wymowa: IPA: pjjɛs /ˈpjɛs/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • perro   
  (Noun  m, male) [hyphenation: pe·rro;]
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
   
  zool. zoologia, zoologiczny Canis familiaris, zwierzę domowe;
 • can   
  [hyphenation: can;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • choco   
  (  m)
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
   
  zool. zoologia, zoologiczny Canis familiaris, zwierzę domowe;
 • perra   
  (  female) [hyphenation: pe·rra;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • canino   
  [hyphenation: ca·ni·no;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • cachorro   
 • milico   
  (Noun  )
 • perro macho   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo policjant
 
samiec psa

Picture dictionary

perro, choco
perro, choco
perra, canino, can, perro
perra, canino, can, perro

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (41)

adenowirusy psów
haden virus canino
dysautonomia u psów
disautonomía canina
herpeswirusy psów
herpesvirus canino
Karelski pies na niedźwiedzie
Perro de osos de Carelia
Mały Pies
Perro Pequeño; Canis Minor; Can Menor
ni pies, ni wydra
ni carne ni pescado; ni chicha ni limonada
nie dla psa kiełbasa, nie dla kota sadło
no se hizo la miel para la boca del asno
nosówka psów
moquillo canino
parwowirusy psów
parvovirus canino
Pies Baskerville’ów
El sabueso de los Baskerville
pies domowy
canis lupus familiaris; perro
pies dowodny
perro de agua
Pies faraona
Pharaoh Hound
pies gończy
perro de jauría; perro de cacería
Pies Huckleberry
Huckleberry Hound
Pies kanaryjski
Presa Canario
pies który dużo szczeka - nie gryzie
perro que ladra no muerde; perro ladrador, poco mordedor
Pies leśny
Speothos venaticus
pies morski
cazón; musola
pies myśliwski
perro de caza; perro de cacería; perro de jauría
pies obronny
perro guardian
pies ogrodnika
perro del hortelano
pies pasterski
perro pastor
pies policyjny
perro policía
pies wodny
perro de agua
Pies z Majorki
Perro Dogo Mallorquín
Pirenejski pies górski
Perro de montaña de los Pirineos
portugalski pies dowodny
Cão de Água Português; Perro de Agua portugues
Portugalski pies dowodny
Cão de Agua Português
portugalski pies wodny
Perro de Agua portugues; Cão de Água Português
Psy Gończe
Canes Venatici; Perros de Caza; Lebreles
tu leży pies pogrzebany
esa es la madre del cordero
Wielki Pies
Perro Mayor; Perro Grande; Canis Major; Can Mayor
wierny jak pies
fiel como un perro
Wściekłe psy
Reservoir Dogs
Wystawa psów
Exposción canina

