wymowa: IPA: ʥ̑ɛ̃ŋˈkujɛ [d͡ʑɛ̃ŋˈkujɛ]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • gracias       
  (verb, Interjection  ) []
   
  Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.
   
  [Expresión de gratitud o cortesía, utilizada en respuesta a algo que fue hecho o donado.]
   
  ...wyrażający wdzięczność
 • muchas gracias   
  (Interjection  )
 • Yo estoy bien   
 • muchísimas gracias   

Pozostałe znaczenia:

 
...wyrażający odmowę

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (5)

dziękowaćdar gracias a; dar gracias; dar las gracias; agradecer
Dziękuje bardzomuchas gracias
dziękujemygracias
dziękuję bardzomuchas gracias
Nie, dziękujęno, gracias

Przykładowe zdania z "dziękuję", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odejdź w pokoju, ojcze, dziękuję za twą pomocPrefiero fallarle a todos en el mundo...... antes que permitirles fallarme a mí
Dziękuję PanuGracias, señor
Dziękuję, ojczeGracias, padre
Dziękuję, wysoki sądzieNo, gracias, su Señoría
komisarz - Pani Przewodnicząca! Chciałbym rozpocząć, dziękując sprawozdawcy, panu posłowi Jadotowi, za jego poparcie dla dobrowolnych umów o partnerstwie dotyczących egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa z Kongiem i z Kamerunem.Miembro de la Comisión. - Señora Presidenta, quisiera empezar dando las gracias al ponente, señor Jadot, por su apoyo a los Acuerdos de asociación voluntaria sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales con la República del Congo y Camerún.
Nie, to ja ci dziękujęNo, no, gracias a ti, Max
Dziękuję bardzoMuchas gracias
Zatem zgadzam się w całej rozciągłości z wymienionymi priorytetami i dziękuję za to.Así que estoy totalmente de acuerdo con las prioridades que ha establecido, y le agradezco que lo haya hecho.
(FR) Panie przewodniczący! Chciałbym mówić w szczególności o regionie Morza Śródziemnego, który - jak już sprawozdawcy nam przypomnieli, za co im dziękuję - z punktu widzenia polityki zagranicznej jest bardzo ważnym regionem dla Europy.(FR) Señor Presidente, voy a hablar específicamente de la región mediterránea, que, como nos han recordado los ponentes -cosa que les agradezco- es muy importante para Europa en términos de política exterior.
Dziękuję, że pani przyjechałaGracias por venir
Dziękuję także osobom piastującym stanowiska w Komisji Budżetowej i w mojej własnej grupie, które przygotowując projekt budżetu były w stanie osiągnąć dobre wyniki mimo bardzo napiętego kalendarza.Un agradecimiento particular también a los funcionarios de la Comisión de Presupuestos y a los de mi propio grupo, que han sido capaces de lograr resultados positivos a pesar de la presión del ajustado calendario de la elaboración del presupuesto.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący Komisji za to stwierdzenie.Muchas gracias, Presidente de la Comisión, por esta declaración.
Dziękuję za przyjście¡ No, gracias a ustedes por venir!
Becca, bardzo dziękuję za przybycieRebeca, muchas gracias por venir
Pani przewodnicząca! Kończąc ponownie dziękuję nie tylko pani, za zaszczycenie nas swoją obecnością, ale także panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i panu komisarzowi za przybycie na dzisiejsze posiedzenie.Permítanme concluir dando las gracias de nuevo no sólo a usted, señora Presidenta, por habernos deleitado con su presencia, sino también al Defensor del Pueblo y a la Comisaria por haber estado aquí también.
Dziękuję, dziękujęGracias, gracias
„Czy zostawi pan wiadomość?” „Nie, dziękuję.”"¿Quiere dejar un mensaje?" "No, gracias."
Dziękuję, sirGracias, señor
Nie, dziękuję bardzoNo, muchas gracias
Zakończę moje przemówienie ponownie dziękując wszystkim tym, którzy pomogli mi dotrzeć do tego miejsca i mam szczerą nadzieję, że naród słowacki będzie w stanie budować dalej na sukcesie, jaki dotąd został osiągnięty.Terminaré mi intervención dando las gracias de nuevo a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este punto y espero sinceramente que el pueblo eslovaco pueda seguir cosechando el éxito que ha conseguido hasta ahora.
Dziękuję, że przyszedłeś.Gracias por venir.
dziękuję bardzoMuchas gracias
Panie przewodniczący Janša! Bardzo dziękuję za pana sprawozdanie.Mi agradecimiento más sincero, señor Presidente del Consejo Europeo, Janez Janša, por su informe.
Był to temat bardzo złożony i budzący duże emocje, leżący wielu ludziom w Europie na sercu i wymagał on zastosowania nowej procedury, procedury współdecydowania, więc dziękuję państwu.Se trata de un asunto complejo y muy delicado sobre el que numerosas personas en Europa tienen una postura muy firme y, por otra parte, se ha empleado un nuevo procedimiento, el procedimiento de codecisión, de manera que gracias a todos.
Dziękuję, BettyGracias, Betty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6983 zdań frazy dziękuję.Znalezione w 3,125 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.