wymowa: IPA: ˌzakɔ̃ɲˈːiʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • nun   
  (Noun  ) (noun   )
   
  member of a Christian religious community of women
   
  członkini zakonu żeńskiego; forma żeńska od → zakonnik
   
  A female ascetic who chooses to live her life in prayer and contemplation in a monastery or convent.
   
  członkini zakonu żeńskiego
   
  member of a Christian religious community of women
   
  member of a Christian religious community of women
 • sister           
  (noun   )
   
  A female ascetic who chooses to live her life in prayer and contemplation in a monastery or convent.
 • religious         
  (adjv   )
   
  członkini zakonu żeńskiego; forma żeńska od → zakonnik
   
  członkini zakonu żeńskiego

Pozostałe znaczenia:

 
nun (member of a Christian religious community of women)

Picture dictionary

religious, nun
religious, nun

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zakonnica", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ubierz się jak zakonnica
en You know, dress like a nun
pl Wysyłasz pięć szylingów do zakonnic w Afryce, a oni chrzczą dziecko po tobie
en You send five bob to some nuns in Africa, and they christen a baby after you
pl Kiedy byłem mały, nie piłem, bo myślałem, że to grzech, przez te zakonnice i całą resztę
en When I was a kid, I never drank because I thought it was a sin,..... because of the nuns and everything
pl To była zakonnica
en This was your nun
pl To nie Indianie tylko zakonnica
en There are no Yaquis arrows here, just a nun
pl Wiec, jesteś zakonnicą?
en So, you' re a nun?
pl Ale jeśli to problem duchowy... za chwilę mogę, wrócić jako zakonnica
en Our post- operative unit
pl O tych zakonnicach w Paryżu... |w sierocińcu
en About those nuns in Paris... the ones at the orphanage
pl Zakonnica nie jest tu chyba codziennym widokiem
en I don' t think they' ve seen a nun in here for some time
pl Może sobie nawet być zakonnicą
en I don' t care if she' s a nun
pl Dlaczego jesteś przebrana za zakonnicę?
en Why are you dressed in the fashion of a nun?
pl Nie myślisz chyba, że oddam to zakonnicom?
en You don' t think I' m giving this to a bunch of nuns?
pl Kilka zakonnic zostało porwanych przez nieznaną ilość
en A couple of nuns were kidnapped by an unknown number of
pl Pewnego dnia zakonnica wezwała mnie na środek klasy i powiedziała:" Francis wyciągnij rękę. "
en A nun called me up in front of the class, says, " Francis, stick out your hand. "
pl Jak niektóre zakonnice
en Some are.They have it inside
pl Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zostały porwane i są przetrzymywane w Somalii dwie zakonnice katolickie.
en We are also aware that two Catholic nuns have been kidnapped and are being held in Somalia.
pl Myślałam, że to tylko czasowa obietnica, jak ja jestem czasowo zakonnicą
en I thought that was a temporary vow since I' m only gonna be a temporary nun
pl Byłe zakonnice. Socjologiczna analiza odchodzenia od życia konsekrowanego
en Ex-nuns. A sociological analysis of abandoning consecrated life
pl Trzy siostry mojego dziadka były zakonnicami katolickimi w ówczesnej Rodezji i Republice Południowej Afryki.
en Three of my grandfather's sisters were Catholic nuns in the then Rhodesia and in South Africa.
pl Jednakże jako polityk zajmujący się prawami człowieka, muszę przekazać Parlamentowi, że według Tybetańskiego Centrum Praw Człowieka i Demokracji 14 maja zostało aresztowanych 55 zakonnic.
en But at the same time, as a human rights politician, I have to report to Parliament that, according to the Tibetan Centre for Human Rights and Democracy, 55 nuns were arrested on 14 May.
pl Jest pewna zakonnica
en There is this nun
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 164 zdań frazy zakonnica.Znalezione w 0,302 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.