wymowa: IPA: ˈɕmjjɛtjɲik  

Tłumaczenia na język francuski:

  • baluchon   
    (noun   )
  • corbeille       
    (noun   )
  • poubelle       
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
kubeł, pojemnik na śmieci
 
pot. potocznie bałagan, nieporządek
 
kontener lub pawilon, w którym stoją kubły na śmieci przygotowane do opróżnienia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "śmietnik", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Uratowałam je ze śmietnika
fr Tu n' aurais pas dû!
pl Foldery Wiadomości służą do organizacji wiadomości e-mail. Domyślnie, jeśli nie istnieją foldery wiadomości, wiadomości są przechowywane w katalogu $ KDEHOME/share/apps/kmail/. Jeżeli masz foldery wiadomości w ~/Mail, zostaną one użyte w zamian. Kiedy po raz pierwszy uruchamiasz & kmail-biernik; tworzone są foldery otrzymane, do wysłania, wysłane, śmietnik oraz robocze. Każdy z tych folderów ma swoje oddzielne zadanie
fr Les dossiers de messages servent à organiser vos messages électroniques. Par défaut, si vous n' avez pas de dossiers de messages, les messages sont stockés dans le dossier $ KDEHOME/share/apps/kmail/. Si vous disposez déjà de dossiers dans ~/Mail ceux-ci seront utilisés à la place. Lorsque vous démarrez & kmail; pour la première fois, les dossiers Boîte de réception, Boîte d' envoi, Messages envoyés, Corbeille et Brouillons sont créés. Chacun de ces dossiers a des fonctions spéciales &
pl To za śmietnik!
fr C' est pour la poubelle!
pl Pojemnika na ostrza należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi przepisami. • Puste fiolki, odkażające waciki oraz inne przedmioty mogą zostać wyrzucone do śmietnika
fr L élimination des boîtes à aiguilles doit se faire conformément à la réglementation locale Les flacons vides, tampons antiseptiques, et autres fournitures peuvent êre jetés dans votre poubelle
pl Sekcja Spytaj o potwierdzenie mówi & konqueror-celownik; co robić, gdy wybierzesz jedną z opcji: Usuń lub Przenieś do śmietnika. Jeśli któraś z opcji jest zaznaczona, & konqueror-mianownik; będzie prosił o potwierdzanie odpowiedniej czynności
fr La zone Demander confirmation pour indique à & konqueror; comment réagir lorsque vous choisissez de mettre à la corbeille, supprimer, ou broyer un fichier. Si l' une de ces cases est cochée, & konqueror; demande confirmation avant d' effectuer l' action correspondante
pl Znaleźliśmy to na śmietniku
fr On l' a trouvé dans une poubelle
pl Mam śmietnik na głowie!
fr Je suis toute décoiffée!
pl Nie wiedziałaś, że możesz wziąść kawę z śmietnika
fr Vous ne saviez pas que vous pouviez prendre le marc de café
pl To, co z niego zostało, jest na śmietniku
fr Les restes sont au dépotoir
pl Produkt opuszczający gospodarstwo rolne ma wartość 1, która wzrasta do 6 w supermarkecie, a sola, która ma wartość 1 w Afryce, osiąga wartość 14 we francuskich sklepach, co skutkuje tym, że kiedy o godz. 20.00 zamyka się supermarkety, Europejczycy grzebią w śmietnikach.
fr Le produit part à une valeur de 1 dans l'exploitation agricole, se retrouve à 6 dans le supermarché, et la sole part à une valeur de 1 de l'Afrique et se retrouve à 14 chez Picard, avec les conséquences à 20 heures, ... les supermarchés ferment et des Européens font les poubelles.
pl Nie dalej jak wczoraj prezydent Brazylii wydał oświadczenie, w którym wysyła on G-8 na śmietnik historii, popierając G-20.
fr Hier encore, le président du Brésil a fait une déclaration condamnant le G8 aux oubliettes de l'histoire et soutenant le G20.
pl Znalazłam to na śmietniku
fr Je l' ai trouvée dans la poubelle
pl "Europa 2020” nie może stać się zbiorem nierealistycznych pragnień na przyszłość, ani śmietnikiem pełnym wszystkich naszych nierozwiązanych kwestii, problemów i frustracji.
fr Europe 2020 ne doit pas s'étioler en une collection de souhaits impossibles à atteindre à l'avenir ou en une corbeille pleine de toutes nos questions sans solution, de problèmes et de frustrations.
pl Prawdziwa tragedia zaczęła się, jak podkreślił pan komisarz, w dniu 21 grudnia, kiedy śmieciarki miejskie zatrzymały się, ponieważ śmietniki były przepełnione, a nie ma pieców do spopielania; zbliża się zagrożenie dla zdrowia i absolutnie nikt, panie komisarzu, nie mówi o segregowaniu śmieci.
fr La véritable tragédie a commencé, comme l'a indiqué le commissaire, le 21 décembre, lorsque les camions-poubelles ont interrompu leurs tournées car les décharges débordaient et qu'il n'y avait pas d'incinérateurs. Il existe des risques sanitaires imminents.
pl Natomiast konsumenci i dystrybutorzy w krajach rozwiniętych wyrzucają na śmietnik 40 % nietkniętych produktów żywnościowych.
fr Pendant ce temps, les consommateurs et les distributeurs des pays développés jettent à la poubelle 40 % de leurs denrées alimentaires sans y avoir touché.
pl Mam cichą nadzieję, że znaleźli śmietnik mordercy z samochodu- chłodni
fr J' espère que c' est là que le tueur au camion balançait ses victimes
pl Wyrzuciłem butelki do śmietnika sąsiadów, skleiłem pękniętą ramkę ze zdjęciem i wywabiłem plamy z kanapy
fr Canettes balancées dans la poubelle du voisin, cadre photo recollé, et tâches sur le divan nettoyées
pl Po swoim uwolnieniu oswobodził on kraj, wysłał apartheid na śmietnik historii i zaprowadził w RPA wielorasową demokrację.
fr Avec sa libération, il a libéré un pays, envoyé l'apartheid aux oubliettes et fait de l'Afrique du Sud une démocratie multiraciale.
pl Wrzucimy go do śmietnika
fr On le balance dans une benne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 62 zdań frazy śmietnik.Znalezione w 0,313 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.