Tłumaczenia na język francuski:

  • Écureuil gris   

Did you mean: wiewiórka szara

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (1)

wiewiórka szara
sciurus carolinensis; écureuil gris

Przykładowe zdania z "Wiewiórka szara", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotyczy: niszczenia lasów przez wiewiórkę szarą
fr Objet: Destruction des forêts par les écureuils gris
pl Dotyczy: gatunku inwazyjnego- wiewiórki szarej
fr Objet: L'écureuil gris, espèce envahissante
pl Orzechy dla mojej wiewiórki
fr Des noisettes pour mon écureuil
pl Państwa Członkowskie zakazują przywozu gryzoni nieudomowionych gatunków i wiewiórek pochodzących lub przywożonych z państw trzecich regionu Afryki subsaharyjskiej
fr Les États membres interdisent l
pl To byla pewnie wiewiórka
fr C' était sûrement un écureuil
pl Nie wie, że w trzeciej klasie dzieliłaś się kanapką z chudą wiewiórką, której gruba ukradła orzeszki
fr Ils ignorent qu' en maternelle, tu partageais ton déjeuner avec un écureuil qui se faisait piquer ses noisettes par un autre
pl Co?- Wiewiórki
fr Des écureuils
pl Zaprzyjaźnił się z wiewiórką
fr Faire ami avec un écureuil
pl Wiewiórka kąpie się w stawie.
fr Un écureuil se baigne dans l'étang.
pl Kiedy pływałem, spotkałem wiewiórkę
fr En nageant, j' ai croisé un écureuil
pl Ostatnio jemy wiewiórki i króliki
fr Ces derniers temps, on mange des écureuils et des lapins
pl I cokolwiek mogłabyś pomyśleć o Francuzach, francuskie wiewiórki były niezwykle miłe
fr Et quoi que vous pensiez des habitants de la France,leurs écureuils sont extraordinairement gentils
pl Ja zabiłem...Zabiłem wiewiórkę.... kiedyś
fr J' ai tué un écureuil... une fois
pl Je żywe wiewiórki i koty
fr Il mange des écureuils crus et tous les chats qu' il peut attraper
pl No wiesz, może zrobił sobię przerwę w siedzeniu na ganku i pozbawianiu wiewiórek ich główek
fr Pour une fois, il décapitait peut- être pas d' écureuils
pl Strzelałaś kamykami do wiewiórek
fr Est- ce tu, euh, tirais des cailloux sur les écureuils
pl Wiewiórki poruszają się szybko.
fr Les écureuils se déplacent rapidement.
pl Nic specjalnego, wystarczało, żeby zabić ptaka albo wiewiórkę, może coś większego jeśli dopisałoby szczęście
fr Rien d' extraordinaire, de quoi tuer un oiseau ou un écureuil, ou un peu plus gros avec de la chance
pl Naturalnymi rezerwuarami jest wiele typów zwierząt, głównie króliki, zające, wiewiórki, lisy i kleszcze.
fr Différents types d’animaux peuvent servir de réservoirs naturels, principalement les lapins, les lièvres, les écureuils, les renards et les tiques.
pl Wiewiórek?- Tak
fr Des écureuils?
pl Zniknęła jego wiewiórka
fr Son écureuil avait disparu
pl Aaaa... to, idę postrzelać do wiewiórek
fr Je vais tirer quelques écureuils
pl Znanymi rezerwuarami wirusa w strefie endemicznej są wiewiórki i gryzonie gatunków nieudomowionych występujących w afrykańskich lasach tropikalnych
fr Les réservoirs connus dans la zone endémique sont les écureuils et les rongeurs des espèces non domestiques de la forêt tropicale africaine
pl Powiedziałem, " Panie Wiewiórko, Dlaczego pływasz na plecach? "
fr " Pourquoi nager sur le dos? "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 661 zdań frazy Wiewiórka szara.Znalezione w 0,736 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.