Tłumaczenia na język angielski:

 • descent       
  (Noun  ) (noun   )
   
  way down
   
  instance of descending
   
  sloping passage or incline
   
  instance of descending

Pozostałe znaczenia:

 
Lądowanie
 
Droga prowadząca w dół
 
Schodzenie okolicy
 
Końcówka życia
 
Zgon
 
Koniec życia
 
śmierć
 
Ustanie funkcji organizmu
 
Zboczenie od tematu
 
Skonanie
 
Zawinięcie się z tego świata
 
na ziemię
 
Droga w dół
 
Kraniec życia
 
Tchnienie ostatnie nastąpiło
 
Koniec żywota
 
Zsiądnięcie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

sięgnąć dna; zejść na samo dnotouch bottom
Zejdź na ziemięGet Real
ZejścieThe Descent
zejśćexit; go down; get out; get off; get out of a car; go out; arise; ascend; go up; emerge; convene; alight; climb; descend; leave; quit; climb down; come down; dismount; get down; tread; walk down; wear off
zejść na drugi planto take second place
zejść na psygo to the dogs
zejść z antenyto get off the air
zejść ze scenyvanish into thin air
zeszłyyester-; ; last

Przykładowe zdania z "zejście", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sallah, zejdź tuSallah, get down here
Zejdę, jeśli powiesz to jeszcze raz, głośno i wyraźnieI' il come down when you' ve said it again, loud and clear.What?
Zeszła noc byłaLast night was...God, I' m such ajerk
W zeszły piątek powiedziałam mu, że nic z tegoLast Friday I told him it wouldn' t work
AUTO, zejdź mi z drogiAuto, get out of my way!
Nie zejdziesz?Won' t you get down?
Musimy zejść z korytarzaWe gotta get out of the hallway!
Willie, biegnij i powiedz mu, że twoja siostra zaraz zejdzieWillie, run and tell him your sister' s rushing and will be down momentarily
Po wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnymIn patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomes
Możesz zejśćYou can come down now
Jeśli port zejścia na ląd znajduje się w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie bandery, to pierwsze państwo poinformuje Państwo Członkowskie bandery o podjętych środkachWhere the port of disembarkation is situated in a Member State other than the flag Member State the former shall inform the flag Member State of the measures taken
Rozmawiałaś z kimś o tym?A ja wycofałam się, zeszłam po schodach, wymknęłam się i znikłam w wielkim tłumie na ‧- tej AleiAnd I backed out the hall...... and I went down the stairs, and I slipped out the front door...... and I disappeared onto Fifth Avenue in a big crowd
Przez cały zeszły tydzień chrześcijanie zamieszkujący stan Orissa w Indiach Wschodnich byli prześladowani, poniżani, maltretowani i mordowani.For the last week, Christians in the state of Orissa in East India have been subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder.
Zejdź mi z drogiGimme a kiss, girl
Zejdź mi z drogi.Zatrzymaj się!Get out of my way!
Skoro wiesz, o co mi chodzi, zejdę na dół na drinkaThen, if it' s all the same to you,I' il get a drink downstairs
Zejdę niżejGot to get further down
Z kosmosu?/ Z kosmosu spadłam, by mnożyć się/ I nabrałam cię raz- dwa./ Z kosmosu spadłam by mnożyć się./ więc zejdź mi z oczu/ bo chcę cię zjeść./ Ja wredny chwastOuter space?" And it looks like you' ve been had " I' m a just mean, green mother From outer space
Zejdziesz ze mnie?Would you please get up off of me?
Kapitanowie statków wyznaczonych do przyjęcia obserwatorów naukowych podejmą wszelkie środki w celu ułatwienia wejścia na statek oraz zejścia z niego przez obserwatora naukowegoMasters of vessels designated to take on board a scientific observer shall make all the arrangements for boarding and disembarkation of the scientific observer
Zejdź mi z drogiGet out of the way
Teraz nie jest zeszły rok i ty też jesteś innyIt ain' t last year, and you ain' t the same either
Osobom takim trzeba umożliwić zejście na ląd oraz poddać ich ocenie pod kątem statusu uchodźcy i podzielić na uchodźców oraz tych, którzy nie kwalifikują się do pozostania.Those individuals must be allowed to land and be assessed for asylum status and sorted into refugees and those not qualified to stay.
Zejdź na kolanaDown on your kneels
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1803 zdań frazy zejście.Znalezione w 1,774 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.