Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Francisco de Borja   

Przykładowe zdania z "Franciszek Borgiasz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Franciszek mnie zdradził
es Francisco me traicionó
pl Franciszek Bieliński (nr
es de Franciszek Bielinski
pl Franciszek ujrzał bezcelowość wojny
es Francisco vio la inutilidad de la guerra
pl Myślisz, że Franciszek ma coś tak wspaniałego, jak to?
es ¿ Cree que Francisco tendrá algo tan refinado como estos?
pl Franciszek Od Śmierci
es San Francisco de la Muerte
pl Wacława – Franciszek Piekosiński – ‧ r
es Wacława de Franciszek Piekosiński
pl Franciszek często się śmiał
es San Francisco solía reírse
pl Oczywiście obecna Komisja może szczycić się tym, że w porównaniu z Komisją pana Santera jest niemal jak Święty Franciszek.
es La presente Comisión puede sentirse sin duda orgullosa de que, en comparación con la Comisión del señor Santer, está al mismo nivel que San Francisco de Asís.
pl Franciszek Grubich (nr
es de Franciszek Grubich (no
pl Święty Franciszek Od Śmierci
es He pensado muchas veces cambiármelo
pl Franciszek Osiński (nr
es de Franciszek Osinski (no
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14 zdań frazy Franciszek Borgiasz.Znalezione w 0,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.