Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Ricardo I de Inglaterra   

Przykładowe zdania z "Ryszard I Lwie Serce", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl - Zdobiła ongiś - wyjaśnił z przeciągłym jękiem - grób Ryszarda Lwie Serce, króla Anglii i księcia Normandii. To, panie dobrodzieju, kalwiniści tak ją urządzili.
es - Antaño decoraba - dijo con una larga lamentación - la tumba de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y duque de Normandía. Fueron los calvinistas los que la redujeron a este estado.
pl Czegóż tam nie było - kochankowie, kochanki, miłostki, prześladowane damy mdlejące w pałacykach na odludziu, pocztylioni padający trupem przy każdym przeprzęgu, konie zajeżdżane na każdej stronicy, głuche bory, rozdarte serca, przysięgi, szlochy, łzy i pocałunki, łódki w świetle księżyca, słowiki w zaroślach, gentlemani waleczni jak lwy i potulni jak baranki, pełni nieziemskich cnót, zawsze elegancko ubrani, a gdy trzeba, płaczący niczym fontanny.
es Sólo se trataba de amores, de galanes, amadas, damas perseguidas que se desmayaban en pabellones solitarios, mensajeros a quienes matan en todos los relevos, caballos reventados en todas las páginas, bosques sombríos, vuelcos de corazón, juramentos, sollozos, lágrimas y besos, barquillas a la luz de la luna, ruiseñores en los bosquecillos, señores bravos como leones, suaves como corderos, virtuosos como no hay, siempre de punta en blanco y que lloran como urnas funerarias.
pl Lewa komora serca skurczyła/ się o ‧ % z normalnych rozmiarów
es El ventrículo izquierdo puede reducirse al ‧ por ciento de su tamaño normal
pl Opisuje je jako lwy, pożerające duszę i ciało świata
es Se describen como leones voraces para el alma y cuerpo del mundo
pl Lew i Marta byli
es Quiero decir, Lew y Marta eran
pl Naciśnij lewy przycisk myszy na pliku, który chcesz odszyfrować i podaj swoją frazę hasła. Możesz również przeciągnąć plik tekstowy na okno edytora & kgpg; Zostaniesz poproszony o podanie frazy hasła. Odszyfrowana zawartość pliku pojawi się w edytorze. Kolejnym sposobem jest wybranie z menu Plik Odszyfruj plik i wskazanie nazwy pliku do odszyfrowania
es Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el archivo que quiere descifrar, y luego introduzca su contraseña. También puede arrastrar un archivo de texto cifrado y soltarlo en la ventana del editor de & kgpg;. Se le preguntará la contraseña y se mostrará el texto descifrado en la ventana del editor de & kgpg;. Puede arrastrar y soltar incluso archivos remotos. De forma alternativa, también puede usar la opción del menú Archivo Descifrar archivo y seleccionar un archivo para descifrar
pl Przytrzymaj lewy przycisk, gdy kursor znajduje się nad obrazkiem i naciśnij prawy przycisk, aby przejść do następnego obrazka
es Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre una imagen, y a continuación pulsando el botón derecho nos conducirá a la siguiente imagen
pl Teraz mam zamiar ci pomóc zabijając lwy Cofnijcie sięi wyjeżdżając, i ty mi pomożesz robiąc to o co cię poproszę abym mógł wyjechać
es Yo lo ayudo matando a los leones y luego marchándome.Ud. me ayuda haciendo lo que yo diga para que pueda irme
pl Przełącznik prawy i lewy pomp hydrauliki lewego silnika
es Botones de motor hidráulico de izquierda y de derecha
pl Chociaż w pewnym zoo, gdzie lew i owca mieszkały razem w tej samej klatce, odwiedzający zapytał właściciela: "Jak pan to robi?”
es Sin embargo, en una ocasión hubo un zoo en el que el león y el cordero vivían juntos en la misma jaula y un visitante preguntó al encargado del zoo: "¿Cómo es posible?".
pl I pamiętaj:- Lewa strona
es Recuerda, por la izquierda
pl I was tam nie zbrakło, sułtani z długim cybuchem, omdlewający w altanach pod pieszczotami bajader, was, giaurzy, jatagany i fezy, ani was, bladawe pejzaże dytyrambicznych krain, ukazujące nam czasem palmy i jodły o krok od siebie, na prawo tygrysy, na lewo lwa, na horyzoncie tatarskie minarety, a na pierwszym planie rzymskie ruiny i odpoczywającą karawanę - wszystko to pośród pięknie wysprzątanej dziewiczej puszczy, przeciętej prostopadłym snopem słonecznych promieni drżących na wodzie, od której szarostalowego tła odbijają białymi bąblami pływające tu i tam łabędzie.
