Tłumaczenia na język angielski:

  • junkyard   
    (noun   )
  • scrap-heap   

Pozostałe znaczenia:

 
tam samochody czekają na kasację
 
nagromadzony złom
 
miejsce składowania złomu
 
Sporo starych gratów w jednym miejscu
 
cmentarzysko, wysypisko złomu
 
tam skład wszelkiego żelastwa
 
Szrot
 
wrakowisko, szrot
 
tu samochody czekają na kasację
 
Trupiarnia dla samochodów
 
Skup metalu
 
Miejsce wiecznego odpoczynku dla pojazdu

Przykładowe zdania z "złomowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Grałem w szachy na kolejowym złomowisku
en Playing chess in the train graveyard
pl Kwestią czasu jest, nim ten/ chłopiec skończy opowiadać policji,/ kogo widział na tym złomowisku./ Mnie./ Kiedy portret będzie gotowy,/ nie będzie już można się ukryć./ Jeśli chcę mieć szansę na przetrwanie,/ muszę się wszystkiego pozbyć./ Muszę odpuścić
en It' s only a matter of timeBefore that boy Finishes telling the police Who he saw that night At the salvage yard-- me
pl Złomowisko
en It' s all junk
pl Facet ucieka na złomowisko
en Your guy' s heading for the junkyard
pl Plądrujcie złomowiska, rozkręcajcie auta
en Grab everything!Hit the junkyards! Take apart the cars!
pl Dochodzą mnie słuchy ze złomowiska
en I hear things at the scrapyard
pl On jest na złomowisku
en He' s in the junkyard
pl EKO Schrottrecycling: prowadzenie złomowisk w Cottbus i Eisenhüttenstadt, Niemcy
en for EKO Schrottrecycling: operation of scrap yards in Cottbus and Eisenhüttenstadt, Germany
pl " Jeżeli chcesz odzyskać lód do swoich lodów... " " spotkajmy się o ‧: ‧ na złomowisku. "
en " If you want the ice back in your ice cream..." meet me at the junkyard at ‧: ‧. "
pl Co jej torebka robiłaby pośrodku złomowiska?
en What does her purse on the demolition?
pl Może nas podwieźć na złomowisko, nie?
en She can drive us to the junkyard, right?
pl Jeśli się rozbijecie, traficie do wielkiego złomowiska w niebie
en If you crash, you go to the big scrapyard in the sky
pl Valery Castillo, i jeszcze: jej mąż, Jorge, jest właścicielem tego złomowiska
en Her husband, jorge, Owns the salvage yard
pl Jest na złomowisku
en He' s on the scrapheap
pl Według centrali w okolicy nie było patroli, a szef złomowiska był całą noc w domu
en I wanna know about this car they saw.The ‧- ‧- ‧ said there were no patrol cars and the junkyard manager said he was home all night
pl Spokojnie.Wzięliśmy go ze złomowiska
en Relax, we got it from a scrap yard
pl Nie masz złomowiska
en You don' t have the scrapyard
pl Jeśli nie masz serca by to zrobić, zostaw go tutaj, a sam zabiorę go na złomowisko
en lf you got your heart bent on it,leave it here and I' il take it back to the junk yard myself
pl To jedyna nadzieja na życie gdzie indziej, niż na tym zarobaczonym złomowisku
en That is our lifeline to a place beyond that vermin on machines
pl Rano na złomowisku, co to miało być przy tym samochodzie?
en This morning At the salvage yard,What was that thing By the car?
pl W miasteczku, na złomowisku, wszędzie!
en In the town, the junkyard, everywhere!
pl Wjedź na złomowisko
en Wjed? to make omowisko
pl Według kierownika złomowiska ten wóz dopiero co się pojawił
en This car just showed up
pl Nie, pani Daisy.Wylądował na złomowisku jakieś ‧ lat temu!
en That thing been in the junkyard now more than ‧ years
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy złomowisko.Znalezione w 0,416 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.