Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ácido nítrico   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

kwas azotowyÁcido nítrico; ácido nítrico

Przykładowe zdania z "kwas azotowy(v)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kwas azotowy, roztwór o stężeniu ‧ mol/lÁcido nítrico ‧ mol/l
Kwas azotowy (HNO‧, d‧,‧ g/mlÁcido nítrico (HNO‧, d‧ = ‧ g/ml
Dodać ‧ ml kwasu azotowego (ppkt ‧), doprowadzić do wrzenia i gotowaćprzezokoło pół minutyAñadir ‧ ml de ácido nítrico y hervir durante medio minuto, aproximadamente
W części ‧ pozycje z uwagą B mają ogólne oznaczenie następującego rodzaju: kwas azotowy ... %En la parte ‧, las entradas con la nota B tienen una denominación general del tipo: ácido nítrico...%
do ‧ ml wody destylowanej dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego, następnie ‧ ml świeżo destylowanej chinolinyañadir a ‧ ml de agua destilada ‧ ml de ácido nítrico concentrado, y luego ‧ ml de quinoleína pura recién destilada
zmiany parametrów stosowanych do określenia rocznych emisji i/lub produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu glioksalowegocambios en los parámetros utilizados para determinar las emisiones anuales o la producción de ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico
Stężony kwas azotowy (dÁcido nítrico concentrado puro (d
Podpunkt ML‧.d.‧ nie obejmuje kontrolą nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowegoEl punto ML‧.d.‧ no somete a control el ácido nítrico fumante no inhibido
Kwas azotowy, stężony (d‧ = ‧ g/mlÁcido nítrico concentrado (d‧ = ‧ g/ml
Dodać ‧ ml kwasu azotowego (pozycja ‧) i ostrożnie dodać ‧ ml kwasu siarkowego (pozycjaAñadir ‧ ml de ácido nítrico y, con prudencia, ‧ ml de ácido sulfúrico
W odniesieniu do nowych rodzajów produktów wymienionych we wniosku ustalono, że wytwarzane są one również z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość N przekracza ‧ % masy, a zawartość AN w związku z tym przekracza ‧ % masyPor lo que respecta a los nuevos tipos de productos mencionados en la solicitud, se observó que también éstos se fabricaban a partir de amoníaco y ácido nítrico, y que su contenido de N era superior al ‧ % en peso y, por consiguiente, su contenido de NA rebasaba el ‧ % en peso
Zawartość dodatków wynosi odpowiednio ‧,‧ % w przypadku soli azotowej do peklowania oraz ‧,‧ % w przypadku kwasu askorbinowego (środek nadający mięsu czerwoną barwęEl porcentaje de nitrito de salazón es del ‧,‧ % y el de ácido ascórbico (colorante rojo), del ‧,‧ %
kwasy, takie jak kwas chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkaweácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados
Podpunkt ML‧.d.‧ nie ma zastosowania do nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowegoEl subartículo ML‧.d)‧ no se aplica al ácido nítrico fumante no inhibido
Dodać ‧ ml kwasu azotowego i ostrożnie ‧ ml kwasu siarkowegoAñadir ‧ ml de ácido nítrico y, con prudencia, ‧ ml de ácido sulfúrico
płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA) (CAS ‧-‧-‧) lub zawierające tę substancjęOxidantes líquidos constituidos por o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA) (CAS
Produkt ten, w formie bryłek lub granulek, jest wytwarzany z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość azotu przekracza ‧% masySe fabrica a partir de amoniaco y ácido nítrico y su contenido de nitrógeno es superior al ‧ % en peso, en forma comprimida o granular
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ODNIESIENIU DO EMISJI N‧O Z ZAKŁADÓW PRODUKCJI KWASU AZOTOWEGO, KWASU ADYPINOWEGO, KAPROLAKTAMU, GLIOKSALU I KWASU GLIOKSALOWEGONOTIFICACIÓN DE EMISIONES DE N‧O PROCEDENTES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO ADÍPICO, CAPROLACTAMA, GLIOXAL Y ÁCIDO GLIOXÍLICO
Ekstrakcja fosforu w nawozach mieszaniną kwasu azotowego i kwasu siarkowegoExtracción del fósforo existente en el abono con una mezcla de ácido nítrico y de ácido sulfúrico
Roztwór D: Do ‧ ml wody destylowanej dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycja ‧), następnie ‧ ml świeżo destylowanej chinolinySolución D: añadir a ‧ ml de agua destilada ‧ ml de ácido nítrico concentrado, y luego ‧ ml de quinoleína pura recién destilada
rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w ‧ ml wody destylowanej, dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowegodisolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada; añadir a continuación ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Dodać ‧ ml roztworu kwasu azotowego o stężeniu ‧ mol/l (‧.), ‧ ml roztworu wskaźnika (‧.) i dwie krople mianowanego roztworu tiocyjanianu amonu, który odmierza się biuretą ustawioną na zeroAñadir ‧ ml de ácido nítrico ‧ mol/l, ‧ ml de solución indicadora y dos gotas de solución valorada de tiocianato de amonio (este último reactivo se extraerá con un bureta previamente ajustada a cero
Rozpuścił strużyny żelaza w kwasie azotowym, zneutralizował wodą, dodał taninę i substancję galwanizujące by nadać koloru... i gotoweDisolver virutas de hierro en ácido nítrico...... neutralizar con agua, añadir taninos y galatos para el color...... y listo
Emisje N‧O z produkcji kwasu azotowego są mierzone za pomocą ciągłych pomiarów wielkości emisji (z wyłączeniem źródeł de minimis – sekcjaLas emisiones de N‧O procedentes de la producción de ácido nítrico se medirán utilizando un sistema de medición continua de emisiones (con excepción de las fuentes de minimis, véase el punto
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5755 zdań frazy kwas azotowy(v).Znalezione w 2,599 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.