Tłumaczenia na język angielski:

  • request for quotation   
     
    A source document that documents an invitation to bid on supplying a quantity of product for a specified price and by a specified date.

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet oraz SAEML Air ‧ do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet and the company Société anonyme d'économie mixte locale Air ‧ to submit a tender, setting out, in particular
Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes will send the applicants selected the tender rules and a draft contract
Syndicat mixte pour l'aéroport départemental przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyNo later than ‧ August ‧, the Syndicat mixte pour l'aéroport départemental will send the applicants selected the rules for awarding the tender and a draft contract
Ponadto większość odbiorców co miesiąc negocjuje ceny lub składa zapytania ofertowe u wielu konkurencyjnych dostawców, co jeszcze bardziej utrudnia ustalenie i realizowanie skoordynowanych praktyk ograniczających konkurencjęMoreover, most customers negotiate or seek price offers from many competing suppliers on a monthly basis, which makes it all the more difficult to adhere and stick to a common pattern
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez miasto Périgueux do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the municipal authority of Périgueux to submit a bid, setting out, in particular
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Cantal (Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cantal to submit a tender, setting out, in particular
W obu przypadkach EBC przekazuje wykonawcom zapytanie ofertowe określające wymogi EBC oraz kryteria udzielenia zamówieniaIn both cases, the ECB shall provide the suppliers with a request for a proposal specifying the ECB’s requirements and the criteria for the award of the contract
W wypadku gdy zamówienie jest przyznawane ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do składania ofert, a w przypadku dialogu konkurencyjnego w zapytaniu ofertowym, EBC określaWhere the award is made to the most economically advantageous tender, the ECB shall specify in the contract notice or the invitation to tender or, in the case of a competitive dialogue, in the request for a proposal
Departament Finistère przekaże następnie wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyThe Department of Finistère will then send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
Miasto Périgueux przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyThe municipal authority de Périgueux will send selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes to submit a bid, setting out, in particular
Otrzymane oferty podlegają ocenie na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowymThe tenders received shall be evaluated against the criteria set out in the request for a proposal
notę techniczną dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte pour l'aéroport départamental do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if allowed by the Syndicat mixte pour l'aéroport départemental to submit a bid, setting out, in particular
notę techniczną dotyczącą tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez departament Finistère do przedstawienia oferty, obejmującej w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Department of Finistère to submit a tender, setting out, in particular
ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużeniathe contract notice or, in the case of a procedure under Chapter III, the request for a proposal, provided for the possibility of extensions
Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Chambre de commerce et d'industrie de Dijon will send the selected applicants the tender rules and a draft contract
ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużenia; orazthe contract notice or, in the case of a procedure under Chapter III, the request for a proposal, provided for the possibility of extensions; and
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Dijon (Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chambre de commerce et d'industrie de Dijon to submit a tender, setting out, in particular
EBC udziela zamówienia oferentowi najlepiej spełniającemu kryteria określone w zapytaniu ofertowymThe ECB shall award the contract to the tenderer best meeting the criteria set out in the request for a proposal
EBC udziela zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w zapytaniu ofertowymthe ECB shall award the contract to the tenderer who has submitted the best tender on the basis of the award criteria set out in the request for a proposal
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez merostwo Brive-la-Gaillarde do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the municipal authority of Brive-la-Gaillarde to submit a bid, setting out, in particular
Merostwo Brive-la-Gaillarde przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyNo later than ‧ August ‧, the municipal authority of Brive-la-Gaillarde will send the selected applicants a consultation file including rules, specifications and a draft contract
Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNot later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Industry of Cantal will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet to submit a tender, setting out, in particular
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5366 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 2,312 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.