wymowa: IPA: ˈɕmjjɛtjɲik  

Tłumaczenia na język francuski:

  • baluchon   
    (noun   )
  • corbeille       
    (noun   )
  • poubelle       
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
kubeł, pojemnik na śmieci
 
pot. potocznie bałagan, nieporządek
 
kontener lub pawilon, w którym stoją kubły na śmieci przygotowane do opróżnienia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "śmietnik", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Znaleźliśmy to na śmietniku
fr On l' a trouvé dans une poubelle
pl Foldery Wiadomości służą do organizacji wiadomości e-mail. Domyślnie, jeśli nie istnieją foldery wiadomości, wiadomości są przechowywane w katalogu $ KDEHOME/share/apps/kmail/. Jeżeli masz foldery wiadomości w ~/Mail, zostaną one użyte w zamian. Kiedy po raz pierwszy uruchamiasz & kmail-biernik; tworzone są foldery otrzymane, do wysłania, wysłane, śmietnik oraz robocze. Każdy z tych folderów ma swoje oddzielne zadanie
fr Les dossiers de messages servent à organiser vos messages électroniques. Par défaut, si vous n' avez pas de dossiers de messages, les messages sont stockés dans le dossier $ KDEHOME/share/apps/kmail/. Si vous disposez déjà de dossiers dans ~/Mail ceux-ci seront utilisés à la place. Lorsque vous démarrez & kmail; pour la première fois, les dossiers Boîte de réception, Boîte d' envoi, Messages envoyés, Corbeille et Brouillons sont créés. Chacun de ces dossiers a des fonctions spéciales &
pl Nie mogę uwierzyć, że wszedł do tego śmietnika
fr Je le crois pas qu' il soit monté dans une poubelle
pl Pojemnika na ostrza należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi przepisami. • Puste fiolki, odkażające waciki oraz inne przedmioty mogą zostać wyrzucone do śmietnika
fr L élimination des boîtes à aiguilles doit se faire conformément à la réglementation locale Les flacons vides, tampons antiseptiques, et autres fournitures peuvent êre jetés dans votre poubelle
pl Uratowałam je ze śmietnika
fr Tu n' aurais pas dû!
pl Moi rodzice są sadystami, a jego znaleźli go na śmietniku
fr Mais ils m' ont élevé comme l' un des leurs
pl Przenosi zaznaczone wiadomości do śmietnika. Jeśli zaznaczone wiadomości znajdują się w śmietniku, to zostaną usunięte w rzeczywistości
fr Déplace les messages sélectionnés dans la corbeille. S' ils sont déjà dans la corbeille, ils sont définitivement supprimés
pl Produkt opuszczający gospodarstwo rolne ma wartość 1, która wzrasta do 6 w supermarkecie, a sola, która ma wartość 1 w Afryce, osiąga wartość 14 we francuskich sklepach, co skutkuje tym, że kiedy o godz. 20.00 zamyka się supermarkety, Europejczycy grzebią w śmietnikach.
fr Le produit part à une valeur de 1 dans l'exploitation agricole, se retrouve à 6 dans le supermarché, et la sole part à une valeur de 1 de l'Afrique et se retrouve à 14 chez Picard, avec les conséquences à 20 heures, ... les supermarchés ferment et des Européens font les poubelles.
pl Nie dalej jak wczoraj prezydent Brazylii wydał oświadczenie, w którym wysyła on G-8 na śmietnik historii, popierając G-20.
fr Hier encore, le président du Brésil a fait une déclaration condamnant le G8 aux oubliettes de l'histoire et soutenant le G20.
pl Może tak jest w przypadku Belgii, która nie ma rządu od sześciu miesięcy, ale w całej reszcie - we wszystkich państwach członkowskich Unii (może właśnie dlatego widzę na twarzach strach) - ludzie coraz głośniej mówią: "Nie chcemy tej flagi, nie chcemy hymnu, nie chcemy tej klasy politycznej, wszystko to powinno trafić na śmietnik historii”.
fr C'est peut-être le cas pour la Belgique - qui n'a pas de gouvernement depuis six mois - mais pour le reste d'entre nous, de tous les États membres de l'Union (et cela explique peut-être la peur qui se lit sur les visages), on entend de plus en plus: "nous ne voulons pas de ce drapeau, nous ne voulons pas de cet hymne, nous ne voulons pas de cette classe politique, nous voulons que tout cela soit relégué dans les poubelles de l'histoire".
pl Sekcja Spytaj o potwierdzenie mówi & konqueror-celownik; co robić, gdy wybierzesz jedną z opcji: Usuń lub Przenieś do śmietnika. Jeśli któraś z opcji jest zaznaczona, & konqueror-mianownik; będzie prosił o potwierdzanie odpowiedniej czynności
fr La zone Demander confirmation pour indique à & konqueror; comment réagir lorsque vous choisissez de mettre à la corbeille, supprimer, ou broyer un fichier. Si l' une de ces cases est cochée, & konqueror; demande confirmation avant d' effectuer l' action correspondante
pl Opróżnij śmietnik przy zakończeniu
fr Vider la corbeille en quittant le programme
pl Pozwoliła zapobiec wyrzuceniu tysięcy ton zakazanych substancji na śmietnik i ich potencjalnemu uwolnieniu do środowiska.
fr Elle a empêché des milliers de tonnes de substances interdites d'être jetées et éventuellement diffusées dans l'environnement.
pl Jeśli negocjacje te zakończą się niepowodzeniem, wtedy od dnia 1 stycznia ustalenia z Kotonu dla wielu krajów zostaną wyrzucone na śmietnik, ponieważ nasze stosunki handlowe zyskają status mniej korzystnego ogólnego systemu preferencji taryfowych.
fr Si ces négociations échouent, Cotonou finira dans un trou noir pour toute une série de pays à compter du 1er janvier, parce que nos relations commerciales seront alors basées sur le système de préférences généralisées, qui est nettement moins favorable.
pl "Europa 2020” nie może stać się zbiorem nierealistycznych pragnień na przyszłość, ani śmietnikiem pełnym wszystkich naszych nierozwiązanych kwestii, problemów i frustracji.
fr Europe 2020 ne doit pas s'étioler en une collection de souhaits impossibles à atteindre à l'avenir ou en une corbeille pleine de toutes nos questions sans solution, de problèmes et de frustrations.
pl To nie wyglada jak śmietnik
fr Ce n' est pas votre poubelle habituelle
pl Chcemy, żeby te nadwyżki lub odpady żywności były wykorzystywane, dlatego że mają dobrą jakość, a nie dlatego, że łańcuch paszowy jest dla nich śmietnikiem - myślę, że to jest istotne.
fr Nous voulons que ces excédents ou déchets alimentaires soient utilisés parce qu'ils sont de bonne qualité, et non parce que la chaîne alimentaire animale est considérée comme une déchetterie. Je pense que ce point mérite d'être souligné.
pl Wiem, ale śmietnik jest pełny
fr La poubelle était pleine
pl To, co z niego zostało, jest na śmietniku
fr Les restes sont au dépotoir
pl Uratowałam je ze śmietnika
fr Je les ai sauvées de la décharge
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 62 zdań frazy śmietnik.Znalezione w 0,518 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.