wymowa: IPA: ʃal [ʂal]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • bufanda   
  [hyphenation: bu·fan·da;]
   
  Prende de vestir larga y estrecha que se porta alrededor del cuello.
   
  Długa i wąska tkanina noszona wokół szyi.
 • chal   
  (Noun  m)
 • pañoleta   
 • rebozo   

Pozostałe znaczenia:

 
prostokątny wyrób włókienniczy owijany wokół szyi i ramion

Picture dictionary

bufanda
bufanda

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (5)

szala
Bandeja; balanza
szalo
mantón; chal
szalom
shalom
Szalom Asz
Sholem Asch
szał
rabia; enfurecer; hidrofobia; furor; frenesí; furia; locura

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "szal", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jest piękny- Ten szal jest piękny
es Es hermoso.- De veras lo es. Es un chal hermoso
pl w imieniu grupy EFD - (LT) Pani Przewodnicząca! Gdybyśmy mieli dziś zestawić zalety przemysłu jądrowego i zagrożenia z nim związane, trudno byłoby stwierdzić, która szala przeważy.
es Señora Presidenta, hoy, si tuviéramos que poner en una balanza los beneficios del sector nuclear y los peligros que plantea, es difícil decir cuál de ellos superaría en peso al otro.
pl Doprowadza nas do szalu í doskonale síe tym bawí!
es Nos está volviendo locos y se lo está pasando en grande
pl Utworzenie dodatkowego powiązania na skoncentrowanym rynku może przeważyć szalę i zwiększyć na tym rynku prawdopodobieństwo wystąpienia zmowy, nawet jeśli strony mają znaczny, choć wciąż umiarkowany, łączny udział w rynku (zob. przykład ‧ poniżej
es En un mercado concentrado, la creación de un nuevo vínculo puede introducir un factor desestabilizador y facilitar la colusión, aun cuando las partes posean una cuota conjunta de mercado que, aun siendo significativa, no deje de ser moderada (véase el ejemplo ‧ infra
pl Zbyt późno na szali został położony cel w postaci ograniczenia o 30 % emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie.
es El objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en los Estados miembros en un 30 % para 2020 no se puso sobre la mesa con la antelación necesaria.
pl Dostał pan z powrotem swój szal?
es ¿ Recibió su bufanda de vuelta?
pl To dobrze, że w Parlamencie Europejskim szala poglądów przesuwa się na lewą stronę.
es Es positivo que el Parlamento Europeo se haya movido hacia la izquierda.
pl To nieetyczne, ale wysłałem mu łapówkę... żeby przechylić szalę
es No es ético, pero lo soborné...... para inclinar la balanza a mi favor
pl W przyrządzie opisanym tutaj prężność pary jest oznaczana bezpośrednio z pędu na szali wagi (nie jest konieczna do tego znajomość masy cząsteczkowej
es En el aparato aquí descrito, la presión de vapor se determina directamente a partir del momento sobre el platillo de la balanza [para esto no es necesario conocer el peso molecular ]
pl Na szali leżą rządy prawa w naszych społeczeństwach demokratycznych.
es El Estado de Derecho en nuestras sociedades democráticas está en juego.
pl Szala wagi musi być wystarczająco duża dla zapewnienia, że całkowity strumień przechodzący przez osłonę uderzy w nią
es Este platillo debe ser bastante grande para garantizar que choca contra él todo el chorro de vapor llegado a través del escudo
pl Szabat szalom!
es Shabbat shalom a todos
pl Na szali znalazła się spójność instytucjonalna i równowaga projektu europejskiego.
es Lo que está en juego es la coherencia y el equilibrio del proyecto europeo.
pl Nie przymykamy oczu, ani nie chowamy głów w piasek, choć na szali stawiane są nasze partnerstwa strategiczne, ponieważ jednostkowe interesy nie mogą przeważać nad obroną wolności i praw człowieka.
es Nosotros no hacemos la vista gorda ni metemos la cabeza debajo del ala, incluso cuando están en juego asociaciones estratégicas, ya que, los intereses individuales no pueden prevalecer sobre la defensa de la libertad y los derechos humanos.
pl Wie pani, co stało się z moim szalem?
es ¿ Sabe usted que fue de mi bufanda?
pl CPA ‧.‧.‧: Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
es CPA ‧.‧.‧: Pañuelos, chales, bufandas, velos, corbatas, fulares, guantes y otros complementos de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos de vestir, confeccionados con tejidos, excepto de punto o de ganchillo, n.c.o.p
pl Jednak w pańskich propozycjach dostrzegam również nieśmiałość i zbyt wiele ustępstw wobec tych, którzy bezwstydnie kładą na szali naszą społeczną i środowiskową teraźniejszość i przyszłość.
es Pero también ahí percibo timidez en sus propuestas y demasiadas concesiones a quienes hipotecan, de una forma tan descarada, nuestro presente y nuestro futuro social y ambiental.
pl Że może założy pani mój szal
es Preguntarle sobre mi bufanda
pl Nawet teraz, gdy losy całego twojego świata leżą na szali... wszystko o czym myślisz, to jak to wpłynie na ciebie
es Incluso ahora, mientras el destino de todo tu mundo se encuentra en juego...... todo lo que piensas es en cómo puede afectarte
pl Jednak w sytuacji, kiedy euro codziennie boryka się z nowym kryzysem i kiedy do przetrwania niezbędne są nowe formy zarządzania, Europejskiemu Bankowi Centralnemu trudno jest stawiać euro na szali z zewnętrznymi problemami światowymi.
es Sin embargo, en un momento en el que el euro se enfrenta a nuevas crisis cada día y está generalmente aceptado que hacen falta nuevas formas de gobernanza y nuevas normas para sobrevivir, es difícil para el BCE intervenir sin tener presentes las cuestiones globales.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 162 zdań frazy szal.Znalezione w 0,708 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.