wymowa: IPA: ˌzakɔ̃ɲˈːiʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • nun   
  (Noun  ) (noun   )
   
  member of a Christian religious community of women
   
  członkini zakonu żeńskiego; forma żeńska od → zakonnik
   
  A female ascetic who chooses to live her life in prayer and contemplation in a monastery or convent.
   
  członkini zakonu żeńskiego
   
  member of a Christian religious community of women
 • sister           
  (noun   )
   
  A female ascetic who chooses to live her life in prayer and contemplation in a monastery or convent.
 • religious         
  (adjv   )
   
  członkini zakonu żeńskiego; forma żeńska od → zakonnik
   
  członkini zakonu żeńskiego

Pozostałe znaczenia:

 
nun (member of a Christian religious community of women)

Picture dictionary

nun, religious
nun, religious

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zakonnica", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że władze białoruskie odmawiają prawa do odprawiania nabożeństw i pełnienia posługi duszpasterskiej rosnącej liczbie protestanckich i katolickich duchownych oraz zakonnic
whereas the Belarusian authorities deny a growing number of Protestant and Roman Catholic priests and nuns the right to practise a preaching and teaching ministry
Zrozumiałam swój błąd kiedy matka zabrała mnie do Ojca Espisito, zagroził, że jeśli nie przestanę opowiadać o widzeniach, poślą mnie do klasztoru, a zakonnice nie cieszą się powodzeniem u chłopców
But I got very clued in when my mother took me to see Father Espisito, who angrily insisted that if I kept " seeing things ", I' d have to become a nun, which, although a noble calling, is a serious setback in boys ' interest in you
Będziesz zakonnicą?
Are you training to be a nun?
Wiec, jesteś zakonnicą?
So, you' re a nun?
Zakonnicy nie powiedzieli ci, kim byli twoi rodzice?
Didn' t the monks say who your parents were?
Po udanym podstępie...... Pamipinea wróciła do klasztoru żeby się upewnić, że zakonnice nie wiedzą...... że zrobiła to wszystko dla siebie
Having, succeeding getting him shut out.Pampinea backtrack pass the convent... just to be certain the nuns weren' t getting what she fancied for herself
Czyż zakonnice nie są wspaniałe?
Aren' t nuns great?
W St Pat' s nie było takiej zakonnicy jak siostra
Yeah, well, growing up and going to St. Pat' s
Zakonnica nie jest tu chyba codziennym widokiem
I don' t think they' ve seen a nun in here for some time
Będę zakonnicą
Wayne, I' m gonna become a nun
Gdyby wszystkie zakonnice i uczennice zebrały się w kaplicy
lf you would collect all the nuns and schoolgirls and take them to the chapel
Wszystkie te spluwy, zakonnice i kowboje
All those guns, nuns and cowboys
AmeIia zakonnicą?
Amelia, a nun?
Postanowiłam wstąpić do klasztoru.Chcesz zostać zakonnicą?
Daddy, I' ve decided to go away to a convent
Jakoś znajduje drogę, śledzi ją do dzwonnicy i zakonnica spada jak deszcz
He finds a way out...... follows her up to the bell tower, and it' s raining nuns
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zostały porwane i są przetrzymywane w Somalii dwie zakonnice katolickie.
We are also aware that two Catholic nuns have been kidnapped and are being held in Somalia.
Ale jeśli to problem duchowy... za chwilę mogę, wrócić jako zakonnica
Our post- operative unit
Dlaczego jesteś przebrana za zakonnicę?
Why are you dressed in the fashion of a nun?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 164 zdań frazy zakonnica.Znalezione w 0,751 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.