wymowa: IPA: ˈlɔɡɔ

Tłumaczenia na język estoński:

  • logo 

Pozostałe znaczenia:

 
znak graficzny spełniający rolę marketingową i informacyjną
 
znak graficzny spełniający rolę marketingową i informacyjną;

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

Program logo WindowsWindowsi logo programm

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "logo", pamięć tłumaczeniowa

add example
noszą łatwo rozpoznawalne logo, które zostało zatwierdzone przez właściwy organ krajowy jako adekwatny odpowiednik VKMneile on märgitud hõlpsasti äratuntav logo, mida pädev riigiasutus tunnustab VKMiga samaväärsena
Specyficzne logo ma kształt owalny, a w jego środku widnieje uproszczona mapa regionu geograficznego Polesine w kolorze zielonym na niebieskim tleToote logo koosneb ovaalist, mille sisse on joonistatud helesinisele taustale rohelise värviga ajaloolise Polesine piirkonna stiliseeritud kujutis
Stosowanie logo jednobarwnego (czarno-białego), zgodnie z ustaleniami w sekcji ‧.‧, jest zalecane wyłącznie tam, gdzie wykorzystanie logo wielobarwnego jest niepraktyczneÜhevärvitrükis (must-valge) logo kasutamine punkti ‧.‧ kohaselt on soovitatav ainult juhul, kui värvide kasutamine ei ole tehniliselt võimalik
Etykiety pojemników na oliwę będą zawierać, oprócz nazwy handlowej, logo chronionej nazwy ze słowami Denominación de Origen Protegida (chroniona nazwa pochodzenia) lub skrótem D.O.P. Aceite Campo de CalatravaÕlimahutite märgistamine hõlmab lisaks müüginimetusele ka kaitstud päritolunimetuse logo, millel on sõnad Kaitstud päritolunimetus (või KPN) Aceite Campo de Calatrava
I na koniec, w karcie Log można wpisać dowolny tekst, który zostanie związany z oknem szczegółów obiektu. Można tego użyć np. do wprowadzania własnych notatekKaardil Logi saab sisestada teksti, mis peaks alati olema seotud selle objekti üksikasjaliku info dialoogiga, näiteks on siin võimalik kirja panna isiklike vaatluste ajal tekkinud mõtteid ja muud sellist
Logo ChOG przedstawia wypełniony owocami, otwarty worek, z którego wysypują się kasztanyKaitstud geograafilise tähise logol on näha kastaneid täis ettepoole kummulikeeratud kott, mille lahtisest otsast pudenevad välja viljad
Logo w formacie negatywuNegatiivis logo
Warunki dotyczące przedstawiania oraz wykorzystania logo wspólnotowegoÜhenduse logo esitusviisi ja kasutamise tingimused
Logo CHNP Crudo di Cuneo składa się z dwóch elementów najważniejszych dla rozpoznawalności produktu: wystylizowany rysunek szynki i trójkąt lub klin, który nawiązuje do stolicy prowincji Cuneo (wł. klin), której pierwotny plan topograficzny miał właśnie kształt trójkątaKaitstud päritolunimetusega toote Crudo di Cuneo logo kaks põhikomponenti toote tuvastamiseks on singi stiliseeritud kujutis ning kolmnurk või kiil (itaalia keeles: il cuneo), mis iseloomustab provintsipealinna Cuneo kiilukujulist geograafilist asukohta kahe jõe vahel
Będziecie mogli umieszczać logo na etykiecie lub opakowaniu waszych produktów oraz możecie je również wykorzystywać w reklamieLogo saab paigutada toodete etikettidele ja pakendile ning kasutada seda reklaamis
Sprawa C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- Der Grüne Punkt- Duales System Deutschland GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme, BellandVision GmbH (Odwołanie- Konkurencja- Artykuł ‧ WE- System zbiórki i odzysku zużytych opakowań w Niemczech- Logo Der Grüne Punkt- Opłata licencyjna należna z tytułu umowy o używanie logo- Nadużycie pozycji dominującej- Wyłączne prawo właściciela znaku towarowego- Zbyt długi czas trwania postępowania przed Sądem- Rozsądny termin- Zasada skutecznej ochrony sądowej- Artykuły ‧ i ‧ statutu Trybunału SprawiedliwościKohtuasi C-‧/‧ P: Euroopa Kohtu (suurkoda) ‧. juuli ‧. aasta otsus- Der Grüne Punkt- Duales System Deutschland GmbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme, BellandVision GmbH (Apellatsioonkaebus- Konkurents- EÜ artikkel ‧- Saksamaal kasutatud pakendite kogumise ja taaskasutamise süsteem- Logo Der Grüne Punkt- Logo kasutamise lepingu alusel võlgnetav tasu- Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine- Kaubamärgi omaniku ainuõigus- Esimese Astme Kohtu menetluse ülemäära pikk kestus- Mõistlik tähtaeg- Tõhusa kohtuliku kaitse põhimõte- Euroopa Kohtu põhikirja artiklid ‧ ja
Krajowe i prywatne logo mogą być używane w znakowaniu, prezentowaniu i reklamie produktów spełniających wymogi określone w niniejszym rozporządzeniuRiiklikke või erasektori logosid võib kasutada käesoleva määruse nõuetele vastavate toodete märgistamisel, esitlemisel ja reklaamimisel
Tabletki powlekane Okrągłe, dwuwypukłe tabletki barwy białej lub żółtawej, z umieszczonym po jednej stronie nadrukiem „ Tarceva ‧ ” i logo w kolorze brązowymÕhukese polümeerikattega tablett Valged kuni kollakad ümmargused kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pruunis kirjas trükitud ’ Tarceva ‧ ’ ja logo
