wymowa: IPA: [ˈɡrubɨ] ˈɡrubɨ    

Tłumaczenia na język francuski:

 • gros         
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  otyły ( określenie nacechowane negatywnie, nieuprzejme )
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
   
  otyły
 • épais     
  (Adjective  ) (advb, adjv   )
 • grosse   
  []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • obèse   
  (noun, adjv   ) []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • boulot       
  (noun, adjv   )
 • bourru   
  (noun, adjv   )
 • corpulent   
  (adjv   )
 • epais   
 • fort         
  (advb, noun, adjv   )
 • gras       
  (advb, noun, adjv   )
 • grossi   
 • grossier     
  (adjv   )
 • matériel       
  (noun, adjv   )
 • rabelaiserie   
 • volumineux   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
( o odzieży ) ciepły
 
st.pol. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
o głosie: niski
 
starop. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
przest. przestarzałe, przestarzały twarda lub pochylona spółgłoska
 
o odzieży: ciepły
 
mający dużą grubość, średnicę

Picture dictionary

gros
gros

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (9)

GRUB
GRand Unified Bootloader
gruba
gros; épais
gruba ryba
grosse légume; gros bonnet
grube
gros; épais
grube ryby
grosses huiles
grubo
grossièrement; épais
jelito grube
gros intestin; intestin
z grubsza
en gros

