Tłumaczenia na język angielski:

  • dock     
    (verb, noun   )
     
    To manipulate an interface element, such as a toolbar or panel, in order to align it with the edge of another interface element, typically a window or pane.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zadokowany pasek narzędzidocked toolbar

Przykładowe zdania z "zadokować", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wybranie tej opcji, spowoduje że & kppp; zadokuje na panelu w postaci niewielkiej ikony. Po kliknięciu lewego przycisku myszy na tej ikonie, okno & kppp; pojawi się ponownie. Naciśnięcie prawego przycisku spowoduje otwarcie podręcznego menu z opcjami: otwarcia okna, wyświetlenia statystyk transferu lub zamknięcia połączenia. Niniejsza opcja unieważnia ustawienie Minimalizuj po połączeniuIf this option is chosen, & kppp; will dock into the panel where it will be symbolized by a small animated icon. Use the left mouse button on this icon to restore & kppp; 's window. The right mouse button will open a popup menu that offers to restore the window, show transfer statistics, or close the connection. This option overrides Minimize Window on Connect
Zanim zadokujemy, musimy pogadać o premiachBefore we dock, I think we ought to discuss the bonus situation
Pierwsza opcja Poziomy utworzy okno i będzie zawierać opcje wybrane w zakładce Widok (należy zaznaczyć skrzynkę pocztową i wybrać opcję Edycja). Z drugiej strony, wybranie Zadokowany spowoduje umieszczenie & appname; w tace systemowej & kickerThe first option, Horizontal, will create a window and the contents of the window will contain the options you specified in the View tab (which you can get to by selecting your mailbox and clicking Modify...). On the other hand, selecting Docked will dock & appname; into the & kicker; panel
Spróbujmy zadokowaćLet’ s try docking
Wszystkie te statki mają zadokować w amerykańskich portach, oprócz tego:" The lvory Star "All right, all these ships are destined for U. S. ports except for this one- The Ivory Star
Złapałem transport wojskowy, Republika Korei, zadokowana w Elliot Bay, wypływają w ciągu godzinyI got a military transport, Republic of Korea, docked in Elliot Bay, sailing in about an hour
Powoduje uruchomienie & kopete; z ukrytym (zadokowanym) oknem Listy kontaktów. Możesz to okno uczynić widocznym, klikając na ikonę w tacce systemowej lub zaznaczając pokaż skrót globalny Listy kontaktówThis causes & kopete; to start with the Contact List window hidden (docked). You can make it visible by clicking the system tray icon or with the Show Contact List global shortcut
Zadokujemy, jeżeli komputer uzna, że wszystko w porządkuCellini) We' il dock.If Computer gives us the all- clear
Chcą zadokowaćThey' re extending a docking port.- Malcolm?
Będziemy... musieli...Wylecieć ich statkiem z naszej atmosfery i zadokować na nimWe' re gonna have to... fly their alien craft out of our atmosphere and dock with it
Kiedy statek zadokuje, będziesz mieć wybórWhen the ship docks, you have a choice
Allan zadokuj nas do sondy, zrób to tak delikatnie jak potrafiszAlan, line up for docking on the probe ship.Make it as smooth as you can
metrowy jacht kabinowy zarejestrowany na nazwisko Peter Fitzhaven, zadokowany przy stanowisku nrfoot cabin cruiser, registered under one peter fitzhaven, currently docked in slip number
metrowy jacht kabinowy zadokowany przy stanowisku nrfoot cabin cruiser currently docked in slip number
Barka zadokuje za ‧ minutBarge Dock for ‧ minutes
Istnieje możliwość sterowania urządzeniem z klawiatury. To polecenie powoduje wyświetlenie standardowego okna dialogowego środowiska KDE Konfiguracja skrótów. Można w nim zdefiniować kombinacje klawiszy dla zwiększania i zmniejszania natężenia dźwięku oraz wyciszania urządzenia. Definicje klawiszy mają znaczenie globalne i działają również wtedy, gdy program & kmix; zostanie zminimalizowany lub zadokowany na tacce systemowejYou can control a device with your keyboard. Use this menu option to show the & kde; Configure Shortcuts dialog. Here you can define keys for increasing and decreasing volume and for muting the device. The keys are global and operate also when & kmix; is iconified or docked
Zadokowaliście u niej?You nailed her at her place?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18 zdań frazy zadokować.Znalezione w 0,555 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.