wymowa: IPA: ˈvjjɛ̇ɕɲak  

Tłumaczenia na język angielski:

 • peasant       
  (noun   )
   
  człowiek mieszkający na wsi; chłop
   
  człowiek mieszkający na wsi
 • redneck   
  (noun   )
   
  pot. potocznie , pogard. pogardliwie prostak, człowiek prymitywny
   
  pot. potocznie, pogard. pogardliwie prostak, człowiek prymitywny
 • villager   
  (Noun  ) (noun   )
   
  person who lives in, or comes from, a village
   
  person who lives in, or comes from, a village
 • agriculturist   
  (noun   )
 • countryman   
  (noun   )
 • farmer             
  (noun   )
 • hick   
  (noun   )
 • husbandman   
  (noun   )
 • rustic           
  (noun, adjv   )
 • swain   
  (noun   )
 • yokel   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wieśniak", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W powrotnej drodze zabili dziesięcioro wieśniaków
en On the return trek...... Ben' s Marines killed ‧ ‧ Afghan villagers
pl km od peryferii Gulmiry/ można opisać jedynie słowami/ " jądro ciemności "./ Zwykli wieśniacy/ i pasterze ze spokojnych wiosek/ zostali wygnani z domów
en The fifteen miles hike to the outskirts of Gulmira can only be described as a ' descent into Hell '.Into a modern day heart of darkness
pl Zanim zaprowadziłem go do wieśniaków...... kupiłem mu parę butów
en Before I took him to the villagers...I bought him a pair of shoes
pl Jutro każdy będzie wiedzieć, dr Sigmund, wieśniacy, że byłem fałszywym
en And I found that His trap was tougher to get out of than Yang' s.Well, now it' s over
pl Jakimś wypalonym wieśniakiem bez zębów i na warunkowym
en Some burnt- out greaser with no teeth and a parole officer
pl A te oszalałe wieśniaki, Tremorowie?
en Those crazed hillbillies, the Tremors?
pl Czas dać temu wieśniakowi lekcję
en It' s time you taught that heathen homeboy a lesson
pl Hołodomor oznacza ludobójstwo popełnione na ukraińskich wieśniakach tylko i wyłącznie wskutek przyjęcia polityki zagłodzenia poprzez: całkowitą blokadę gospodarczą Ukrainy, stosowanie kar zaboru mienia oraz zamrożenie dostaw i tworzenie czarnych list zgodnie z dekretem z 18 listopada 1932 r., wydanym przez Mołotowa będącego wysłannikiem Stalina w Charkowie.
en Holodomor stands for the genocide of Ukrainian villagers by adopting a starvation policy pure and simple in the form of a complete economic blockade of the Ukrainian countryside by meting out penalties in kind, and by introducing a freeze in supplies and blacklists on the basis of the Decree of 18 November 1932, as prescribed by Molotov, Stalin's then envoy in Charkiv.
pl Skąd wziąłeś tych wieśniaków?
en Where did you get those peasants?
pl Wieśniacy zawsze się gapią
en Country people always stare more
pl Pani Begs mówiła, że palili wieśniaków kiedy ich zaatakowali
en Mrs. Begs says they used to burn down all the villagers when they attacked them
pl Wieśniacy to bezmózgowi brutale
en The villagers are mindless brutes
pl Wieśniak odzyskał przytomność; Justyn trwał w omdleniu, a jego tęczówki tonęły w mętnym białku niby błękitne kwiaty w mleku. - Trzeba to przed nim schować - rzekł Karol.
en The ploughman revived, but Justin’s syncope still lasted, and his eyeballs disappeared in the pale sclerotics like blue flowers in milk. < We must hide this from him, > said Charles.
pl Zbyt długo ci wieśniacy się tobie przeciwstawiali
en Too long have these peasants stood against you
pl Problem nacechowania emocjonalnego rzeczownika "wieśniak"
en The emotional instrumentalization of a word "wieśniak" (‘peasant’)
pl To może smakować jak trucizna, ale dla podniebienia wieśniaka
en Although granted, they make taste like poison to a peasant' s palate
pl Wieśniaki na trzeciej
en Stalkerazzi at ‧ o' clock
pl Wieśniacy widzieli kilku rebeliantów idących wzdłuż rzeki Yuro Ravine
en A peasant saw some rebels heading toward Yuro Ravine
pl Byłem na party z pewnymi świniami. i wieśniakami... i chłopiec wymusił na mnie...- że musiałem uderzyć... w ciasto które żarły świnie... i osioł... wpadł w dziurę, jak zjadł gofry!
en I was at the party with some pigs and villagers and a boy told me to rag and I have to punch in cake you ate pigs and the donkey fell after the waffles into the hole!
pl Jak widać wieśniacy nie są bardziej życzliwi obcym niż ludzie w mieście
en Evidently, country people are no more receptive to strangers than city dwellers
pl Siostro... jeżeli wieśniacy to zobaczą... co stanie się z Umą i dziećmi?
en Sister... if the villagers see it... what' il happen to Uma and the kids?
pl Przepytać wieśniaków.- Dobrze
en We need to go back, question the villagers
pl Zabijają wieśniaków!
en They' re killing the villagers!
pl On nie zabił tych wieśniaków
en My client doesn' t like publicity
pl Cholerne wieśniaki
en Redneck assholes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 187 zdań frazy wieśniak.Znalezione w 0,279 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.