Tłumaczenia na język angielski:

  • dock     
    (verb, noun   )
     
    To manipulate an interface element, such as a toolbar or panel, in order to align it with the edge of another interface element, typically a window or pane.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "zadokować", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Barka zadokuje za ‧ minut
en Barge Dock for ‧ minutes
pl Allan zadokuj nas do sondy, zrób to tak delikatnie jak potrafisz
en Alan, line up for docking on the probe ship.Make it as smooth as you can
pl metrowy jacht kabinowy zadokowany przy stanowisku nr
en foot cabin cruiser currently docked in slip number
pl Zanim zadokujemy, musimy pogadać o premiach
en Before we dock, I think we ought to discuss the bonus situation
pl Istnieje możliwość sterowania urządzeniem z klawiatury. To polecenie powoduje wyświetlenie standardowego okna dialogowego środowiska KDE Konfiguracja skrótów. Można w nim zdefiniować kombinacje klawiszy dla zwiększania i zmniejszania natężenia dźwięku oraz wyciszania urządzenia. Definicje klawiszy mają znaczenie globalne i działają również wtedy, gdy program & kmix; zostanie zminimalizowany lub zadokowany na tacce systemowej
en You can control a device with your keyboard. Use this menu option to show the & kde; Configure Shortcuts dialog. Here you can define keys for increasing and decreasing volume and for muting the device. The keys are global and operate also when & kmix; is iconified or docked
pl Pierwsza opcja Poziomy utworzy okno i będzie zawierać opcje wybrane w zakładce Widok (należy zaznaczyć skrzynkę pocztową i wybrać opcję Edycja). Z drugiej strony, wybranie Zadokowany spowoduje umieszczenie & appname; w tace systemowej & kicker
en The first option, Horizontal, will create a window and the contents of the window will contain the options you specified in the View tab (which you can get to by selecting your mailbox and clicking Modify...). On the other hand, selecting Docked will dock & appname; into the & kicker; panel
pl Zadokowaliście u niej?
en You nailed her at her place?
pl Będziemy... musieli...Wylecieć ich statkiem z naszej atmosfery i zadokować na nim
en We' re gonna have to... fly their alien craft out of our atmosphere and dock with it
pl Chcą zadokować
en They' re extending a docking port.- Malcolm?
pl Powoduje uruchomienie & kopete; z ukrytym (zadokowanym) oknem Listy kontaktów. Możesz to okno uczynić widocznym, klikając na ikonę w tacce systemowej lub zaznaczając pokaż skrót globalny Listy kontaktów
en This causes & kopete; to start with the Contact List window hidden (docked). You can make it visible by clicking the system tray icon or with the Show Contact List global shortcut
pl Zadokujemy, jeżeli komputer uzna, że wszystko w porządku
en Cellini) We' il dock.If Computer gives us the all- clear
pl metrowy jacht kabinowy zarejestrowany na nazwisko Peter Fitzhaven, zadokowany przy stanowisku nr
en foot cabin cruiser, registered under one peter fitzhaven, currently docked in slip number
pl Wybranie tej opcji, spowoduje że & kppp; zadokuje na panelu w postaci niewielkiej ikony. Po kliknięciu lewego przycisku myszy na tej ikonie, okno & kppp; pojawi się ponownie. Naciśnięcie prawego przycisku spowoduje otwarcie podręcznego menu z opcjami: otwarcia okna, wyświetlenia statystyk transferu lub zamknięcia połączenia. Niniejsza opcja unieważnia ustawienie Minimalizuj po połączeniu
en If this option is chosen, & kppp; will dock into the panel where it will be symbolized by a small animated icon. Use the left mouse button on this icon to restore & kppp; 's window. The right mouse button will open a popup menu that offers to restore the window, show transfer statistics, or close the connection. This option overrides Minimize Window on Connect
pl Spróbujmy zadokować
en Let’ s try docking
pl Kiedy statek zadokuje, będziesz mieć wybór
en When the ship docks, you have a choice
pl Wszystkie te statki mają zadokować w amerykańskich portach, oprócz tego:" The lvory Star "
en All right, all these ships are destined for U. S. ports except for this one- The Ivory Star
pl Złapałem transport wojskowy, Republika Korei, zadokowana w Elliot Bay, wypływają w ciągu godziny
en I got a military transport, Republic of Korea, docked in Elliot Bay, sailing in about an hour
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18 zdań frazy zadokować.Znalezione w 0,26 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.