Tłumaczenia na język angielski:

  • sucking lice (anoplura)   
     
    common name for animals
  • lice   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

karmiciel wszy
feeder of lice
po wsze czasy
for all times
wesz
lice; head louse; ; cootie; louse
wesz łonowa
crabs; crab louse
wszy i wszoły
lice; louse

Przykładowe zdania z "wszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Za wsze to robi, gdy gram w karty
en Because that' s what she does on nights that I play cards
pl Wiesz coś o wszach?
en You know anything about lice?
pl Ten Parral to wesz
en That Parral' s a louse
pl Naśladuj innych.Szpetnyś jak wsza!
en How can you follow me around with their hair?
pl Jesteście ‧- wszą Brygadą ukochaną przez waszego generała
en You are the ‧ st Brigade in the affections of your general
pl Jego imię będzie żyło po wsze czasy
en His name will live forever
pl To powinno się czytać " Milion lat w niebie...... jest Ra, Bóg słońca, zapieczętowane i pogrzebane po wsze czasy "
en It should read " A million years into the sky..... is Ra, sun god, sealed and buried for all time "
pl Ten oto proszek zabija wszy ale nie sprawia wam bólu
en See this louse powder to kill liceBut he will not hurt
pl Potwierdzam obecność wszy
en Affirmative on the head lice
pl Może jestem człowiekiem, a nie wszą...I pośpieszyłem się z osądzaniem siebie?
en Perhaps I' m not a louse but a man, I may have judged myselftoo quickly
pl Wszyscy udawali, że Kate ma wszy i nikt się do niej nie odzywał
en All the kids pretended that Kate had cooties...... and no one talked to her
pl Nawet wszy są zdesperowane
en Them cooties is getting desperate
pl Wyrzekam się Ciebie po wsze czasy
en I swear you off forever
pl A choroby weneryczne: opryszczka, rzeżączka, wszy?
en No.Herpes? Gonorrhea?
pl Za $‧ zostawi cię w spokoju po wsze czasy
en For §‧ he' il leave you alone forever
pl Sitagliptyna usuwana była w stopniu umiarkowanym za pomoc hemodializy (‧, ‧ % w ci gu ‧ do ‧ godzin hemodializy, pocz wszy od ‧. godziny po podaniu dawki
en Sitagliptin was modestly removed by hemodialysis (‧ % over a ‧-to ‧-hour hemodialysis session starting ‧ hours postdose
pl Osiągnięto już pewien postęp dzięki wdrożeniu części strategii dotyczącej w szczególności synchronizacji odłogowania oraz koordynacji zwalczania wszy morskich, a dalszego zdecydowanego postępu oczekuje się w trakcie stosowania powyższych środków
en Some progress has already been made in implementing parts of this strategy, in particular, in pursuing synchronised fallowing and co-ordinated sea lice treatment, and substantial further progress is anticipated during the period of these measures
pl Duchu Święty, idź precz po wsze czasy
en Holy Spirit, leave me forever
pl Te kilkadziesiąt twoich wszy chyba mi nie zaszkodzi
en Here.A few dozen cooties won' t kill me
pl Myślisz, że się boję tych wszy w czarnych koszylach?
en Think I' m scared of those black- shirted lice?
pl Spodziewaj się wszystkiego po mnie ‧ ‧ ‧ ‧ Będziemy razem po wsze czasy ‧ ‧ ‧ ‧ Nie rozdzielą nas nawet dawne czasy ‧ ‧ ‧ ‧ Ponieważ kocham ciebie i tylko ciebie
en I will give everything to you.‧ We will be together forever. ‧ And never be apart
pl wsza Brygada, zająć pozycje u zbocza wzgórza.Trzymać się nisko!
en st Brigade, move up to a position just below the crest of the hill
pl Jesli zniszczysz dla mnie mego Grendela, bedzie twoj po wsze czasy
en If you destroy my Grendel for me, she’ il be yours forever... and ever... and ever
pl Chryste, idź precz po wsze czasy
en Christ, leave me forever
pl W Armii Potomaku, byliście ‧- wszą Brygadą
en In the Army of the Potomac, you were the ‧ st Brigade
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy wszy.Znalezione w 0,435 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.