Tłumaczenia na język francuski:

  • Écureuil gris   

Przykładowe zdania z "Wiewiórka szara", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotyczy: niszczenia lasów przez wiewiórkę szarą
fr Objet: Destruction des forêts par les écureuils gris
pl Dotyczy: gatunku inwazyjnego- wiewiórki szarej
fr Objet: L'écureuil gris, espèce envahissante
pl Wiewiórka zbierała orzeszki.
fr L'écureuil était occupé à rassembler des noisettes.
pl I co z tą wiewiórką?
fr Et, à propos de cet écureuil?
pl Nie chcę, żeby się szlajało z wiewiórkami
fr Pas des écureuils
pl Państwa Członkowskie zakazują przywozu gryzoni nieudomowionych gatunków i wiewiórek pochodzących lub przywożonych z państw trzecich regionu Afryki subsaharyjskiej
fr Les États membres interdisent l
pl Tu nie ma żadnych wiewiórek
fr Que tu es naïve!Il n' y en a plus ici
pl Była stara i brzydka.Miała skrzynie rupieci przezutych przez wiewiórki
fr Elle était vieille, laide et elle gardait des cochonneries
pl Zdaje się, że zerżnąłem wiewiórkę na śmierć
fr J' ai baisé si fort un écureuil qu' il en est mort
pl Kiedy pływałem, spotkałem wiewiórkę
fr En nageant, j' ai croisé un écureuil
pl Wiewiórek?- Tak
fr Des écureuils?
pl Pamiętam, jak mój dziadek siadał na ganku i opowiadał o polowaniu na Indian.Jakby mówił o wiewiórkach
fr Mon grand- père nous parlait de la chasse aux lndiens comme il aurait parlé de la chasse aux nuisibles
pl Widziałem faceta z torbą pełną wiewiórek i sakiem ryb
fr Il était dans un drôle d' état
pl Powiedziałem, " Panie Wiewiórko, Dlaczego pływasz na plecach? "
fr " Pourquoi nager sur le dos? "
pl Słyszałem wiewiórki, tylko szukałem wiewiórek
fr J' avais entendu des écureuils
pl Baza do wiewiórki zgłoś się
fr Venez vite s' il vous plaît!
pl Daj spokój, Scott.Jak często widzisz wiewiórkę robiącą tak?
fr Vous voyez beaucoup d' écureuils s' envoyer des textos?
pl Wiewiórki poruszają się szybko.
fr Les écureuils se déplacent rapidement.
pl Wiewiórki są zajęte godami
fr Les écureuils sont occupés à s' accoupler
pl To byla pewnie wiewiórka
fr C' était sûrement un écureuil
pl Orzechy dla mojej wiewiórki
fr Des noisettes pour mon écureuil
pl Wiewiórka pracuje przez całe lato.Gromadzi na zimę różnego rodzaju orzechy i nasiona
fr L' écureuil a fait des provisions pour l' hiver: noix, racines
pl Nie wie, że w trzeciej klasie dzieliłaś się kanapką z chudą wiewiórką, której gruba ukradła orzeszki
fr Ils ignorent qu' en maternelle, tu partageais ton déjeuner avec un écureuil qui se faisait piquer ses noisettes par un autre
pl Ty wtedy pewnie fotografowałeś wiewiórki!
fr Vous faisiez des photos d' écureuils?
pl Myslałam, że to wiewiórka
fr Je t' avais pris pour un écureuil
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 661 zdań frazy Wiewiórka szara.Znalezione w 1,545 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.