wymowa: IPA: ʥ̑ɛ̃ŋˈkujɛ [d͡ʑɛ̃ŋˈkujɛ]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • gracias       
  (verb, Interjection  ) []
   
  Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.
   
  [Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.]
   
  ...wyrażający wdzięczność
 • muchas gracias   
  (Interjection  )
 • Yo estoy bien   
 • muchísimas gracias   

Pozostałe znaczenia:

 
...wyrażający odmowę

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (5)

dziękować
dar gracias a; dar gracias; dar las gracias; agradecer
Dziękuje bardzo
muchas gracias
dziękuję bardzo
muchas gracias
Nie, dziękuję
no, gracias

Przykładowe zdania z "dziękuję", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Napijesz się?- Nie, dziękuję
es ¿ Quieres beber algo?
pl Dziękuję pani, pani komisarz, myślę, że oklaski w Izbie odzwierciedlają zadowolenie Parlamentu.
es Gracias, Comisaria, creo que los aplausos de la Cámara reflejan la satisfacción del Parlamento.
pl Dziękuję, dzięk
es Gracias.Gracias
pl Smacznego i dziękujemy, że wybrali Państwo Burger King
es Disfrute su comida y gracias por elegir Burger King
pl sprawozdawca. - Panie Przewodniczący! Bardzo dziękuje wszystkim, którzy zabrali głos.
es ponente. - (PL) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han intervenido en el debate.
pl Dziękuję, skarbie
es Reuní a las tropas
pl Nie, dziękuję
es ¿ Quieres verlo?
pl Dziękuję Radzie i Komisji za ich odpowiedzi, jak też za to, co będą robić, pomimo ograniczeń, o których mówił komisarz Michel, na rzecz uwolnienia świata od broni wykorzystujących uran i bomb kasetowych.
es Gracias al Consejo y a la Comisión por sus respuestas y también por las medidas que emprenderán para lograr, aunque con las limitaciones de las que hablaba el Comisario Michel, la posibilidad de vernos libres de las armas de uranio y de las bombas de racimo.
pl Dziękuję również członkom delegacji hiszpańskiej, reprezentującej Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) oraz Europejskich Demokratów, którzy poparli moją poprawkę.
es Agradezco también a los miembros de la delegación española del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos el haber apoyado mi enmienda.
pl Dziękuję bardzo, panie komisarzu, nie tylko za pracę w charakterze komisarza, ale również jako posła do Parlamentu Europejskiego.
es Gracias, Comisario, no sólo por su trabajo como Comisario sino también como diputado del Parlamento Europeo.
pl (HU) Panie komisarzu! Dziękuję bardzo za pańską odpowiedź.
es (HU) Muchas gracias por su respuesta, señor Comisario.
pl Dziękuję bardzo
es Muchas gracias
pl Dziękuję, Hancock
es Gracias, Hancock
pl Czy mogę prosić dwa drinki?- Tak, proszę pani. Dziękuję
es Dos MaiTais, porfavor
pl (HU) Panie i panowie! Przede wszystkim dziękuję ludności Irlandii, zwłaszcza każdemu spośród 600 tysięcy dzielnych Irlandczyków, którzy odrzucili dyktatorski traktat lizboński i przyłączyli się do walki o demokrację w Europie.
es (HU) Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al pueblo de Irlanda, en especial a cada uno de los 600 000 valientes irlandeses que rechazaron el dictatorial Tratado de Lisboa y se unieron a la batalla por la democracia en Europa.
pl Dziękuję za wspaniałe urodziny, mamo
es Gracias por el cumpleaños Mamá
pl Ponadto dziękuję za kluczowe elementy omówione w przedmiotowym sprawozdaniu.
es También les agradezco los elementos básicos que han desarrollado en el informe.
pl Panie Ministrze, bardzo dziękuję Panu za przybycie tu dziś rano.
es Señor Ministro, muchas gracias por haber venido aquí esta mañana.
pl komisarz. - Panie przewodniczący! Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju naszej różnorodności kulturowej, nie tylko w Europie, ale również poza jej granicami.
es Miembro de la Comisión. - Señor Presidente, gracias a todos los que han contribuido a lograr nuestra diversidad cultural, no sólo en Europa, sino también más allá de nuestras fronteras.
pl (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Z ogromną przyjemnością i dumą omawiamy tu dziś wieczór przedmiotową strategię: z przyjemnością, bo pani poseł Járóka wykonała wspaniałą pracę, za co jej dziękuję, i z dumą, gdyż jest to inicjatywa bardzo pożądana przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
es (IT) Señora Presidenta, Señorías, es con gran placer y orgullo que debatimos esta estrategia en esta ocasión, placer porque la señora Járóka ha hecho una excelente labor, que le agradezco, y orgullo porque se trata de una iniciativa que anhelábamos en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos).
pl (DE) Panie przewodniczący! Bardzo dziękuję Komisji i Radzie za przedstawienie pakietu klimatycznego.
es (DE) Señor Presidente, muchas gracias a la Comisión y también al Consejo por habernos presentado este paquete sobre el clima.
pl Dziękuję za telefon
es Gracias por llamar
pl Jeżeli chodzi o Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, dziękuję panu posłowi Meijerowi oraz sprawozdawcom pomocniczym za wyważoną rezolucję.
es En cuanto a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, agradezco al señor Meijer y a los ponentes alternativos su resolución ecuánime.
pl Gdy przyjechałaś tutaj, twoje fundusze... dziękuję
es Cuando Ud. llegó aquí, su fondo fideicomiso... gracias
pl Jeszcze raz dziękuję za tę debatę.
es Quiero darles las gracias de nuevo por celebrar este debate.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6983 zdań frazy dziękuję.Znalezione w 3,109 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.