wymowa: IPA: pjjɛs /ˈpjɛs/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • perro   
  (Noun  m, male) [hyphenation: pe·rro;]
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
   
  zool. zoologia, zoologiczny Canis familiaris, zwierzę domowe;
 • can   
  (Noun  ) [hyphenation: can;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • cachorro   
 • choco   
  (  m)
   
  zool. zoologia Canis familiaris , zwierzę domowe;
   
  zool. zoologia, zoologiczny Canis familiaris, zwierzę domowe;
 • perra   
  (  female) [hyphenation: pe·rra;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • milico   
  (Noun  )
 • canino   
  [hyphenation: ca·ni·no;]
   
  Mamífero que marcha a cuatro patas de la familia de los cánidos, cercano al lobo; animal doméstico, usado en para cazar o como protección.
   
  Canis familiaris, zwierzę domowe z rodziny o tej samej nazwie, powszechnie hodowane na świecie w różnych rasach i odmianach (około 300), często tresowane dla specjalnych celów, np. dla tropienia zwierzyny, szukania przestępców, ratowania tonących
 • Canis familiaris   
 • cuzco   
 • cánido   
  (Noun  )
 • macho   
 • perro macho   
 • romano   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo policjant
 
samiec psa

Picture dictionary

perro, choco
perro, choco
can, perro, perra, canino
can, perro, perra, canino

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (48)

adenowirusy psów
haden virus canino
dysautonomia u psów
sindrome key-gaskell; mal seco; disautonomía felina; disautonomía; disautonomía equina; enfermedad de hierba; disfunción autonómica; disautonomía canina
herpeswirusy psów
herpesvirus canino
Karelski pies na niedźwiedzie
Perro de osos de Carelia
Mały Pies
Canis Minor; Perro Pequeño; Can Menor
ni pies, ni wydra
ni carne ni pescado; ni chicha ni limonada
nie dla psa kiełbasa, nie dla kota sadło
no se hizo la miel para la boca del asno
nosówka psów
moquillo canino
parwowirusy psów
parvovirus canino
Pies Baskerville’ów
El sabueso de los Baskerville
Pies Descalzos
Pies Descalzos
pies domowy
canis lupus familiaris; can; perro
pies dowodny
perro de agua
Pies faraona
Pharaoh Hound
pies gończy
perro de jauría; perro de cacería
Pies Huckleberry
Huckleberry Hound
pies kananejski
perro de Canaán
Pies kanaryjski
Presa Canario
pies który dużo szczeka - nie gryzie
perro ladrador, poco mordedor; perro que ladra no muerde
Pies leśny
Speothos venaticus
pies morski
musola; tollo blanco; tiburón espinoso; tollo fino; mielga; cazón; virma; musola de california; palomo; galludo; gatuso; tollo
pies myśliwski
perro de caza; perro rastreador; perro de jauría; perro de cacería
pies nierasowy
mestizo; gozque; chucho
pies obronny
perro guardian
pies ogrodnika
perro del hortelano;
pies pasterski
perro pastor
pies pawłusiewicza
perro de caza polaco; sabueso polaco
pies policyjny
perro policial; perro policía
pies przewodnik
perro guía
pies św. Bernarda
San Bernardo
pies wodny
perro de agua
Pies z Majorki
Perro Dogo Mallorquín
pies zaprzęgowy
perro de trineo
Pirenejski pies górski
Perro de montaña de los Pirineos
pogoda pod psem
un tiempo de perros
portugalski pies dowodny
Perro de Agua portugues; Cão de Água Português
Portugalski pies dowodny
Cão de Agua Português
PSA
Grupo PSA
Psy Gończe
Canes Venatici; Perros de Caza; Lebreles
Wielki Pies
Perro Mayor; Perro Grande; Canis Major; Can Mayor
Wściekłe psy
Reservoir Dogs
Wystawa psów
Exposción canina

