Tłumaczenia na język francuski:

  • Protectorat espagnol du Maroc   

Przykładowe zdania z "Maroko Hiszpańskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ (członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ (membre du Hofstadgroep
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
fr Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
fr Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) N° ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
pl Wnoszący odwołanie, posiadający obywatelstwo hiszpańskie i marokańskie, wnosi o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione przez niego szkody i doznaną krzywdę w związku z czynem niedozwolonym L. Charelsa, byłego doradcy Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie (Sudan), popełnionym w ramach wykonywanej przez niego funkcji, w szczególności w formie złożenia sfałszowanych dokumentów: sfałszowanego oficjalnego zaproszenia Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie, które umożliwiło wydanie wizy dla byłej żony i dzieci wnoszącego odwołanie przez konsulat Sudanu w Rabacie (Maroko), co stanowi międzynarodowe uprowadzenie dzieci wnoszącego odwołanie
fr Le requérant, de nationalité espagnole et marocaine, demande la réparation de son préjudice (évalué à ‧.‧ €) causé par M. L. Charles, ex-expert à la Délégation de l'Union européenne à Khartoum (Soudan) suite à des actes illicites commis dans l'exercice de ses fonctions et notamment la production de faux en écriture: une fausse invitation officielle de la délégation de l'Union européenne de Khartoum ayant permis la délivrance d'un visa à l'ex-épouse et aux enfants du requérant par le Consulat du Soudan à Rabat (Maroc) constitutif d'un enlèvement international des enfants du requérant
pl W tym względzie uważam, że prezydencja hiszpańska powinna postąpić w następujący sposób: nie powinna zwoływać szczytu z udziałem Maroka, dopóki Maroko nie zobowiąże się do przestrzegania rezolucji w sprawie Sahary przyjętych przez ONZ, czyli organ, który przywołał pan przy innych okazjach.
fr À cet égard, je pense que la Présidence espagnole devrait particulièrement s'impliquer dans les domaines suivants: elle ne devrait pas organiser le sommet avec le Maroc tant que ce pays ne se sera pas engagé à respecter les résolutions concernant le Sahara adoptées par les Nations unies, une organisation que vous avez invoquée à d'autres occasions.
pl Może dlatego, że przez 30 lat mojego życia walczę o to, by Hiszpanie pracujący w Szwecji czy Niemczech, nie zarabiali mniej niż Niemcy lub Szwedzi, i ponieważ przez kolejne 20 lat walczę o zapewnienie, by pracownik z Polski, Rumunii czy Maroko nie zarabiał mniej w Hiszpanii, niż obywatel hiszpański.
fr Cela doit être dû au fait que pendant trente ans, je me suis battu pour faire en sorte qu'un travailleur espagnol en Suède ou en Allemagne ne gagne pas moins qu'un travailleur allemand ou suédois, et que pendant vingt autres années, je me suis battu pour qu'un travailleur polonais, roumain ou marocain ne gagne pas moins en Espagne qu'un travailleur espagnol.
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) no ESPP
pl (ES) Pani Przewodnicząca! 18 listopada w hiszpańskim parlamencie pani minister Jiménez podkreśliła, że zgodnie z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze do dekolonizacji jeszcze nie doszło i że Sahara Zachodnia nie może zostać wchłonięta przez Maroko.
fr (ES) Madame la Présidente, le 18 novembre, au Parlement espagnol, la ministre, Mme Jiménez, a fait remarquer que la Cour internationale de justice de La Haye était d'avis que la décolonisation n'avait pas encore eu lieu et qu'il n'était pas envisageable d'assimiler le Sahara occidental au Maroc.
pl Podkreślam słowo "krajów”, ponieważ słowa prezydencji hiszpańskiej brzmiały tak, jakby mówiła ona o jakimś innym wszechświecie, a komisarz Almunia wspomniał wyłącznie o Grecji.
fr J'insiste sur le terme "pays", parce que la Présidence espagnole semblait parler d'un espace extérieur, et que le commissaire Almunia n'a évoqué que la Grèce.
