wymowa: IPA: vjjɛˈʧ̑ɔrɛ̃m  

Tłumaczenia na język angielski:

 • in the evening   
   
  gdy zapada zmierzch
   
  gdy zapada zmierzch
 • this evening   
   
  during the evening of today
 • evening           
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
N. narzędnik lp liczba pojedyncza od → wieczór

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczorem
would you care to join us for dinner tonight
dobry wieczór
; good night; good evening
ona wpadnie wieczorem
she's coming round this evening
planowałem coś innego na wieczór
I was planning something else for tonight
pod wieczór
towards the evening
wczoraj wieczorem
yesterday evening
wieczór
vesper; soiree; stag; soirée; night; ; even; eve; party; evening
wieczór kawalerski
stag; stag party; bachelor party; pre-marriage party
wieczór panieński
hen night; hen party; bachelorette party

Przykładowe zdania z "wieczorem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ten wieczór jest wspaniały
en Ben, this evening is perfect
pl Trzy razy, jeśli liczysz ubiegły wieczór
en Three times if you count last night
pl Doświadczył pan omdlenia wywołanego przez traumę wcześniej tego wieczora
en You suffered a trauma- induced seizure earlier this evening
pl Zawsze we czwartek wieczorem pisał czerwonym atramentem długi list do matki i zaklejał trzema opłatkami. Potem wertował zeszyty do historii albo czytał poniewierający się po sali wyświechtany tom Podróży Anacharsisa.
en Every Thursday evening he wrote a long letter to his mother with red ink and three wafers; then he went over his history note-books, or read an old volume of < Anarchasis > that was knocking about the study.
pl Dnia ‧ grudnia ‧ r., w piątkowy wieczór, strony przedstawiły nowy zestaw zobowiązań gazowych mający na celu wdrożenie rozwiązań proponowanych w dokumencie przekazanym Komisji dnia ‧ listopada ‧ r
en On Friday evening ‧ December ‧, the parties submitted new set of gas commitments aiming to implement the intentions stated by them in the document sent to the Commission on ‧ November
pl Zrobiłoby nam dobrze, gdybyśmy podzieliły się naszymi nieszczęściami dzisiaj wieczorem
en I' d do a lot better if we could do that sharing our misery thing tonight
pl Wezmę wszystkie projekty, wieczorem to panu przekażę, jak tylko pogadam z żoną
en I' il pick up a budget and a proposal and then I' il give it to you tomorrow after I huddle up with her on it
pl Ale nie wolno ich jeść pod wieczór, bo zostają w żołądku
en The thing that you wanna remember though is don' t eat it too late because it tends to stay with you
pl Zatem będziesz w domu cały wieczór?
en Then you' il be in all evening?
pl Dobry wieczór
en Buenas tardes, Señor Marqués
pl To nie moja sprawa, ale sędzia Boyle był w zeszłym roku na wieczorze kawalerskim Billy' ego
en It' s not my business, but Boyle was at Billy' s bachelor party last year
pl Dobry wieczór panowie
en Afternoon, gentlemen
pl Do zobaczenia wieczorem
en See you tonight
pl Rezerwowałem ten stół na dzisiejszy wieczór
en I was getting that table for tonight
pl A ty co wieczór myj jego nogę naparem z źeńszenia i z tych ziół.Dosyp proszku z jelenich rogów. Jak długo?
en Rinse his leg with ginseng and deer' s horn infusion
pl Zadzwonię wieczorem
en I' il call you tonight
pl Chciałem tylko wyrazić wdzięczność za wczorajszy wieczór
en First, I just wanted to extend my gratitude for last night
pl Do wieczora, będę miał szczękościsk z tego uśmiechania się!
en By evening, I' ve got loCkjaw from all that smiling!
pl Mogę pana zapytać, sir, gdzie pan był tamtego wieczoru?
en Might I ask you, sir, where you' ve been since the evening in question?
pl On ma pewnie już ustawioną jakąś dziewczynę na dzisiejszy wieczór, prawda Thaddius?
en He probably already has a date lined up for tonight.Isn' t that right, Thaddius?
pl Jesteśmy dobrze zaopatrzeni i mamy niezbędną obsługę, i właśnie miałam powiedzieć tej tu, małej Joey Potter, że jej wolny sobotni wieczór nie jest już wolny
en We are fully stocked and fully staffed.I was just about to tell little Joey Potter here that her Saturday night off...... is now a Saturday night back on
pl Wynająłem samolot, wylatuję wieczorem, jeżeli chcecie się zabrać
en It' s taking off Van Nuys Airport tonight.Anybody wants to come, I got your private parking passes right here
pl Dobry wieczór
en Evening, ma' am
pl Wieczór kawalerski
en For his bachelor party
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5531 zdań frazy wieczorem.Znalezione w 2,813 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.