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pies", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W wyniku tego u samców psów we krwi krąży mniej testosteronu, dochodzi do zatrzymania wytwarzania nasienia i spadku libido
es Como resultado, se reduce la concentración circulante de testosterona en los perros macho, que dejan de producir espermatozides, y disminuye la libido
pl Chcą żebyśmy zrobili jeszcze Wielkanoc, żeby zobaczyć jak ukrzyżujemy tego psa
es Qué granujas más traviesos
pl No i teraz zaczynasz sprzedawać usługi.- Psa?
es Y encima le vendí un servicio.-? Del perro?
pl Jak wściekłe psy!
es ¡ Como perros rabiosos!Porque si pierden la cabeza y se rinden, morirán
pl Posatex krople do uszu, zawiesina dla psów – ‧, ‧ mg orbifloksacyny, ‧, ‧ mg mometazonu furoinianu (jako jednowodzian), ‧, ‧ mg posakonazolu w ‧ ml
es Posatex gotas óticas en suspensión para perros
pl Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu nilotynibu trwające do ‧ tygodni u psów i do ‧ miesięcy u małp cynomolgus, wykazały, że nilotynib ma najsilniejsze działanie toksyczne na wątrobę
es Estudios de toxicidad a dosis repetidas en perros de hasta ‧ semanas de duración y en monos cynomolgus de hasta ‧ meses de duración mostraron que el órgano diana de toxicidad causada por nilotinib era el hígado
pl Mamy tylko jedno życie./ Ja, Pingan,/ będę marzył o wielkich rzeczach/ i dążył do wielkich czynów./ Tak jak pies musi znaleźć dobrego pana,/ ja zdecydowałem służyć siłom Liu./ Tam poznałem Zilonga
es Sólo tenemos una vida para vivir.Yo, Pingan... soñaré en grande... y aspirar... después del éxito. Así como un perro necesita encontrar un buen amo... entonces había elegido unirme a las fuerzas de Liu
pl Najmniejsze stężenie, przy którym obserwowano miopatię (LOEL) u szczurów i psów było od ‧, ‧ do ‧, ‧ razy większe od stężenia terapeutycznego u ludzi, wynoszącego ‧ mg/kg mc. u pacjentów z prawidłową czynnością nerek
es El Nivel Mínimo de Efecto Observable (LOEL) para la miopatía en ratas y perros se produjo a un nivel de exposición correspondiente a ‧ a ‧ veces los niveles de exposición terapéuticos en humanos esperados con dosis de ‧ mg/kg en pacientes con función renal normal
pl Aby umożliwić przemieszczanie psów, kotów i fretek zaszczepionych przy użyciu szczepionek rekombinowanych, w szczególności z państw trzecich, należy również ustanowić przepisy zezwalające, na użytek rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, na stosowanie takich szczepionek zgodnie z niektórymi wymaganiami technicznymi ustanowionymi w załączniku do tego rozporządzenia
es Con el fin de permitir los desplazamientos de los perros, gatos y hurones vacunados con vacunas recombinantes, en particular en caso de que provengan de terceros países, también debe preverse la autorización, a efectos del Reglamento (CE) no ‧/‧, de la utilización de estas vacunas de conformidad con una serie de requisitos técnicos establecidos en un anexo de dicho Reglamento
pl Metabolizm U psów meloksykam jest stwierdzany przede wszystkim w osoczu krwi i jest wydalany głównie z żółcią podczas gdy w moczu zawarte są tylko śladowe ilości substancji wyjściowej
es Metabolismo En perros, el meloxicam se detecta predominantemente en el plasma, siendo una sustancia que se excreta principalmente por la bilis, mientras que la orina contiene sólo trazas del compuesto original
pl Środki zakazujące wykorzystywania kotów i psów do produkcji skór powinny być stosowane jednolicie w całej Wspólnocie
es Las medidas de prohibición del uso de pieles de perro y de gato para la elaboración de productos de peletería deben aplicarse de manera uniforme en la Comunidad
pl Planowana pomoc zostałaby przyznana PCA UK, spółce zależnej francuskiej grupy PSA Peugeot Citroën (zwanej dalej PSA). PSA zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą pojazdów silnikowych
es La ayuda prevista se concedería a PCA UK, filial del grupo francés PSA Peugeot Citroën (en lo sucesivo denominado PSA). PSA diseña, fabrica y vende vehículos de motor
pl Tak więc, przed podaniem produktu psom o masie mniejszej niż ‧ kg lub większej niż ‧ kg lekarz weterynarii powinien dokonać oceny bilansu korzyści/ryzyka
es Por lo tanto, el uso del producto en perros de menos de ‧ kg o de más de ‧ kg de peso corporal, deberá estar sujeto a una evaluación de riesgo/beneficio realizada por el veterinario
pl pies oznacza zwierzę podgatunku canis lupus familiaris
es perro: cualquier animal de la subespecie Canis lupus familiaris
pl Zostaw tego psa
es Deja el perro
pl To nie pies, tylko futrzany przedmiot idealny do kopania
es El pequeño se asustó con toda aquella sangre
pl Badania właściwości farmakodynamicznych przeprowadzono podając preparat podskórnie królikom i psom i obserwując spodziewane działanie obniżające stężenie glukozy we krwi
es Los estudios de los efectos farmacodinámicos tras la administración subcutánea en conejos y perros revelaron las reacciones hipoglucémicas que se esperaban
pl Mówiłaś, że twój pies został zabity?
es ¿ La perra se murió?
pl Cóż, mogę obiecać, Będę dbać o psy długo, jak będzie
es Prometo cuidar bien a los perros cuando ustedes no estén
pl W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym u szczurów i psów, głównymi działaniami niepożądanym temoporfinu były fototoksyczność i reakcje niepożądane w miejscu wstrzyknięcia
es En estudios a dosis repetidas en ratas y perros, los principales efectos adversos de la temoporfina fueron la fototoxicidad y las reacciones adversas en el lugar de la inyección
pl U szczurów i psów stwierdzono również uszkodzenie błony śluzowej żołądka (nadżerki, owrzodzenia, zmiany zapalne
es También se detectaron lesiones de la mucosa gástrica (erosión, úlceras o inflamación) en ratas y perros
pl Znajdzie go.Jak pies
es Lo rastreará como un perro hambriento
pl Acticam ‧. ‧ mg/ml zawiesina doustna dla psów mogą być zastosowane do kontynuowania leczenia w dawce ‧. ‧ mg meloksykamu/kg masy ciała ‧ godziny po wykonaniu wstrzyknięcia
es Para continuar el tratamiento, puede utilizarse Acticam ‧ mg/ml suspensión oral para perros a una dosis de ‧ mg de meloxicam/kg peso vivo, ‧ horas después de la administración de la inyección
pl Powyższa grupa robocza rozważy między innymi przeniesienie niektórych pracowników policji i organów celnych zwolnionych z obowiązków na granicach wewnętrznych oraz wykorzystanie nowoczesnych metod wykrywania środków odurzających oraz psów tropiących
es Dicho grupo de trabajo tomará especialmente en consideración el desplazamiento de parte del personal de policía y aduanas que deje de trabajar en las fronteras interiores, así como el recurso a perros policía y a métodos modernos de detección de droga
pl Dotyczy: zakazu przywozu i sprzedaży futer z kotów i psów
es Asunto: Prohibición de la importación y venta de las pieles de perro y gato
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3420 zdań frazy pies.Znalezione w 1,47 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.