wymowa: IPA: [ˈɡrubɨ] ˈɡrubɨ    

Tłumaczenia na język francuski:

 • gros         
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  otyły ( określenie nacechowane negatywnie, nieuprzejme )
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
   
  otyły
 • épais     
  (Adjective  ) (advb, adjv   )
 • grosse   
  []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • obèse   
  (noun, adjv   ) []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • boulot       
  (noun, adjv   )
 • bourru   
  (noun, adjv   )
 • corpulent   
  (adjv   )
 • epais   
 • fort         
  (advb, noun, adjv   )
 • gras       
  (advb, noun, adjv   )
 • grossi   
 • grossier     
  (adjv   )
 • matériel       
  (noun, adjv   )
 • rabelaiserie   
 • volumineux   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
( o odzieży ) ciepły
 
st.pol. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
o głosie: niski
 
starop. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
przest. przestarzałe, przestarzały twarda lub pochylona spółgłoska
 
o odzieży: ciepły
 
mający dużą grubość, średnicę

Picture dictionary

gros
gros

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (9)

GRUBGRand Unified Bootloader
grubagros; épais
gruba rybagrosse légume; gros bonnet
gruba zwierzyna łownagrand gibier
grubegros; épais
grube rybygrosses huiles
grubogrossièrement; épais
jelito grubegros intestin; intestin
z grubszaen gros

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gruby", pamięć tłumaczeniowa

add example
Że była grubaElle était grosse
Więc jest gruba?Elle est grosse?
Profil bezpieczeństwa panitumumabu u pacjentów z ekpresją genu KRAS typu dzikiego (n = ‧) był ogólnie zgodny z powyższym opisem dla monoterapii raka jelita grubego z przerzutamiLe profil de tolérance du panitumumab chez les patients dont la tumeur exprime KRAS non muté (n = ‧) a été généralement similaire avec celui décrit ci-dessus dans la population globale de patient présentant un CCRm et traités en monothérapie
Może gruby ma racjęIl a peut- être raison
Pojazd ma przestrzeń ładunkową oddzieloną od kabiny kierowcy mocną, grubą ścianą lub, alternatywnie, przestrzeń ładunkową niebędącą integralną częścią pojazduLe véhicule a un compartiment de charge qui est soit séparé de la cabine du conducteur par une cloison épaisse pleine, soit qui ne fait pas partie intégrante du véhicule
W wymienionych badaniach wzięło udział ‧ pacjentów (‧ przyjmujących Aranesp, ‧-placebo), włączonych ze względu na obecność guzów litych (np. rak płuc, piersi, jelita grubego, jajnika) i złośliwych nowotworów limfatycznych (np. chłoniak, szpiczak mnogiLes patients présentant une tumeur solide (par exemple cancer du poumon, du sein, du colon ou des ovaires) ou des hémopathies malignes lymphoïdes (par exemple lymphome, ou myélome multiple) ont été inclus dans ces études cliniques
Produkt poddaje się obróbce cieplnej wystarczającej do zapewnienia ścięcia białka mięsa w całości produktu, który nie może wykazywać żadnych śladów różowawej cieczy na odciętej powierzchni w chwili przecięcia wzdłuż linii przebiegającej przez jego najgrubszą częśćLe produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse
Na razie tylko z grubszaApproximatif.‧ mètres, d' après mes estimations
Jabłka Shaanxi mają gruby nabłonek, liczne substancje woskowe w miąższu, zwarty kształt, dużą trwałość i dużą zawartość rozpuszczalnej masy stałejLa pomme Shaanxi possède une peau épaisse et une chair riche en substances cireuses; c’est un fruit compact et particulièrement ferme, qui contient une forte proportion de matières sèches solubles
Pasze grube dla zwierząt żywionych w systemie wypasowym (koniowate, bydło, owce, kozyFourrages grossiers pour herbivores
Muszę przez to nosić grube ubrania do szkołyPour aller à l' école, je suis obligée de m' habiller très chaudement
CPA ‧.‧.‧: Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korkaCPA ‧.‧.‧: Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes; liège concassé, granulé ou pulvérisé; déchets de liège
Musi pan trzymać ten gruby kij w zanadrzu, ale najlepiej znaleźć rozwiązanie w drodze perswazji i samoregulacji.Vous devez maintenir l'ombre de la sanction, mais de préférence trouver une solution par la séduction et l'autorégulation.
Szybciej, gruba dupo!Grouille, gros plein de soupe
Treść jest z grubsza słuszna, ale w tekście znajdują się dwa punkty, których po prostu nie mogę poprzeć.Le texte est, pour l'essentiel, valable, mais renferme deux paragraphes que je ne peux tout simplement pas soutenir.
Silnik objęty pozycją ‧, dla którego reguła przewiduje, że wartość materiałów niepochodzących, wchodzących w jego skład nie może przekroczyć ‧ % ceny ex-works, jest wykonany z innej stali stopowej z grubsza ukształtowanej przez kucie objętej pozycją exUn moteur du no ‧, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder ‧ % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex
Rozważanym produktem jest gruby drut ze stali nierdzewnej zawierający w masie ‧ % lub więcej niklu, inny niż drut zawierający w masie ‧ % lub więcej, ale nie więcej niż ‧ % niklu i ‧ % lub więcej, ale nie więcej niż ‧ % chromuLes produits considérés sont les fils épais en aciers inoxydables, contenant en poids ‧ % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids ‧ % ou plus, mais pas plus de ‧ % de nickel et ‧ % ou plus, mais pas plus de ‧ % de chrome
W samą porę, grubyJe connais cette grosse voix
Ty naprawdę jesteś kawał Grubego BydlakaTu es vraiment un gros dégueulasse!
Kiedy przycisk podania dawki jest odciągnięty, tylko górna część grubej kreski może być widocznaLorsque le bouton d injection est maintenu tiré, seul le haut de ce trait épais est visible
Gęste powłoki dekoracyjne (farby zaprojektowane specjalnie dla uzyskania trójwymiarowego efektu dekoracyjnego, stąd charakteryzujące się bardzo grubą warstwą) mają posiadać alternatywną wydajność ‧ m‧ na kg produktuLes revêtements décoratifs épais (peintures spécialement conçues pour donner un effet décoratif en trois dimensions et qui se caractérisent donc par une couche très épaisse) doivent présenter un rendement d
CPA ‧.‧.‧: Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów nikluCPA ‧.‧.‧: Tôles, bandes et feuilles en nickel
Kawałki nietkane i towary szytodziane, z włókien o rozmaitym składzie, z grubsza przyciętePièces de non-tissés et de produits cousus-tricotés, de compositions diverses en fibres textiles, grossièrement découpées
Gruba sól kamiennasel gemme brut de mine
Próbówki należy umieścić w izolowanych pojemnikach (na przykład pudełkach wykładanych grubą warstwą polistyrenu) wraz z wystarczającą ilością lodu albo „zamrożonych chłodzących bloków”, aby zapewnić chłodzenie próbek podczas przewozu do laboratoriumLes tubes devraient être placés dans des récipients isolés (par exemple, des boîtes en polystyrène à parois épaisses) avec une quantité suffisante de glace ou de
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 866 zdań frazy gruby.Znalezione w 0,832 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.