wymowa: IPA: ˌvɨ̃mjjɔˈtɔvaʨ̑ [wɨmjɔˈtɔvat͡ɕ]

Tłumaczenia na język angielski:

 • vomit     
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun   )
   
  to regurgitate the contents of a stomach
   
  zwracać przez usta zawartość żołądka
   
  to regurgitate the contents of a stomach
   
  to regurgitate the contents of a stomach
 • spew     
  (Verb, Verbal  ) (verb   )
   
  To vomit
   
  to vomit
   
  to vomit
 • cat           
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun, adjv   )
   
  vomit
   
  vomit
   
  vomit
 • throw up     
  (verb   )
   
  zwracać przez usta zawartość żołądka
 • hurl   
  (verb, noun   )
 • chunder   
  (Noun  )
   
  vomit
   
  vomit
 • be sick   
  (verb   )
 • barf   
  (verb   )
 • disgorge       
  (verb   )
 • fetch up   
 • puke       
  (verb   )
 • regorge   
  (verb   )
 • spue   
 • vomit throw up spew   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

wymiotowanie
emesis; vomit; vomiting

Przykładowe zdania z "wymiotować", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie zamierzam wymiotować!
en I am not going to be sick!
pl Jeśli chcesz wymiotować łazienki są za rogiem
en Bathroom' s around the corner if you want to throw up
pl A Randa McKinney wymiotuje na siebie
en Randa McKinney throws up all over herself
pl Coś jeszcze jej dolega?/- Wymiotuje
en I' m just saying it' s a lot of drugs
pl A ja nie chcę, żebyś wymiotowała
en I don' t want you vomiting
pl Wymiotowałem trzy razy.
en I threw up three times.
pl Jakbym dostał w żołądek i musiał wymiotować
en I feel like someone has punched me straight in the stomach...... and I feel like I' m gonna throw up
pl Prawdopodobnie ukrył go pod koszulą, i wyrzucił w ubikacji, kiedy twierdził, że wymiotował
en Probably hid the cup on his person, threw it away in the bathroom when he was supposed to be throwing up
pl Będą chyba wymiotować
en Looks like they' re going to be sick
pl Wszystko przestało być w porządku, kiedy zaczął wymiotować ciemnoczerwoną krwią, patrzeć mi w oczy i mówić, że umrze
en And, uh, it wasn' t until he was vomiting up dark red blood,Looking me in the eye telling me that he was dying
pl Czasem wymiotuję
en Sometimes I may even throw up
pl That' s Vyvyan... wymiotując
en That' s Vyvyan... being sick
pl Mówiąc o tej suce, Zabu płakał i wymiotował całą noc
en Speaking of, " bitch ", Zabo cried and threw up all night
pl Wymiotowałem co dwie sekundy, a on tylko patrzył
en I was throwing up every two seconds.He just watched me
pl Chodzenie wszędzie z ogromnym brzuchem...... wymiotowanie i bycie kopanym przez cały dzień!
en Walking around with a huge tummy.... vomitting and getting kicked all day!
pl Oby tylko Beth przestała wymiotować
en If only Beth would stop throwing up
pl Nie każcie mi wymiotować
en Let' s not make me throw up
pl Nie mogę uwierzyć, że Joey Tribbiani słyszał jak wymiotuję
en Oh, I can' t believe Joey Tribbiani heard me throw up
pl Ja i Mike wymiotujemy z twojego lenistwa
en Me and Mike are sick of your laziness
pl Całą noc wymiotował
en He' s been sick all night
pl Wymiotował
en He was abominably seasick
pl To niech wymiotuje w środku
en Then let her vomit through the mri
pl Falk, jeśli facet przychodzi z onstage w Carnegie Sala i wymiotuje, możesz zawsze znaleźć jakichś ludzi kto nazwie tego art
en Falk, if a guy comes out onstage at Carnegie Hall and throws up, you can always find some people who will call it art
pl Ułożyliśmy go z powrotem na łóżku, gdzie zaczął wymiotować strumieniami krwi
en We carried him back to bed, where upon he vomited up streams ofblood
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 105 zdań frazy wymiotować.Znalezione w 0,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.