wymowa: IPA: ˈrãnɔ /ˈranɔ/  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • mañana   
  (Noun  f) []
   
  Período de tiempo que va desde el amanecer hasta el mediodía (12:00).
   
  Okres czasu od początku dnia do południa (12:00).
   
  wczesna pora dnia
 • AM   
  (Noun  )
 • madrugada   
  (Noun  f)

Pozostałe znaczenia:

 
wcześnie w ciągu dnia

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (6)

dziś rano
esta mañana
Kto rano wstaje
Dios le ayuda; A quien madruga
kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
a quien madruga, Dios le ayuda
rana
lesión; traumatismo; heridas; fermento; llaga; ferida; herida
Rana
Rana
rana (rodzaj)
rana (género)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rano", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Znaleziono go w jego mieszkaniu dziś rano
es Lo encontraron esta manana en su casa
pl Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Dziś rano przeczytałam w niemieckiej gazecie codziennej poruszający apel dotyczący przyszłości Unii Europejskiej autorstwa trójki posłów.
es en nombre del Grupo Verts/ALE. - (DE) Señora Presidenta, Señorías, esta mañana he tenido ocasión de leer un conmovedor llamamiento por el futuro de la Unión Europea de tres de nuestros colegas en un diario alemán.
pl Wojna z Rosją w sierpniu ubiegłego roku, o której już tu wspomniano, pozostawiła rany w całym regionie, a Gruzja wciąż zmaga się z kluczowymi problemami, takimi jak podstawowe potrzeby ponad 200 tysięcy wysiedlonych osób, z których część została przesiedlona już na początku lat dziewięćdziesiatych XX wieku.
es La guerra con Rusia en agosto del año pasado, que se acaba de mencionar, hizo mella en toda la región y Georgia sigue batallando con cuestiones fundamentales como las necesidades básicas de más de 200 000 desplazados, algunos de ellos ya desarraigados desde comienzos de los 90.
pl Dziś rano nie mam ochoty na przechadzkę.
es Esta mañana, no me apetece darme un paseo.
pl Rana kłuta żołądka
es Puñalada en el estómago
pl ZjeZdZam stad rano
es Me iré por la mañana
pl Muszę przyznać, że nie często mamy do czynienia, z ranami postrałowymi
es No recibimos a muchos heridos de bala
pl Panie Ministrze, bardzo dziękuję Panu za przybycie tu dziś rano.
es Señor Ministro, muchas gracias por haber venido aquí esta mañana.
pl Jedną rano i dwie wieczorem
es Una en la mañana, y dos en la noche
pl Rany, gdzieś ty to znalazł?
es Ahora, ¿ de dónde sacó esto?
pl Zgadzam się z Panem i mogę Pana zapewnić, że załatwię tę sprawę jutro z samego rana.
es Estoy de acuerdo con usted y le aseguro que lo teclearé en mi ordenador mañana a primera hora.
pl Mimo, iż związek przyczynowy nie został potwierdzony, należy unikać zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej, ponieważ proces gojenia się ran może być wydłużony (patrz punkt
es Aunque no se ha determinado la causalidad, es prudente evitar la cirugía dental ya que la recuperación puede ser larga (ver sección
pl Powikłania chirurgiczne (głownie powikłania gojenia się rany mostka) były obserwowane ze zwiększoną częstotliwością w grupie otrzymującej parekoksyb/waldekoksyb
es En la rama del estudio parecoxib sódico/valdecoxib se observó un incremento de la incidencia de complicaciones de la herida quirúrgica (en la mayoría de los casos, la herida esternal
pl Rano ci mówiłam, że idę do szkoły
es Te dije que iba a la escuela esta mañana
pl Rano zawieziemy go do miasta
es Le Ilevaremos al pueblo por la mañana
pl Rano to będzie boleć
es Eso va a doler por la mañana
pl Ronnie Mo miał rano
es Ronnie Mo está en el ‧ esta mañana
pl autorka - Panie Przewodniczący! Ponownie przyglądamy się tutaj opatrunkowi i zastanawiamy się, czy jest wystarczająco duży i mocny, by przykryć ranę.
es autora. - Señor Presidente, aquí estamos de nuevo analizando la tirita y preguntándonos si es lo suficientemente grande y resistente como para cubrir la herida.
pl Zawsze rano jest w swoim biurze
es Siempre está en su oficina por la mañana
pl Przyjdę jutro rano
es lré por la mañana
pl W jego ręku była szansa sukcesu, ryzyko straty, śmierci lub rany odniesionej w zawziętej walce ekonomicznej, w której każdy walczył przeciw wszystkim.
es Suya era la oportunidad del éxito, suyo el riesgo del fracaso, el de contarse entre los muertos o heridos en la cruel batalla económica que cada uno libraba contra todos los demás.
pl Dziś rano wybrałam zdrowe rozwiązanie i przyszłam pieszo do Parlamentu. Byłam przerażona, widząc w samochodach młodych rodziców z przypiętymi z tyłu dziećmi, palących papierosy.
es Esta mañana he tomado la saludable decisión de venir caminando al Parlamento, y me ha consternado ver en los coches a padres jóvenes que transportaban niños en el asiento trasero y que fumaban cigarrillos.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3816 zdań frazy rano.Znalezione w 2,14 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.