Tłumaczenia na język francuski:

  • Écureuil gris   

Przykładowe zdania z "Wiewiórka szara", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotyczy: niszczenia lasów przez wiewiórkę szarą
fr Objet: Destruction des forêts par les écureuils gris
pl Dotyczy: gatunku inwazyjnego- wiewiórki szarej
fr Objet: L'écureuil gris, espèce envahissante
pl Państwa Członkowskie zakazują przywozu gryzoni nieudomowionych gatunków i wiewiórek pochodzących lub przywożonych z państw trzecich regionu Afryki subsaharyjskiej
fr Les États membres interdisent l
pl Pamiętam, jak mój dziadek siadał na ganku i opowiadał o polowaniu na Indian.Jakby mówił o wiewiórkach
fr Mon grand- père nous parlait de la chasse aux lndiens comme il aurait parlé de la chasse aux nuisibles
pl Powiedziałem, " Panie Wiewiórko, Dlaczego pływasz na plecach? "
fr " Pourquoi nager sur le dos? "
pl Widziałem faceta z torbą pełną wiewiórek i sakiem ryb
fr Il était dans un drôle d' état
pl Była stara i brzydka.Miała skrzynie rupieci przezutych przez wiewiórki
fr Elle était vieille, laide et elle gardait des cochonneries
pl Wiem, że biega tu mnóstwo wiewiórek
fr J' connais chaque coin de la région.Je vous dois?
pl Zniknęła jego wiewiórka
fr Son écureuil avait disparu
pl Ty wtedy pewnie fotografowałeś wiewiórki!
fr Vous faisiez des photos d' écureuils?
pl Orzechy dla mojej wiewiórki
fr Des noisettes pour mon écureuil
pl Tu nie ma żadnych wiewiórek
fr Que tu es naïve!Il n' y en a plus ici
pl Daj spokój, Scott.Jak często widzisz wiewiórkę robiącą tak?
fr Vous voyez beaucoup d' écureuils s' envoyer des textos?
pl Wiewiórki są zajęte godami
fr Les écureuils sont occupés à s' accoupler
pl Znanymi rezerwuarami wirusa w strefie endemicznej są wiewiórki i gryzonie gatunków nieudomowionych występujących w afrykańskich lasach tropikalnych
fr Les réservoirs connus dans la zone endémique sont les écureuils et les rongeurs des espèces non domestiques de la forêt tropicale africaine
pl Nic specjalnego, wystarczało, żeby zabić ptaka albo wiewiórkę, może coś większego jeśli dopisałoby szczęście
fr Rien d' extraordinaire, de quoi tuer un oiseau ou un écureuil, ou un peu plus gros avec de la chance
pl I co z tą wiewiórką?
fr Et, à propos de cet écureuil?
pl Wiewiórki poruszają się szybko.
fr Les écureuils se déplacent rapidement.
pl Wiewiórek?- Tak
fr Des écureuils?
pl Ta wiewiórka nie ukryje się przede mną
fr Cet écureuil ne m' échappera pas!
pl Aaaa... to, idę postrzelać do wiewiórek
fr Je vais tirer quelques écureuils
pl I cokolwiek mogłabyś pomyśleć o Francuzach, francuskie wiewiórki były niezwykle miłe
fr Et quoi que vous pensiez des habitants de la France,leurs écureuils sont extraordinairement gentils
pl Wiewiórka kąpie się w stawie.
fr Un écureuil se baigne dans l'étang.
pl Nie wie, że w trzeciej klasie dzieliłaś się kanapką z chudą wiewiórką, której gruba ukradła orzeszki
fr Ils ignorent qu' en maternelle, tu partageais ton déjeuner avec un écureuil qui se faisait piquer ses noisettes par un autre
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 661 zdań frazy Wiewiórka szara.Znalezione w 0,451 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.