wymowa: IPA: ˌzakɔ̃ɲˈːiʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • nun   
  (Noun  ) (noun   )
   
  member of a Christian religious community of women
   
  członkini zakonu żeńskiego; forma żeńska od → zakonnik
   
  A female ascetic who chooses to live her life in prayer and contemplation in a monastery or convent.
   
  członkini zakonu żeńskiego
   
  member of a Christian religious community of women
 • sister           
  (noun   )
   
  A female ascetic who chooses to live her life in prayer and contemplation in a monastery or convent.
 • religious         
  (adjv   )
   
  członkini zakonu żeńskiego; forma żeńska od → zakonnik
   
  członkini zakonu żeńskiego

Pozostałe znaczenia:

 
nun (member of a Christian religious community of women)

Picture dictionary

nun, religious
nun, religious

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zakonnica", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Raz jego dziewczyny przemycały towar... przebrane za zakonnice
en Once, he got a load in by having his mule ladies... dress up like nuns
pl Rozmawiałam z zakonnicą
en I spoke to a nun
pl Ale z zakonnicą
en I spoke to a nun
pl Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zostały porwane i są przetrzymywane w Somalii dwie zakonnice katolickie.
en We are also aware that two Catholic nuns have been kidnapped and are being held in Somalia.
pl Codzienne i niecodzienne życie litewskiej zakonnicy w polowie XVII w. Katarzyna od Chrystusa Pana i jej Kronika Klasztoru Karmelitanek Bosych w Wilnie
en Ordinary and extraordinary life of Lithuanian nun in the middle of the seventeenth century, Catherine of Christ and her Chronicle of the Monastery Discalced Carmelite in Vilnius
pl Unikając podejrzeń, przebierzesz się za mała zakonnicę
en To avoid suspicion, you will be disguised as a small nun
pl By okazać swoje oddanie mnisi i zakonnice recytowali psalmy, hymny w określonym czasie
en To show their devotion, monks and nuns had to recitethe psalms, hymns, or chants at specific timesall day long
pl Jakoś znajduje drogę, śledzi ją do dzwonnicy i zakonnica spada jak deszcz
en He finds a way out...... follows her up to the bell tower, and it' s raining nuns
pl Chyba powinna była zostać zakonnicą
en Look, I think the woman was born a nun
pl Jednak jesteś zakonnicą, więc nie sądzę by było to konieczne
en But since you are a nun, I do not think it necessary
pl Myślę, że chodzi o zakonnice
en I think you mean a nun
pl Mój rycerz był ranny, a ja przyparty plecami do muru, ‧ zakonnice idą prosto na mnie z maczugami
en My knight was wounded, and there was I with my back to the wall...... two great nuns coming at me with maces
pl Do tamtej grupy potrzebuję paru księży, zakonnicę
en In the group over here...... I need a priest, a nun and two students
pl Nie myśl o mnie jako o psychologu czy zakonnicy
en Don' t think of me as a psychologist
pl Znasz tę upadłą zakonnicę osobiście?
en You do.Do I?- Uh- huh
pl Zrozumiałam swój błąd kiedy matka zabrała mnie do Ojca Espisito, zagroził, że jeśli nie przestanę opowiadać o widzeniach, poślą mnie do klasztoru, a zakonnice nie cieszą się powodzeniem u chłopców
en But I got very clued in when my mother took me to see Father Espisito, who angrily insisted that if I kept " seeing things ", I' d have to become a nun, which, although a noble calling, is a serious setback in boys ' interest in you
pl Nie możemy wszyscy żyć jak zakonnice, Mol
en We can' t all live like nuns, Mol
pl Że Bóg chce, byś została zakonnicą
en That God had called you, you were supposed to be a nun?
pl Łatwo się wygrywa z zakonnicami
en Nuns are such easy targets
pl Czuje się jak zakonnica
en I feel like a nanny
pl Widzimy, jak jedna grupa społeczna w Birmie, buddyjscy mnisi i zakonnice, którzy wyznają zasadę niestosowania przemocy i pacyfizmu i którzy innym poświęcają swój czas, są teraz mordowani na ulicach i zastraszani przez wojskowy reżim.
en We can see that one section of Burmese society, the Buddhist monks and nuns who live a life of non-violence and of pacifism, who give to others of their time, are now being slaughtered in the streets and intimidated by the military regime.
pl Matko Przełożona, mam wątpliwości, czy chcę być zakonnicą
en Well, Mother Superior...... I' m having some second thoughts about becoming a nun
pl Dobra, zakonnice ‧ lat temu- chodzi o liczę zakonnic, jak zagadka liczbowa?
en Is it how many nuns, like a number puzzle?
pl Jak niektóre zakonnice
en Some are.They have it inside
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 164 zdań frazy zakonnica.Znalezione w 0,267 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.