wymowa: IPA: [ˈɡrubɨ] ˈɡrubɨ    

Tłumaczenia na język francuski:

 • gros         
  (Adjective, Adjectival  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  otyły ( określenie nacechowane negatywnie, nieuprzejme )
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
   
  otyły
 • épais     
  (Adjective, Adjectival  ) (advb, adjv   )
 • gras       
  (Adjectival  ) (advb, noun, adjv   )
 • corpulent   
  (adjv   )
 • grosse   
  []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • obèse   
  (noun, adjv   ) []
   
  Portant une masse ou une quantité de graisse au-dessus de la normale.
   
  Mający większą niż normalnie ilość tłuszczu lub masę.
 • bien nourri   
 • boulot       
  (noun, adjv   )
 • bourru   
  (noun, adjv   )
 • courageux     
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • epais   
 • fort         
  (advb, noun, adjv   )
 • grossi   
 • grossier     
  (adjv   )
 • matière grasse   
  (Adjectival  )
 • matériel       
  (noun, adjv   )
 • rabelaiserie   
 • replet   
  (adjv   )
 • replète   
 • ventripotent   
  (adjv   )
 • volumineux   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
( o odzieży ) ciepły
 
st.pol. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
o głosie: niski
 
starop. staropolski wulgarny, prostacki, nieokrzesany, grubiański
 
przest. przestarzałe, przestarzały twarda lub pochylona spółgłoska
 
o odzieży: ciepły
 
mający dużą grubość, średnicę

Picture dictionary

gros
gros

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (10)

GRUB
GRand Unified Bootloader
gruba
gros; épais
gruba ryba
grosse légume; gros bonnet; big boss; big fish; bête; grand chef; grande roue; légume
grube
gros; épais
grube ryby
grosses huiles
grubo
grossièrement; épais
gruby wyraz
grossièreté; obscénité
jelito grube
gros intestin; intestin; colon; duodénum; iléon; intestin grêle; rectum; caecum; jejunum
z grubsza
en gros

