wymowa: IPA: ˈtrɛ̃nɛr

Tłumaczenia na język angielski:

 • coach       
  (Noun  ) (verb, noun   ) [, sport]
   
  trainer
   
  Someone who trains athletes.
   
  sport. termin sportowy osoba zajmująca się przygotowaniami zawodnika lub drużyny do zawodów; rzadziej także osoba przekazująca podopiecznym umiejętności z innych dziedzin;
   
  trainer
   
  trainer
 • trainer   
  (Noun  ) (noun   )
   
  Someone who trains athletes.
   
  sport. termin sportowy osoba zajmująca się przygotowaniami zawodnika lub drużyny do zawodów; rzadziej także osoba przekazująca podopiecznym umiejętności z innych dziedzin;
   
  person who trains another; coach
 • handler     
  (Noun  ) (noun   )
 • conditioner   
  (noun   ) []
   
  Someone who trains athletes.
 • coachman   
  (noun   )
 • manager           
  (Noun  ) (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
trainer, coach
 
techn. technika urządzenie pozwalające na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności np. latania czy jazdy samochodem

Picture dictionary

trainer, coach
trainer, coach

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trener", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Spokojnie, trenerze
en Hold it, Coach
pl Osobisty trener?
en Your mom' s life coach?
pl Co pan myśli trenerze Spivey?
en So what do you think, Coach Spivey?
pl Wstydzę się... że jestem waszym trenerem
en Today...... I' m ashamed to be your coach
pl Powiedz trenerowi, że cena nie gra roli
en Tell the coach I don' t care how much they cost
pl Znajdż sobie trenera, który chce trenować dziewczyny
en You' re going to find a trainer, either here or somewhere else, that' s going to want to train a girl
pl Ten na dole to trener z uniwersytetu?
en That the coach from U of A down there?
pl Najwidoczniej trener Marcin Luter zdecydował się postawić wszystko na atak.A zrobił tak, bo zostały już tylko ‧ minuty meczu
en Obviously manager Martin Luther has decided on all- out attack and indeed he must, with only two minutes of the match to go
pl Dzięki, trener
en Thanks, coach
pl Powiedz mi trenerze o co chodzi, albo ja z tym kończę
en Either you tell me what' s going on coach or I' m out
pl Bo jestem najlepszy, a ty potrzebujesz trenera
en Cos I' m the best and you need somebody to teach you different
pl Trenerze Cotton, rozumiemy pana zainteresowanie w atletycznych możliwościach tego młodego człowieka
en Coach Cotton, we understand your interest in this young man' s athletic abilities
pl Trenerze Keel, nie strzelaj
en Coach Keel, don' t shoot
pl Jedziemy, trenerzy zbierzcie ich do kupy
en Let' s go, Coach, you wanna bring ' em in, let' s go!
pl Gdyby Wyler żył, byłbym głównym trenerem
en You know, if Mr. Wyler were alive, I' d be head coach
pl ** Mój trener jest dla mnie bardzo surowy
en My trainer, he' s so hard on me
pl To osobisty trener Tyrella Manna
en Tyrell mann' s personal physician- slash- trainer
pl Trener mówi, że gdyby była chłopcem, to wygrałaby w stanie
en Coach said if she was a boy, she" d go to the state tournament
pl Mój trener lacrosse' a mawiał
en My lacrosse coach used to say
pl A oto reszta drużyny Mean Machine z trenerem, Nate Scarboro
en The balance of the Mean Machine with coach, Nate Scarboro
pl Trenerze, Ja,-Tak, Lump?
en Coach, I,-Yes, Lump?
pl Uważam, że istotne jest, byśmy przy użyciu uczenia się przez całe życie i ram stworzonych przez proces boloński mogli propagować mobilność i ustawiczne szkolenie trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, wzajemnie uznawać dyplomy potwierdzające ich kwalifikacje oraz wspierać coraz skuteczniejszą współpracę pomiędzy organizacjami specjalistów sportowych.
en I feel it is important that, using lifelong learning and the framework of the Bologna process, we can promote mobility and continued training for trainers and PE teachers, we can mutually recognise the degrees that attest to their qualifications, and we can assist with more effective cooperation among organisations of sports experts.
pl Trener odeśle cię do domu jeżeli się dowie
en The coach' il send you home if he finds out
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 521 zdań frazy trener.Znalezione w 0,418 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.