wymowa: IPA: [ˈznɔvu] ˈznɔvu  

Tłumaczenia na język angielski:

 • again         
  (Adverb, Adverbial  ) (advb, conj   ) []
   
  another time
   
  Already happened before.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
   
  jeszcze raz, ponownie, na nowo
   
  another time
   
  another time
 • anew     
  (Adverb, Adverbial  ) (advb   )
   
  again
   
  again
   
  again
 • once more   
  (advb   )
 • afresh   
  (advb, adjv   )
 • once again   

Pozostałe znaczenia:

 
again; anew

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

a cóż to znowu
what's that again
co to znowu było
what was that again
jutro znowu będzie dzień
tomorrow is another day
Looney Tunes znowu w akcji
Looney Tunes: Back in Action
przyjemnie jest być znowu w domu
it is nice to be at home again
skądże znowu
not at all
znowu; od nowa
all over again

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znowu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jak myślisz, co dostanę?/ słyszę to wciąż// I zawsze będę/- Nie ma pozwolenia, by znowu całować, co?
en Not allowed to kiss back, huh?
pl Czy to nie zadziwiające, że znowu jesteśmy na Dysku?
en Isn' t an amazing thing that we ended up back on the world?
pl Ponieważ zostały znowu postrzelony, racja
en Because he' s been shot again, right
pl Co znowu, Julian?
en What now, julian?
pl Znowu dałam się ponieść wspomnieniom
en Oh, Peter.Oh, for a second there, I thought I was years ago
pl Więc to znaczy, że Housen i Suzuran znowu prowadzą wojnę
en So that means Housen and Suzuran are going to war once again, doesn' t it?
pl Znowu do śmieci
en Clean off, again
pl Znowu będę pozwany?
en Am I to be sued again?
pl Więc to się stało znowu
en So it' s happening again
pl Co za chlew, znowu wszystko zalane
en Oh, what a mess.It' s flooded again
pl Papa znowu maluje!
en Papa' s painting again!
pl Znowu wróciłeś?
en Are you back again?
pl Decyzję, czy zająć się tą sprawą pozostawię znowu panu ministrowi.
en I shall again leave it to the discretion of the Minister as to whether he wishes to deal with this.
pl Szok minął i ból z zimnem zaatakowały bezlitośnie. Znowu zaczął padać śnieg. Z drutów poznikały wszystkie wrony.
en The shock had worn off and the pain and cold were attacking me relentlessly. The snow had begun falling again. On the outside wire there wasn’t a crow to be seen.
pl Jak powiedziałem, co mogliby zrobić producenci europejscy przy założeniu, że popyt na rynku globalnym znowu wzrośnie?
en As I was saying, what could European producers do, assuming demand on the global market picks up again?
pl Znowu prosisz
en You are begging again
pl Znowu myślisz o Franku?
en Are you thinking of Frank again?
pl Wiosna... znowu... nadeszła!
en The... springtime... had come!
pl Po naszym wyjeździe będzie znowu twój
en Once we' re safely away, he' il be yours again
pl Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu z dwoma swoimi uczniami... i zobaczył przechodzącego Jezusa rzekł
en The next day, John was standing there again with two of his disciples... when he saw Jesus walking by
pl Żywność jest tania, a niebezpieczeństwo wynikające z podwyższenia kwot jest takie, że ceny mleka znowu spadną.
en Food is cheap, and the danger of raising quotas is that milk prices will fall again.
pl Dlatego musisz zacząć znowu jeść
en That' s why you have to start eating again
pl Otworzyli go znowu?
en They' re opening that place again?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4342 zdań frazy znowu.Znalezione w 0,908 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.