Tłumaczenia na język francuski:

  • Doctorat   
     
    Doktor (stopień naukowy)

Did you mean: doktor

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (14)

doktor
médecine; docteur; doctoresse; médecin
Doktor Jekyll i pan Hyde
L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde
Doktor Kościoła
Docteur de l’Église
Doktor No
James Bond 007 contre Dr. No
Doktor Octopus
Docteur Octopus
Doktor Quinn
Docteur Quinn
Doktor Żywago
Docteur Jivago
Dr House
Dr House
Dr. James A. Thomson
Dr. James A. Thomson
Gabinet doktora Caligari
Le Cabinet du docteur Caligari
Lekcja anatomii doktora Tulpa
Leçon d’anatomie du docteur Tulp
Wyspa doktora Moreau
L’Île du docteur Moreau

Przykładowe zdania z "Doktor", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Teraz rozumiem, dr Chandra
fr Maintenant je comprends
pl Doktor Tolian Soran
fr Docteur Tolian Soran
pl Witaj, jestem Doktor
fr Comment allez- vous?
pl Cześć.Jestem dr Gibson
fr Je suis le Dr Gibson
pl Wspólne działanie Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające wspólne działanie ‧/‧/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga
fr Action commune ‧/‧/PESC du Conseil du ‧ décembre ‧ modifiant l’action commune ‧/‧/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo
pl Przepraszam, Dr
fr Pardon, M.Wolf?
pl Juź jakiś czas się leczę... i pani doktor wierzy... źe wyzdrowieję
fr Je vois un docteur... et elle dit qu' on a toutes les raisons d' espérer... que tout ira bien
pl Doktor Seward, panno Lucy
fr Seward, Mlle Lucy.Jack!
pl – Byliśmy obaj przyjaciółmi Harry’ego Lime’a. – Ja byłem jego lekarzem – poprawił go doktor Winkler i uparcie czekał stojąc między krucyfiksami.
fr – Nous étions tous deux des amis de Harry Lime. – J’étais son conseiller médical, rectifia le docteur Winkler, patientant avec obstination entre les crucifix.
pl Proszę się nie martwić doktorze, będę spokojna i zrelaksowana, będę taktowna i będę się uśmiechać
fr Ne vous inquiétez pas, je le serai, je saluerai
pl Doktor zna się na rzeczy, muszę to przyznać
fr Le docteur connaît sont métier, pour sûr.- Un appel
pl I ty chcesz, żebyśmy ufali tym małpom, Doktorze?
fr Et vous voulez qu' on fasse confiance à ces singes, Docteur?
pl Dr Chase nie była w to zamieszana
fr Et Dr Chase n' est pas impliquée
pl Dr Temkin, jesteśmy gotowi
fr Dr Temkin, nous sommes prêts
pl Szef misji reprezentuje EUPOL DR Konga na miejscu prowadzenia operacji i zapewnia odpowiednią widoczność działań misji
fr Le chef de la mission représente EUPOL RD Congo dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de la mission
pl domaga się uwolnienia doktora Aymana Noura
fr demande la libération du docteur Ayman Nour
pl Musi mi pan pomóc, doktorze V "
fr Vous devez m' aider, docteur V. "
pl Wybieraj, Doktorze!
fr Choisissez, Docteur!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2811 zdań frazy Doktor.Znalezione w 1,74 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.