Tłumaczenia na język angielski:

 • Anoplura   
  (Noun  )
 • sucking lice (anoplura)   
   
  common name for animals
 • lice   
  (noun   )
 • order Anoplura   
  (Noun  )
 • sucking lice   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

karmiciel wszy
feeder of lice
po wsze czasy
for all times
świńska wesz
California fern; Conium maculatum; Nebraska fern; hemlock; poison hemlock; poison parsley; winter fern
wesz
lice; head louse; ; cootie; louse; sucking louse; dirt ball; insect; worm
wesz ludzka
Pediculus humanus; common louse
wesz łonowa
crabs; crab louse; Phthirius pubis; crab; pubic louse
wodna wsza
Calla palustris; water arum; wild calla
wsza
dirt ball; insect; louse; worm
wszy i wszoły
lice; louse; Phthiraptera

Przykładowe zdania z "wszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Może jego napastnik miał wszy, które wpełzły na jego sweter i siedzą sobie wygodnie, a włos został zdmuchnięty
en Maybe his attacker had lice and they crawled off on his sweater and they got comfy and the stray hair blew away
pl Po wsze czasy?Ale ty się uwolniłeś
en I know what you' r e do-- S e riously, quit it
pl Imidakloprid wykazuje interakcję z określonymi receptorami (nikotynowymi receptorami acetylocholiny) w układzie nerwowym wszy i pcheł, co powoduje u nich porażenie i zgon
en Imidacloprid interferes with certain specific receptors (nicotinergic acetylcholine receptors) in the nervous systems of lice and fleas, which results in their subsequent paralysis and death
pl Wiesz czym żywią się wszy?
en Do you know what lice eat?
pl Wszy powodują, że go wszystko swędzi
en These lice let him sick
pl Wszy nie lubią cukru
en It' s powdered sugar
pl Zostawiając szpitaI?Znudziła się już pani śmierć i wszy, i krojenie Iudzi?
en Or have you had enough of death and lice and men chopped up?
pl Giselle i Elliot...... odnaleźli się i podjeli decyzję by złączyc się na zawsze...... i po wsze czasy
en Nobody e v e r e xp e cts...... th e falling- down- th e- tr ee- in- pain mano e uvr e.- V e ry cl e v e r, mul e d ee r.- H e cracks m e up
pl Według Adama Walkeya byłeś z nim w jego SUVie tamtej nocy, a twoje wszy... potwierdzają jego zeznanie
en According to Adam Walkey, you were with him in his SUV the other night and your head lice... confirmed his statement
pl Preston Burke, dzień ‧- wszy po operacji krwiaka uciskającego splot ramienny
en Preston Burke, post- op day one from I and D of a compressive hematoma to the brachial plexus
pl Za wsze to robi, gdy gram w karty
en Because that' s what she does on nights that I play cards
pl Adam Walkey nie ma wesz?
en Adam Walkey doesn' t have lice?
pl Jesli zniszczysz dla mnie mego Grendela, bedzie twoj po wsze czasy
en If you destroy my Grendel for me, she’ il be yours forever... and ever... and ever
pl wsze piętro
en Twenty-first floor
pl I trwa po wsze czasy
en And it lasts forever
pl Gdy po świecie na wsze strony
en He came to search, what we lost
pl Jego piesn bedzie spiewana po wsze czasy
en His songs... we will sing forever
pl Myślą, że mam wszy i trzymają się z daleka
en Makes them think we have lice.Helps make them keep their distance
pl Ty tłusta wszo, zawsze wszystko ruinujesz!
en You fat louse, you always ruin everything!
pl Jesteście ‧- wszą Brygadą ukochaną przez waszego generała
en You are the ‧ st Brigade in the affections of your general
pl Przecież ona nie była " wszą "...... jak jakaś starowina lichwiarka
en She wasn' tjust a louse, was she?Like some old woman pawnbroker
pl Jego imię będzie żyło po wsze czasy
en His name will live forever
pl Ten oto proszek zabija wszy ale nie sprawia wam bólu
en See this louse powder to kill liceBut he will not hurt
pl W ‧- gim Korpusie tej Armii, jesteście ‧- wszą Brygadą
en In the ‧nd Corps of this Army, you are the ‧ st Brigade
pl A choroby weneryczne: opryszczka, rzeżączka, wszy?
en No.Herpes? Gonorrhea?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy wszy.Znalezione w 0,38 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.