wymowa: IPA: ˌĩw̃suˈljĩna  

Tłumaczenia na język francuski:

  • insuline   
    (Noun  f) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny hormon produkowany przez trzustkę;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "insulina", pamięć tłumaczeniowa

add example
W badaniach na zwierzętach insulina lispro nie powodowała zaburzeń płodności, działania embriotoksycznego ani teratogennegoL' insuline lispro n' a pas provoqué d' altération de la fertilité, d' embryotoxicité ou de tératogénécité dans les études réalisées chez l' animal
Reakcje nadwrażliwości typu wczesnego na insulinę lub substancje pomocnicze mogą stanowić zagrożenie życiaLes réactions d hypersensibilité immédiate à l insuline ou aux excipients peuvent menacer le pronostic vital
Należy sprawdzić etykietę, aby mieć pewność, że FlexPen zawiera właściwy rodzaj insulinyContrôlez l étiquette pour vous assurer que votre FlexPen contient le type d insuline correct
Insulin Human Winthrop Rapid ‧ j. m./ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzkaInsulin Human Winthrop Rapid ‧ UI/ml solution injectable en cartouche Insuline humaine
U pacjentek leczonych insuliną (cukrzyca insulinozależna lub cukrzyca ciężarnych) szczególnie istotne jest utrzymanie właściwej kontroli przez cały okres ciążyIl est essentiel de maintenir un bon équilibre glycémique chez la patiente traitée avec de l' insuline (diabète insulino-dépendant ou gestationnel) pendant toute la grossesse
• Zdezynfekować gumową membranę środkiem do dezynfekcji. • Do każdego wstrzyknięcia używać nowej igły, aby zapobiec zanieczyszczeniu insuliny • Usunąć nalepkę ochronną z igły NovoFine S. • Mocno i starannie przykręcić igłę do wstrzykiwacza Mixtard ‧ InnoLet (rysunek ‧B). • Zdjąć dużą zewnętrzną i wewnętrzną osłonkę igłyDésinfectez la membrane en caoutchouc à l aide d une compresse antiseptique Utilisez toujours une aiguille neuve pour chaque utilisation afin d éviter les contaminations Retirez l onglet de protection d une aiguille NovoFine S Vissez directement et solidement l aiguille sur votre Mixtard ‧ InnoLet (figure ‧B) Retirez le grand capuchon externe de l aiguille et la protection interne de l aiguille
Jeden ml zawiera ‧ j. m. insuliny ludzkiej (co odpowiada ‧, ‧ mgChaque ml ‧ UI (équivalent à ‧ mg) d insuline humaine
W badaniu z grupą kontrolną placebo pacjenci z niedostateczną kontrolą glikemii mimo trzymiesięcznego okresu optymalizacji insuliny zostali zrandomizowani do otrzymywania pioglitazonu lub placebo przez ‧ miesięcyDans une étude contrôlée contre placebo, des patients avec un contrôle glycémique insuffisant malgré une période d optimisation de trois mois sous insuline, ont été randomisés dans les groupes pioglitazone ou placebo pendant ‧ mois
Niezbyt często-obrzęk Obrzęki mogą wystąpić po rozpoczęciu leczenia insulinąPeu fréquent-dème Un dème peut survenir au début de l' insulinothérapie
Może to zdarzyć się, gdy: • wstrzyknięto zbyt dużo insuliny; • posiłek był za mały lub pominięty; • wykonano większy niż zwykle wysiłek fizycznyCela peut arriver: si vous prenez trop d insuline si vous mangez trop peu ou sautez un repas si vous faites plus d efforts physiques que d habitude
Trzymając wstrzykiwacz pionowo z igłą skierowaną ku górze delikatnie uderzając palcem w pojemnik z insuliną tak, aby wszystkie pęcherzyki powietrza przesunęły się w kierunku igłyTout en maintenant le stylo avec l aiguille pointée vers le haut, tapoter doucement le réservoir à insuline avec le doigt afin que toute éventuelle bulle d air remonte vers l aiguille
Insulin Human Winthrop Basal ‧ j. m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuInsulin Human Winthrop Basal ‧ UI/ml suspension injectable en stylo prérempli
Przedawkowanie insuliny może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii, niekiedy długotrwałej i zagrażającej życiuUn surdosage en insuline peut provoquer une hypoglycémie sévère, pouvant se prolonger et menacer le pronostic vital
Wstrzykiwanie insulinyInjection de l insuline
Rozyglitazon uwrażliwia komórki (tkanki tłuszczowej, mięśni i wątroby) na działanie insuliny, co oznacza, że organizm lepiej wykorzystuje wytwarzaną insulinęLa rosiglitazone rend les cellules (graisseuses, des muscles et du foie) plus sensibles à l insuline, ce qui signifie que le corps fait un meilleur usage de l insuline qu il produit
Lek Humalog można mieszać z dłużej działającymi ludzkimi insulinami tylko jeżeli tak zaleci lekarzHumalog ne doit être mélangé avec des insulines humaines à action plus prolongée que sur les conseils d' un médecin
NovoRapid NovoLet ‧ j./ml, roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu insulina aspartNovoRapid NovoLet ‧ U/ml solution injectable en stylo prérempli insuline asparte
Profil aktywności insuliny Humalog BASAL jest bardzo podobny do profilu aktywności insuliny podstawowej (NPH) w czasie około ‧ godzinL insuline BASAL a un profil d' activité très proche de celui d' une insuline basale (isophane) sur une durée de ‧ heures environ
Leki dodawane do insuliny mogą powodować jej degradację, np. jeśli preparat zawiera związki tiolowe lub siarczynyCertaines substances mélangées à l insuline peuvent provoquer la dégradation de l insuline: c est le cas des médicaments contenant des thiols ou des sulfites
Nie stymuluje wydzielania insuliny i z tego powodu nie prowadzi do hipoglikemiiElle ne stimule pas la sécrétion d' insuline et, par conséquent, ne provoque pas d' hypoglycémie
Czas działania zawiesiny protaminowej insuliny lispro (Basal), jednego ze składników leku Liprolog Mix‧, jest zbliżony do czasu działania insuliny podstawowej (NPHLa durée d' action de la composante insuline lispro protamine en suspension (BASAL) dans Liprolog Mix‧ est proche de celle d' une insuline basale (isophane
Zapewni to, że cała dawka insuliny została wstrzykniętaCeci garantit que la dose entière a été injectée
Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do systemu podawania insuliny; ► zdezynfekować gumową membranę środkiem do dezynfekcji ► do każdego wstrzyknięcia używać nowej igły, aby zapobiec zanieczyszczeniu insulinyPour plus d informations, consultez le mode d emploi de votre système d administration désinfectez la membrane en caoutchouc à l aide d une compresse antiseptique. utilisez toujours une aiguille neuve pour chaque injection afin d éviter les contaminations
Jeden ml zawiera ‧ j. m. insuliny ludzkiej (co odpowiada ‧, ‧ mgChaque ml contient ‧ UI (équivalent à ‧ mg) d insuline humaine
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6302 zdań frazy insulina.Znalezione w 2,353 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.