wymowa: IPA: ˈrãnɔ /ˈranɔ/  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • mañana   
  (Noun  f) []
   
  Período de tiempo que va desde el amanecer hasta el mediodía (12:00).
   
  Okres czasu od początku dnia do południa (12:00).
   
  wczesna pora dnia
 • AM   
  (Noun  )
 • madrugada   
  (Noun  f)

Pozostałe znaczenia:

 
wcześnie w ciągu dnia

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (6)

dziś rano
esta mañana
Kto rano wstaje
Dios le ayuda; A quien madruga
kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
a quien madruga, Dios le ayuda
rana
lesión; traumatismo; heridas; fermento; llaga; ferida; herida
Rana
Rana
rana (rodzaj)
rana (género)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rano", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Rany... jesteś naprawdę wielka
es En serio eres grande
pl Czy myślisz że napiszę o tym w raporcie?Przyjadę po ciebie jutro o ‧: ‧ rano
es Vendré a recogerte a las ‧ horas de mañana
pl od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy- co najmniej trzy loty dziennie w obie strony; loty rano i wieczorem, których rozkład powinien umożliwiać przelot tam i zpowrotem w ciągu jednego dnia i spędzenie przynajmniej ośmiu godzin w Bastii i ‧ godzin w Marsylii oraz lot w środku dnia
es un mínimo de tres viajes de ida y vuelta diarios, de lunes a viernes, salvo los días festivos: un vuelo por la mañana y otro por la tarde, de manera que los usuarios puedan ir y volver en el día, con un margen de al menos ocho horas en destino en Bastia y once horas en Marsella, más un vuelo en las horas centrales del día
pl Bądź tu jutro o ‧ rano
es Estate aquí, mañana, a las ‧ pm
pl Panie przewodniczący! Ja również w pełni potępiam zabicie dwóch brytyjskich żołnierzy i zadanie ran czterem innym osobom przed bramą koszar Massereene w mieście Antrim ostatniej soboty.
es Señor Presidente, también yo condeno sin ningún tipo de reservas la acción que el sábado pasado mató a dos soldados británicos e hirió a otras cuatro personas en las afueras de los barracones de Massereene, en el pueblo de Antrim.
pl Wczoraj, w ciągu jednego dnia, spotkałem się z dwoma ważnymi politykami: rano z izraelskim ministrem do spraw zagranicznych Avigdorem Liebermanem, a wieczorem z prezydentem Palestyńskich Władz Narodowych Abu Mazenem.
es Ayer, el mismo día, me reuní con dos grandes figuras políticas: el Ministro de Asuntos exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, por la mañana, y con el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, por la tarde.
pl Rany Unasa były zbyt ciężkie
es Las heridas del Unas fueron graves
pl Bishop został uznany za pospolitego przestępcę.Egzekucja jutro rano o ‧: ‧ naszego czasu
es Bishop ha sido considerado delincuente común... y será ejecutado mañana a las ‧ a. m., hora de aquí
pl Zwiadowcza wyruszy o ‧ rano i pójdzie na zwiad wzdłuż drogi
es La ‧da Compañía de Reconocimiento irá a inspeccionar la ruta ‧ a las
pl Robiliście to dziś rano?
es ¿ Esta mañana?
pl Philippe złapał muchę dziś rano
es Philippe cazó una mosca esta mañana
pl W przypadku, gdy preferowane jest przyjmowanie leku raz na dobę wieczorem, pierwszego dnia należy przyjąć tylko ‧ mg preparatu Epivir rano, a następnie dawkę ‧ mg wieczorem
es Cuando se prefiere una pauta de una vez al día por la noche, debería tomar ‧ mg de Epivir sólo en la primera mañana, seguido de ‧ mg por la noche
pl Mamy podarte ciuchy, ziemię, krew, ranę tępym przedmiotem w głowę
es Tiene la ropa rota, suciedad, sangre, traumatismo en la cabeza
pl Powtarzać wstrzyknięcia co ‧ Duże ‧ godzin (‧ – ‧ godzin w (przed-i pooperacyjny) przypadku pacjentów poniżej ‧. roku życia) do uzyskania odpowiedniego zagojenia się rany, potem kontynuować leczenie przez co najmniej ‧ kolejnych dni, aby utrzymać aktywność czynnika ‧ na poziomie ‧ % do ‧ % (j. m./dl
es Repetir la inyección cada ‧ horas (cada ‧ a ‧ horas en los pacientes menores de ‧ años) hasta que se consiga una curación adecuada de la herida, y luego al menos otros ‧ días de terapia para mantener una actividad de factor ‧ del ‧ % al ‧ % (UI/dl
pl Węgry, nad których przełomową prezydencją debatowaliśmy dziś rano, podobnie jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Buzek, są tego doskonałym przykładem.
es Hungría, cuya presidencia histórica debatimos esta mañana, es un ejemplo de ello y nuestro propio Presidente, el señor Buzek, es un brillante ejemplo de ese avance.
pl Faktem jest, że debata, którą prowadzimy dziś rano nie ma nic wspólnego z powodami istnienia Parlamentu Europejskiego.
es La cuestión es que, el debate que estamos celebrando esta mañana no tiene que ver en absoluto con la razón por la que existe el Parlamento Europeo.
pl Alternatywną metodą stosowania, np. w przypadku silniejszego krwawienia, jest przyłożenie gąbki TachoSil bez wcześniejszego zwilżenia i jednoczesne delikatne dociskanie do rany przez ‧– ‧ minut
es De manera alternativa, por ejemplo en caso de una hemorragia intensa, puede aplicarse TachoSil sin prehumedecimiento, presionando también ligeramente sobre la herida durante un periodo de entre ‧ y ‧ minutos
pl Dopiero dzisiaj rano dowiedziałam się, że tu jedziesz
es Me he enterado de que venías aquí esta mañana
pl Apeluję też do forów europejskich o podjęcie działań na rzecz powstrzymania eskalacji nienawiści etnicznej i separatyzmu terytorialnego w regionie, gdzie pojawiła się wyjątkowa szansa na zabliźnienie ran z przeszłości za pomocą wartości europejskich.
es También hago un llamamiento a los foros europeos a fin de que tomen medidas para poner fin a la escalada de odio étnico y separatismo territorial en una región en la que las heridas del pasado pueden cerrarse con ayuda de los valores europeos.
pl Do zobaczenia rano
es Te vere en la mañana
pl Jakaś poczta?Poczta jest dokładnie tam gdzie ją zostawiłam dziś rano
es Está donde lo dejé esta mañana
pl Naziści ogłosili, że zmarł od ran... poniesionych na polu chwały
es Según los nazis, murió de heridas recibidas valerosamente en el campo de batalla
pl Nie należy przyjmować podwójnej dawki następnego dnia rano
es No debe tomar una dosis doble a la mañana siguiente
pl Zmarła dziś rano
es Murió esta mañana
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3816 zdań frazy rano.Znalezione w 1,917 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.