wymowa: IPA: ˈlɔɡɔ

Tłumaczenia na język estoński:

  • logo 

Pozostałe znaczenia:

 
znak graficzny spełniający rolę marketingową i informacyjną
 
znak graficzny spełniający rolę marketingową i informacyjną;

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

Program logo Windows
Windowsi logo programm

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "logo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oznaczenie CHOG i/lub logo wspólnotowe
et Märgistus KGT ja/või ühenduse logo
pl Jeżeli na etykiecie jest umieszczane logo, konieczne jest ścisłe zachowanie proporcji między poszczególnymi literami oraz ich zgodności z formą graficzną przedstawioną poniżej
et Kui logo kasutatakse märgisel, peavad kirjatähed olema nõutava suurusega ja vastama alljärgnevalt esitatud graafilisele kujundusele
pl HIV RNA ≥‧ log‧ mniej niż na początku badaniac
et HIV RNA ≥ ‧ log‧ alla algväärtusec
pl Pliki & logo; można otworzyć wybierając Plik Otwórz
et & logo; faile saab avada menüükäsuga Fail Ava
pl * Złożony punkt końcowy u pacjenta z potwierdzonym spadkiem o ‧ log RNA od wartości początkowej oraz bez objawów niepowodzenia w leczeniu. ** Grupa porównawcza PI/RTV
et * Lõpp-punktina (composite endpoint) käsitleti patsientide arvu, kellel kinnitati RNA vähenemist ‧ log võrra, võrreldes algusega, ning kel ei ilmnenud ravi ebaõnnestumist. ** Võrdlusgrupp PI/RTV
pl Logo jest stosowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
et Logosid kasutatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr
pl wzmocnić wiarygodność logo UE dzięki programom wspierania sprzedaży produktów ekologicznych
et tuleb suurendada ELi märgise usaldusväärsust mahepõllumajandustoodete edendusprogrammide kaudu
pl Logo jednobarwne: logo czarno-białe
et Ühevärviline logo: must-valge logo
pl Nie było znaczącej różnicy w czasie do wystąpienia pierwszego niepowodzenia wirusologicznego (p=‧. ‧, log-rank test) pomiędzy tymi dwiema grupami
et Raviperioodi osas, mis kulus esimese viroloogilise ebaõnnestumiseni, ei täheldatud kahe uuringugrupi vahel statistiliselt olulist erinevust (p = ‧, ‧; log-rank-test
pl Stosowanie międzynarodowego logo do produktów
et Rahvusvahelise logo kandmine toodetele
pl Logo czarno-białe może być używane w następujący sposób
et Must-valget logo võib kasutada vastavalt järgmisele näidisele
pl SGI log ‧-bitowy upakowany
et SGI log ‧-bitine pakitud
pl Przebieg wykonania (log) PPP został zapisany jako " % ‧ ". Jeśli będziesz chciał wysłać raport o błędzie lub masz problemy z połączeniem, najlepiej załączyć ten plik. Pomoże to autorom poprawić błąd i ulepszyć KPPP
et PPP logifail on salvestatud kui " % ‧ ". Kui soovid saata veateadet või on probleemid internetiühenduse loomisega, siis palun pane kaasa see fail. See võib aidata hooldajail leida vigu ja parandada KPPP' d
pl Podczas przygotowywania drukowanych materiałów reklamowych lub broszur, międzynarodowe logo powinno zostać umieszczone na produkcie zgodnym z powyższym wymogami lub na miejscu bezpośrednio przylegającym do niego
et Trükireklaamide või brošüüride ettevalmistamisel tuleb rahvusvaheline logo paigutada nõuetele vastava toote peale või vahetult selle kõrvale
pl Logo ma kolor niebieski, ale dopuszczalne jest też przedstawianie logo w innych kolorach
et Logo algne värvus on sinine, kuid seda võib trükkida ka muu värvusega
pl Produkt jest opatrzony numerowaną etykietą dodatkową wydawaną przez radę regulacyjną, na której umieszcza się informację Indicación geográfica protegida Chorizo Riojano oraz logo produktu
