej przez nich tolerowanego preparatu insuliny, kontynuować leczenie wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza i w razie konieczności z jednoczesnym stosowaniem leków przeciwalergicznych
fr Les patients présentant une hypersensibilité à Insulin Human Winthrop Comb ‧ et pour qui il n' existe pas de préparation mieux tolérée ne doivent poursuivre le traitement que sous surveillance médicale stricte et-si nécessaire-en association à un traitement anti-allergique
pl U niewielu pacjentów, u których wyst piła hipoglikemia po zmianie insuliny zwierz cej na insulin ludzk, wczesne objawy hipoglikemii były mniej nasilone lub ró ne od tych w czasie stosowania poprzedniej insuliny
fr Quelques patients ayant ressenti des réactions hypoglycémiques après transfert d une insuline animale ont rapporté que leurs signes précurseurs d hypoglycémie étaient moins prononcés ou différents de ceux provoqués par leur précédente insuline
pl Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania insuliny detemir w ciąży
fr Il n y a pas d expérience clinique concernant l utilisation de l insuline détémir pendant la grossesse
pl Przed umieszczeniem wkładu w systemie podawania insuliny, należy poruszać nim w górę i w dół między pozycjami a i b (patrz rysunek) tak, aby szklana kulka przemieszczała się od jednego końca wkładu do drugiego, co najmniej ‧ razy
fr Avant d insérer la cartouche Penfill dans le système d administration d insuline, retournez-la au moins ‧ fois entre la position a et la position b (voir schéma) afin que la bille de verre se déplace d' une ‧ extrémité à l' autre de la cartouche
pl Podczas wlewu insuliny należy monitorować stężenie glukozy we krwi
fr La glycémie doit être contrôlée durant la perfusion d insuline
pl Łatwiej jest wymieszać insulinę, gdy ma ona temperaturę pokojową
fr La remise en suspension est plus facile quand l insuline est à température ambiante
pl Insulin Human Winthrop Comb ‧ jest dwufazową zawiesiną insuliny izofanowej zawierającą ‧ % insuliny rozpuszczalnej i ‧ % krystalicznej insuliny protaminowej
fr Insulin Human Winthrop Comb ‧ est une suspension d' insuline isophane biphasique composée de ‧ % d' insuline dissoute et ‧ % d' insuline protamine sous forme cristalline
pl Pacjenci z cukrzycą typu ‧ (cukrzyca insulinozależna) powinni przyjmować dostateczną ilość węglowodanów i kontynuować leczenie insuliną
fr Si vous êtes atteint de diabète de type ‧ (diabète insulinodépendant), n' arrêtez pas votre insuline et continuez de prendre suffisamment d' hydrates de carbone
pl U niewielu pacjentów, u których wystąpiła hipoglikemia po zmianie insuliny zwierzęcej na insulinę ludzką, wczesne objawy hipoglikemii były mniej nasilone lub różne od tych w czasie stosowania poprzedniej insuliny
fr Quelques patients ayant ressenti des réactions hypoglycémiques après transfert d une insuline animale ont rapporté que leurs signes précurseurs d hypoglycémie étaient moins prononcés ou différents de ceux provoqués par leur précédente insuline
pl U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek zapotrzebowanie na insulinę może być mniejsze, ze względu na zmniejszony metabolizm insuliny
fr En cas d' insuffisance rénale, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison d' une réduction du métabolisme de l' insuline
pl Kiedy pacjent zmienia leczenie z jednego typu insuliny na inny, objawy zapowiadające hipoglikemię mogą ulec zmianie lub stać się mniej nasilone w porównaniu z objawami występującymi podczas stosowania poprzedniego typu insuliny
fr Si le patient change de type d insuline, les symptômes précurseurs d hypoglycémie peuvent être modifiés ou devenir moins prononcés que ceux provoqués par la précédente insuline
pl Wstrzykiwanie dawki insuliny
fr Injection de la dose
pl • nieprzyjęcie dawki insuliny; • wielokrotne przyjęcie mniejszych dawek insuliny niż wynosi zapotrzebowanie; • infekcja lub gorączka; • zbyt duży posiłek; • mniejszy niż zwykle wysiłek fizyczny
fr oubli de votre dose d insuline prises répétées d une dose d insuline inférieure à vos besoins infection ou fièvre repas plus importants que d habitude exercice moins important que d habitude
pl W przypadku wadliwego działania wstrzykiwacza OptiClik należy pobrać insulinę z wkładu do strzykawki
fr Si OptiClik ne fonctionne pas bien, vous pouvez prélever l' insuline contenue dans la cartouche en utilisant une seringue pour injection
pl ► w przypadku współistniejących chorób wątroby, nerek, nadnerczy, przysadki lub tarczycy; ► jeśli spożywa się alkohol należy uważać na objawy zapowiadające hipoglikemię i nigdy nie pić alkoholu na pusty żołądek; ► jeśli wykonuje się większy wysiłek fizyczny niż zwykle lub zmienia się dotychczas stosowaną dietę; ► w czasie choroby należy kontynuować przyjmowanie insuliny
fr si vous avez des problèmes de reins, de foie, de glandes surrénales, d hypophyse ou de thyroïde si vous buvez de l alcool: faites attention aux signes d hypoglycémie et ne buvez jamais d alcool l estomac vide si vous faites plus d exercice que d habitude ou si vous voulez modifier votre régime alimentaire si vous êtes malade: continuez à prendre votre insuline si vous partez en voyage à l étranger: les décalages horaires entre pays peuvent modifier vos
pl U niektórych pacjentów z obecną od wielu lat cukrzycą typu ‧. oraz z chorobą serca lub wcześniej przebytym udarem, którzy stosowali lek Glustin i insulinę wystąpiła niewydolność serca
fr Certains patients avec un diabète de type‧ anciens et une maladie cardiaque ou un antécédent d accident vasculaire cérébral, qui étaient traités avec Glustin et insuline ont développé une insuffisance cardiaque
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6302 zdań frazy insulina.Znalezione w 1,619 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.