wymowa: IPA: [ˈznɔvu] ˈznɔvu  

Tłumaczenia na język angielski:

 • again         
  (Adverb  ) (advb, conj   ) []
   
  another time
   
  Already happened before.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
   
  jeszcze raz, ponownie, na nowo
   
  another time
 • anew     
  (Adverb  ) (advb   )
   
  again
   
  again
 • afresh   
  (advb, adjv   )
 • once more   
  (advb   )

Pozostałe znaczenia:

 
again; anew

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

a cóż to znowu
what's that again
co to znowu było
what was that again
jutro znowu będzie dzień
tomorrow is another day
przyjemnie jest być znowu w domu
it is nice to be at home again
skądże znowu
not at all
znowu; od nowa
all over again

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znowu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Znowu widze to spojrzenie
en I see that look in your eye
pl Jeśli mnie znowu przymkną, będę winny zabòjstwa, ktòrego nie popełniłem
en If I' m running in the luck I' m used to...... I' m gonna get blamed for a murder I didn' t do
pl A potem znowu
en Then we' il buy some more loads
pl Znowu wychodziłaś poskakać na nartach, Vera?
en Have you been out ski jumping again, Vera?
pl Zasypialiśmy, budziliśmy się i znowu śpiewaliśmy
en We' d go to sleep, wake up and sing, and go to sleep again.Everybody had a wonderful time
pl Znowu wszystkie miejsca zajęte na sofie
en No room for me on the sofa as usual
pl Mówiłam, że znowu zaczniesz palić
en I told you you' d start smoking again
pl A więc czego tu znowu szukamy?
en So what are we looking for again?
pl Jakiej magicznej sztuczki spróbujesz użyć, abym ci znowu zaufała?
en What magic trick would you try to make me trust you again?
pl Teraz, gdy na Ziemi znowu może zaistnieć życie,Boziu, możemy rozpocząć operację " Ponowna kolonizacja "
en Now that Earth has been restored to a life sustaining status...... my buddy we can be get up " Operation Recolonize "
pl Proszę pana, mówi znowu François z obsługi
en Sir, this is François again from room service
pl Tylko nie znowu
en Not again, please
pl Znowu grzebałem przy samochodzie
en Oh, uh, just working on my car again
pl Znowu gadka o szczepionce z Baltimore
en It' s the Baltimore vaccine all over again
pl Ale podobno znowu to zrobił
en But you said that he did it again
pl Znowu wampiry?
en Is that more vampires?
pl Znowu się zacięła?
en This thing stuck again?
pl Znowu mamy do czynienia z domniemanymi torturami i okrutnym traktowaniem.
en We again see the allegations of torture and rough treatment.
pl Nie mówcie, że znowu coś takiego się stało
en Don' t tell me it' s another one
pl Łączy ze sobą wszystkie współrzędne co pozwala jej doświadczać jej rzeczywistości znowu jako pełną sensu
en She is putting together the co- ordinates which enable her to experience her reality as meaningful again
pl – Ale mnie nie złapie, zobaczysz, Rollo. Znowu wypłynę. Nie można wykończyć mądrego faceta. –
en < But they can’t catch me, Rollo, you’ll see. I’ll pop up again. You can’t keep a good man down. >
pl A teraz, kiedy znowu mogę się pożywiać
en And now that I' m truly able to feed again
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4342 zdań frazy znowu.Znalezione w 2,571 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.