et Toode on tähistatud kontrolliasutuse väljastatava nummerdatud lisaetiketiga, millel on märgis Indicación Geográfica Protegida Chorizo Riojano ja toote logo
pl Jest też umowa w sprawie wspólnego logo, aby ułatwić użytkownikom nawigowanie między stronami internetowymi i punktami kontaktowymi.
et On olemas ka kokkulepe luua ühine logo, et eri veebilehtede ja kontaktpunktide vahel naivgeerimine kasutajatele lihtsamaks muuta.
pl Jeżeli kolory druku na opakowaniu lub etykiecie niektórych produktów są zupełnie różne od kolorów odniesienia logo, możliwe są dwa rozwiązania
et Kui toote pakendi või etiketi värvid on logo etalonvärvidest täiesti erinevad, on kaks võimalust
pl Opakowania przeznaczone dla oddzielnych pęczków lub ewentualnie torebki powinny być wykonane z materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, oznakowane napisem BASILICO GENOVESE D.O.P. i wspólnotowym symbolem ChNP oraz pełnym znakiem towarowym przedsiębiorstwa i logo produktu opisanym poniżej
et Eraldi kimpude või võimalike kotikeste pakendid peavad olema kehtivatele nõuetele vastavast materjalist ning neil peab olema kiri BASILICO GENOVESE D.O.P. ja ühenduse kaitstud päritolunimetuse sümbol, samuti ettevõtja täielik tunnus ja allpool kirjeldatud toote logo
pl napięcie powierzchniowe (np. dla substancji, dla których nie można ustalić log Pow
et pindpinevus (ainete jaoks, mille log Pow väärtust ei saa määrata
pl Logo stanowi dla podmiotów gospodarczych wydajną pomoc, którą mogą wykorzystać poprzez etykietowanie swoich produktów, gdy spełnione są wszystkie warunki dotyczące takiego wykorzystania
et kõigi kasutamistingimuste täitmise korral on logo ettevõtjatele kasulik abivahend toodete märgistamisel
pl Celem tego wniosku jest odroczenie obowiązkowego stosowania logo UE w oczekiwaniu na projekt nowego logo, aby uniknąć dezorientowania konsumentów poprzez zmianę logo UE na przestrzeni krótkiego okresu oraz tworzenia dodatkowego obciążenia finansowego dla operatorów, którzy musieliby zmienić swoje opakowania i wydruki w bardzo krótkim okresie.
et Selle ettepaneku eesmärgiks on lükata edasi ELi logo kohustuslik kasutamine kuni uue logo kujundamiseni, et aidata vältida tarbijate segadusseajamist lühikese aja jooksul ELi logode vahetamise kaudu ning täiendava rahalise koormuse loomist ettevõtjatele, kes peaksid muutma oma toodete pakendeid ja trükiseid väga lühikese aja jooksul.
pl Logo nazwy składa się z rombu narysowanego linią ciągłą lub przerywaną, o zaokrąglonych narożnikach, zawierającego stylizowaną głowę owcy umieszczoną powyżej napisu Pecorino Romano
et Nimetuse logo koosneb pideva või katkendliku joonega tõmmatud ümarate nurkadega rombist, mille sees on stiliseeritud lambapea ning selle all nimetus Pecorino Romano
pl Unijne logo produkcji ekologicznej stosowane jest zgodnie z zasadami określonymi przy jego rejestracji jako Zbiorowego Znaku Rolnictwa Ekologicznego w Urzędzie Własności Intelektualnej Beneluksu oraz we wspólnotowych i międzynarodowych rejestrach znaków towarowych
et ELi mahetoote logo kasutamine toimub kooskõlas eeskirjadega, mis on sätestatud selle registreerimisel mahepõllumajanduse kollektiivkaubamärgina Beneluxi intellektuaalomandi büroos ning ühenduse ja rahvusvahelistes kaubamärgiregistrites
pl Trzeci element to napis Cipollotto Nocerino po prawej stronie, umieszczony pod środkową częścią litery S. Szczegółowy opis logo znajduje się w specyfikacji produktu
et Logo üksikasjalik kirjeldus on esitatud spetsifikaadis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1385 zdań frazy logo.Znalezione w 0,705 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.