Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ácido nítrico   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

kwas azotowyÁcido nítrico; ácido nítrico

Przykładowe zdania z "kwas azotowy(v)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dodać ‧ ml kwasu azotowego ‧ M (ppkt ‧) i ‧ g bizmutanu sodu (ppkt ‧) do ‧-ml zlewki zawierającej roztwór badanyEn el vaso de precipitados de ‧ ml que contiene la solución problema, poner ‧ ml de ácido nítrico ‧ M y ‧ g de bismutato de sodio
Kwas azotowy (wyposażenie mleczarniÁcido nítrico (equipo de lechería
Nuova Terni Industrie Chimiche: fabryka będąca beneficjentem taryfy zajmuje się produkcją amoniaku i kwasu azotowegoNuova Terni Industrie Chimiche: la planta beneficiaria de la tarifa produce amoníaco y ácido nítrico
Kwas azotowy, roztwór o stężeniu ‧ mol/lÁcido nítrico ‧ mol/l
Vpowietrze oblicza się jako sumę całkowitego wpływu powietrza do jednostki produkcyjnej kwasu azotowegoEl Vaire se calculará sumando todos los flujos de aire que entren en la unidad de producción de ácido nítrico
Voddz to przepływ oczyszczonego powietrza w procesie produkcji kwasu azotowego (w stosownych przypadkachEl Vestanc. es el flujo de aire purgado dentro del proceso de producción de ácido nítrico (caso de producirse
Ekstrakcja fosforu w nawozach mieszaniną kwasu azotowego i kwasu siarkowegoExtracción del fósforo existente en el abono con una mezcla de ácido nítrico y de ácido sulfúrico
Kwas azotowy jest produktem ubocznym metabolizmuAcido nítrico es el subproducto metabólico
Podpunkt ML‧.d.‧ nie obejmuje kontrolą nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowegoEl punto ML‧.d)‧ no somete a control el ácido nítrico fumante no inhibido
Dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego(pozycja ‧) i rozcieńczyć wodą do około ‧ mlAñadir ‧ ml de ácido nítrico concentrado y diluir con agua hasta ‧ ml aproximadamente
Stężony kwas azotowy (gęstość w temperaturze ‧ °C = ‧ g/mlÁcido nítrico concentrado (densidad a ‧ gC = ‧ g/ml
Kwas azotowy, roztwór o stężeniu ‧ mol/lÁcido nítrico, ‧ mol/l
Wytyczne szczegółowe dotyczące określania emisji podtlenku azotu (N‧O) z produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu glioksalowegoDirectrices específicas para la determinación de las emisiones de óxido nitroso (N‧O) procedentes de la producción de ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico
CPA ‧.‧.‧: Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniakCPA ‧.‧.‧: Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos; amoniaco
Podpunkt ML‧.d.‧ nie ma zastosowania do nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowegoEl subartículo ML‧.d)‧ no se aplica al ácido nítrico fumante no inhibido
metodę i parametry stosowane przy określaniu ilości produktu wytworzonego na godzinę, wyrażonego odpowiednio jako kwas azotowy (‧ %), kwas adypinowy (‧ %), glioksal i kwas glioksalowy oraz kaprolaktam na godzinęmétodo y parámetros usados para determinar la cantidad de producto producido como carga horaria expresada, respectivamente, en ácido nítrico (‧ %), ácido adípico (‧ %), caprolactama, glioxal y ácido glioxílico por hora
płynne utleniacze składające się lub zawierające inhibitowany dymiący na czerwono kwas azotowy (IRFNA) (CASOxidantes líquidos constituidos por, o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA)(CAS
rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w ‧ ml wody destylowanej i dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowegodisolver ‧ g de ácido cítrico monohidratado en ‧ ml de agua destilada y añadir ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Rozpuścił strużyny żelaza w kwasie azotowym, zneutralizował wodą, dodał taninę i substancję galwanizujące by nadać koloru... i gotoweDisolver virutas de hierro en ácido nítrico...... neutralizar con agua, añadir taninos y galatos para el color...... y listo
Ekstrahowane jednocześnie makrocząsteczki związków azotowych są wytrącane kwasem sulfosalicylowym i usuwane przez filtrowanieLas macromoléculas nitrogenadas extraídas a la vez se precipitan con ácido sulfosalicílico y se eliminan mediante filtración
Stężony kwas azotowy (gęstość w ‧ (C = ‧ g/mlÁcido nítrico concentrado (densidad a ‧ °C = ‧ g/ml
Kwas azotowy (d‧ = ‧ g/mlÁcido nítrico (d‧ = ‧ g/ml
Metoda A – produkcja kwasu azotowegoMétodo A- Producción de ácido nítrico
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ODNIESIENIU DO EMISJI N‧O Z ZAKŁADÓW PRODUKCJI KWASU AZOTOWEGO, KWASU ADYPINOWEGO, KAPROLAKTAMU, GLIOKSALU I KWASU GLIOKSALOWEGONOTIFICACIÓN DE EMISIONES DE N‧O PROCEDENTES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO ADÍPICO, CAPROLACTAMA, GLIOXAL Y ÁCIDO GLIOXÍLICO
Roztwór C: Dodać ‧ ml świeżo destylowanej chinoliny do ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycjaSolución C: añadir ‧ ml de quinoleína pura recién destilada a ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5755 zdań frazy kwas azotowy(v).Znalezione w 3,439 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.