Tłumaczenia na język francuski:

  • Doctorat   
     
    Doktor (stopień naukowy)
     
    Doktor (stopień naukowy)

Did you mean: doktor

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (24)

doktor
médecine; docteur; doctoresse; médecin
Doktor Jekyll i pan Hyde
L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde
doktor Kościoła
Docteur de l’Église; Ellis Park Stadium; docteur; médecin
Doktor Kościoła
Docteur de l’Église
Doktor No
James Bond 007 contre Dr. No
Doktor Octopus
Docteur Octopus
Doktor Quinn
Docteur Quinn
Doktor Żywago
Docteur Jivago
doktór
docteur; médecin; toubib
dr
Dr.
Dr House
Dr House
Dr Pepper
Dr Pepper
DR-DOS
DR-DOS
Dr. Alban
Dr. Alban
Dr. Dre
Dr. Dre
Dr. James A. Thomson
Dr. James A. Thomson
Dr. Oetker
Dr. Oetker
Dr. Slump
Dr Slump
Gabinet doktora Caligari
Le Cabinet du docteur Caligari
Lekcja anatomii doktora Tulpa
Leçon d’anatomie du docteur Tulp
Wyspa doktora Moreau
L’Île du docteur Moreau
zabawa w doktora
docteur; médecin

Przykładowe zdania z "Doktor", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji EUSEC DR Konga oraz szef misji EUPOL DR Konga ściśle koordynują swoje działania i dążą do synergii między obiema misjami, w szczególności w kontekście aspektów horyzontalnych RSB w DRK, a także w ramach podziału funkcji między obiema misjami, zwłaszcza jeśli chodzi o problematykę płci i prawa człowieka
fr Sans préjudice de la chaîne hiérarchique, le chef de mission EUSEC RD Congo et le chef de mission EUPOL RD Congo coordonnent étroitement leurs actions et recherchent les synergies entre les deux missions, en particulier en ce qui concerne les aspects horizontaux de la RSS en RDC, ainsi que dans le cadre de la mutualisation de fonctions entre les deux missions, notamment dans les domaines du genre et des droits de l’homme
pl Mianuje cie naczelnym szefem firmy " Dr
fr Je te nomme CEO de la Dr.Wolf Holding
pl Tak, doktorze
fr R. A. S., Docteur
pl Doktor Hansell Stedman szukał leku na dystrofi¿ ę mi¿ ęśni
fr Le professeur Hansell Stedman recherchait une cure contre la dystrophie musculaire
pl Tutaj biuro dr Holdena
fr Ici le cabinet du Dr Holden
pl - Dlaczego nie poradzić się pana doktora? - pytała służąca, znajdując ją w takim stanie. - To nerwy - odpowiadała Emma - nic mu nie mów, tylko by się zmartwił.
fr – Pourquoi ne point le dire à Monsieur? lui demandait la domestique, lorsqu’elle entrait pendant ces crises. – Ce sont les nerfs, répondait Emma; ne lui en parle pas, tu l’affligerais.
pl Poszukajmy doktora Mallarda, dobrze?
fr Pourquoi n' irions- nous pas trouver le Dr Mallard?
pl Julia Ovchinski (dr Gorev Engelmann oraz in.) (nr
fr de Julia Ovchinski (Dr. Gorev Engelmann e.a.) (no
pl zmieniające wspólne działanie ‧/‧/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga
fr modifiant l’action commune ‧/‧/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo
pl w sprawie zmiany i przedłużenia okresu obowiązywania wspólnego działania ‧/‧/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga
fr modifiant et prorogeant l’action commune ‧/‧/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo
pl Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH
fr Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
pl Strona skarżąca: Laboratorios del Dr. Esteve SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat K. Manhaeve
fr Partie requérante: Laboratorios del Dr. Esteve SA (Barcelone, Espagne) (représentant: Me K. Manhaeve, avocat
pl Detektywie!/ Doktor Prosky sugeruje,/ że potrafię kojarzyć fakty./ Zatem, proszę bardzo.../ Wiecie, o czym myślę,/ kiedy ciągnę za spust?/ Myślę o zasadzie " wolnego pola "./ Uwielbiam tę pierdoloną zasadę./ Zakłada, że wszyscy są najgorsi./ Mówi
fr Dehors!Dehors! Détectives!
pl Skąd ta troska Pani Doktor?
fr Toubib... faut- il y voir un intérêt quelconque pour moi?
pl Od dwóch lat codziennie konsultowala sie z doktorem Greensonem z powodu cierpien emocjonalnych
fr Elle était maniaco- dépressive, c' est à dire bipolaire
pl Przemyślę to, panie doktorze
fr Merci, docteur
pl Przepraszam, dr Arroway
fr Excusez- moi, Dr Arroway
pl Zacznij od innych, doktorze
fr Commence avec les autres, Doc
pl Czy zgodzi się pani, doktor Carter?
fr Vous ne trouvez pas, Dr Carter?
pl Musi mi pan pomóc, doktorze V "
fr Vous devez m' aider, docteur V. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2811 zdań frazy Doktor.Znalezione w 1,02 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.