wymowa: IPA: [ˈɡrubɨ] ˈɡrubɨ    

Tłumaczenia na język francuski:

 • gros         
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  otyły ( określenie nacechowane negatywnie, nieuprzejme )
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
   
  otyły
 • épais     
  (Adjective  ) (advb, adjv   )
 • grosse   
  []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • obèse   
  (noun, adjv   ) []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • boulot       
  (noun, adjv   )
 • bourru   
  (noun, adjv   )
 • corpulent   
  (adjv   )
 • epais   
 • fort         
  (advb, noun, adjv   )
 • gras       
  (advb, noun, adjv   )
 • grossi   
 • grossier     
  (adjv   )
 • matériel       
  (noun, adjv   )
 • rabelaiserie   
 • volumineux   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
mający dużą grubość, średnicę
 
o odzieży: ciepły
 
( o odzieży ) ciepły
 
starop. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
przest. przestarzałe, przestarzały twarda lub pochylona spółgłoska
 
st.pol. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
o głosie: niski

Picture dictionary

gros
gros

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (9)

GRUBGRand Unified Bootloader
grubagros; épais
gruba rybagrosse légume; gros bonnet
gruba zwierzyna łownagrand gibier
grubegros; épais
grube rybygrosses huiles
grubogrossièrement; épais
jelito grubegros intestin; intestin
z grubszaen gros

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gruby", pamięć tłumaczeniowa