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gruby", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Gleba regionu Werony, na określonym wyżej obszarze, woda źródlana, klimat i płodozmian stanowią zrównoważone czynniki, które umożliwiają przejście całego okresu wegetacji bez trudności, z wytworzeniem pełnego, grubego ziarniaka z dużą perłą w środku, co nie zawsze ma miejsce w innych regionach produkcji ryżu
fr Il trouve dans les sols véronais de l’aire susmentionnée, dans les eaux de source, dans le climat et dans la rotation des cultures un ensemble équilibré de facteurs qui lui permet d’accomplir son cycle végétatif sans difficulté, en produisant une caryopse complète, grosse et dotée d’une perle centrale étendue, ce qui ne se produit pas toujours dans d’autres régions rizicoles
pl CPA ‧.‧.‧: Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu
fr CPA ‧.‧.‧: Tôles, bandes et feuilles en nickel
pl Cechy handlowe: a) Bresaola z mięsa fesa: co najmniej ‧,‧ kg; b) Bresaola z punta d’anca: b)‧) do sprzedaży w całości lub grubych plastrach: co najmniej ‧,‧ kg; b)‧) do paczkowania w plasterkach w opakowania próżniowe lub do pakowania w zmodyfikowanej atmosferze: co najmniej ‧,‧ kg; c) Bresaola z sottofesa: co najmniej ‧,‧ kg; d) Bresaola z magatello: co najmniej ‧,‧ kg; i e) Bresaola z sottosso: co najmniej ‧,‧ kg
fr Caractéristiques commerciales: a) Bresaola fabriquée à partir de la découpe fesa: non inférieure à ‧,‧ kg; b) Bresaola fabriquée à partir de la découpe punta d'anca: b-‧) destinée à la commercialisation entière ou en morceaux: non inférieure à ‧,‧ kg; b-‧) destinée au préconditionnement en tranches sous vide ou sous atmosphère protectrice: non inférieure à ‧ kg; c) Bresaola fabriquée à partir de la découpe sottofesa: non inférieure à ‧,‧ kg; d) Bresaola fabriquée à partir de la découpe magatello: non inférieure à ‧ kg; e) Bresaola fabriquée à partir de la découpe sottosso: non inférieure à ‧,‧ kg
pl Z zadowoleniem przyjmuję cel dotyczący zmniejszenia do 2013 roku obciążenia chorobami nowotworowymi poprzez objęcie 100 % populacji badaniami przesiewowymi w kierunku raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego oraz wezwania państw członkowskich do pełnego wdrożenia przedmiotowych wytycznych.
fr Je salue la proposition de réduction de la charge que représente le cancer par l'introduction d'un dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et colorectaux chez 100 % de la population d'ici à 2013, et invite les États membres à pleinement mettre en œuvre les lignes directrices susmentionnées.
pl Zarówno w 1993 r., jak i w 2003 r. Węgry były krajem, w którym największa ilość osób zmarła na raka, najczęściej na raka płuc, jelita grubego i piersi.
fr En 1993 et à nouveau en 2003, la Hongrie s'est trouvée en première position en nombre de décès dus au cancer, les formes les plus courantes étant le cancer du poumon, le cancer du côlon et le cancer du sein.
pl • raka jelita grubego z przerzutami
fr le cancer métastatique colorectal
pl Na podstawie powyższych wniosków dotyczących subsydiów, szkody, związku przyczynowego i interesu Wspólnoty rozpatrzono, w jakiej formie i na jakim poziomie powinny być wprowadzone środki wyrównawcze w celu wyeliminowania skutków zakłóceń w handlu spowodowanych subsydiami wyrządzającymi szkodę i przywrócenia warunków skutecznej konkurencji w obrębie rynku wspólnotowego grubego drutu ze stali nierdzewnej
fr Sur la base des conclusions qui précèdent concernant la subvention, le préjudice, le lien de causalité et l
pl Remicade przeznaczony jest do stosowania w chorobie Crohna, reumatoidalnym zapaleniu stawów, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, łuszczycowym zapaleniu stawów lub łuszczycy w celu zmniejszenia stanu zapalnego
fr Remicade est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde, la rectocolite hémorragique, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique ou le psoriasis, avec pour objectif de réduire l activité inflammatoire
pl Po okresie zmowy milczenia, zaniedbań i ukrywania instytucje te mają teraz czelność poświęcać pieniądze podatników, aby te same grube ryby wzbogaciły się jeszcze bardziej.
fr Après leur conspiration du silence, de la négligence et de la dissimulation, ces autorités ont à présent le culot d'engager l'argent des contribuables afin que ces mêmes gros bonnets puissent s'enrichir davantage encore.
pl Widziałeś grubego trenera?Nie wyglądamy na swoje lata, Christian
fr Mais on fait pas notre âge, Christian
pl Na zewnątrz jesteśmy gejami lub nie, czarni i biali, grubi i chudzi... mężczyznami i kobietami, świętymi i grzesznikami
fr De l' extérieur, nous sommes homos et hétéros, noirs et blancs, gros et maigres, hommes et femmes, saints et pécheurs
pl Ty gruba cipo!
fr Espèce de gros con!
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧[‧] nie ustanawia szczegółowych zasad stosowania kontyngentu taryfowego na grubą przeponę i cienką przeponę, przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr
fr Le règlement (CE) n° ‧ de la Commission ne fixe pas les modalités d
pl Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania cetuksymabu w skojarzeniu z radioterapią u pacjentów z rakiem jelita grubego
fr L expérience sur l utilisation du cetuximab en association avec la radiothérapie dans les cancers colorectaux est limitée
pl Więc jest gruba?
fr Elle est grosse?
pl Podawaj się za chłopca na posyłki grubej ryby, to z miejsca uwierzą
fr Alors que personne ne suspectera son garçon de courses
pl Co zrobisz kiedy skończy się muzyka, człowieku...Gdy będziesz zbyt gruby i stary by wyjść na scenę?
fr la baise, le fric, qu' est ce que tu vas faire quand la musique s' arretera? quand tu seras trop gras et trop vieux pour grimper sur scène?
pl To może być grubsza sprawa
fr Il disposait des dossiers
pl Wiem, że jeżeli przebiegnę koło jej domu, nazwę ją grubym psem, zarobię od ciebie w mordę
fr Si je vais chez elle, et que je la traite de pétasse, tu vas me tabasser
pl Gruby papier
fr Papier épais
pl Ponieważ...- Był gruby?
fr Parce que... il était très gros?
pl Z tych względów okazało się także, że nie istniała, albo istniała jedynie w bardzo ograniczonym stopniu, możliwość wzajemnego wymiennego zastosowania drutu grubego i drutu cienkiego
fr Pour ces raisons, il est également apparu que l
pl Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Bușoi, Jo Leinen i Alojz Peterle, w sprawie walki z nowotworem jelita grubego w Unii Europejskiej
fr Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Bușoi, Jo Leinen et Alojz Peterle, sur la lutte contre le cancer colorectal dans l'Union européenne
pl w badaniu PreSAP (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania celekoksybu (SC-‧) w zapobieganiu sporadycznie występujących polipów gruczolakowatych jelita grubego) oraz APC (Prewencja sporadycznnie występujących polipów gruczolakowatych jelita grubego) w celu bardziej stanowczego sformułowania informacji dotyczących grup pacjentów obciążonych ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu naczyniowo-sercowego
fr sécurité de célocoxib (SC-‧) dans la prévention des polypes adénomateux colorectaux sporadiques) et d APC (prévention des adénomes colorectaux sporadiques avec célocoxib), afin d y inclure un texte plus strict concernant les groupes à risques cardiovasculaires
pl Te osłony są bardzo grube
fr Ce blindage est très épais
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 866 zdań frazy gruby.Znalezione w 0,597 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.