Tłumaczenia na język angielski:

 • shopaholism   
  (Noun  )
   
  addiction
   
  addiction
   
  addiction

Pozostałe znaczenia:

 
niekontrolowane kupowanie niepotrzebnych przedmiotów;

Przykładowe zdania z "zakupoholizm", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zakupoholizm a temperament i wola. Temperamentalne i wolicjonalne uwarunkowania skłonności do kompulsywnego kupowania.
en Shopaholism and temperament and will. Temperamental and volitional conditionings of the tenedency to compulsive shopping.
pl Zakupoholizm jako nowe uzależnienie
en Shopaholics as a new addiction
pl Zakupoholizm jako współczesna forma uzależnienia
en The shopaholics- contemporary way of addiction
pl Od nadmiaru kupowania do zakupoholizmu. W poszukiwaniu przyczyn zakupów nieplanowanych
en From excess buying to shopoholism. Identifying determinants of unplanned purchases
pl Uwarunkowania problemu zakupoholizmu wśród toruńskich studentów. Studium socjopedagogiczne.
en Determinants of the shopaholism problem among Toruń university students. Sociopedagogic study.
pl Zakupoholizm jako forma uzależnienia w kontekście globalizacji na podstawie badań własnych
en Compulsive shopping as a type of addiction in the context of globalization, based on independent research
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy zakupoholizm.Znalezione w 0,245 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.