Tłumaczenia na język angielski:

 • aurora   
  (Noun  ) [astronomy]
   
  an atmospheric phenomenon
   
  an atmospheric phenomenon
 • northern lights   
  (Noun  )
   
  the aurora of the northern hemisphere
   
  zjawisko świetlne w postaci barwnych pasm obserwowanych na niebie w okolicach podbiegunowych;
   
  the aurora of the northern hemisphere
 • aurora borealis   
   
  zjawisko świetlne w postaci barwnych pasm obserwowanych na niebie w okolicach podbiegunowych;
 • aurora australis   
   
  zjawisko świetlne w postaci barwnych pasm obserwowanych na niebie w okolicach podbiegunowych;
 • southern lights   
   
  zjawisko świetlne w postaci barwnych pasm obserwowanych na niebie w okolicach podbiegunowych;
 • streamer   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
aurora borealis, northern lights

Picture dictionary

aurora borealis, aurora australis, northern lights, southern lights
aurora borealis, aurora australis, northern lights, southern lights

Przykładowe zdania z "zorza polarna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Myślicie, że to dziwne, że zorza polarna występuje noc przed Wikańskim Świętem Świateł?Do you guys think it' s weird that the aurora borealis is happening the night before the Wiccan Festival of Lights?
Aurora./ (ang.: zorza polarna, przyp. tłumaczaAurora, that' s where I got my name
Mam więcej informacji, proszę pana, to zorza polarna, ale jest piękna!It' s the aurora borealis, but it' s beautiful!
Zorza Polarna Południowa rozświetla południowe niebo, ale te widowiskowe światła nie przynoszą ciepła, do lodowej pustyniThe Aurora Australia illuminates the southern skies, but these spectacular lights bring no warmth to the wilderness of ice
Aurora./ (ang.: zorza polarna, przyp. tłumacza)Stąd wzięło się moje imię, z chaosuAurora- that' s where I got my name
Na antarktycznym niebie pojawia się Aurora Australis- południowa zorza polarnaThe Aurora Australis makes an appearance in the Antarctic sky
Zorza polarna jako atrakcja turystycznaNorthern Lights as a tourist attraction
Zorza polarna, wyrównanie planetarne, wikański sabatThe aurora borealis, the planetary alignment, the Wiccan sabbat
Zorza polarna jest faktycznie rzadkim widokiem, sirThe aurora borealis is a rare sight indeed, sir
Co, zorza polarna w przeddzień sabatu?What, the northern lights on the eve of a sabbat?
Powiedz mu, że to zorza polarnaTell him it' s the aurora borealis
Jimi Hendrix miał piękne brzmienie, przypominające zorzę polarnąJimiHendrix hada beautifulharmonic, like an aurora borealis
Szukaliśmy zorzy polarnejWe were looking for the northern lights
Widziałeś zorzę polarną?Oh, did you see the midnight sun?
O tej porze roku nie można zaobserwować zorzy polarnejYou can' t see the northern lights this time of year.We were misinformed
Widziałaś zdjęcia zorzy polarnej?You know those pictures in National Geographic, the aurora borealis?
Ta pieśń ma być jak zorza czysta i oszałamiająco przejrzystaThe song should be as clean as the red sky...As transparent as a daze
Zorza polarna.Pobudzone protony uderzają w naszą atmosferęHigh energy protons spilling into our atmosphere
Poza Ziemią wiatr słoneczny kontunuuje bieg dalej w układ słoneczny i kiedykolwiek napotyka na planetę z magnetosferą, tworzy się zorzaBeyond earth, the solar wind continues to race out into the solar system and wherever it encounters a planet with a magnetosphere, aurora spring up
Widziane z teleskopu Hubble' a, zorza tutaj, jest czymś stałym na biegunach JowiszaSeen from the Hubble space telescope, the aurora here are a permanent fixture over the Jovian poles
" Gdy zorza w noc się przemieni "When morning turns to night
I wszystkie jego cudy, zorza, która tańczyła w atmosferze planet układu słonecznego i jego światło, które podtrzymywało wszelkie życie tutaj na Ziemi, przeminieAnd all its wonders, the aurora that danced through the atmospheres of planets of the solar system, and its light that sustains all the life here on earth, will be gone
I zatocz krąg ich krwią... gdy zorza poranna w noc się przemieni. "And close the circle with their blood when morning turns to night "
Wkrótce po zmierzchu, pomimo czystego nieba, wczesny występ zorzy nie odbył sięSoon after dusk, and despite clear skies, there' s no early performance from the aurora
Jego energia karmi nieprzerwany krąg zorzy, który okrąża biegun' Its energy feeds an unbroken circuit of aurora that surrounds the pole. '
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 238 zdań frazy zorza polarna.Znalezione w 1,062 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.