es Y también estabais allí vosotros, sultanes de largas pipas, extasiados en los cenadores, en brazos de las bayaderas, djiaours, sables turcos, gorros griegos, y, sobre todo, vosotros, paisajes pálidos de las regiones ditirámbicas, que a menudo nos mostráis a la vez palmeras, abetos, tigres a la derecha, un león a la izquierda, minaretes tártaros en el horizonte, ruinas romanas en primer plano, después camellos arrodillados; todo ello enmarcado por una selva virgen bien limpia y un gran rayo de sol perpendicular en el agua, de donde de tarde en tarde emergen como rasguños blancos, sobre un fondo de gris acero, unos cisnes nadando.
pl Preparat DaTSCAN stosuje się w celu ułatwienia różnicowania pomiędzy typem demencji określanym jako „ demencja z obecnością ciałek Lewy’ ego ” i chorobą Alzheimera
es DaTSCAN se utiliza para ayudar a diferenciar entre un tipo de demencia conocida como demencia con cuerpos de Lewy y la enfermedad de Alzheimer
pl Kolejny lewy i prawy
es ¡ Otro derechazo!¡ Otro derechazo!
pl - Takich golców jak on to my się nie boimy! - przerwała oberżystka, wzruszając grubymi ramionami. - Może pan sobie gadać, panie Homais; póki Złoty Lew żyje, każdy tu je i pije!
es - Ą No son los pordioseros como él los que nos asustan! - interrumpió la mesonera, alzando sus gruesos hombros - . Ą Vamos!, Ą vamos!, señor Homais, mientras viva el < León de Oro > la gente seguirá viniendo aquí.
pl W centralnej części u góry wykop dwie cegły. Kiedy się ponownie pojawią, wykop jeszcze dwie, biegnij na drugą stronę na górze i kop przy krótkiej drabinie. Wskocz i zbierz złoto. Nie masz dużo czasu! Na koniec wyczyść lewy dół. Przejdź na prawo, spadając fałszywą cegłą na krótką drabinę, a następnie wspinaj się wzdłuż niej pod betonem. W połowie po prawej stronie, stań na słupie przed dziurą, kop z lewej, skocz na fałszywą cegłę, następnie ponownie kop podwójnie, poruszając się na dół i w lewo. Na koniec stań na krótkiej drabinie, wykop cegłę ucieczki na prawo, okrąż dziurę jak szalony, wskocz, zbierz złoto, spadnij przez trochę cegieł i ponownie kop aby wyjść
es En la parte superior central cave dos ladrillos. Como volverán a aparecer, cave dos más, corra por la parte superior y cave al lado de la escalera pequeña. Cave y recoja el oro. ¡No hay tiempo que perder! Primero limpie la parte inferior izquierda. Vaya a la derecha, caiga por el ladrillo falso bajo una escalera pequeña, a continuación suba hasta llegar al hormigón. En el centro de la parte derecha, espere bajo la barra situada en la parte derecha situada al lado del agujero, cave por la izquierda, déjese caer por el falso ladrillo, a continuación cave dos veces más, moviéndose abajo y a la izquierda. Por último, espere en la escalera pequeña, cave su ladrillo de escape en la derecha, corra loco hacia el agujero, déjese caer, recoja el oro, caiga a través de algunos ladrillos y cave nuevamente para escapar
pl Aby przenieść okno, użyj kombinacji Alt; lewy przycisk myszy. Alt; prawy przycisk myszy zmieni rozmiar okna. I wreszcie, Alt; środkowy przycisk myszy podnosi/opuszcza okno. W Centrum sterowania & kde; możesz zmienić te ustawienia
es Para mover una ventana, utilice Alt; botón izquierdo del ratón. Alt; botón derecho del ratón la redimensionará. Y por último pero no por ello menos importante, Alt; botón central del ratón sube/baja la ventana. El Centro de control de & kde; le permite cambiar estas asociaciones de teclas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1181593 zdań frazy Ryszard I Lwie Serce.Znalezione w 92,62 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.