wymowa: IPA: ˌkataˈʒɨ̃na /kat̪aˈʐɨn̪a/  

Tłumaczenia na język francuski:

 • Catherine   
  (Proper noun  f) (name   )
   
  imię żeńskie;
   
  polskie imię żeńskie pochodzenia greckiego;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Katarzyna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Silvia-Adriana ȚicăuInterviennent selon la procédure catch the eye Zuzana Roithová, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Silvia-Adriana Țicău
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada i Wojciech Michał Olejniczak, w sprawie ustanowienia dnia ‧ maja Europejskim Dniem Rodzicielstwa ZastępczegoJoanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada et Wojciech Michał Olejniczak, sur l'institution du ‧ mai comme journée européenne de la famille d'accueil
Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPEMiroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Tadeusz Zwiefka, au nom du groupe PPE
Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu i Mário David w imieniu grupy PPE, w sprawie Ukrainy (BLena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu et Mário David, au nom du groupe PPE, sur l'Ukraine (B
Głos zabrali: ramach procedury pytań z sali, z pytaniami skierowanymi do José Manuela Barroso (Przewodniczący Komisji), który na nie odpowiedział: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton i Georgios PapanikolaouInterviennent selon la procédure catch the eye pour poser des questions à José Manuel Barroso (Président de la Commission) qui y répond: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton et Georgios Papanikolaou
Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Sławomir Witold Nitras w imieniu grupy PPERoberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Sławomir Witold Nitras, au nom du groupe PPE
Pani Katarzyna KITAJEWSKA, Polska, ‧ lutego ‧ rMme Katarzyna KITAJEWSKA, Polonaise, ‧ février
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino i Karin KadenbachInterviennent selon la procédure catch the eye David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino et Karin Kadenbach
Za: Dan Jørgensen, Katarzyna ŁukacijewskaPour: Dan Jørgensen, Katarzyna Łukacijewska
Lady Katarzyna wprowadziła tu wiele zmian, odkąd pan Collins się tu osiedliłLady Catherine, je crois, a fait tout ce qu' elle a pu quand Mr Collins est venu
Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boștinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb i Mairead McGuinnessElena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boștinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb et Mairead McGuinness
Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPETunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés et Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, au nom du groupe PPE
Głos zabrali: Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Thomas Mann, Charles Tannock i Joanna Katarzyna SkrzydlewskaInterviennent Monica Luisa Macovei, au nom du groupe PPE, David Martin, au nom du groupe S&D, Marek Henryk Migalski, au nom du groupe ECR, Thomas Mann, Charles Tannock et Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam i Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, w sprawie Birmy (BFilip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam et Monica Luisa Macovei, au nom du groupe PPE, sur la Birmanie (B
Monica Luisa Macovei, Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Karima Delli, Evžen Tošenovský, Joe Higgins, Paul Nuttall, Corneliu Vadim Tudor, János Áder, Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Michèle Rivasi, Mirosław Piotrowski, Ilda Figueiredo, John Bufton, Krisztina Morvai, Jarosław Kalinowski, Vilija Blinkevičiūtė, Jelko Kacin, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Nick Griffin, João Ferreira, Nuno Teixeira, Estelle Grelier, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kinga Gál, José Manuel Fernandes, Sophie Briard Auconie i Bogusław SonikMonica Luisa Macovei, Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Karima Delli, Evžen Tošenovský, Joe Higgins, Paul Nuttall, Corneliu Vadim Tudor, János Áder, Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Michèle Rivasi, Mirosław Piotrowski, Ilda Figueiredo, John Bufton, Krisztina Morvai, Jarosław Kalinowski, Vilija Blinkevičiūtė, Jelko Kacin, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Nick Griffin, João Ferreira, Nuno Teixeira, Estelle Grelier, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kinga Gál, José Manuel Fernandes, Sophie Briard Auconie et Bogusław Sonik
Święta Katarzyna, to przecież nie Maryja DziewicaVous la confondez avec la Vierge
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareș-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly, Diane Dodds i Zoran ThalerInterviennent selon la procédure catch the eye Rareș-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly, Diane Dodds et Zoran Thaler
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska poinformowała, że jej urządzenie do głosowania nie zadziałało podczas głosowania imiennego w dniu ‧ października ‧ r. nad rezolucją dotyczącą sprawozdania László Surjána (A‧-‧/‧) i nad rezolucją dotyczącą sprawozdania Claude'a Moraesa (AElżbieta Katarzyna Łukacijewska a fait savoir que son poste de vote n'avait pas fonctionné pour les votes par appel nominal du ‧ octobre ‧ sur la résolution du rapport László Surján (A‧-‧/‧) et sur la résolution du rapport Claude Moraes (A
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Joanna Katarzyna SkrzydlewskaIntervient selon la procédure catch the eye Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Za: Silvia-Adriana Țicău, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Michael Theurer, Elżbieta Katarzyna ŁukacijewskaPour: Silvia-Adriana Țicău, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Michael Theurer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Głos zabrali: Astrid Lulling w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Edit Bauer, Edite Estrela, Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Julie Girling, Eva-Britt Svensson, Morten Messerschmidt, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Sylvie Guillaume, Siiri Oviir, Michail Tremopoulos, Jaroslav Paška, Laurence J.A.J. Stassen, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Nadja Hirsch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė i Lena Kolarska-BobińskaInterviennent Astrid Lulling, au nom du groupe PPE, Iratxe García Pérez, au nom du groupe S&D, Sophia in 't Veld, au nom du groupe ALDE, Marije Cornelissen, au nom du groupe Verts/ALE, Konrad Szymański, au nom du groupe ECR, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Gerard Batten, au nom du groupe EFD, Angelika Werthmann, non-inscrite, Edit Bauer, Edite Estrela, Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Julie Girling, Eva-Britt Svensson, Morten Messerschmidt, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Sylvie Guillaume, Siiri Oviir, Michail Tremopoulos, Jaroslav Paška, Laurence J.A.J. Stassen, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Nadja Hirsch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė et Lena Kolarska-Bobińska
Głos zabrali: zgodnie z procedurą pytań z sali, w celu zadania pytań José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który udzielił na nie odpowiedzi: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter i Liisa JaakonsaariInterviennent selon la procédure catch the eye pour poser des questions à José Manuel Barroso (Président de la Commission), qui y répond: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter et Liisa Jaakonsaari
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48 zdań frazy Katarzyna.Znalezione w 0,218 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.