Tłumaczenia na język angielski:

 • descent       
  (Noun  ) (noun   )
   
  way down
   
  instance of descending
   
  sloping passage or incline
   
  instance of descending

Pozostałe znaczenia:

 
Lądowanie
 
Droga prowadząca w dół
 
Schodzenie okolicy
 
Końcówka życia
 
Zgon
 
Koniec życia
 
śmierć
 
Ustanie funkcji organizmu
 
Zboczenie od tematu
 
Skonanie
 
Zawinięcie się z tego świata
 
na ziemię
 
Droga w dół
 
Kraniec życia
 
Tchnienie ostatnie nastąpiło
 
Koniec żywota
 
Zsiądnięcie

Did you mean: Zejście

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Zejście
The Descent
zejść
exit; go down; get out; get off; get out of a car; go out; arise; ascend; go up; emerge; convene; alight; climb; descend; leave; quit; climb down; come down; dismount; get down; tread; walk down; wear off
zejść na drugi plan
to take second place
zejść na psy
go to the dogs
zejść z anteny
to get off the air
zejść ze sceny
vanish into thin air
zeszły
yester-; ; last

Przykładowe zdania z "zejście", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sallah, zejdź tu
en Sallah, get down here
pl Zejdę, jeśli powiesz to jeszcze raz, głośno i wyraźnie
en I' il come down when you' ve said it again, loud and clear.What?
pl Zeszła noc była
en Last night was...God, I' m such ajerk
pl W zeszły piątek powiedziałam mu, że nic z tego
en Last Friday I told him it wouldn' t work
pl AUTO, zejdź mi z drogi
en Auto, get out of my way!
pl Nie zejdziesz?
en Won' t you get down?
pl Musimy zejść z korytarza
en We gotta get out of the hallway!
pl Willie, biegnij i powiedz mu, że twoja siostra zaraz zejdzie
en Willie, run and tell him your sister' s rushing and will be down momentarily
pl Po wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
en In patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomes
pl Możesz zejść
en You can come down now
pl Jeśli port zejścia na ląd znajduje się w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie bandery, to pierwsze państwo poinformuje Państwo Członkowskie bandery o podjętych środkach
en Where the port of disembarkation is situated in a Member State other than the flag Member State the former shall inform the flag Member State of the measures taken
pl Rozmawiałaś z kimś o tym?A ja wycofałam się, zeszłam po schodach, wymknęłam się i znikłam w wielkim tłumie na ‧- tej Alei
en And I backed out the hall...... and I went down the stairs, and I slipped out the front door...... and I disappeared onto Fifth Avenue in a big crowd
pl Przez cały zeszły tydzień chrześcijanie zamieszkujący stan Orissa w Indiach Wschodnich byli prześladowani, poniżani, maltretowani i mordowani.
en For the last week, Christians in the state of Orissa in East India have been subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder.
pl Zejdź mi z drogi
en Gimme a kiss, girl
pl Zejdź mi z drogi.Zatrzymaj się!
en Get out of my way!
pl Skoro wiesz, o co mi chodzi, zejdę na dół na drinka
en Then, if it' s all the same to you,I' il get a drink downstairs
pl Zejdę niżej
en Got to get further down
pl Z kosmosu?/ Z kosmosu spadłam, by mnożyć się/ I nabrałam cię raz- dwa./ Z kosmosu spadłam by mnożyć się./ więc zejdź mi z oczu/ bo chcę cię zjeść./ Ja wredny chwast
en Outer space?" And it looks like you' ve been had " I' m a just mean, green mother From outer space
pl Zejdziesz ze mnie?
en Would you please get up off of me?
pl Kapitanowie statków wyznaczonych do przyjęcia obserwatorów naukowych podejmą wszelkie środki w celu ułatwienia wejścia na statek oraz zejścia z niego przez obserwatora naukowego
en Masters of vessels designated to take on board a scientific observer shall make all the arrangements for boarding and disembarkation of the scientific observer
pl Zejdź mi z drogi
en Get out of the way
pl Teraz nie jest zeszły rok i ty też jesteś inny
en It ain' t last year, and you ain' t the same either
pl Osobom takim trzeba umożliwić zejście na ląd oraz poddać ich ocenie pod kątem statusu uchodźcy i podzielić na uchodźców oraz tych, którzy nie kwalifikują się do pozostania.
en Those individuals must be allowed to land and be assessed for asylum status and sorted into refugees and those not qualified to stay.
pl Zejdź na kolana
en Down on your kneels
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1803 zdań frazy zejście.Znalezione w 1,839 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.