Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Pinscher miniatura   

Przykładowe zdania z "Pinczer miniaturowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku dwóch przedsiębiorstw koszty SG&A oraz zysk określono zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. b), ponieważ ci eksporterzy wykazali sprzedaż reprezentatywną, w normalnym obrocie handlowym, tej samej ogólnej kategorii produktów (tzn. innych produktów konserwowych, włącznie z owocami konserwowymi i miniaturową kukurydzą konserwową
es Para dos empresas, los gastos de venta, generales y administrativos y el beneficio se determinaron de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letra b), pues estos exportadores tenían ventas representativas, en el curso de operaciones comerciales normales, de la misma categoría general de productos (es decir, otros productos enlatados, incluidos los productos enlatados de fruta y el minimaíz o maíz baby enlatado
pl Nie będę rozmawiał z człowiekiem, który szpieguje ludzi przy pomocy metod służb specjalnych, takich jak miniaturowe kamery, kamery filmujące przez dziurkę od klucza i inne szpiegowskie urządzenia.
es No voy a hablar con un hombre que utiliza métodos de los servicios secretos, como cámaras en ojos de cerraduras, cámaras en miniatura y otros instrumentos secretos para espiar a la gente.
pl Chociaż niektóre z tych obaw można byłoby rozwiać nakładając na strony wymóg licencjonowania osobom trzecim na rozsądnych warunkach kluczowego know-how w zakresie wytwarzania miniaturowych komponentów, niemożliwe może okazać się usunięcie wszystkich obaw i spełnienie warunków uzyskania wyłączenia
es A pesar de que algunos de estos problemas podrían resolverse exigiendo a las partes que concediesen a terceros licencias del
pl Zaobserwowano obniżenie ciśnienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie częstości akcji serca u świnek miniaturowych, a u małp obniżenie ciśnienia tętniczego
es En el cerdo enano minipig se observaron disminuciones en la presión diastólica y sistólica y en la frecuencia cardiaca, y se percibió una tendencia a un efecto hipotensor en el mono
pl Świnie i świnki miniaturowe
es Cerdos y cerdos enanos
pl Zaobserwowano obniżenie ciśnienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie częstości akcji serca u świnek miniaturowych, a u małp obniżenie ciśnienia tętniczego
es En el cerdo enano minipig se observaron disminuciones en la presión diastólica y sistólica y en la frecuencia cardíaca, y se percibió una tendencia a un efecto hipotensor en el mono
pl Badania toksyczności po doustnym i miejscowym podaniu wielokrotnych dawek leku myszom, szczurom, królikom, psom i świnkom miniaturowym wykazały tylko efekt związany z nasilonym działaniem farmakologicznym
es Los estudios de toxicidad a dosis repetidas por vía oral y tópica en ratones, ratas, conejos, perros y cerdos minipig sólo evidenciaron efectos asociados con una acción farmacológica excesiva
pl To jak miniaturowy dziennik podróżny
es Es como un diario de abordo
pl Mam tam miniaturowy nadajnik
es Llevo un aparato receptor y emisor
pl Harry popatrzył na miniaturowy krajobraz pod nimi i odsunął się od drzwi: – Nigdy nie czuję się bezpieczny w tych wagonikach – powiedział.
es Harry lanzó una ojeada al paisaje de juguete de abajo y se alejó de la puerta. < Nunca me siento completamente seguro en estos cacharros >, dijo.
pl Właściwy rynek produktowy rozdzielnic niskiego napięcia można podzielić według zastosowanych wyłączników na trzy części, a mianowicie wyłączniki dużej mocy ACB, wyłączniki miniaturowe MCB i wyłączniki kompaktowe MCCB
es El mercado de referencia de los aparatos eléctricos de baja tensión puede subdividirse, en función de los disyuntores incorporados, en tres submercados: disyuntores de aire comprimido (ACB), microdisyuntores (MCB) y disyuntores de caja moldeada (MCCB
pl Kapusta mini lub inne właściwe określenie oznaczające produkty miniaturowe, tam gdzie to właściwe
es Según proceda, minirrepollos, repollos miniaturizados o cualquier otra denominación adecuada a un producto miniaturizado
pl Toksyczność po podaniu wielokrotnym i tolerancja miejscowa Wielokrotne miejscowe zastosowanie takrolimusu w maści lub podłoża maściowego u szczurów, królików i świń miniaturowych związane było z niewielkimi zmianami skórnymi, takimi jak zaczerwienienie, obrzęk i grudki
es Toxicidad de dosis múltiples y tolerancia local La administración tópica múltiple de pomada de tacrolimus o del excipiente de la pomada a ratas, conejos y microcerdos produjo ligeras alteraciones dérmicas como eritema, edema y pápulas
pl Metabolizm Metabolizm przebiega jakościowo podobnie u szczurów, świń miniaturowych, ludzi, bydła i świń, jakkolwiek istnieją różnice ilościowe
es Metabolismo El metabolismo es cualitativamente parecido en ratas, cerdos miniatura, humanos, bovino y cerdos, aunque cuantitativamente existen diferencias
pl Wymagania dotyczące wielkości nie mają zastosowania do produktów miniaturowych
es Las disposiciones relativas al calibrado no se aplicarán a los productos miniaturizados
pl Za zabawki chemiczne uważa się w szczególności następujące zabawki: zestawy chemiczne, zestawy do wykonywania odcisków plastycznych, miniaturowe pracownie ceramiczne, do pokrywania przedmiotów emalią, fotograficzne i podobne zabawki, w których podczas użycia dochodzi do reakcji chemicznych lub podobnego rodzaju zmiany substancji
es Se consideran, en particular, juguetes químicos: los juegos de química, los equipos de inclusión en plástico, los minitalleres de cerámica, esmaltado o fotografía y los juguetes análogos que conlleven una reacción química o una alteración similar de la sustancia durante el uso
pl Nieco mniejszy przyrost masy ciała u samic był jedyną zmianą obserwowaną u świń miniaturowych przy wysokich stężeniach maści (‧ %
es La única alteración general observada en microcerdos tratados con grandes concentraciones de la pomada (‧ %) fue un aumento ligeramente menor del peso corporal en las hembras
pl Można tu zobaczyć miniaturowy podgląd korekcji zniekształcenia w stosunku do wzorca w kratkę
es Aquí puede ver una previsualización en miniatura de la corrección de la distorsión, aplicada a un patrón cruzado
pl Dobrze, że Charlie powiedział jej, że zatrzyma się w hotelu przy Chuck E.Cheese, w pobliżu kurortu z miniaturowym golfem
es Por suerte Charlie le había dicho...... que se estaba quedando en la Posada y Golfito " Mickey Mouse "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 47 zdań frazy Pinczer miniaturowy.Znalezione w 0,326 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.