wymowa: IPA: [ˈznɔvu] ˈznɔvu  

Tłumaczenia na język angielski:

 • again         
  (Adverb  ) (advb, conj   ) []
   
  another time
   
  Already happened before.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
   
  jeszcze raz, ponownie, na nowo
   
  another time
 • anew     
  (Adverb  ) (advb   )
   
  again
   
  again
 • afresh   
  (advb, adjv   )
 • once more   
  (advb   )

Pozostałe znaczenia:

 
again; anew

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

a cóż to znowu
what's that again
co to znowu było
what was that again
jutro znowu będzie dzień
tomorrow is another day
przyjemnie jest być znowu w domu
it is nice to be at home again
skądże znowu
not at all
znowu; od nowa
all over again

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znowu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ona i ja mieliśmy znowu do siebie wrócić
en Her and I were getting back together
pl I czy znowu śnię?
en [ And do I dream again? ]
pl I znowu...Płaczę ja
en The one that cried... was me
pl Jeśli przyszedłeś znowu po to żeby mnie bić
en If you' re here to start smacking me around again
pl A teraz znowu gra pan w zespole?
en And now you' ve got another band job?
pl Chciałam przez chwilę znowu...... poczuć się normalnie
en No, I mean, this is stupid.Why don' t you just live here? You talking about the closet again?
pl A jeżeli gaz znowu popłynie, czy oznacza to, że przejdziemy nad tym do porządku dziennego?
en Should gas flow once more, does this mean we go back to business as usual?
pl (DA) Panie przewodniczący, panie i panowie! Parlament Europejski wielokrotnie zajmował się już przypadkami naruszenia przez Iran praw człowieka i w rzeczywistości znowu dziś się tym zajmujemy.
en (DA) Mr President, ladies and gentlemen, the European Parliament has discussed the violations of human rights by Iran on many occasions and we are, in fact, doing so again today.
pl Może powinniście go znowu włączyć
en Might want to try and use it again
pl O co ci znowu chodzi?
en Why do an about- face now?
pl W żaden sposób nie mogłam zabronić Bigowi, żeby znowu nie wkradł się w moje życie
en This isn' t gonna work, Steve
pl Dlatego koniecznie należy nakłaniać wszystkie strony tego konfliktu do zaprzestania działań wojennych, aby ludność tych regionów mogła znowu żyć w pokoju.
en It is therefore very important to urge all parties in this conflict to cease hostilities so that the people of those regions can once again live in a climate of peace.
pl Teraz, gdy Europa pogodziła się z samą sobą, czy powinna pogodzić się z ludnością romską, czy też powinna ogłosić i traktować Romów jako obywateli drugiej kategorii, który znowu mają być skupieni w niektórych państwach członkowskich zamienionych w romskie getta?
en Today, now that Europe is reconciled with itself, should it be reconciled with the Roma population as well, or should it declare and treat the Roma as second-class citizens who are again to be concentrated in some Member States transformed into Roma ghettos?
pl znowu się zacznie
en It is over until it begins again
pl Kluczowe pytanie brzmi: czy Opel Europa może znowu być rentowny w pespektywie średnioterminowej?
en The crucial question will be whether Opel Europe can be profitable again in the medium term.
pl Teraz o Chrystusie, o jego krwi, o ranach, krew po raz drugi, teraz o naszej winie, znów krew, znów rany... znowu krew...... wracamy do ran
en Now he' s talkin ' about Christ.And his blood. And the wounds
pl Pierwszy Lord Admiralicji, znowu rządzi!
en First Lord of the Admiralty, bacd in power!
pl Tylko Mały Książę znowu komuś odpowiadał: – Oczywiście. Zobaczysz, gdzie zaczyna się mój ślad na piasku. Poczekasz tam na mnie. Będę tej nocy.
en The little prince, however, replied once again: < – Exactly. You will see where my track begins, in the sand. You have nothing to do but wait for me there. I shall be there tonight. >
pl Znowu to samo
en Not this again
pl l potem znowu będziemy mogli być jedną, wielką rodziną
en Then we can all be one big happy family again
pl Mam znowu ją tam umieścić?
en Are you suggesting that I readmit her?
pl Znowu tu jesteś?
en You' re here again?
pl Nie uciekasz znowu?- Nie. Mogłabym utonąć
en Not going away again, are you?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4342 zdań frazy znowu.Znalezione w 1,947 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.