add example
A ja chodzę za grubymi ludźmi z tubąEt j' ai trouvé un boulot où je poursuis les gens obèses avec un tuba
Gruba zwierzyna łownaGros gibier sauvage
Jabłka Shaanxi mają gruby nabłonek, liczne substancje woskowe w miąższu, zwarty kształt, dużą trwałość i dużą zawartość rozpuszczalnej masy stałejLa pomme Shaanxi possède une peau épaisse et une chair riche en substances cireuses; c’est un fruit compact et particulièrement ferme, qui contient une forte proportion de matières sèches solubles
Do strzykawki wyposażonej w grubą igłę nr ‧ o dużej średnicy pobrać z ampułki ‧, ‧ ml wody do wstrzykiwańPrélever ‧ ml d eau pour préparations injectables dans l ampoule à l aide d une seringue munie d une aiguille de calibre
gruba sierść zwierzęcapoils grossiers
Kiedy przycisk podania dawki jest odciągnięty, tylko górna część grubej kreski może być widocznaLorsque le bouton d injection est maintenu tiré, seul le haut de ce trait gras est visible
Określenie włókna naturalne obejmuje włosie końskie objęte pozycją ‧, jedwab objęty pozycją ‧ i ‧, jak również włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą objęte pozycjami ‧ do ‧, włókna bawełniane objęte pozycjami ‧ do ‧ oraz pozostałe włókna roślinne objęte pozycjami ‧ doL'expression fibres naturelles couvre le crin du no ‧, la soie des nos ‧ et ‧, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos ‧ à ‧, les fibres de coton des nos ‧ à ‧ et les autres fibres d'origine végétale des nos ‧ à
W badaniach przeprowadzonych na zwierzęcym modelu rodzinnej polipowatości gruczolakowej (ang. familial adenomatous polyposis-FAP) podawanie rozyglitazonu w dawce ‧ razy przekraczającej dawkę farmakologicznie czynną prowadziło do zwiększenia zmian nowotworowych w obrębie jelita grubegoDans un modèle animal de polypose adénomateuse familiale (PAF), le traitement par rosiglitazone, à une dose ‧ fois la dose pharmacologique active, a provoqué une augmentation de la multiplication tumorale au niveau du colon
Dostosowane koło kierownicy (większy i/lub grubszy przekrój koła kierownicy, koło kierownicy o mniejszej średnicy itpVolant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc
Pomiary mięśni i słoniny, czas trwania obróbki kulinarnej, ubytki podczas mrożenia i obróbki kulinarnej – wyniki przeprowadzonych niedawno badań wykazały, że mięso tradycyjnie chowanej rasy Gloucestershire Old Spots charakteryzuje się mniejszą szerokością i grubością mięśni oraz grubszą warstwą słoniny niż zwykła wieprzowinaDimensions du muscle et du lard, temps de cuisson, pertes à la cuisson et à la congélation- les récents travaux de recherche montrent que le Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork présente une largeur et une profondeur de muscle moindres ainsi qu’un lard dorsal plus épais que le porc conventionnel
W oparciu o dodatkowe informacje uzyskane od zainteresowanych stron stwierdzono, że drut gruby i drut cienki są dwoma odrębnymi produktami, ponieważ posiadają odmienne cechy fizyczne i mają odmienne zastosowanieSur la base des informations complémentaires reçues des parties intéressées, il est conclu que les fils minces et épais sont deux produits différents dans la mesures où ils présentent des caractéristiques physiques différentes et sont destinés à des utilisations différentes
Powinniśmy pamiętać historię biblijną o siedmiu grubych krowach i siedmiu chudych: tysiące lat temu społeczeństwo już było zdolne do organizowania rynków rolnych i zapobiegania w ten sposób fluktuacjom tych rynków, zapewniając Egiptowi warunki dla rozkwitu, podczas gdy inne społeczności cierpiały głód i wojny z uwagi na brak żywności.Nous devrions nous souvenir du récit biblique des sept vaches grasses et des sept vaches maigres: il y a des milliers d'années, la société était déjà capable d'organiser des marchés agricoles, donc de prévenir les fluctuations de ces marchés et d'assurer à l'Égypte les conditions nécessaires à sa prospérité, alors que d'autres sociétés étaient accablées par la famine et la guerre à cause du manque de nourriture.
Kierowca nie powinien być ubrany w żadne szczególnie grube ubrania, szalik lub nakrycie głowyCe dernier ne doit pas porter de vêtements trop épais, ni d’écharpe ou de chapeau
Zacznij od pójścia dookoła trzech czwartych drogi w górę drabiny. Wrogowie biegną w prawo. Ucieknij na górę wystarczająco szybko aby zastać jednego spadającego przez fałszywą cegłę podczas gdy inni biegną do Ciebie. Idź na lewo, wykop dwie dziury aby ich złapać, następnie biegnij w prawo, wykop i spuść się na dół jako pierwszy po małej drabinie po prawej. Wrogowie powinni spaść wzdłuż drabiny i wypełnić dwa fałszywe kamienie pod nią. Wykop i złap trzeciego wroga na górze grubego obszaru cegieł, następnie biegnij na drugi obszar z dolnej długiej drabiny, obok szeregu cegieł. Wróg powinien wbiec do szybu po lewejCommencez par monter les trois-quarts de l échelle. Les ennemis arrivent droit sur vous. Grimpez à temps afin qu un de vos poursuivant tombe dans le faux trou tandis que les autres vous poursuivront. Allez à gauche, creusez deux trous pour les piéger, puis courez à droite, creusez et descendez au bas de la première petite échelle à droite. Les ennemis devront descendre par la longue échelle et tomberont dans les deux trous à leurs pieds. Creusez et attrapez le troisième ennemi en haut de la petite zone de trous, ensuite courez jusqu' au second espace en bas de la longue échelle, à côté d' une rangée de trous. L' ennemi devrait courir droit dans le creux à gauche
Silnik z pozycji ‧, dla którego reguła stanowi, że wartość materiałów niepochodzących, które mogą stanowić jego część, nie może przekraczać ‧ % ceny ex-works, jest wykonany z innej stali stopowej z grubsza ukształtowanej przez kucie z pozycji exUn moteur de la position ‧, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder ‧ % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés de la position ex
Wypełniony pęcherz lub jelito związuje się grubą nitką lub sznurkiem z naturalnych włókienLa vessie ou le cæcum embossé est alors refermé à l’aide de gros fils ou de ficelles d'origine naturelle
Kurwa, ale jest grubaPutain, le gros tas!
Chciałem powiedzieć panu koledze, że to jest grubo za wcześnie, żebyśmy na ten temat działali.Je voudrais vous dire qu'il est beaucoup trop tôt pour ce faire.
Preparatu TOVIAZ nie należy także stosować u pacjentów z: • zatrzymaniem moczu; • zatrzymaniem treści żołądkowej (problem z wypróżnieniem żołądka); • niekontrolowaną jaskrą z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku występujące nawet po leczeniu); • Myasthenia gravis (choroba nerwów powodująca osłabienie mięśni); • ciężkim zaburzeniem czynności wątroby; • ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; • toksycznym rozszerzeniem okrężnicy (bardzo ciężkie powikłania zapalenia okrężnicyTOVIAZ ne doit pas non plus être administré chez les patients souffrant: de rétention urinaire (difficulté à uriner), de rétention gastrique (lorsque l estomac ne se vide pas correctement), d un glaucome à angle fermé non contrôlé (pression oculaire accrue même en cas de traitement), de myasthénie grave (maladie des nerfs entraînant une faiblesse musculaire), d' insuffisance hépatique sévère (grave maladie du foie), de rectocolite hémorragique grave (grave inflammation du gros intestin provoquant ulcérations et saignements), de mégacôlon toxique (une complication très grave des colites
Określenie włókna naturalne obejmuje włosie końskie objęte pozycją ‧, jedwab objęty pozycjami ‧ i ‧, jak i włókna wełniane oraz cienką i grubą sierść zwierzęcą objętą pozycjami od ‧ do ‧, włókna bawełniane objęte pozycjami od ‧ do ‧ i inne włókna roślinne objęte pozycjami od ‧ doL’expression fibres naturelles couvre le crin du no ‧, la soie des nos ‧ et ‧, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos ‧ à ‧, les fibres de coton des nos ‧ à ‧ et les autres fibres d’origine végétale des nos ‧ à
Na początku ‧ wieku, mężczyźni mogli legalnie bić swoje żony jeśli używali kija, nie grubszego niż ich kciukDans les années ‧, les hommes avaient le droit de battre leur femme... à condition qu' ils n' utilisent pas un bâton plus gros que leur pouce
gruba sierść zwierzęcales poils grossiers
bez cienkiego mięśnia przepony lub grubego mięśnia przeponysans hampe ni onglet
Gruby papierPapier épais
Jeśli myśli, że dam się nabrać, grubo się myliPas question que je cède à ce chantage!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 866 zdań frazy gruby.Znalezione w 0,831 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.