wymowa: IPA: ˈvjjɛ̇ɕɲak  

Tłumaczenia na język angielski:

 • peasant       
  (noun   )
   
  człowiek mieszkający na wsi; chłop
   
  człowiek mieszkający na wsi
 • redneck   
  (noun   )
   
  pot. potocznie , pogard. pogardliwie prostak, człowiek prymitywny
   
  pot. potocznie, pogard. pogardliwie prostak, człowiek prymitywny
 • villager   
  (Noun  ) (noun   )
   
  person who lives in, or comes from, a village
   
  person who lives in, or comes from, a village
 • agriculturist   
  (noun   )
 • countryman   
  (noun   )
 • farmer             
  (noun   )
 • hick   
  (noun   )
 • husbandman   
  (noun   )
 • rustic           
  (noun, adjv   )
 • swain   
  (noun   )
 • yokel   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wieśniak", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Puść króla, nikczemny wieśniaku!
en Release the king, vile peasant!
pl Jestem niepiśmiennym wieśniakiem, Nie wiem wiele
en I' m an illiterate villager, I don' t know much
pl I jakieś wieśniaki porozrzucały szkło
en And some bastard threw broken glass there
pl To wieśniaki
en They' re hicks, Rita
pl Posłuchaj, wieśniaku
en I just need to call my mother
pl Kiedy przestraszeni wieśniacy uciekli, a noc stała się dniem, on, zaciekawiony i bez obawy, poszedł w kierunku światła
en As the frightened villagers ran, night became day, curious and without fear, he walked towards the light
pl Niczym się to nie różni od tego, co robisz z wieśniakami
en No different to what you did with these villagers
pl Myślałem, że to jakiś górski wieśniak
en I thought it was just some hillbilly
pl To może smakować jak trucizna, ale dla podniebienia wieśniaka
en Although granted, they make taste like poison to a peasant' s palate
pl Nie, ale pomaga w niezamienianiu małych wieśniaków w osłów
en No, but it does help prevent small villages from turning into donkeys
pl Jakimś wypalonym wieśniakiem bez zębów i na warunkowym
en Some burnt- out greaser with no teeth and a parole officer
pl Skąd wziąłeś tych wieśniaków?
en Where did you get those peasants?
pl Każdy przechodzący wieśniak może być przyjacielem lub wrogiem
en Any passing peasant could be a friend or foe
pl W powrotnej drodze zabili dziesięcioro wieśniaków
en On the return trek...... Ben' s Marines killed ‧ ‧ Afghan villagers
pl A te oszalałe wieśniaki, Tremorowie?
en Those crazed hillbillies, the Tremors?
pl Nasza owca idzie chybiając, wtedy wieśniacy
en Our sheep go missing, then villagers
pl Chodzi do wszystkich wieśniaków i wybiera młodych mężczyzn, by byli jej kochankami, tak?
en She goes out into all the villages and she selects young men to be her lovers, yes?
pl Ponieważ cały świat, lub ktokolwiek kto ma świadomość o tym co my tutaj staramy się zrobić... myśli o nas jak o bandzie wieśniaków, którzy naśladują Francuzów
en Because the world, or anybody who' s at all conscious about what we' re trying to do here... tends to think of us as a bunch of hicks taking on the French
pl Dobra, wieśniaku twoja riposta?
en Aright, redneck, your rebuttal?
pl O wieśniakach
en About the villagers
pl Co robi profesor w środku nocy, ubrany jak wieśniak?
en What' s a professor doing in the middle of the night dressed like a cotton- chopper?
pl Poza kilkoma wieśniakami większość mieszkańców o całej sprawie nie ma pojęcia
en Outside these few remote villages, most of the population doesn' t even know this is going on
pl Czas dać temu wieśniakowi lekcję
en It' s time you taught that heathen homeboy a lesson
pl Ale teraz, widzę, że nie mogę ci ufać, że jesteś tylko krętaczem, wieśniakiem, który korzysta z odznaki
en But then, see, I find out I can' t trust you, that you' re just another thick- headed, red- neck slug who uses his badge as a weapon
pl Wygląda na to, że wieśniak nie gadał bzdur
en I think the village idiot; yet not so crazy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 187 zdań frazy wieśniak.Znalezione w 0,608 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.