Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Chop   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dal
lejanía; lejos; fuera; alejamiento; lontananza
Dal
Ciudad de Valle
skok w dal
salto de longitud

Przykładowe zdania z "Dale", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl I jeszcze potężniejszy, typ międzygalaktyczny, podobny do tego, jaki dali nam Asgardowie do Dedala?
es Similar al que los Asgard nos proporcionaron para el Dedalo
pl Frank Watters dal wywiad w radiu
es Frank Watters ha salido en la radio
pl Czas, abyśmy dali im cel
es Llegó la hora de darles un propósito
pl Słychać, że matka płacze, że ich przeklina, jest w swoim pokoju, nie chce stamtąd wyjść, krzyczy, żeby jej dali spokój, są głusi, spokojni, uśmiechnięci, zostają. Aż nagle pewnego dnia już ich tam nie ma. Obecnie już moja matka i dwaj bracia nie żyją.
es Se oye a mi madre que llora y los insulta, está en su habitación, no quiere salir, grita que la dejen, están sordos, tranquilos, sonrientes, se quedan. Y después, un día, se acabó. Ahora la madre y los dos hermanos están muertos.
pl Gdzie jest Dale?
es Dond está Dale?
pl Gerald i jego partner, Dale Wrigley... zaparkowali przed tym sklepem z pączkami, gdy
es Gerald y su compañero...... Dale Wrigley...... estaban estacionados frente a ́ ́Rosquillas Alfie ́ ́, cuando
pl Gdy nowożeńców powóz Rusza w siną dal
es Los recién casados en sus carruajes Salen alegres de la recepción
pl Patrzy gdzieś w dal
es Mirando al vacío
pl Pogratulowal nam... i dal nam medale za cywilizowany wyglad
es Nos felicitó...... y nos puso unas medallas por parecer tan civilizados
pl Zamiast rozwiązania demokratycznego funkcjonuje metoda naszych posłów, którzy dali Izraelczykom powód do takich działań.
es En lugar de una solución democrática, lo que tenemos es la actuación de nuestros diputados, quienes dieron a los israelíes un motivo para tomar medidas severas.
pl Przeniosłeś się tutaj dal dziewczyn?
es ¿ Te mudaste aquí por las chicas?
pl Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. dal Ferro
es Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: J. Currall y C. Berardis-Kayser, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado
pl Może nawet byli na Ziemi i dali inspirację dla mitologii ideą o Matce Naturze
es Puede que visitaran la Tierra e inspirasen el concepto de Madre Naturaleza
pl Dale!Do mojego biura!
es ¡ Dale, a mi oficina!
pl Wspaniały przykład dali Internauci, którzy dokonali monitorowania oraz napisali do posłów do Parlamentu Europejskiego, przyjmując stanowisko w obronie swoich praw i życzeń.
es Este es un ejemplo fantástico en cuyo control han participado los internautas, han escrito a los diputados y han adoptado una postura en defensa de sus derechos y deseos.
pl Tych, których nie dali rady
es No... no los que abatieron
pl Dziekuje, ze dal mi pan szanse
es Quería agradecerle haberme dado otra oportunidad
pl Strona skarżąca: Nute Partecipazioni SpA (Bolonia, Włochy) i La Perla Srl (Bolonia, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci R. Morresi i A. Dal Ferro
es Demandante: Nute Partecipazioni SpA (Bolonia, Italia) y La Perla Srl (Bolonia, Italia) (representantes: R. Morresi y A. Dal Ferro, abogados
pl Zobaczmy, czy dali mi dobry dyplom
es A ver si me han dado el diploma correcto
pl nie podejmując, przed dniem ‧ lipca ‧ r., środków ochronnych odpowiednich dla realizacji celu dyrektywy tj. ochrony istotnego interesu ekologicznego na poziomie krajowym dotyczącego obszaru o znaczeniu dal Wspólnoty (OZW) ITB‧ Is Arenas, a w szczególności nie zabraniając realizacji działań, które mogły stanowić istotne zagrożenie dla charakterystyki ekologicznej danego obszaru, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG
es La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva ‧/‧/CEE, al no haber adoptado, antes del ‧ de julio de ‧, medidas de protección apropiadas, en relación con el objetivo de conservación perseguido por la Directiva, para proteger el interés ecológico pertinente que, a nivel nacional, tiene el lugar de importancia comunitaria (LIC) propuesto ITB‧ Is Arenas, y, en particular, al no haber prohibido una intervención que puede alterar significativamente las características ecológicas del lugar
pl Więc... zapraszam na pokład, tych którzy mi dali ‧ dolarów, chodźcie
es Así que... estamos subastando la tabla, quien me da ‧, ‧ vamos
pl Z mojego doświadczenia wynika, że ograniczanie możliwości pracy w nadgodzinach sprzyja jedynie tym, których stać na przetrwanie burzy, a zatem ważne jest, byśmy dali obywatelom środki na utrzymanie rodzin.
es En mi experiencia, restringir las horas extra de la gente sólo favorece a aquellos que pueden permitirse capear el temporal y es importante que le demos a la gente los medios para apoyar a sus familias.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 503 zdań frazy Dale.Znalezione w 0,794 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.