Tłumaczenia na język angielski:

  • junkyard   
    (noun   )
  • scrap-heap   
  • scrapheap   
    (Noun  ) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
tam samochody czekają na kasację
 
nagromadzony złom
 
miejsce składowania złomu
 
Sporo starych gratów w jednym miejscu
 
cmentarzysko, wysypisko złomu
 
tam skład wszelkiego żelastwa
 
Szrot
 
wrakowisko, szrot
 
tu samochody czekają na kasację
 
Trupiarnia dla samochodów
 
Skup metalu
 
Miejsce wiecznego odpoczynku dla pojazdu

Przykładowe zdania z "złomowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotyczy: nielegalnych złomowisk pojazdów
en Subject: Unauthorised vehicle scrapyards
pl EKO Schrottrecycling: prowadzenie złomowisk w Cottbus i Eisenhüttenstadt, Niemcy
en for EKO Schrottrecycling: operation of scrap yards in Cottbus and Eisenhüttenstadt, Germany
pl On jest na złomowisku
en He' s in the junkyard
pl Daj mi znać kiedy sie poddasz!Zadzwonię na złomowisko
en So let me know when you give up and I' il call the junkyard
pl Złomowisko
en It' s all junk
pl Mój tata może dać ci pracę tu, na złomowisku
en My dad' il give you a job here at the junkyard
pl Spokojnie.Wzięliśmy go ze złomowiska
en Relax, we got it from a scrap yard
pl Grałem w szachy na kolejowym złomowisku
en Playing chess in the train graveyard
pl Wjedź na złomowisko
en Wjed? to make omowisko
pl W miasteczku, na złomowisku, wszędzie!
en In the town, the junkyard, everywhere!
pl Plądrujcie złomowiska, rozkręcajcie auta
en Grab everything!Hit the junkyards! Take apart the cars!
pl Nie, pani Daisy.Wylądował na złomowisku jakieś ‧ lat temu!
en That thing been in the junkyard now more than ‧ years
pl Złomowisko samolotów
en The airplane junkyard
pl Facet ucieka na złomowisko
en Your guy' s heading for the junkyard
pl Rano na złomowisku, co to miało być przy tym samochodzie?
en This morning At the salvage yard,What was that thing By the car?
pl Jeśli się rozbijecie, traficie do wielkiego złomowiska w niebie
en If you crash, you go to the big scrapyard in the sky
pl Nic nie znalazłem w wydziale komunikacji.A co ze złomowiskami?
en the DMV search was unsuccessful. what about junkyards?
pl Kwestią czasu jest, nim ten/ chłopiec skończy opowiadać policji,/ kogo widział na tym złomowisku./ Mnie./ Kiedy portret będzie gotowy,/ nie będzie już można się ukryć./ Jeśli chcę mieć szansę na przetrwanie,/ muszę się wszystkiego pozbyć./ Muszę odpuścić
en It' s only a matter of timeBefore that boy Finishes telling the police Who he saw that night At the salvage yard-- me
pl Nie chcę iść na policję... ale mam dowód zakupu wozu od pana Russo... ze złomowiska!
en I don' t want to go to the police... but I got a receipt of purchase from Mr. Russo... at the junkyard!
pl Jeśli nie masz serca by to zrobić, zostaw go tutaj, a sam zabiorę go na złomowisko
en lf you got your heart bent on it,leave it here and I' il take it back to the junk yard myself
pl " Jeżeli chcesz odzyskać lód do swoich lodów... " " spotkajmy się o ‧: ‧ na złomowisku. "
en " If you want the ice back in your ice cream..." meet me at the junkyard at ‧: ‧. "
pl Jest na złomowisku
en He' s on the scrapheap
pl Co jej torebka robiłaby pośrodku złomowiska?
en What does her purse on the demolition?
pl Według centrali w okolicy nie było patroli, a szef złomowiska był całą noc w domu
en I wanna know about this car they saw.The ‧- ‧- ‧ said there were no patrol cars and the junkyard manager said he was home all night
pl Na firmę McTeague' a składają się złomowiska, park przewozowy
en The McTeague Scrap Metal Company, comprising scrapyards, trucking
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy złomowisko.Znalezione w 0,365 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.