pl Należy też zaznaczyć, że J. Calderón Escalada, podczas badań prowadzonych w ‧ r. nad słowami nie ujętymi w Słowniku Języka Hiszpańskiego (Diccionario de la Lengua Española) lecz używanymi w górskich dolinach prowincji Santander, rejestruje słowo sobau i definiuje je jako ciasto wytwarzane z mąki, jaj, cukru i masła, pieczone w piecu na papierze zaginanym w charakterystyczny sposób, którym kobiety wychodzące za mąż obdarowywały swoje przyjaciółki w dniu ślubu
fr Il convient enfin de signaler que J. Calderón Escalada, dans une étude réalisée en ‧ sur les mots non répertoriés dans le dictionnaire de la langue espagnole, mais utilisés dans les hautes vallées de la province de Santander, recense le terme sobau et le définit comme suit: gâteau préparé avec de la farine, des œufs, du sucre, du beurre, cuit au four dans un papier plié selon une forme spéciale, que la mariée offrait à ses amies le jour de la noce
pl zachęca władze brytyjskie i hiszpańskie, rząd Gibraltaru, władze portów Algeciras i Gibraltar oraz wszystkie zainteresowane podmioty do podjęcia wszystkich możliwych działań i przyjęcia środków na rzecz jak najbardziej odpowiedzialnego kierowania wszystkimi działaniami prowadzonymi w zatoce
fr appuie tous les efforts et toutes les mesures que pourraient réaliser les autorités britanniques et espagnoles, le gouvernement de Gibraltar et les autorités portuaires d'Algésiras et de Gibraltar, ainsi que tous les acteurs concernés, en faveur d'une gestion de l'ensemble des activités menées dans la baie qui soit la plus responsable possible
pl Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i uzbeckim; każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny
fr Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues bulgare, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole, suédoise et ouzbèke, chacun de ces textes faisant également foi
pl Panie przewodniczący! Na wstępie chciałbym przypomnieć wszystkim, że kilka tygodni temu organizacja Greenpeace zgłosiła do prokuratury hiszpańskiej galicyjskie przedsiębiorstwo Armadores Vidal, które w okresie od 2003 do 2005 roku otrzymało od hiszpańskiego rządu dotacje w kwocie 3,6 miliona euro, pomimo że od 1999 roku na przedsiębiorstwo nałożono w kilku krajach liczne sankcje za nielegalne połowy na całym świecie.
fr rapporteur. - (ES) Monsieur le Président, je souhaiterais, pour commencer, rappeler que, il y a quelques semaines, Greenpeace a dénoncé une entreprise galicienne, Armadores Vidal, auprès du ministère public espagnol. Entre 2003 et 2005 cette entreprise aurait reçu pour 3,6 millions d'euros de subventions de la part du gouvernement espagnol, alors qu'elle est sous le coup de nombreuses sanctions dans différents pays du monde en raison d'activités de pêche illégales.
pl Chodzi mi tutaj zwłaszcza o wizję europejskiej przestrzeni badawczej w roku 2020 sformułowaną na posiedzeniu Rady w grudniu 2008 r. oraz niedawne konkluzje Rady zatytułowane "Tworzenie innowacyjnej Europy” przyjęte w maju za kadencji prezydencji hiszpańskiej.
fr Je me réfère notamment à la vision 2020 pour l'espace européen de la recherche du Conseil de décembre 2008, et plus récemment aux conclusions du Conseil, intitulées "Créer une Europe innovante", adoptées en mai dernier sous la Présidence espagnole.
pl Jedynie teksty w językach angielskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne
fr Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi
pl Makrela hiszpańska: Scomberomorus maculatus
fr Maquereau espagnol: Scomberomorus maculatus
pl uwzględniając program Rady, przygotowany przez prezydencję hiszpańską, belgijską i węgierską
fr vu le programme du Conseil, préparé par les Présidences espagnole, belge et hongroise
pl We wrześniu zapytałem komisarza Almunię, jak to się dzieje, że Europa otrząsa się z kryzysu, podczas gdy Hiszpanię czekają dalsze tarapaty. Odpowiedział wprost: "ponieważ hiszpański rząd nie realizuje reform, które i ja, i pan uzgodniliśmy”.
fr En septembre, j'ai demandé au commissaire Almunia pourquoi l'Europe se rétablissait déjà et pourquoi l'Espagne restait dans l'ornière. Il a répondu littéralement "parce que le gouvernement espagnol n'effectue pas les réformes que vous et moi considérons comme nécessaires".
pl (ES) Klub Atlético Madrid, jego kibice, a nawet hiszpańska policja, są źle traktowani przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).
fr (ES) L'Atlético Madrid, ses fans et même la police espagnole font l'objet d'abus de la part de l'Union des associations européennes de football.
pl Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich o dodatkowe informacje w pismach z dnia ‧ kwietnia ‧ r., ‧ lipca ‧ r. i ‧ listopada ‧ r
fr La Commission a demandé des informations aux autorités espagnoles le ‧ avril ‧, le ‧ juillet ‧ et le ‧ novembre
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3890 zdań frazy Maroko Hiszpańskie.Znalezione w 2,659 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.