wymowa: IPA: ˈrãnɔ /ˈranɔ/  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • mañana   
  (Noun  f) []
   
  Período de tiempo que va desde el amanecer hasta el mediodía (12:00).
   
  Okres czasu od początku dnia do południa (12:00).
   
  wczesna pora dnia
 • madrugada   
  (Noun  f)
 • AM   
  (Noun  )
 • amanecer   
  (Noun  )
 • de la mañana   
 • día     
 • matinal   
 • matutino   
 • por la mañana   
 • temprano   

Pozostałe znaczenia:

 
wcześnie w ciągu dnia

Lemmas

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (12)

dziś rano
esta mañana
Kto rano wstaje
Dios le ayuda; A quien madruga
kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
a quien madruga, Dios le ayuda
nie rozdrapuj starych ran
no marear la perdiz
Ran
Ran
rana
lesión; traumatismo; heridas; fermento; llaga; ferida; herida; puñalada; corte; mañana
Rana
Rana; rana
rana (rodzaj)
rana (género)
rana cięta
corte; corte profundo; cuchillada; tajada
rana postrzałowa
herida de bala
rana szarpana
laceración
rany boskie
por Dios

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rano", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Więc ustaliliśmy termin operacji na pojutrze, o ‧ rano
es Así que tenemos quirófano para pasado mañana a las diez de la mañana
pl Bishop został uznany za pospolitego przestępcę.Egzekucja jutro rano o ‧: ‧ naszego czasu
es Bishop ha sido considerado delincuente común... y será ejecutado mañana a las ‧ a. m., hora de aquí
pl Lecz to wszystko nie ma zupełnie związku z tym, co miało tu miejsce dziś rano i ważne jest, aby nie mylić tych dwóch faktów.
es Pero lo que pasó esta mañana no tenía nada que ver con eso, y no debe haber confusiones.
pl Jest to dla nas bez wątpienia czas niezwykle delikatny. Czas, kiedy - jak Państwu wiadomo - pierwszą rzeczą, którą rządy sprawdzają każdego dnia rano jest stan ich długu publicznego.
es Cómo es obvio, nos encontramos en unos momentos muy delicados, como Sus Señoría, en los que lo primero que ven los gobiernos en la mañana es el diferencial de su deuda pública.
pl Kiedy zaczęły się bóle głowy?Rano
es ¿ Cuando comenzaron los dolores?
pl Central Park, niedziela, rano, godzina ‧: ‧...... Cherry Hill, jak zwykle, znasz miejsce
es Central Park, domingo a las ‧ de la mañana.En Cherry Hill, frente a la fuente
pl Reszta, jutro o ‧ rano
es el resto de vosotros, mañana a las
pl Ukryjcie ranę
es Ocultad la herida
pl Chcę abyś jutro rano stawił się w moim biurze, jak tylko przyjdziesz
es Mañana a primera hora preséntese en mi oficina
pl W rzeczy samej Parlament Europejski ma prawo oczekiwać ratyfikacji traktatu lizbońskiego, lecz dziś rano okazał dojrzałość, gromadząc bardzo znaczącą większość popierającą dwa omawiane sprawozdania - sprawozdanie pani poseł Lefrançois oraz sprawozdanie pani poseł Roure.
es El Parlamento Europeo, legítimamente, está a la espera de la ratificación del Tratado de Lisboa, pero esta mañana ha demostrado su madurez al respaldar en su inmensa mayoría sus dos informes: el informe de la señora Lefrançois y el de la señora Roure.
pl Wyruszymy z rana
es Saldremos a primera hora de la mañana
pl Co więcej, jest to niejako sprzeczne z pani oświadczeniem złożonym dziś rano w odniesieniu do cukru.
es Más aún, esto contradice de algún modo su declaración de esta mañana relativa al azúcar.
pl Równowartość w euro aktywów rezerwy walutowej podlegających przekazaniu przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta zgodnie z ust. ‧ zostanie obliczona na podstawie kursów wymiany pomiędzy euro a dolarem amerykańskim ustalonych w wyniku ‧-godzinnej pisemnej procedury konsultacyjnej przeprowadzonej w dniu ‧ grudnia ‧ r. pomiędzy tymi bankami centralnymi, jakie wezmą udział we wskazanej procedurze, oraz, w przypadku złota, na podstawie wyrażonej w dolarach amerykańskich ceny złota za standardową troy uncję ustalonej jako fixing ceny złota na rynku londyńskim w dniu ‧ grudnia ‧ r., o godz. ‧.‧ rano czasu londyńskiego
es Los importes equivalentes en euros de los activos exteriores de reserva que transferirán el Central Bank of Cyprus y el Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta con arreglo al apartado ‧ se calcularán conforme a los tipos de cambio entre el euro y el dólar estadounidense fijados por el procedimiento de consulta escrito de veinticuatro horas el ‧ de diciembre de ‧ entre los bancos centrales que participan en dicho procedimiento, y, en el caso del oro, conforme al precio en dólares estadounidenses de la onza troy de oro fino fijado en el mercado del oro de Londres a las ‧.‧ horas, hora de Londres, el ‧ de diciembre de
pl Właśnie dzwonił rano, żeby zdać mi relację
es Apenas esta mañana, me llamó para darme una actualización
pl Wszystkie ofiary mają głębokie rany tułowia
es Todas las víctimas presentan un mismo patrón: severas cicatrices en el torso
pl A rano nie będę wstanie spojrzeć im w twarz
es Y hoy por la mañana no les puedo mirar a los ojos
pl Pragnę przypomnieć, że 15 grudnia rano zostanie ogłoszony werdykt w drugim procesie przeciwko Michaiłowi Chodorkowskiemu i Płatonowi Lebiediewowi.
es Quisiera recordarle que el veredicto en el segundo juicio de Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev se emitirá el 15 de diciembre por la mañana.
pl Tak, tylko praca.Od rana do nocy, znasz codzienną rutynę
es Sí, trabajo de ‧ a ‧, ya sabes cómo es la rutina
pl autorka - Panie Przewodniczący! Ponownie przyglądamy się tutaj opatrunkowi i zastanawiamy się, czy jest wystarczająco duży i mocny, by przykryć ranę.
es autora. - Señor Presidente, aquí estamos de nuevo analizando la tirita y preguntándonos si es lo suficientemente grande y resistente como para cubrir la herida.
pl Nie, sprawdzałem rano
es Revisé esta mañana
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3816 zdań frazy rano.Znalezione w 1,696 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.