wymowa: IPA: ʥ̑ɛ̃ŋˈkujɛ [d͡ʑɛ̃ŋˈkujɛ]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • gracias       
  (verb, Interjection  ) []
   
  Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.
   
  [Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.]
   
  ...wyrażający wdzięczność
 • muchas gracias   
  (Interjection  )
 • Yo estoy bien   
 • muchísimas gracias   

Pozostałe znaczenia:

 
...wyrażający odmowę

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (6)

dziękować
dar gracias a; dar gracias; dar las gracias; agradecer; expresar su gratitud
Dziękuje bardzo
muchas gracias
Dziękujemy za palenie
Gracias por fumar
dziękuję bardzo
muchas gracias; muchísimas gracias
Nie, dziękuję
no, gracias

Przykładowe zdania z "dziękuję", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bardzo dziękuję za wypowiedź pani Roure w sprawie europejskiego systemu PNR.
es Agradezco mucho lo que la señora Roure ha dicho sobre el PNR.
pl Dziękuję za kawę
es Gracias por el café
pl (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Ja również gorąco dziękuję za 280 milionów euro.
es (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, a mí también me gustaría dar mis sinceras gracias por los 280 millones de euros.
pl Dziękuję panu
es Gracias, señor
pl Dziękuję za tę opowieść
es Gracias por contarme esta historia
pl Dziękuję, tato.- Gdzie generał Grant?
es Gracias.- ¿ Dónde está el general Grant?
pl Przechodzę, dziękuję
es Cuidado, voy a pasar, gracias
pl sprawozdawca - (HU) Panie przewodniczący! Dziękuję za udzielenie głosu.
es ponente. - (HU) Gracias por el uso de la palabra, señor Presidente.
pl Tak, dziękuję za przypomnienie, Tom
es Si.. gracias por recordarmelo
pl Dziękuję, dziękuję
es Por favor, por favor
pl Dziękuję Francji i Wielkiej Brytanii za energiczną realizację tego apelu nad całym obszarem tego kraju, za powstrzymywanie prowadzonych przez Kaddafiego bombardowań jego własnego narodu i napływu drogą powietrzną najemników - głównie z Algerii i Afryki subsaharyjskiej.
es Felicito a Francia y al Reino Unido por haber luchado con tanto empeño por establecerla en todo el territorio y acabar con el bombardeo de Gadafi contra su propio pueblo y el transporte de mercenarios procedentes en su mayoría de Argelia y el África subsahariana.
pl Dziękuję, Sarah
es Gracias, Sarah
pl Dziękuję, ale jadam z psem
es Gracias, pero he quedado con un perro
pl (MT) Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu.
es (MT) Gracias, señor Presidente, señor Comisario.
pl Dziękuję panom
es Gracias, caballeros
pl Dziękuję bardzo Panie i Panowie
es Si, gracias, gracias damas y caballeros
pl Szczęściarzu, dziękuj im
es ¡ Qué felicidad!
pl sprawozdawca komisji opiniodawczej Komitetu ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. - (HU) Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu.
es ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. - (HU) Muchas gracias por la oportunidad de hablar, señor Presidente.
pl Dziękuj Bogu, że żyjesz, bo naprawdę mu to zawdzięczasz
es Dale las gracias a Dios por estar vivo porque se lo debes a Él
pl Dziękujemy.Bardzo dziękujemy
es Gracias, muchas gracias
pl Dziękujemy Panu także za tę aktywność!
es Le damos las gracias por haber trabajado tanto a este respecto.
pl Dziękuję, Brunton
es ¡ Oh, qué encantadora idea, si lo puedo decir así!
pl Dziękuję, Jack
es Gracias, Jack
pl Dziękuję, za wszystko
es Gracias por todo
pl Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za udzielenie głosu.
es Muchas gracias por el uso de la palabra, señor Presidente.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6983 zdań frazy dziękuję.Znalezione w 1,429 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.