wymowa: IPA: ˈf‿ʧ̑tɛrɨ ˈɔʧ̑ɨ

Tłumaczenia na język angielski:

  • face to face   
    (advb   )
     
    na osobności, bez udziału osób trzecich

Przykładowe zdania z "w cztery oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jest sprawa, o której muszę porozmawiać z Vicomtem w cztery oczy
en Of course.I don' t know how I can ever repay you
pl Czy możemy porozmawiać w cztery oczy?
en Can I speak to you privately for a minute, please?
pl Nie, zamień " twarzą w twarz " na " w cztery oczy " i " odwagi " na " zwykłej przyzwoitości "
en No, change " face- to- face " to " eye- to- eye " and " guts " to " common decency "
pl Zabrakło mi odwagi, by powiedzieć ci to w cztery oczy
en I didn' t have enough guts to tell you face- to- face
pl To będzie rozmowa w cztery oczy
en I mean, I would like to speak to Mr. Morse alone
pl Vincent, musimy pogadać w cztery oczy pod pokładem
en Vincent, why don' t you and I have a private conversation?
pl Powinniśmy spotkać się w cztery oczy
en We have to get together
pl Chciałem pogadać w cztery oczy
en What' s on your mind?
pl Zaczniemy od rozmów w cztery oczy w moim biurze, które jest ...?
en We' il start with one- on- ones in my office, please, which would be...?
pl Opuść łóżko./ Teraz policzę od sześciu do czterech/ i przestaniesz czuć swoje ciało./ Sześć./ Pięć./ Cztery./ W trakcie hipnozy/ będziesz miała otwarte oczy./ Im więcej zobaczysz/ tym głębsza będzie twoja hipnoza./ A teraz wyobraź sobie,/ że przechodzisz.../ obok gór
en Leave the bed here in the bed.Now, I' il count from ‧ to ‧...... and you won' t feel your body. Six...... five...... four
pl Dlaczego chciałeś ze mną rozmawiać w cztery oczy?
en Why did you want to talk to me in person?
pl Zanim porozmawiamy w cztery oczy, muszę zadać ci kilka pytań
en Before we speak directly, I need to ask you a few questions
pl Muszę z nim pomówić w cztery oczy
en I have to talk to him, just the two of us
pl Wolę w cztery oczy
en I' d rather do it in person
pl Mogę z tobą porozmawiać w cztery oczy?
en Can I talk to you in private?
pl Chciałbym z nim porozmawiać w cztery oczy
en I' d like to talk to him myself
pl Możemy porozmawiać w cztery oczy?
en Can we have privacy?
pl Chcę pogadać z tobą w cztery oczy
en I want to talk to you face to face now
pl Meera chce się spotkać z Kai' em... w cztery oczy
en Meera wants to meet with Kai.. alone
pl Uh, czy możemy gdzieś pójść, pogadać? w cztery oczy, bez... tego?
en Uh, can we- can we go to- somewhere to talk...Privately, without all of
pl Musimy pomówić w cztery oczy
en Lou, I think we here in private need to talk
pl Może mógłbym spotkać się z pańską klientką w cztery oczy
en Perhaps i could meet with your client face- To- Face
pl Rozmowa w cztery oczy okazała się bardzo elastyczna
en The one- on- one is turning out to be so elastic
pl Może powinniśmy porozmawiać w cztery oczy kiedy wrócę, Rygel?
en Maybe you and I ought to have a little one on one when I get back, Rygel
pl Rozmowa z szefem w cztery oczy
en An editorial tête- à- tête
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2342938 zdań frazy w cztery oczy.Znalezione w 323,619 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.