Tłumaczenia na język angielski:

  • junkyard   
    (noun   )
  • scrap-heap   

Pozostałe znaczenia:

 
tam samochody czekają na kasację
 
nagromadzony złom
 
miejsce składowania złomu
 
Sporo starych gratów w jednym miejscu
 
cmentarzysko, wysypisko złomu
 
tam skład wszelkiego żelastwa
 
Szrot
 
wrakowisko, szrot
 
tu samochody czekają na kasację
 
Trupiarnia dla samochodów
 
Skup metalu
 
Miejsce wiecznego odpoczynku dla pojazdu

Przykładowe zdania z "złomowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeśli nie masz serca by to zrobić, zostaw go tutaj, a sam zabiorę go na złomowisko
en lf you got your heart bent on it,leave it here and I' il take it back to the junk yard myself
pl Kwestią czasu jest, nim ten/ chłopiec skończy opowiadać policji,/ kogo widział na tym złomowisku./ Mnie./ Kiedy portret będzie gotowy,/ nie będzie już można się ukryć./ Jeśli chcę mieć szansę na przetrwanie,/ muszę się wszystkiego pozbyć./ Muszę odpuścić
en It' s only a matter of timeBefore that boy Finishes telling the police Who he saw that night At the salvage yard-- me
pl Rano na złomowisku, co to miało być przy tym samochodzie?
en This morning At the salvage yard,What was that thing By the car?
pl To jedyna nadzieja na życie gdzie indziej, niż na tym zarobaczonym złomowisku
en That is our lifeline to a place beyond that vermin on machines
pl Grałem w szachy na kolejowym złomowisku
en Playing chess in the train graveyard
pl Wjedź na złomowisko
en Wjed? to make omowisko
pl Jest na złomowisku
en He' s on the scrapheap
pl Nic nie znalazłem w wydziale komunikacji.A co ze złomowiskami?
en the DMV search was unsuccessful. what about junkyards?
pl Tu Air- ‧, facet ucieka na złomowisko
en Air- ‧ ‧ to ground, your guy' s heading for the junkyard
pl Daj mi znać kiedy sie poddasz!Zadzwonię na złomowisko
en So let me know when you give up and I' il call the junkyard
pl Valery Castillo, i jeszcze: jej mąż, Jorge, jest właścicielem tego złomowiska
en Her husband, jorge, Owns the salvage yard
pl Nie masz złomowiska
en You don' t have the scrapyard
pl Złomowisko samolotów
en The airplane junkyard
pl W miasteczku, na złomowisku, wszędzie!
en In the town, the junkyard, everywhere!
pl Może nas podwieźć na złomowisko, nie?
en She can drive us to the junkyard, right?
pl Nie, pani Daisy.Wylądował na złomowisku jakieś ‧ lat temu!
en That thing been in the junkyard now more than ‧ years
pl Według kierownika złomowiska ten wóz dopiero co się pojawił
en This car just showed up
pl Co jej torebka robiłaby pośrodku złomowiska?
en What does her purse on the demolition?
pl EKO Schrottrecycling: prowadzenie złomowisk w Cottbus i Eisenhüttenstadt, Niemcy
en for EKO Schrottrecycling: operation of scrap yards in Cottbus and Eisenhüttenstadt, Germany
pl Według centrali w okolicy nie było patroli, a szef złomowiska był całą noc w domu
en I wanna know about this car they saw.The ‧- ‧- ‧ said there were no patrol cars and the junkyard manager said he was home all night
pl Dotyczy: nielegalnych złomowisk pojazdów
en Subject: Unauthorised vehicle scrapyards
pl Złomowisko
en It' s all junk
pl Ze złomowiska
en Down a scrap yard
pl Dochodzą mnie słuchy ze złomowiska
en I hear things at the scrapyard
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy złomowisko.Znalezione w 0,314 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.