wymowa: IPA: vjjɛˈʧ̑ɔrɛ̃m  

Tłumaczenia na język angielski:

 • in the evening   
   
  gdy zapada zmierzch
   
  gdy zapada zmierzch
 • this evening   
   
  during the evening of today
 • evening           
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
N. narzędnik lp liczba pojedyncza od → wieczór

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczorem
would you care to join us for dinner tonight
dobry wieczór
; good night; good evening
ona wpadnie wieczorem
she's coming round this evening
planowałem coś innego na wieczór
I was planning something else for tonight
pod wieczór
towards the evening
wczoraj wieczorem
yesterday evening
wieczór
vesper; soiree; stag; soirée; night; ; even; eve; party; evening
wieczór kawalerski
stag; stag party; bachelor party; pre-marriage party
wieczór panieński
hen night; hen party; bachelorette party

Przykładowe zdania z "wieczorem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mają nabór w te trzy wieczory, w, które ty zmieniasz się w wilka
en They have orientation on the three nights you' re wolfy
pl W porządku, panach, dziś wieczorem jest amatorska noc
en All right, gentlemen, tonight is amateur night
pl Jesteś wolny dziś wieczorem?
en Are you available tonight?
pl Jak stosować • Pelzont należy przyjmować raz na dobę wieczorem lub przed snem. • Pelzont należy przyjmować z jedzeniem. • Każdą tabletkę należy połknąć w całości
en How to take Take Pelzont once a day, in the evening or at bedtime. Take Pelzont with food. Swallow each tablet whole
pl Całą noc piliśmy w Marsylii, więc...Przyjdź wieczorem, pogadamy przy kolacji
en Come for supper and we' il talk
pl Dobry wieczór, madam
en Good evening, madam
pl Przed wieczorem uwolni nas przypływ
en The tide will float us free by evening
pl Dzięki za wspaniały wieczór
en Thanks again for a lovely evening
pl Wczoraj wieczorem oglądała pani w telewizji Bena Afflecka
en You had Ben Affleck on the Leno Show last night
pl Dzisiejszy wieczór jest dla mnie bardzo ważny
en Tonight is a very important night for me
pl Zajęcia są dziś wieczorem
en Well, I have a class tonight
pl Może, może dziś wieczór dowiemy się coś więcej
en Maybe.Maybe we' il find out after tonight
pl Wylatujesz dziś wieczorem
en You leave tonight
pl Nie obowiązuje żaden rozkład godzin nakazujący uczennicom iść spać, w dzień jest tak wielki upał, że pozwala się wieczorem biegać do woli, oczywiście za pozwoleniem młodszych wychowawczyń. Jesteśmy jedynymi białymi w państwowym internacie.
en There’s no fixed time for them to go to bed, it’s so hot during the day they’re allowed to do more or less as they like in the evening, or rather as the young teachers on duty like. We’re the only two white girls in this state boarding school.
pl Mógłbyś wpaść wieczorem, wiesz... kiedy chcesz, to nie ma znaczenia
en I mean, you could just come by tonight, you know... anytime, and it' d be settled
pl Byłem tam dziś wieczorem
en I was out there tonight
pl Panie i panowie, zapowiem teraz jednego z mówców dzisiejszego wieczoru.- Streszczaj się!
en Ladies and Gentlemen, I will now call upon the speaker of the evening
pl Ponieważ pani poseł Andrikiennie może być tutaj obecna dziś wieczorem, żeby przedstawić swoje sprawozdanie dotyczące działań Rady Praw Człowieka ONZ, w tym roli UE, głosowanie nad tym sprawozdaniem odbędzie się zgodnie z planem w środę bez ogólnej debaty.
en As Mrs Andrikiencannot be present this evening to present her report on the development of the UN Human Rights Council and the role of the EU, there will be a vote on this report on Wednesday, as scheduled, without a general discussion.
pl Tak więc, pani komisarz, dzisiejszego wieczora musi pani przyjść nas posłuchać; mamy nadzieję, że będzie mogła nas pani wysłuchać i zapewnić, że inaczej niż w przypadku obecnego kryzysu finansowego, Europa będzie przygotowana, jeśli zdarzy się jakaś katastrofa.
en So, Commissioner, this evening you have come to listen to us, and we hope that you will be able to hear us and to ensure that, unlike what is happening with regard to the current financial crisis, Europe will not be behind if a disaster occurs.
pl W zeszły czwartek, wieczorem, nasza koleżanka, Linda McAvan, uczestniczyła w bardzo poważnym wypadku drogowym.
en Last Thursday night, a colleague of ours, Linda McAvan, was involved in a very serious car accident.
pl (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Z ogromną przyjemnością i dumą omawiamy tu dziś wieczór przedmiotową strategię: z przyjemnością, bo pani poseł Járóka wykonała wspaniałą pracę, za co jej dziękuję, i z dumą, gdyż jest to inicjatywa bardzo pożądana przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
en (IT) Madam President, ladies and gentlemen, it is with great pleasure and pride that we are discussing this strategy here this evening: pleasure because Mrs Járóka has done an excellent job, for which I thank her, and pride because it is an initiative that we in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have very much wanted.
pl Ale gwarantuję, że... po wieczorze, będziesz chciała mnie zatrzymać
en But I guarantee that... after tonight, you' re gonna want me to run this joint
pl Dobry wieczór
en Good evening.I just arrived from the airport
pl Dobry wieczór
en Good evening
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5531 zdań frazy wieczorem.Znalezione w 1,472 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.