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gruby", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A ja chodzę za grubymi ludźmi z tubą
fr Et j' ai trouvé un boulot où je poursuis les gens obèses avec un tuba
pl Gruba zwierzyna łowna
fr Gros gibier sauvage
pl Jabłka Shaanxi mają gruby nabłonek, liczne substancje woskowe w miąższu, zwarty kształt, dużą trwałość i dużą zawartość rozpuszczalnej masy stałej
fr La pomme Shaanxi possède une peau épaisse et une chair riche en substances cireuses; c’est un fruit compact et particulièrement ferme, qui contient une forte proportion de matières sèches solubles
pl Do strzykawki wyposażonej w grubą igłę nr ‧ o dużej średnicy pobrać z ampułki ‧, ‧ ml wody do wstrzykiwań
fr Prélever ‧ ml d eau pour préparations injectables dans l ampoule à l aide d une seringue munie d une aiguille de calibre
pl gruba sierść zwierzęca
fr poils grossiers
pl Kiedy przycisk podania dawki jest odciągnięty, tylko górna część grubej kreski może być widoczna
fr Lorsque le bouton d injection est maintenu tiré, seul le haut de ce trait gras est visible
pl Określenie włókna naturalne obejmuje włosie końskie objęte pozycją ‧, jedwab objęty pozycją ‧ i ‧, jak również włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą objęte pozycjami ‧ do ‧, włókna bawełniane objęte pozycjami ‧ do ‧ oraz pozostałe włókna roślinne objęte pozycjami ‧ do
fr L'expression fibres naturelles couvre le crin du no ‧, la soie des nos ‧ et ‧, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos ‧ à ‧, les fibres de coton des nos ‧ à ‧ et les autres fibres d'origine végétale des nos ‧ à
pl W badaniach przeprowadzonych na zwierzęcym modelu rodzinnej polipowatości gruczolakowej (ang. familial adenomatous polyposis-FAP) podawanie rozyglitazonu w dawce ‧ razy przekraczającej dawkę farmakologicznie czynną prowadziło do zwiększenia zmian nowotworowych w obrębie jelita grubego
fr Dans un modèle animal de polypose adénomateuse familiale (PAF), le traitement par rosiglitazone, à une dose ‧ fois la dose pharmacologique active, a provoqué une augmentation de la multiplication tumorale au niveau du colon
pl Dostosowane koło kierownicy (większy i/lub grubszy przekrój koła kierownicy, koło kierownicy o mniejszej średnicy itp
fr Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc
pl Pomiary mięśni i słoniny, czas trwania obróbki kulinarnej, ubytki podczas mrożenia i obróbki kulinarnej – wyniki przeprowadzonych niedawno badań wykazały, że mięso tradycyjnie chowanej rasy Gloucestershire Old Spots charakteryzuje się mniejszą szerokością i grubością mięśni oraz grubszą warstwą słoniny niż zwykła wieprzowina
fr Dimensions du muscle et du lard, temps de cuisson, pertes à la cuisson et à la congélation- les récents travaux de recherche montrent que le Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork présente une largeur et une profondeur de muscle moindres ainsi qu’un lard dorsal plus épais que le porc conventionnel
pl W oparciu o dodatkowe informacje uzyskane od zainteresowanych stron stwierdzono, że drut gruby i drut cienki są dwoma odrębnymi produktami, ponieważ posiadają odmienne cechy fizyczne i mają odmienne zastosowanie
fr Sur la base des informations complémentaires reçues des parties intéressées, il est conclu que les fils minces et épais sont deux produits différents dans la mesures où ils présentent des caractéristiques physiques différentes et sont destinés à des utilisations différentes
pl Powinniśmy pamiętać historię biblijną o siedmiu grubych krowach i siedmiu chudych: tysiące lat temu społeczeństwo już było zdolne do organizowania rynków rolnych i zapobiegania w ten sposób fluktuacjom tych rynków, zapewniając Egiptowi warunki dla rozkwitu, podczas gdy inne społeczności cierpiały głód i wojny z uwagi na brak żywności.
fr Nous devrions nous souvenir du récit biblique des sept vaches grasses et des sept vaches maigres: il y a des milliers d'années, la société était déjà capable d'organiser des marchés agricoles, donc de prévenir les fluctuations de ces marchés et d'assurer à l'Égypte les conditions nécessaires à sa prospérité, alors que d'autres sociétés étaient accablées par la famine et la guerre à cause du manque de nourriture.
pl Kierowca nie powinien być ubrany w żadne szczególnie grube ubrania, szalik lub nakrycie głowy
fr Ce dernier ne doit pas porter de vêtements trop épais, ni d’écharpe ou de chapeau
pl Zacznij od pójścia dookoła trzech czwartych drogi w górę drabiny. Wrogowie biegną w prawo. Ucieknij na górę wystarczająco szybko aby zastać jednego spadającego przez fałszywą cegłę podczas gdy inni biegną do Ciebie. Idź na lewo, wykop dwie dziury aby ich złapać, następnie biegnij w prawo, wykop i spuść się na dół jako pierwszy po małej drabinie po prawej. Wrogowie powinni spaść wzdłuż drabiny i wypełnić dwa fałszywe kamienie pod nią. Wykop i złap trzeciego wroga na górze grubego obszaru cegieł, następnie biegnij na drugi obszar z dolnej długiej drabiny, obok szeregu cegieł. Wróg powinien wbiec do szybu po lewej
fr Commencez par monter les trois-quarts de l échelle. Les ennemis arrivent droit sur vous. Grimpez à temps afin qu un de vos poursuivant tombe dans le faux trou tandis que les autres vous poursuivront. Allez à gauche, creusez deux trous pour les piéger, puis courez à droite, creusez et descendez au bas de la première petite échelle à droite. Les ennemis devront descendre par la longue échelle et tomberont dans les deux trous à leurs pieds. Creusez et attrapez le troisième ennemi en haut de la petite zone de trous, ensuite courez jusqu' au second espace en bas de la longue échelle, à côté d' une rangée de trous. L' ennemi devrait courir droit dans le creux à gauche
pl Silnik z pozycji ‧, dla którego reguła stanowi, że wartość materiałów niepochodzących, które mogą stanowić jego część, nie może przekraczać ‧ % ceny ex-works, jest wykonany z innej stali stopowej z grubsza ukształtowanej przez kucie z pozycji ex
fr Un moteur de la position ‧, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder ‧ % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés de la position ex
pl Wypełniony pęcherz lub jelito związuje się grubą nitką lub sznurkiem z naturalnych włókien
fr La vessie ou le cæcum embossé est alors refermé à l’aide de gros fils ou de ficelles d'origine naturelle
pl Kurwa, ale jest gruba
fr Putain, le gros tas!
pl Chciałem powiedzieć panu koledze, że to jest grubo za wcześnie, żebyśmy na ten temat działali.
fr Je voudrais vous dire qu'il est beaucoup trop tôt pour ce faire.
pl Preparatu TOVIAZ nie należy także stosować u pacjentów z: • zatrzymaniem moczu; • zatrzymaniem treści żołądkowej (problem z wypróżnieniem żołądka); • niekontrolowaną jaskrą z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku występujące nawet po leczeniu); • Myasthenia gravis (choroba nerwów powodująca osłabienie mięśni); • ciężkim zaburzeniem czynności wątroby; • ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; • toksycznym rozszerzeniem okrężnicy (bardzo ciężkie powikłania zapalenia okrężnicy
fr TOVIAZ ne doit pas non plus être administré chez les patients souffrant: de rétention urinaire (difficulté à uriner), de rétention gastrique (lorsque l estomac ne se vide pas correctement), d un glaucome à angle fermé non contrôlé (pression oculaire accrue même en cas de traitement), de myasthénie grave (maladie des nerfs entraînant une faiblesse musculaire), d' insuffisance hépatique sévère (grave maladie du foie), de rectocolite hémorragique grave (grave inflammation du gros intestin provoquant ulcérations et saignements), de mégacôlon toxique (une complication très grave des colites
pl Określenie włókna naturalne obejmuje włosie końskie objęte pozycją ‧, jedwab objęty pozycjami ‧ i ‧, jak i włókna wełniane oraz cienką i grubą sierść zwierzęcą objętą pozycjami od ‧ do ‧, włókna bawełniane objęte pozycjami od ‧ do ‧ i inne włókna roślinne objęte pozycjami od ‧ do
fr L’expression fibres naturelles couvre le crin du no ‧, la soie des nos ‧ et ‧, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos ‧ à ‧, les fibres de coton des nos ‧ à ‧ et les autres fibres d’origine végétale des nos ‧ à
pl Na początku ‧ wieku, mężczyźni mogli legalnie bić swoje żony jeśli używali kija, nie grubszego niż ich kciuk
fr Dans les années ‧, les hommes avaient le droit de battre leur femme... à condition qu' ils n' utilisent pas un bâton plus gros que leur pouce
pl gruba sierść zwierzęca
fr les poils grossiers
pl bez cienkiego mięśnia przepony lub grubego mięśnia przepony
fr sans hampe ni onglet
pl Gruby papier
fr Papier épais
pl Jeśli myśli, że dam się nabrać, grubo się myli
fr Pas question que je cède à ce chantage!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 866 zdań frazy gruby.Znalezione w 0,58 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.