wymowa: IPA: ʥ̑ɛ̃ŋˈkujɛ [d͡ʑɛ̃ŋˈkujɛ]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • gracias       
  (verb, Interjection  ) []
   
  Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.
   
  [Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.]
   
  ...wyrażający wdzięczność
 • muchas gracias   
  (Interjection  )
 • Yo estoy bien   
 • muchísimas gracias   

Pozostałe znaczenia:

 
...wyrażający odmowę

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (5)

dziękować
dar gracias a; dar gracias; dar las gracias; agradecer
Dziękuje bardzo
muchas gracias
dziękuję bardzo
muchas gracias
Nie, dziękuję
no, gracias

Przykładowe zdania z "dziękuję", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odejdź w pokoju, ojcze, dziękuję za twą pomoc
es Prefiero fallarle a todos en el mundo...... antes que permitirles fallarme a mí
pl Dziękuję Panu
es Gracias, señor
pl Dziękuję, ojcze
es Gracias, padre
pl Dziękuję, wysoki sądzie
es No, gracias, su Señoría
pl komisarz - Pani Przewodnicząca! Chciałbym rozpocząć, dziękując sprawozdawcy, panu posłowi Jadotowi, za jego poparcie dla dobrowolnych umów o partnerstwie dotyczących egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa z Kongiem i z Kamerunem.
es Miembro de la Comisión. - Señora Presidenta, quisiera empezar dando las gracias al ponente, señor Jadot, por su apoyo a los Acuerdos de asociación voluntaria sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales con la República del Congo y Camerún.
pl Nie, to ja ci dziękuję
es No, no, gracias a ti, Max
pl Dziękuję bardzo
es Muchas gracias
pl Zatem zgadzam się w całej rozciągłości z wymienionymi priorytetami i dziękuję za to.
es Así que estoy totalmente de acuerdo con las prioridades que ha establecido, y le agradezco que lo haya hecho.
pl (FR) Panie przewodniczący! Chciałbym mówić w szczególności o regionie Morza Śródziemnego, który - jak już sprawozdawcy nam przypomnieli, za co im dziękuję - z punktu widzenia polityki zagranicznej jest bardzo ważnym regionem dla Europy.
es (FR) Señor Presidente, voy a hablar específicamente de la región mediterránea, que, como nos han recordado los ponentes -cosa que les agradezco- es muy importante para Europa en términos de política exterior.
pl Dziękuję, że pani przyjechała
es Gracias por venir
pl Dziękuję także osobom piastującym stanowiska w Komisji Budżetowej i w mojej własnej grupie, które przygotowując projekt budżetu były w stanie osiągnąć dobre wyniki mimo bardzo napiętego kalendarza.
es Un agradecimiento particular también a los funcionarios de la Comisión de Presupuestos y a los de mi propio grupo, que han sido capaces de lograr resultados positivos a pesar de la presión del ajustado calendario de la elaboración del presupuesto.
pl Bardzo dziękuję, panie przewodniczący Komisji za to stwierdzenie.
es Muchas gracias, Presidente de la Comisión, por esta declaración.
pl Dziękuję za przyjście
es ¡ No, gracias a ustedes por venir!
pl Becca, bardzo dziękuję za przybycie
es Rebeca, muchas gracias por venir
pl Pani przewodnicząca! Kończąc ponownie dziękuję nie tylko pani, za zaszczycenie nas swoją obecnością, ale także panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i panu komisarzowi za przybycie na dzisiejsze posiedzenie.
es Permítanme concluir dando las gracias de nuevo no sólo a usted, señora Presidenta, por habernos deleitado con su presencia, sino también al Defensor del Pueblo y a la Comisaria por haber estado aquí también.
pl Dziękuję, dziękuję
es Gracias, gracias
pl „Czy zostawi pan wiadomość?” „Nie, dziękuję.”
es "¿Quiere dejar un mensaje?" "No, gracias."
pl Dziękuję, sir
es Gracias, señor
pl Nie, dziękuję bardzo
es No, muchas gracias
pl Zakończę moje przemówienie ponownie dziękując wszystkim tym, którzy pomogli mi dotrzeć do tego miejsca i mam szczerą nadzieję, że naród słowacki będzie w stanie budować dalej na sukcesie, jaki dotąd został osiągnięty.
es Terminaré mi intervención dando las gracias de nuevo a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este punto y espero sinceramente que el pueblo eslovaco pueda seguir cosechando el éxito que ha conseguido hasta ahora.
pl Dziękuję, że przyszedłeś.
es Gracias por venir.
pl dziękuję bardzo
es Muchas gracias
pl Panie przewodniczący Janša! Bardzo dziękuję za pana sprawozdanie.
es Mi agradecimiento más sincero, señor Presidente del Consejo Europeo, Janez Janša, por su informe.
pl Był to temat bardzo złożony i budzący duże emocje, leżący wielu ludziom w Europie na sercu i wymagał on zastosowania nowej procedury, procedury współdecydowania, więc dziękuję państwu.
es Se trata de un asunto complejo y muy delicado sobre el que numerosas personas en Europa tienen una postura muy firme y, por otra parte, se ha empleado un nuevo procedimiento, el procedimiento de codecisión, de manera que gracias a todos.
pl Dziękuję, Betty
es Gracias, Betty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6983 zdań frazy dziękuję.Znalezione w 3,716 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.