wymowa: IPA: [pɛrˈfumɨ]

Tłumaczenia na język hiszpański:

  • perfume   
    (Noun  m)
  • aroma   
  • fragancia   
    (Noun  f)

Pozostałe znaczenia:

 
rodzaj kosmetyku
 
pachnidło
 
Pachnidła
 
roztwór odpowiednio dobranych naturalnych lub syntetycznych substancji zapachowych
 
Wonności
 
Wonności we flakoniku
 
piżmowe
 
Np. Chanel No5
 
kosmet. kosmetyka roztwór alkoholowy odpowiednio dobranych substancji zapachowych, stosowany jako kosmetyk
 
zapach zamknięty w butelce
 
Olejek zapachowy
 
Na przykład: Chanel No5

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

perfum
perfume

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "perfumy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przy dystrybutorze z wodą omawiano jak się ubiera, żartowano, że zapach jej perfum obudziłby nawet umarłego
es Había discusiones sobre cómo se vestía.Decían que usaba sales perfumadas para que el viejo no se durmiera
pl Perfumami, powiedziałam perfumami
es Dije perfume
pl Rozporządzenie Komisji nr (WE) 2790/1999 (wraz z wytycznymi na temat ograniczeń wertykalnych) zawiera przepisy dotyczące umów o dystrybucji różnych produktów, w tym perfum, odzieży i innych "produktów markowych”.
es El Reglamento (CE) n° 2790/1999 de la Comisión, (así como las directrices sobre las restricciones verticales) establece el régimen relativo a los acuerdos de distribución que constan sobre todo de productos tales como perfumes, ropa y otros "productos de marca".
pl Płyny obejmują żele, pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojemników pod ciśnieniem, np. pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, dezodoranty, pianki do golenia, aerozole, oraz inne produkty o podobnej konsystencji
es Los líquidos incluyen geles, pastas, lociones, mezclas líquidas/sólidas y los contenidos de envases presurizados, como pasta de dientes, gel para el pelo, bebidas, sopas, jarabes, perfume, espuma de afeitar, aerosoles y otros artículos de consistencia semejante
pl Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak towarowy w kształcie flakonu perfum dla towarów z klasy ‧ (zgłoszenie nr
es Marca comunitaria solicitada: Marca tridimensional en forma de un frasco de perfume para productos de la clase ‧ (solicitud no
pl Perfumy- z pewnością nie ty
es El perfume... no es tu estilo
pl To nie są perfumy, prawda?- Nie
es No es perfume, ¿ o sí?
pl Wszystkie gospodarstwa rolne, z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw, zapewniające produkcję podstawową owoców, warzyw, winorośli, zbóż, roślin oleistych i białkowych, ziół, roślin wykorzystywanych do produkcji perfum, leczniczych oraz przemysłowych
es Todas las explotaciones agrarias, salvo las grandes empresas, dedicadas a la producción primaria de frutas, hortalizas, viñas, cereales, plantas oleaginosas y proteaginosas, plantas de perfume, aromáticas y medicinales y cultivos industriales
pl Procedura badawcza dotycząca środków nałożonych przez Republikę Korei wpływających na przywóz, dystrybucję i reklamowanie kosmetyków, perfum i artykułów toaletowych zostaje niniejszym zakończona
es Se pone término al procedimiento de investigación relativo a las medidas impuestas por la República de Corea que afectan a la importación, distribución y publicidad de productos de cosmética, perfumería y baño
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Nürnberg- Niemcy)- Coty Prestige Lancaster Group GmbH przeciwko Simex Trading AG (Prawo znaków towarowych- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧ ust. ‧- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Artykuł ‧ ust. ‧- Wyczerpanie praw właściciela znaku towarowego- Pojęcie towaru wprowadzonego do obrotu- Zgoda właściciela znaku- Flakony perfum, tak zwane testery, udostępnione przez właściciela znaku jednemu z autoryzowanych dystrybutorów w ramach systemu selektywnej dystrybucji