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pies", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Często występującym działaniem niepożądanym w grupie psów otrzymujących wysoką dawkę ‧ mg/kg (choroba lokomocyjna) były wymioty przed rozpoczęciem podróży samochodem
es Un efecto secundario frecuente en el grupo de dosis elevada de ‧ mg/kg (mareo en los viajes) fueron los vómitos antes de empezar el viaje en coche
pl Niedobry pies!
es Eres un perrito malo
pl Albo miał psa i chciał zaoszczędzić ‧ centów
es O él tenía un perro, Y quería ahorrar ‧ centavos
pl Więc to jest Pies
es Este es el sector
pl Zwykle wykorzystywanym gatunkiem niegryzoni jest pies, który powinien być określonej rasy
es Suele emplearse el perro, preferiblemente de una raza definida
pl W badaniach nad toksycznością mykofenolanu mofetylu prowadzonych na szczurach, myszach, psach i małpach stwierdzono, że w pierwszym rzędzie uszkodzeniu ulegały układy krwiotwórczy i limfatyczny
es Los sistemas hematopoyético y linfoide fueron los primeros órganos afectados en los estudios toxicológicos realizados con micofenolato mofetilo en la rata, ratón, perro y mono
pl Boże, Boże, Boże!Tak jak twój pies!
es Se fue, igual que tu perro.- ¿ Se murió mi perro?
pl Wzorzec zaświadczenia zdrowia dla niehandlowego przemieszczania z państw trzecich domowych zwierząt gatunków psów, kotów i fretek, zgodnie z zapisem przewidzianym w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
es Modelo de certificado sanitario para los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía (perros, gatos y hurones domésticos) procedentes de terceros países, tal como se prevé en el apartado ‧ del artículo ‧ del Reglamento (CE) no
pl W dyrektywie ‧/‧/EWG nadmienia się te wymogi dodatkowe jedynie w odniesieniu do handlu psami, kotami i fretkami przemieszczanymi do Irlandii, Szwecji lub Zjednoczonego Królestwa
es La Directiva ‧/‧/CEE hace referencia a dichos requisitos adicionales solamente por lo que respecta a los intercambios comerciales de perros, gatos y hurones que tengan como destino Irlanda, Suecia o el Reino Unido
pl Pytanie brzmi - kogo należy obwinić za to, że pies zjadł kiełbasę?
es La pregunta es: ¿quién tiene la culpa de que el perro se comiera la salchicha?
pl Rheumocam ‧, ‧ mg/ml zawiesina doustna dla psów
es Rheumocam ‧ mg/ml suspensión oral para perros
pl Wpływ na układ krążenia obserwowany u zwierząt (psy) przy poziomie ekspozycji podobnym (‧, ‧ mmol/kg) i większym (‧, ‧ mmol/kg) od maksymalnego poziomu ekspozycji objawiał się zależnym od dawki przemijającym zwiększeniem ciśnienia krwi (zwiększenieodpowiednio o ‧ % i ‧ %, w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej sól fizjologiczną) i kurczliwości mięśnia sercowego (zwiększenieodpowiednio o ‧ % i ‧ % w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej sól fizjologiczną
es Los efectos cardiovasculares observados en animales (perros) con niveles de exposición similares (‧ mmol/kg) y superiores (‧ mmol/kg) hasta niveles máximos de exposición clínica fueron un aumento pasajero dosis-dependiente de la presión arterial (del ‧ y ‧ %, respectivamente, superior al control con suero salino) y de la contractilidad miocárdica (del ‧ y ‧ %, respectivamente, superior al control con suero salino
pl Lepiej pilnuj psa!
es Controla a ese perro
pl Podawać podskórnie kotom lub psom na około ‧ minut przed rozpoczęciem zabiegu chirurgicznego, np. w czasie podawania ogólnej narkozy, w dawce ‧ ml na każde ‧ kg masy ciała (‧ mg/kg
es Administrar por vía subcutánea a perros y gatos aproximadamente ‧ minutos antes de empezar una intervención quirúrgica, por ejemplo al inducir la anestesia general, a una dosis de ‧ ml por cada ‧ kg de peso (‧ mg/kg
pl Tak wiele środowisk, ludzi pracujących razem, żeby wydobyć każdy sekret z głowy Michaela Westena zanim mu ją utniemy i nakarmimy nią psy
es Tantos fondos, tantas personas trabajando juntas sólo para sacar todos los secretos de la cabeza de Michael Westen antes de cortarlo en pedacitos y alimentar a los perros con él
pl Zabił mojego psa, chyba pamiętasz
es El mató a mi perro, te acuerdas
pl Wszystkie psy żyją.
es Todos los perros están vivos.
pl Toksyczność po podaniu wielokrotnym W badaniach trwających do ‧ miesięcy u myszy oraz trwających do ‧ roku u szczurów i psów, głównymi objawami były: hamowanie aktywności ośrodkowego układu nerwowego, objawy działania antycholinergicznego i obwodowe zaburzenia hematologiczne
es Toxicidad as dosis múltiples Durante los estudios de hasta ‧ meses de duración realizados en ratones y de hasta ‧ año en ratas y perros, los efectos predominantes consistieron en depresión del SNC y efectos anticolinérgicos así como alteraciones hematológicas periféricas
pl Wtedy rozwalę im te pieprzone psie mordy!
es ¡ Le rompo el culo a ese maldito cana de mierda!
pl Co to za pies?
es ¿ Y ese perro?
pl Badania toksyczności wielokrotnych dawek paliperydonu u szczurów i psów wykazały skutki głównie farmakologiczne, takie jak sedacja i efekty związane z działaniem prolaktyny na gruczoły piersiowe i narządy płciowe
es Los estudios de toxicidad a dosis repetidas de la paliperidona en ratas y perros mostraron efectos principalmente farmacológicos, como sedación y efectos mediados por la prolactina, en las glándulas mamarias y en los genitales
pl Miałaś nazbierać obornika, a bawisz się z psem
es Tenías que ir a por leños pero en vez de eso te has puesto a jugar
pl Objętość dystrybucji wynosi ‧. ‧ l/kg u psów
es El volumen de distribución es de ‧ l/kg
pl Ale oni zabili mojego psa
es Pero han matado a mi perra
pl Łagodzenie bólu pooperacyjnego oraz stanu zapalnego po operacjach tkanek miękkich oraz operacjach ortopedycznych u psów
es Alivio del dolor postoperatorio y la inflamación asociados a la cirugía de tejido blando y ortopédica en perros
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3420 zdań frazy pies.Znalezione w 1,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.