wymowa: IPA: ˈtrɛ̃nɛr

Tłumaczenia na język angielski:

 • coach       
  (Noun  ) (verb, noun   ) [, sport]
   
  trainer
   
  Someone who trains athletes.
   
  sport. termin sportowy osoba zajmująca się przygotowaniami zawodnika lub drużyny do zawodów; rzadziej także osoba przekazująca podopiecznym umiejętności z innych dziedzin;
   
  trainer
 • trainer   
  (noun   )
   
  Someone who trains athletes.
   
  sport. termin sportowy osoba zajmująca się przygotowaniami zawodnika lub drużyny do zawodów; rzadziej także osoba przekazująca podopiecznym umiejętności z innych dziedzin;
 • conditioner   
  (noun   ) []
   
  Someone who trains athletes.
 • coachman   
  (noun   )
 • handler     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
trainer, coach
 
techn. technika urządzenie pozwalające na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności np. latania czy jazdy samochodem

Picture dictionary

trainer, coach
trainer, coach

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trener", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jest trenerem piłki nożnej moich dzieci
en He' s the coach of my kids ' soccer team
pl Przepraszam trenerze
en Sorry, Coach
pl Co zrobiłeś, a co trener powinien zrobić?
en Have you done what a coach should do?
pl Michael, podejdz do nas i przywitaj sie z trenerem Saban' em
en Michael, why don' t you come over here and say hello to Coach Saban
pl Ale trenerzy kurczaków do walk, tacy jak my, kosztuja najwiecej
en But trainers of fighting chickens, like you and me, George...... we cost the most
pl Co się dzieje z trenerem? \ Ciągle pije
en He' s thirsty
pl Kształtowanie zawodu trenera biznesu na polskim rynku pracy
en The process of the creation of the business trainer profession in the Polish labour market.
pl Dlaczego cię zawieszono, trenerze?
en But why were you suspended, Coach?
pl Byłem młody, trenerze
en I was young, Skip
pl Trenerze Spivey, zmieniamy taktykę
en Coach Spivey, we' re gonna readjust
pl Mój trener mi pomógł
en My coach gets it out of me
pl Trenerze, jeszcze rozmawiamy!
en We' re not done here.Rachel! Look, it' s easy, Tom
pl To trener Norton
en Oh, that' s Coach Norton
pl Teraz większość trenerów dało by wam jedną z tych, uh...... rad " Wygrajcie dla Gippera "
en Now a lot of coaches would be giving you one of those, uh..." Win one for the Gipper " speeches
pl Wiesz, Twój trener i ja.. przychodziliśmy tu cały czas i robiliśmy to
en You know, your coach-- he and I-- we used to come in here all the time and do it
pl Puść trenera
en You better not get in that coach' s face
pl Ta drużyna ma dobrego trenera.
en A good coach trains this team.
pl Wiedziałes, że trener Cotton będzie pracował w Ole Miss?
en Were you aware that Coach Cotton is accepting a job at Ole Miss?
pl Nie wiem, trenerze
en I don' t know, Coach
pl Miała trenera i w ogóle
en Had a coach and all
pl Przywództwo w małej grupie społecznej na przykładzie trenerów biznesu
en Leadership in a small social group - case study of business coaches
pl Wygląda na to, że asystentka trenera nagrywa wszystkie zawody
en It seems the assistant diving coach records all their meets
pl Trenerze, gdzie jest toaleta?
en Coach, where' s the men' s room?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 521 zdań frazy trener.Znalezione w 0,981 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.