Tłumaczenia na język angielski:

  • shopaholism   
     
    addiction
     
    addiction

Pozostałe znaczenia:

 
niekontrolowane kupowanie niepotrzebnych przedmiotów;

Przykładowe zdania z "zakupoholizm", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zakupoholizm jako współczesna forma uzależnienia
en The shopaholics- contemporary way of addiction
pl Zakupoholizm jako nowe uzależnienie
en Shopaholics as a new addiction
pl Uwarunkowania problemu zakupoholizmu wśród toruńskich studentów. Studium socjopedagogiczne.
en Determinants of the shopaholism problem among Toruń university students. Sociopedagogic study.
pl Od nadmiaru kupowania do zakupoholizmu. W poszukiwaniu przyczyn zakupów nieplanowanych
en From excess buying to shopoholism. Identifying determinants of unplanned purchases
pl Zakupoholizm a temperament i wola. Temperamentalne i wolicjonalne uwarunkowania skłonności do kompulsywnego kupowania.
en Shopaholism and temperament and will. Temperamental and volitional conditionings of the tenedency to compulsive shopping.
pl Zakupoholizm jako forma uzależnienia w kontekście globalizacji na podstawie badań własnych
en Compulsive shopping as a type of addiction in the context of globalization, based on independent research
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy zakupoholizm.Znalezione w 0,201 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.