wymowa: IPA: ˈɕmjjɛtjɲik  

Tłumaczenia na język francuski:

 • corbeille       
  (Noun  ) (noun   )
 • poubelle       
  (Noun  ) (noun   )
 • baluchon   
  (noun   )
 • cendrier       
  (Noun  ) (noun   )
 • décharge   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
kubeł, pojemnik na śmieci
 
pot. potocznie bałagan, nieporządek
 
kontener lub pawilon, w którym stoją kubły na śmieci przygotowane do opróżnienia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "śmietnik", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Po swoim uwolnieniu oswobodził on kraj, wysłał apartheid na śmietnik historii i zaprowadził w RPA wielorasową demokrację.
fr Avec sa libération, il a libéré un pays, envoyé l'apartheid aux oubliettes et fait de l'Afrique du Sud une démocratie multiraciale.
pl Nie wiedziałaś, że możesz wziąść kawę z śmietnika
fr Vous ne saviez pas que vous pouviez prendre le marc de café
pl Nie mogliśmy się schować za śmietnikami?
fr Bon, allons- y
pl Śmietnik nam nie ucieknie
fr Cette poubelle ne va nulle part
pl Produkt opuszczający gospodarstwo rolne ma wartość 1, która wzrasta do 6 w supermarkecie, a sola, która ma wartość 1 w Afryce, osiąga wartość 14 we francuskich sklepach, co skutkuje tym, że kiedy o godz. 20.00 zamyka się supermarkety, Europejczycy grzebią w śmietnikach.
fr Le produit part à une valeur de 1 dans l'exploitation agricole, se retrouve à 6 dans le supermarché, et la sole part à une valeur de 1 de l'Afrique et se retrouve à 14 chez Picard, avec les conséquences à 20 heures, ... les supermarchés ferment et des Européens font les poubelles.
pl Folder śmietnika jest opróżniany, gdy & kmail-mianownik; kończy pracę, jeśli opcja ta jest zaznaczona
fr Si cette option est activée, la corbeille est vidée de ses messages lorsque vous quittez & kmail
pl Jeżeli żywność nie spełnia określonych restrykcji dotyczących rozmiarów lub wyglądu, nie powinniśmy jej wyrzucać do śmietnika, co, jak widzimy, dzieje się z 30 % europejskich produktów rolnych, które są często marnowane, ponieważ nie spełniają rygorystycznych europejskich norm.
fr Si les denrées alimentaires ne respectent pas certaines restrictions en matière de taille ou d'esthétisme, nous ne devrions pas les jeter pour autant, les jeter au rebut, comme c'est le cas avec 30 % de la production agricole européenne, qui est souvent gâchée parce qu'elle ne respecte pas les strictes normes européennes.
pl Wiem, ale śmietnik jest pełny
fr La poubelle était pleine
pl Nie mogę uwierzyć, że wszedł do tego śmietnika
fr Je le crois pas qu' il soit monté dans une poubelle
pl Jeśli negocjacje te zakończą się niepowodzeniem, wtedy od dnia 1 stycznia ustalenia z Kotonu dla wielu krajów zostaną wyrzucone na śmietnik, ponieważ nasze stosunki handlowe zyskają status mniej korzystnego ogólnego systemu preferencji taryfowych.
fr Si ces négociations échouent, Cotonou finira dans un trou noir pour toute une série de pays à compter du 1er janvier, parce que nos relations commerciales seront alors basées sur le système de préférences généralisées, qui est nettement moins favorable.
pl Znaleźliśmy to na śmietniku
fr On l' a trouvé dans une poubelle
pl Przenosi zaznaczone wiadomości do śmietnika. Jeśli zaznaczone wiadomości znajdują się w śmietniku, to zostaną usunięte w rzeczywistości
fr Déplace les messages sélectionnés dans la corbeille. S' ils sont déjà dans la corbeille, ils sont définitivement supprimés
pl to śmietnik
fr C' est une porcherie
pl Pozwoliła zapobiec wyrzuceniu tysięcy ton zakazanych substancji na śmietnik i ich potencjalnemu uwolnieniu do środowiska.
fr Elle a empêché des milliers de tonnes de substances interdites d'être jetées et éventuellement diffusées dans l'environnement.
pl Foldery Wiadomości służą do organizacji wiadomości e-mail. Domyślnie, jeśli nie istnieją foldery wiadomości, wiadomości są przechowywane w katalogu $ KDEHOME/share/apps/kmail/. Jeżeli masz foldery wiadomości w ~/Mail, zostaną one użyte w zamian. Kiedy po raz pierwszy uruchamiasz & kmail-biernik; tworzone są foldery otrzymane, do wysłania, wysłane, śmietnik oraz robocze. Każdy z tych folderów ma swoje oddzielne zadanie
fr Les dossiers de messages servent à organiser vos messages électroniques. Par défaut, si vous n' avez pas de dossiers de messages, les messages sont stockés dans le dossier $ KDEHOME/share/apps/kmail/. Si vous disposez déjà de dossiers dans ~/Mail ceux-ci seront utilisés à la place. Lorsque vous démarrez & kmail; pour la première fois, les dossiers Boîte de réception, Boîte d' envoi, Messages envoyés, Corbeille et Brouillons sont créés. Chacun de ces dossiers a des fonctions spéciales &
pl To, co z niego zostało, jest na śmietniku
fr Les restes sont au dépotoir
pl To nie wyglada jak śmietnik
fr Ce n' est pas votre poubelle habituelle
pl Natomiast konsumenci i dystrybutorzy w krajach rozwiniętych wyrzucają na śmietnik 40 % nietkniętych produktów żywnościowych.
fr Pendant ce temps, les consommateurs et les distributeurs des pays développés jettent à la poubelle 40 % de leurs denrées alimentaires sans y avoir touché.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 62 zdań frazy śmietnik.Znalezione w 1,928 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.