wymowa: IPA: ˌvɨ̃mjjɔˈtɔvaʨ̑ [wɨmjɔˈtɔvat͡ɕ]

Tłumaczenia na język angielski:

 • vomit     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to regurgitate the contents of a stomach
   
  zwracać przez usta zawartość żołądka
   
  to regurgitate the contents of a stomach
 • cat           
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   )
   
  vomit
   
  vomit
 • spew     
  (Verb  ) (verb   )
   
  To vomit
   
  to vomit
 • chunder   
   
  vomit
 • throw up     
  (verb   )
   
  zwracać przez usta zawartość żołądka
 • barf   
  (verb   )
 • be sick   
  (verb   )
 • disgorge       
  (verb   )
 • fetch up   
 • hurl   
  (verb, noun   )
 • puke       
  (verb   )
 • regorge   
  (verb   )
 • spue   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

wymiotowanie
emesis; vomit; vomiting

Przykładowe zdania z "wymiotować", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Aż chce sie wymiotować
en I would make one vomit
pl Czasem wymiotuję
en Sometimes I may even throw up
pl Peter wymiotował?
en So Peter was barfing?I asked the neighbor woman to go get him
pl Ma nudnośći, ale nie wymiotuje
en Rates her abdominal pain three out of ten
pl Mówiąc o tej suce, Zabu płakał i wymiotował całą noc
en Speaking of, " bitch ", Zabo cried and threw up all night
pl W chemioterapii, która powoduje silniejsze nudności i wymioty, ‧ % pacjentów otrzymujących Aloxi nie wymiotowało w ciągu ‧ godzin po zastosowaniu chemioterapii (‧ z ‧), w porównaniu do ‧ % pacjentów leczonych ondansetronem (‧ z
en With chemotherapy that was a strong trigger of nausea and vomiting, ‧ % of the patients receiving Aloxi did not vomit in the ‧ hours after chemotherapy (‧ out of ‧), compared with ‧ % of the patients receiving with ondansetron (‧ out of
pl Całą noc wymiotował
en He' s been sick all night
pl Dziś próbuję nie wymiotować
en I have a shot at keeping my food down
pl Nie mogę uwierzyć, że Joey Tribbiani słyszał jak wymiotuję
en Oh, I can' t believe Joey Tribbiani heard me throw up
pl Znów będę wymiotować
en I' m gonna throw up again
pl Dzięki.Żeby wymiotowanie było przyjemne
en I want throwing up to be fun
pl Georgia, będziesz tak przez pewien czas wymiotować
en Georgia, you' re supposed to throw up all the time
pl Chyba nie zamierzasz wymiotować?
en You' re not going to be sick, are you?
pl Jeśli chcesz wymiotować łazienki są za rogiem
en Bathroom' s around the corner if you want to throw up
pl Jak będę wymiotować, to przytrzymasz mi włosy?
en If I throw up, will you hold my hair?
pl On wymiotuje ludźmi jego pokroju
en He abominates his kind
pl Nie każcie mi wymiotować
en Let' s not make me throw up
pl Chcesz się może jeszcze upić i wymiotować?
en Hey, wanna get drunk and barf next?
pl W chemioterapii, która powodowała umiarkowane objawy nudności i wymiotowania, ‧ % pacjentów otrzymujących preparat Aloxi nie wymiotowało w ciągu ‧ godzin po zastosowaniu chemioterapii (‧ z ‧), w porównaniu z ‧ % pacjentów otrzymujących ondansetron (‧ ze
en With chemotherapy that was a moderate trigger of nausea and vomiting, ‧ % of the patients receiving Aloxi did not vomit in the ‧ hours after chemotherapy (‧ out of ‧) compared with ‧ % of those receiving ondansetron (‧ out of
pl Jeśli zamierza pan wymiotować, niech pan jedzie do rynsztoka
en Well, look, if you' re gonna puke, just go down in the gutter
pl That' s Vyvyan... wymiotując
en That' s Vyvyan... being sick
pl Jeśli chcesz wymiotować, zrób to teraz
en If you need to vomit, do it now
pl Prawie wymiotowałem na pokład w tym jet' cie tam na górze
en Almost bent my plane on this jet up there
pl Jest tu dopiero od kilku miesięcy,Ale wszyscy ja kochają, bo jest super piękna I nigdy na nikogo nie wymiotuje gdy jest pijana
en She' s only been here for a few months, but everybody loves her, because she' s super- beautiful and she never throws up on anybody when she' s drunk
pl Spędził kolejne ‧ rund w toalecie wymiotując.Od tej pory zawsze wymiotuje w stresie, nawet po tym telefonie. A wiesz, co jest w tym najlepsze?
en He spent the next five innings throwing up in the men' s room, he' s been throwing up ever since, that phone call was him throwing up
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 105 zdań frazy wymiotować.Znalezione w 0,237 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.