Tłumaczenia na język angielski:

 • descent       
  (Noun  ) (noun   )
   
  way down
   
  instance of descending
   
  sloping passage or incline
   
  instance of descending
   
  instance of descending
   
  sloping passage or incline
   
  way down
 • death             
  (Noun  ) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Lądowanie
 
Droga prowadząca w dół
 
Schodzenie okolicy
 
Końcówka życia
 
Zgon
 
Koniec życia
 
śmierć
 
Ustanie funkcji organizmu
 
Zboczenie od tematu
 
Skonanie
 
Zawinięcie się z tego świata
 
na ziemię
 
Droga w dół
 
Kraniec życia
 
Tchnienie ostatnie nastąpiło
 
Koniec żywota
 
Zsiądnięcie

Did you mean: Zejście

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Zejście
The Descent
zejść
exit; go down; get out; get off; get out of a car; go out; arise; ascend; go up; emerge; convene; alight; climb; descend; leave; quit; climb down; come down; dismount; get down; tread; walk down; wear off
zejść na drugi plan
to take second place
zejść na psy
go to the dogs
zejść z anteny
to get off the air
zejść ze sceny
vanish into thin air
zeszły
yester-; ; last; past

Przykładowe zdania z "zejście", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jak mówiłem zatrzymałem się w hotelu Torbay, zszedłem do baru
en I was staying at the Torbay Hotel, as I was saying, I went to the bar
pl Zejdź na poziom
en Descend and maintain flight level
pl Ciężar skały, którą holujemy, w połączeniu z grawitacją planety spowoduje, zejście statku z orbity
en The weight of the rock we' re hauling, combined with the planet' s gravity, will cause this ship to fall out of orbit
pl Zejdź mi z drogi
en Get out of my way
pl System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS) musi automatycznie zapewnić za pomocą sygnałów dźwiękowych, które mogą być uzupełnione sygnałami wizualnymi, szybkie i łatwo rozpoznawalne ostrzeżenie załogi lotniczej o prędkości schodzenia, odległości od powierzchni ziemi, utracie wysokości po starcie lub podczas odejścia na drugi krąg, nieprawidłowej konfiguracji lądowania oraz zejściu poniżej wyznaczonej ścieżki schodzenia
en The ground proximity warning system must automatically provide, by means of aural signals, which may be supplemented by visual signals, timely and distinctive warning to the flight crew of sink rate, ground proximity, altitude loss after take-off or go-around, incorrect landing configuration and downward glide slope deviation
pl Pewnego razu zadzwonił dzwonek do drzwi... i zeszła na dół by odpowiedzieć na dzwonek
en One time the doorbell rang... and she went down to answer it
pl Tak, zszedł na dół
en Yeah, he went down below
pl Nadajniki lawinowe przyczyniają się do efektywnego ratowania ludzi uwięzionych pod śniegiem po zejściu lawiny
en Avalanche beacons contribute to the efficient rescue of people submerged by snow following an avalanche
pl Zejdziemy polem lodowym do... miejsca nad wylotem tunelu kolejowego
en We traverse back across the ice field to a...... place above the railroad tunnel window
pl Jeśli kobiety nie pomagają, to niech zejdą z drogi
en Tell them women to get out of the way if they' re not helpin
pl Miło jest pomarzyć, ale trzeba zejść na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce.
en It is nice to dream, practice is there, and we have to take things in hand.
pl Ta restauracja zeszła na psy
en They used to use good pork from Kagoshima
pl To było do czasu, aż my-- to znaczy ty i ja-- się zeszliśmy
en That is until we- that' s you and l-- got together
pl Może zejdziemy na dół?
en We should go down there
pl Emma zeszła o parę schodków i zawołała Felicytę. Jednym spojrzeniem omiótł szybko ściany, etażerki, kominek, jakby chciał wszystko wchłonąć, wziąć wszystko ze sobą.
en Emma went down a few steps and called Felicite. He threw one long look around him that took in the walls, the decorations, the fireplace, as if to penetrate everything, carry away everything.
pl Tom, posłuchaj, zejdź tam
en Tom, listen, go down there
pl Po czym zwrócił się do Emmy, zmierzającej na górę do pani Homais: - Nie! szkoda fatygi, żona zaraz zejdzie. Proszę tymczasem ogrzać się przy piecu... Przepraszam panią...
en Then to Emma, who was going up to Madame Homais’ room, < No, stay here; it isn’t worth while going up; she is just coming down. Warm yourself at the stove in the meantime. Excuse me.
pl Zawsze gdy zejdziemy się ze Spiritem, imprezujemy do rana
en When me and The Spirit get together, we like to party all night
pl Mam pewne wyrzuty sumienia odnośnie tego, czy powinienem trwać, czy lepiej byłoby zejść z drogi
en I have some scruples of conscience about... whether I ought to be preserved, or whether it would be charity of me to stumble
pl Drugie sprawozdanie Bruguière'a zostało udostępnione posłom do PE w zeszły poniedziałek i pokazuje ono znaczenie i wartość TFTP w ściganiu przestępstw związanych z terroryzmem i zapobieganiu im, również wewnątrz Unii Europejskiej.
en The second Bruguière report was made available to MEPs on Monday last week, and it demonstrates the significance and the value of TFTP in the investigation and disruption of terrorism, including in the European Union.
pl Zejdź z deszczu!
en Come here for you under the rain
pl Kąt zejścia (pojazdy terenowe) (c
en Departure angle (off-road vehicles) (c
pl Zapytaliśmy go przez interkom, czy mógłby szybko zejść na dół.
en We asked him on the interphone if he could come downstairs quickly.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1803 zdań frazy zejście.Znalezione w 0,814 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.