Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Chop   
  • Dale   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dal
lejanía; lejos; fuera; alejamiento; lontananza; distancia
Dal
Ciudad de Valle
skok w dal
salto de longitud; salto largo

Przykładowe zdania z "Dale", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wezwała wszystkich katolików, aby nie dali się zastraszyć tym zabójstwem.
es Pidió a todos los católicos que no se desanimaran a raíz de este asesinato.
pl Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele: R. Lyal i L. Pignataro, działający w charakterze pełnomocników, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro]
es Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal y L. Pignataro, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado
pl Ale pewna młoda kobieta prosiła bogów, aby dali ludzkości jeszcze jedną szansę
es Pero una niña suplico a los dioses que le dieran otra oportunidad a la humanidad
pl Major dal mi do odkodowania wiadomosc z fortu
es El comandante me ha pedido que descifre un mensaje del fuerte
pl Mam!- Dale po raz kolejny dać więcej!
es ¡ Lo tengo!- ¡ Dale otra vez, dale otra vez!
pl Błagamy wielkich bogów, by dali nam znak,/ byśmy mogli spełnić/ twą boską wolę!
es Les imploramos a los dioses que nos muestren una señal...... para que honremos su voluntad divina
pl Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser, pełnomocnik, adwokat A. Dal Ferro
es Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Berardis-Kayser, agente, y A. Dal Ferro, abogado
pl Telefon do Dale' a Crupera...Zamiejscowa
es Hay una llamada para un tal Dale Crewper, larga distancia
pl Strona pozwana: Komisji (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokata A. Dal Ferro
es Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y C. Berardis-Kayser, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado
pl Podobala mi sie jego zapalniczka, wiec dal mi taka sama
es Me lo regaló porque me gustaba el suyo
pl na piśmie. - (DE) Większość z szacowanej liczby 42 milionów uchodźców stanowili imigranci z przyczyn ekonomicznych, którzy dali się zwabić w pułapkę reketierom imigracyjnym i zaryzykowali utratą życia, aby dostać się do El Dorado.
es por escrito. - (DE) La mayoría de los 42 millones de refugiados que se calcula que hubo en 2007 fueron migrantes económicos que cayeron en la trampa de mafias de inmigración y arriesgaron sus vidas para alcanzar El Dorado.
pl Przybyłem tu w ‧, a bibliotekę dali mi w
es Llegué en ‧ y soy bibliotecario desde
pl Dali ci Kongresowy Medal Honoru
es Ellos te dieron...... la Medalla de Honor del Congreso
pl W istocie niektórzy przywódcy socjalistów w Parlamencie Europejskim, a nawet szefowie rządów dali się zwieść tej informacji.
es De hecho, algunos líderes socialistas del Parlamento Europeo e incluso jefes de gobierno se han dejado llevar por esta falsa información.
pl w języku włoskim: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. ‧/‧]
es En italiano: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. ‧/‧]
pl Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomonicy oraz adwokat A. Dal Ferro
es Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y C. Berardis-Kayser, agentes, Sr. A. Dal Ferro, abogado
pl To było dal twojego dobra, Mikey
es Yo fui bueno contigo, Mikey
pl Nie dali się omamić deklaracjom populistów, skupiającym się na niektórych niepożądanych skutkach, ponieważ traktat ten bez wątpienia pozwoli instytucjom europejskim pracować bardziej skutecznie i demokratycznie.
es No han sucumbido a las declaraciones populistas que atraen la atención sobre algunas de las consecuencias adversas, ya que este Tratado hará, evidentemente, que las instituciones europeas funcionen de manera más eficaz y democrática.
pl Chcemy wiedziec, kto ja panu dal
es Queremos saber a quién se la quitó
pl Parlament jest bardzo ważnym organem budżetowym, a zatem proszę, abyście państwo dali nam w przyszłości szansę i udzielili faktycznego wsparcia w tej kwestii.
es Ustedes constituyen una autoridad presupuestaria importante así que dennos una oportunidad en el futuro y apóyennos en ese sentido.
pl Chciałbym, aby ci, którzy wzywają do koordynacji polityki gospodarczej, pierwsi dali przykład i zaświadczyli o szczerości swoich słów.
es Me gustaría que aquellos que piden una coordinación de las políticas económicas, ante todo, den ejemplo y demuestren la sinceridad de sus palabras.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 503 zdań frazy Dale.Znalezione w 0,397 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.