Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Chop   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dal
lejanía; lejos; fuera; alejamiento; lontananza
Dal
Ciudad de Valle
skok w dal
salto de longitud

Przykładowe zdania z "Dale", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszyscy bieli kiedykolwiek dali mi i Mamie mniemanie obserwowania i znieważenia
es Sólo recibíamos desprecios e insultos
pl Powiedzmy ze pracuję dla...I dali mi licencję na
es Digamos que trabajo para bla, bla, bla, y que me dieron una licencia para bla
pl Jesli zalezy mu na procesie... czemu dal sie zlapac z towarem?
es ¿ Cómo pillan a alguien al que le preocupan...... tanto los casos judiciales por posesión?
pl W każdym bądź razie, dali mi Freddy' ego jako część mojej terapii
es De todos modos, me dieron a Freddy como parte de mi terapia
pl Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- WestLB/DAL)- Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury
es Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.‧- WestLB/DAL)- Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado
pl To ty prowadziłeś sprawę Dale Barkera?
es ¿ Los homicidios de Dale Barker?
pl Ile czasu ci dali?
es ¿ Cuánto tiempo te dieron?
pl Gorące podziękowania należą się również nie tylko uczestniczącym w tym procesie pracownikom i Komisji Europejskiej, sprawozdawcy pomocniczemu i panu komisarzowi Dimasowi oraz francuskiej prezydencji Rady, ale także kolegom i koleżankom posłom, którzy nie dali się zdominować przedstawicielom przemysłu przedstawiającym całkowicie zawyżone dane liczbowe.
es También muchas gracias al personal que ha participado, a la Comisión, al señor Dimas y también a la Presidencia francesa del Consejo, pero asimismo mi agradecimiento a sus Señorías que no se dejaron intimidar por las cifras tan exageradas facilitadas por la industria.
pl Dali mi podarki, kobiety same się na mnie rzucały
es Me dan regalos, sus mujeres se arrojan en mis brazos
pl tygodnie temu dali mi Komitet Greckich Uchodzców
es Me nombraron presidente, hace dos semanas...... del Comité de Refugiados Griegos
pl Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro
es Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y C. Berardis-Kayser, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado
pl Ciekawe, ile by dali za zdjęcie moich zwłok
es Un día me pregunté cuánto valdría una foto de mí, muerta
pl W trakcie wstępnych rozmów dotyczących wniesienia majątku funduszu celowego LTS do banku NordLB, przedstawiciele kraju związkowego Dolna Saksonia dali jasno do zrozumienia, iż wychodzą z założenia wspólnej odpowiedzialności finansowej obu poręczycieli państwowych (Gewährträger) oraz że NSGV winien wnieść odpowiedni własny udział odpowiadający udziałowi kapitałowemu w wysokości ‧ %
es En las conversaciones previas a la transferencia de los activos para fomento de LTS al NordLB, el Land de Baja Sajonia dejó claro al otro solo fiador de entonces, NSGV, que se trataba de una responsabilidad compartida por ambos fiadores y que NSGV debía efectuar su propia contribución correspondiente a su participación del ‧ % en el capital
pl Będziecie koledzy wiedzieć, że deforestacja jest kluczową kwestią, gdy mamy do czynienia z systemem handlu uprawnieniami do emisji i chciałabym wezwać kolegów, aby nie dali się przekonać argumentom za ujęciem tzw. kredytów pochłaniających w systemie handlu uprawnieniami do emisji.
es Sabrán que la deforestación es un tema clave en cuanto al sistema de comercio de emisiones y quiero instar a mis compañeros a que no se dejen persuadir por los argumentos a favor de incluir los llamados "créditos relativos a los sumideros" en el sistema de comercio de emisiones.
pl Nie obchodzi mnie, czy to dal ciebie na poważnie czy nie, muszę odejść
es No me importa si eres serio o no, tengo que irme
pl Sprawa nr COMP/M.‧- WestLB/DAL
es Caso no COMP/M.‧- WestLB/DAL
pl Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Westlb/Dal
es No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.‧- Westlb/Dal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 503 zdań frazy Dale.Znalezione w 0,797 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.