Tłumaczenia na język angielski:

  • niagara falls   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Wodospad Niagara
Niagara Falls

Przykładowe zdania z "wodospad niagara", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wodospad Niagara, Frankie, aniołku
en Niagara Falls, Frankie, angel
pl Nigdy nie widziałaś wodospadu Niagara?
en You' ve never been to Niagara Falls
pl Spotkania w ‧ w drodze powrotnej z Wodospadów Niagara
en Encounters in ‧ on their way back from Niagara Falls
pl Wodospad Niagara, w górę Canadian Rockies
en Niagara Falls
pl Spotykamy się przy wodospadzie Niagara wtedy zmierzamy na południe
en We cross at Niagara Falls, and then we head south
pl Właśnie pomyślałem, wiesz, chciałabyś kiedyś zobaczyć wodospad Niagara?
en I was just thinking, you know, you wanna go see Niagara Falls some time?
pl Wodospad Niagara
en No, that' s Niagara Falls
pl Zakochani ludzie jeżdżą nad wodospad Niagara
en Waterfalls in Niagara Falls go to all lovers
pl Wodospad Niagara!
en Niagara Falls!
pl On chce jechać na Riwierę, a ja wolałbym raczej wodospad Niagara
en He wants to go to the Riviera, but I kinda lean towards Niagara Falls
pl " Odwiedźcie Wodospady Niagara. "
en woman sarcastically) " Let' s visit Niagara Falls. "
pl DuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, Nowy Jork i E. I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware
en DuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, New York, and E.I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware
pl Niagara Falls- właśnie nadciągamy!
en Oh!Niagara Falls, here we come!
pl Wybacz, ale musiałem się zatrzymać, by powiedzieć... że wyglądasz jak wiosenny zachód słońca nad wodospadem
en Excuse me, I just had to stop and tell you...... you look like the sun setting on a waterfall in the springtime
pl obszar zlewiska Grosse Lauter wraz z dopływami od źródeł do zapory w formie wodospadu niedaleko Lauterach
en the water catchment area of Grosse Lauter and its tributaries from the sources to the barrier of the waterfall near Lauterach
pl Obszar zlewiska rzeki Wolfegger Ach wraz z dopływami od źródeł do zapory w formie wodospadu niedaleko Baienfurth
en the water catchment area of Wolfegger Ach and its tributaries from the sources to the barrier of the waterfall near Baienfurth
pl Niedaleko Beruny jest wodospad
en There' s a ford near Beruna
pl Wpłynęliśmy na wodospad
en We just went over a waterfall!
pl strefa, w której zbiera się woda Rio Manes do wodospadu znajdującego się ‧ metrów w dół od gospodarstwa
en Zone which collects the Rio Manes water down to a waterfall located ‧ metres downstream of the farm
pl Nigdy nie zapomnę, jak wyglądałaś pod wodospadem
en I' il never forget how you looked going over the falls
pl obszar zlewny od źródła strumienia Magnone do wodospadu
en the water catchment area from the source of the Magnone stream to the waterfall
pl Musze dostać się za wodospad
en I must enter this waterfall
pl Grosse Lauter wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w postaci wodospadu niedaleko Lauterach
en Grosse Lauter and its tributaries from the sources to the obstacle of the waterfall near Lauterach
pl Może urządzenie ma takie właściwości, albo to tylko przesąd.A może to znaczy, że woda z tamtego wodospadu płynie w kierunku świątyni
en Maybe the device has special properties, maybe it' s superstition, or it means the flow from that waterfall flows in the direction of the temple
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 163 zdań frazy wodospad niagara.Znalezione w 0,539 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.