es Asunto C-‧/‧: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de ‧ de junio de ‧ (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Nürnberg- Alemania)- Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG [Derecho de marcas- Reglamento (CE) no ‧/‧- Artículo ‧, apartado ‧- Directiva ‧/‧/CEE- Artículo ‧, apartado ‧- Agotamiento de los derechos del titular de la marca- Concepto de productos comercializados- Consentimiento del titular- Frascos de perfume, conocidos como probadores, puestos por el titular de una marca a disposición de un depositario perteneciente a una red de distribución selectiva]
pl w przypadku YSL Beauté: badania naukowe, opracowanie, produkcja, marketing, dystrybucja i sprzedaż perfum i kosmetyków luksusowych
es YSL Beauté: investigación, desarrollo, fabricación, comercialización distribución y venta de perfumes y cosméticos de lujo
pl Myślałam, że jest szarmanckim chłopakiem, który kupuje ci perfumy
es Pensé:" Mira, un novio elegante que te compra perfumes "
pl To perfum we włosach.Jak się nazywa?
es ¿ Cómo se llamaba tu perfume?
pl Wykorzystywana jest głównie jako aromatyczna substancja chemiczna i jako utrwalacz w przygotowywaniu komponentów zapachowych, które używane są w produkcji detergentów, kosmetyków i perfum
es Sus usos principales son los de aroma químico y fijador en la preparación de compuestos de fragancias tales como los que se utilizan en la producción de detergentes, cosméticos y fragancias finas
pl Wszystkie gospodarstwa rolne, z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw, zapewniające produkcję podstawową owoców, warzyw, winorośli, zbóż, roślin oleistych i o wysokiej zawartości białka, pasz, roślin wykorzystywanych do produkcji perfum, roślin aromatycznych, leczniczych oraz roślin przemysłowych
es Todas las explotaciones agrícolas, salvo las grandes empresas, dedicadas a la producción primaria de frutas, hortalizas, viñas, cereales, oleaginosas y proteaginosas, forrajes, plantas de perfume, aromáticas y medicinales y cultivos industriales
pl obaw związanych konsekwencjami dla płodności w następstwie narażenia przez drogi oddechowe przy produkcji perfum (stosowanie benzenu), przy czyszczeniu zbiorników, w których przechowywano nieprzetworzony benzen i benzynę oraz odzyskiwaniu benzenu w koksowniach
es la preocupación que suscita el riesgo de toxicidad para la fertilidad como consecuencia de la exposición por inhalación durante la producción de perfumes (uso de benceno), la limpieza de depósitos de gasolina y benceno crudo, y la recuperación de benceno en coquerías
pl Sektor owoców i warzyw (uprawy roślin jadalnych i ogrodnictwo towarowe, warzywa korzeniowe i bulwiaste, świeże owoce, owoce cytrusowe, owoce suszone), uprawa owoców o charakterze półstałym, uprawa winorośli, ogrodnictwo, rośliny aromatyczne i lecznicze, rośliny wykorzystywane do produkcji perfum, rośliny o działaniu stymulującym oraz ryż
es Sector de las frutas y hortalizas (cultivos alimenticios y hortofrutícolas, raíces y tubérculos, frutas frescas, cítricos, frutos secos), fruticultura semipermanente, viticultura, horticultura, plantas aromáticas, medicinales, para perfume y estimulantes y arroz
pl Wylał perfumy za ‧ $
es ¡ La botella entera!¡ ‧. ‧ francos tirados al desagüe!
pl Podobno jego trucizny są lepsze od perfum!
es Dicen que sus venenos son mejores que sus perfumes
pl Lakieru do paznokci, perfum... zapach siodelek rowerowych, koktajli
es Esmalte de unas, perfume, el olor de los sillines de las bicicletas, los coctels
pl Czy to nowe perfumy?- Tak, Dior
es ¿ Has cambiado de perfume?
pl Jej perfumy są jak słodka obietnica i chce mi się płakać
es Su perfume es como una promesa dulce que trae lágrimas a mis ojos
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 169 zdań frazy perfumy.Znalezione w 0,387 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.