Tłumaczenia na język angielski:

 • descent       
  (Noun  ) (noun   )
   
  way down
   
  instance of descending
   
  sloping passage or incline
   
  instance of descending

Pozostałe znaczenia:

 
Lądowanie
 
Droga prowadząca w dół
 
Schodzenie okolicy
 
Końcówka życia
 
Zgon
 
Koniec życia
 
śmierć
 
Ustanie funkcji organizmu
 
Zboczenie od tematu
 
Skonanie
 
Zawinięcie się z tego świata
 
na ziemię
 
Droga w dół
 
Kraniec życia
 
Tchnienie ostatnie nastąpiło
 
Koniec żywota
 
Zsiądnięcie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Zejście
The Descent
zejść
exit; go down; get out; get off; get out of a car; go out; arise; ascend; go up; emerge; convene; alight; climb; descend; leave; quit; climb down; come down; dismount; get down; tread; walk down; wear off
zejść na drugi plan
to take second place
zejść na psy
go to the dogs
zejść z anteny
to get off the air
zejść ze sceny
vanish into thin air
zeszły
; last; yester-

Przykładowe zdania z "zejście", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zejdź, proszę
en Please, get off
pl Willie, biegnij i powiedz mu, że twoja siostra zaraz zejdzie
en Willie, run and tell him your sister' s rushing and will be down momentarily
pl W zeszły czwartek, wieczorem, nasza koleżanka, Linda McAvan, uczestniczyła w bardzo poważnym wypadku drogowym.
en Last Thursday night, a colleague of ours, Linda McAvan, was involved in a very serious car accident.
pl Powinieneś zaczekać aż zejdę z drogi do tej dyni
en You should be gotta wait for me get out of the way that pumpkin
pl Jeżeli osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej pomaga osoba towarzysząca, należy zezwolić tej osobie na udzielanie, na życzenie, koniecznej pomocy w porcie oraz podczas wejścia na pokład i zejścia z pokładu
en Where a disabled person or person with reduced mobility is assisted by an accompanying person, this person must, if requested, be allowed to provide the necessary assistance in the port and with embarking and disembarking
pl Zejdź mi z drogi
en Gimme a kiss, girl
pl Panie pośle Vigenin, ponieważ zwrócił się pan do mnie osobiście, pozwolę sobie zauważyć, że w zeszły poniedziałek Parlament Europejski zorganizował w Brukseli uroczyste obchody rocznicy Nocy Kryształowej.
en Mr Vigenin, as you addressed me personally, I will take the liberty of pointing out that, in Brussels last Monday, the European Parliament held a very moving commemoration of Kristallnacht.
pl (GA) Panie przewodniczący! Jako nowo wybrany poseł chcę powiedzieć, że jestem dumny z pozytywnego wyniku głosowania ludności Irlandii w referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, które odbyło się w zeszły piątek.
en (GA) Mr President, as a newly-elected Member, I would like to say that I am proud of the positive result voted for by the people of Ireland in the Referendum on the Lisbon Treaty last Friday.
pl Zejdź i utrzymaj ‧ metrów
en Pan Am three, descend to
pl Absolutnie nie mam jak zejść
en There' s absolutely no way down
pl Zejdź i poddaj się!
en Give up!Go down!
pl Ona jest zakażona! zejdź z drogi!
en Get out of the way!
pl Podczas pomiaru kąta natarcia, kąta zejścia i kąta rampowego nie bierze się pod uwagę tylnych zabezpieczeń
en When measuring approach and departure angles and ramp angles, no account is taken of underrun protective devices
pl A kiedy zeszła pani na dół, co się stało?
en And... when you came downstairs, what happened?
pl Zejdę wam z drogi
en I' m gonna get right out of your way
pl W jaki sposób zeszliśmy na ten wisielczy temat?
en So, you' ve never seen a real English garden before?Come
pl Muszę zejść na dół
en I' m going to have to go downstairs
pl Zejdź mi z drogi
en Look, get out of my way, will you?
pl ' Bickie przebiegł przez tunel krzycząc do pasażerów by zeszli mu z drogi... '
en Out of his mind.Bicke ran through the boarding bridge yelling for passengers to get out of his way
pl Wydarła dziurę na niebie, słońce zeszło na ziemię, i wszystko spłonęło
en Tore a hole in the sky, sun came down, and burned everything
pl Dopóki nie zejdziesz z mojego terenu, ja będę na twoim
en So until you stop stepping on my turf,I' m going to be all over yours
pl Mógłbyś zejść mi z oczu?
en Can you get out of my face?
pl Co ci tyle zeszło?
en It took you long enough
pl Czy możesz zejść trochę niżej?
en Could you go a little lower, please?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1803 zdań frazy zejście.Znalezione w 1,417 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.