Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ricardo   

Did you mean: Ryszard

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

Ryszard
Richard; Ricardo

Przykładowe zdania z "ryszard", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan, w imieniu grupy UEN, w sprawie Bangladeszu (B
es Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki y Adam Bielan, en nombre del Grupo UEN, sobre Bangladesh (B
pl Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie Nepalu (B
es Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan y Ryszard Antoni Legutko, en nombre del Grupo ECR, sobre Nepa (B
pl Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN, Tobias Pflüger, w imieniu grupy GUE/NGL, Robert Sturdy, Pasqualina Napoletano, Maria Martens
es Intervienen José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, en nombre del Grupo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, en nombre del Grupo ALDE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, Tobias Pflüger, en nombre del Grupo GUE/NGL, Robert Sturdy, Pasqualina Napoletano, Maria Martens y Margot Wallström (Vicepresidenta de la Comisión
pl Pytanie ‧ (Ryszard Czarnecki): Embarga na export polskiego mięsa do Ukrainy i Rosji
es Pregunta ‧ (Ryszard Czarnecki): Embargo a las exportaciones de carne polaca a Ucrania y Rusia
pl Dariusz Maciej Grabowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Birmie (B
es Dariusz Maciej Grabowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Birmania (B
pl Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR
es Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba y Ryszard Antoni Legutko, en nombre del Grupo ECR
pl Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR
es Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz y Janusz Wojciechowski, en nombre del Grupo ECR
pl Sprawozdanie: Karl-Heinz Florenz- A‧-‧/‧: Miroslav Mikolášik, Roberta Alma Anastase, Ryszard Czarnecki, Hannu Takkula, Christoph Konrad, Renate Sommer, Daniel Hannan i Marcin Libicki
es Informe Karl-Heinz Florenz- A‧-‧/‧: Miroslav Mikolášik, Roberta Alma Anastase, Ryszard Czarnecki, Hannu Takkula, Christoph Konrad, Renate Sommer, Daniel Hannan y Marcin Libicki
pl Głos zabrali: Ari Vatanen w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Karin Scheele i John Attard-Montalto
es Intervienen Ari Vatanen, en nombre del Grupo PPE-DE, Ana Maria Gomes, en nombre del Grupo PSE, Kathy Sinnott, en nombre del Grupo IND/DEM, Ryszard Czarnecki, no inscrito, Karin Scheele y John Attard-Montalto
pl Głos zabrali: Elisabeth Schroedter, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Booth, Janusz Wojciechowski, Luca Romagnoli, Konstantinos Hatzidakis, Katerina Batzeli, Frédérique Ries, Margie Sudre, Gyula Hegyi, Luis de Grandes Pascual, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Březina, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jim Higgins, Ryszard Czarnecki i Andris Piebalgs
es Intervienen Elisabeth Schroedter, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Booth, Janusz Wojciechowski, Luca Romagnoli, Konstantinos Hatzidakis, Katerina Batzeli, Frédérique Ries, Margie Sudre, Gyula Hegyi, Luis de Grandes Pascual, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Březina, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jim Higgins, Ryszard Czarnecki y Andris Piebalgs
pl Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE, Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, i Dalia Grybauskaitė
es Intervienen Thomas Mann, en nombre del Grupo del PPE-DE, Panagiotis Beglitis, en nombre del Grupo del PSE, Ryszard Czarnecki, no inscrito, y Dalia Grybauskaitė
pl Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR
es Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba y Ryszard Antoni Legutko, en nombre del Grupo ECR
pl Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN
es Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere y Ģirts Valdis Kristovskis, en nombre del Grupo UEN
pl Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan, w imieniu grupy UEN
es Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki y Adam Bielan, en nombre del Grupo UEN
pl Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki i Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR, w sprawie Wenezueli (B
es Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki y Edvard Kožušník, en nombre del Grupo ECR, sobre Venezuela (B
pl Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Seán Ó Neachtain i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie przyszłości dauhańskiej agendy rozwoju WTO (B
es Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Seán Ó Neachtain y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, sobre el futuro del Programa de Doha de la OMC para el desarrollo (B
pl Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie Filipin (B
es Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, en nombre del Grupo PPE, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR, sobre Filipinas (B
pl Ryszard ‧ dobrze wyglada
es Richard ‧ tiene buena pinta
pl Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN
es Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan y Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN
pl Ryszard Antoni Legutko i Heidi Hautala przedstawili projekty rezolucji
es Ryszard Antoni Legutko y Heidi Hautala presentan las propuestas de resolución
pl Pytanie ‧ (Ryszard Czarnecki): Sytuacja w Afganistanie
es Pregunta ‧ (Ryszard Czarnecki): Situación en Afganistán
pl Głos zabrali: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (przewodniczący komisji AFET), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner i Jack Straw
es Intervienen Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (presidente de la Comisión AFET), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner y Jack Straw
pl Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan i Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN, w sprawie milenijnego celu rozwoju ‧ (zdrowie macierzyńskie) (B
es Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan y Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN, sobre el Objetivo de Desarrollo del Milenio ‧: Mejorar la salud materna (B
pl Sytuacja w Zimbabwe (B‧-‧/‧): Ryszard Czarnecki, Syed Kamall i Christopher Heaton-Harris
es Situación en Zimbabue (B‧-‧/‧): Ryszard Czarnecki, Syed Kamall y Christopher Heaton-Harris
pl Gintaras Didžiokas, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN
es Gintaras Didžiokas, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 519 zdań frazy ryszard.Znalezione w 0,389 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.