Zarządzanie programem obejmuje rejestrację uczestników programu na zasadzie dobrowolności, prowadzenie wykazów uczestników programu i zgodnych produktów oraz wprowadzenie w życie wytycznych wykorzystania logo, wymienionych w załączniku BProgrammi haldamine hõlmab programmis osalejate vabatahtlikku registreerimist, programmis osalejate ja nõuetele vastavate toodete nimekirja pidamist ning B lisas toodud logo kasutussuuniste tingimuste jõustamist
Czy wyświetlać przyciski z funkcjami używanymi w nauce i inżynierii, \ t takimi jak exp, log, sin itdKas näidata trigonomeetriliste funktsioonide nuppe, \ t näiteks sin, cos, aga ka exp, log jne
Umieszczanie logo UE i oznaczenia dotyczącego współfinansowania z EFU w siedzibach odbiorców dotacji (np.: ścianach biurowych, przy wejściach, itdELi logo ja Euroopa Pagulasfondist kaasrahastamise märke paigaldamine abisaaja ruumidesse (näiteks seintele, sissekäigu juurde jne
Funkcje logo w różnych typach informacji (art. ‧ i załącznik ‧ do rozporządzenia (WE) nrLogo ülesanded seoses eri liiki teabega (määruse (EÜ) nr ‧ artikkel ‧ ja ‧ lisa
Produkty wytwarzane z soczewicy objętej chronionym oznaczeniem geograficznym Lenteja La Armuña, nawet jeżeli zostały poddane procesowi obróbki lub przetworzenia, mogą być wprowadzane do obrotu w opakowaniach opatrzonych oznakowaniem chronionego oznaczenia geograficznego Elaborado con Lenteja de la Armuña IGP (Produkt wyprodukowany z soczewicy Lenteja de La Armuña objętej chronionym oznaczeniem geograficznym) bez umieszczania logo wspólnotowego, pod warunkiem żeTooteid, mille puhul on toormaterjalina kasutatud KGT-ga läätsi Lenteja de La Armuña, sealhulgas sellised, mida on töödeldud, võib turustada pakendites, millel ei ole ühenduse logo, kuid mille oma logol esineb viide asjaomasele tähisele Elaborado con Lenteja de la Armuña tingimusel et
Na etykiecie należy umieścić logo nazwy Pagnotta del DittainoMärgisele peab olema kantud nimetuse Pagnotta del Dittaino logo
Logo identyfikujące ChNP Basilico Genovese ma okrągły kształt tej samej wielkości co wspólnotowy symbol ChNP, wewnątrz którego znajduje się pełna nazwa BASILICO GENOVESE, a w środku akronim D.O.PKGTd Basilico Genovese tähistav logo kujutab endast ühenduse kaitstud päritolunimetuse sümboliga sama suurest ümarvormist, mille siseosal on trükitähtedega nimetus BASILICO GENOVESE ja selle siseosal akronüüm D.O.P
do osi anteny lub najbliższego elementu antenowego układu loga- rytmiczno- okresowego: ‧ ‧ ± ‧ mmAntenni teljeni või logoperioodilise antenni lähima elemendini: ‧ ‧ ± ‧ mm
Wiedza o logo w społeczeństwie jest bardzo niska i praktycznie nie wpływa na decyzje dotyczące zakupu urządzeń biurowych, co obniża także motywację producentów do szerszego promowania logoLogo on avalikkusele vähetuntud ja see ei mõjuta tegelikult ostetavate kontoriseadmete valikut, mistõttu ei ole tootjad selle tutvustamisest huvitatud
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ maja ‧ r.- Duales System Deutschland przeciwko Komisji (Konkurencja- Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki- System zbiórki i odzysku opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech i oznaczonych logo Der Grüne Punkt- Decyzja o wyłączeniu- Obowiązki nałożone przez Komisję w celu zapewnienia konkurencji- Wyłączność przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym zbiórkę przez korzystający z ich usług podmiot zarządzający systemem- Ograniczenie konkurencji- Konieczność zapewnienia dostępu konkurentów do urządzeń służących do prowadzenia zbiórki, z których korzysta podmiot zarządzający systemem- Zobowiązania podjęte przez podmiot zarządzający systememKohtuasi T-‧/‧: Esimese Astme Kohtu ‧. mai ‧. aasta otsus- Duales System Deutschland versus komisjon (Konkurents- Kartellikokkulepped- Saksamaal turustatavate ja logo Der Grüne Punkt kandvate pakendite kogumise ja taaskasutamise süsteem- Erand- Konkurentsi tagamiseks komisjoni pandud kohutused- Lepingulistele jäätmete kogumisega tegelevatele ettevõtjatele süsteemi käitaja poolt antud ainuõigus- Konkurentsipiirang- Vajadus tagada konkurentide juurdepääs süsteemi käitaja kasutatavatele jäätmekogumismahutitele- Süsteemi käitaja võetud kohustused
Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzilnegoPfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona
Do celów reklamowych (kampanie w prasie, w tygodnikach, plakaty, TV, media audiowizualne, marketing bezpośredni) logo muszą występować w kolorzeReklaami eesmärgil kasutatavad logod (ajalehekampaaniates, ajakirjades, plakatitel, televisioonis, audiovisuaalses meedias, otseturustuse puhul jne) peavad logod olema värvilised
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1385 zdań frazy logo.Znalezione w 0,423 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.