wymowa: IPA: /tɛˈlɛfɔn/ tɛˈlɛfɔ̃n    

Tłumaczenia na język angielski:

 • telephone       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
 • phone           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  A device for transmitting sound (telephone)
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  A device for transmitting conversations (telephone)
 • mobile phone   
  (noun   )
   
  a portable telephone
 • interphone   
 • phone call   

Pozostałe znaczenia:

 
telephone
 
telephone call
 
telephone number
 
połączenie wykonane za pomocą aparatu
 
numer abonenta
 
pot. potocznie numer abonenta

Picture dictionary

telephone, phone
telephone, phone
phone, telephone
phone, telephone

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

(ona) będzie tu za chwilę TELshe'll be here in a minute
a kto dzwoni TELwho's calling, please
bardzo mi przykro, ale on właśnie wyszedł TELI'm terribly sorry, he's just gone out
będzie niedługo TELhe won't be long
będziemy oczekiwać telefonu od waswe'll expect a call from you
blokada telefonuphone lock
chciałbym mówić z p. Johnsem TELI'd like to speak to Mr. Johns
czy chce pani zaczekać TELdo you want to wait
czy chciałaby pani zostawić wiadomość TELwould you like to leave a message
czy mogę mówić z panem Turnerem TELmay I speak to Mr. Turner
czy mogę mu przekazać wiadomość TELcan I give him a message
czy mogę odebrać wiadomość TELmay I take a message
czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TELcan I have your name and number, please
czy mogę poprosić z księgowością TELcan I have the accounts department, please
czy mogę zapytać, kto dzwoni TELmay I ask who's calling
czy może pan podać swoje nazwisko TELcan I have your name, please
czy mógłbym rozmawiać z p. Blanchardem TELcould I speak to Mr Blanchard
czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TELdo you know when she'll be back
czy pani zaczeka TELwill you hold
czy zechciałby go pan powiadomić, że dzwoniłem TELwould you let him know that I called
dzwonię na prośbę pani Janowskiej TELI'm calling on behalf of Mrs Janowska
dzwonię w sprawie ogłoszenia TELI'm calling about the advertisment
dźwięk, brzmienie (dzwonka telefonu)tone (phone)
Exchange przez telefonExchange by Phone
głuchy telefonChinese whispers
gra na telefon komórkowymobile game
Inny telefonOther Phone
integracja z telefonemphone integration
interfejs użytkownika telefonuTelephone User Interface
kiedy będzie z powrotem TELwhen will he be back
kiedy oczekuje go pan z powrotem TELwhen do you expect him back
kogo mam zaanonsować TELwho shall I say is calling
kto dzwoni TELwho's calling, please
kto mówi TELwho's speaking, please
mówi Jan Kowalski TELJan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdemillegally using a mobile telephone or any other communication devices while driving
numer telefonuphone number; telephone number; number
numer telefonu alarmowegoemergency number; emergency phone number
oczekuję telefonu odI expect a call from
oddzwonię ponownie później TELI'll call back later
oddzwonię TELI'll call back
połączę panią z p. Kowalskim TELI'll connect you with Mr Kowalski
poproszę go, wezwę go TELI'll call him
poświadczenia telefonu komórkowegomobile credentials
prostytutka na telefoncall girl
proszę mnie przełączyć do działu sprzedaży TELput me through to the sales department, please
przełączam panią TELI'm putting you through
przełączę panią do p. Kowalskiego TELI'll put you through to Mr Kowalski
Publikuj ten numer telefonuPublish this phone number
rachunek za telefonphone bill
Ręczne konfigurowanie integracji z telefonemManually Configure Phone Integration
seks przez telefonphone sex
tel awiw-jafatel aviv
TelefonPhone; Phone Booth
telefon dla niesłyszącychtelephone device for the deaf
Telefon domowyHome Phone
telefon głośno mówiącyspeakerphone
telefon klawiszowypush-button telephone
telefon komórkowycellular; cell; mobile phone; cell-phone; cellphone; mobile telephone; cell phone; mobil; cellular telephone; cellular phone; ; mobile
Telefon komórkowyMobile phone; Mobile Phone
telefon komórkowy z dostępem do Internetuweb-enabled mobile phone
telefon satelitarnysatphone; satellite phone; satellite telephone
Telefon służbowyWork Phone; Business Phone
telefon stacjonarnydesk phone; landline
telefon tekstowytext telephone
telefon tekstowy firmy MicrosoftMicrosoft text telephone
telefon towarzyskiparty line
to osobista (prywatna) rozmowa TELit's personal call
to poufna rozmowa TELit's confidential call
Ustawienia telefonu...Phone Settings...
Witryna dla telefonów komórkowychMobile site
z tej strony Jan Kowalski TELthis is Jan Kowalski
zaczekam przy aparacie TELI'll hold
zaraz podejdzie, wkrótce podejdzie TELhe's coming soon

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "telefon", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dostaliśmy telefon od starego przyjacielaFRED:We got a call from an old friend
korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do odczytywania poczty elektronicznejmobile phone usage in the last three months for private purposes for reading e-mails
Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej (Internet lub X.‧), które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroliSuch information shall include the following where they exist: names, telephone, telex and fax numbers, and e-mail addresses (Internet or X.‧) which may be used for general communications between Control Centres
Kiedy telefon zacznie dzwonić w sprawie urazów, będziesz chciała, żebyś tego nie mówiła.Telefon nie będzie dzwonił NudyWhen that phone starts ringing with traumas, You' re gonna wish you hadn' t said that. the phone' s not gonna ring
Numer telefonuPhone number
Wszyscy przewoźnicy lotniczy sprzedający przewozy lotnicze we Wspólnocie mają obowiązek zapewnić, aby wyciąg z najważniejszych przepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu przywozu pasażerów i ich bagażu, w tym określenie czasu przewidzianego na wypłacenie odszkodowania oraz informacja o możliwości dokonania specjalnej deklaracji bagażu, zostały udostępnione pasażerom we wszystkich punktach sprzedaży, łącznie ze sprzedażą za pośrednictwem telefonu lub internetuAll air carriers shall, when selling carriage by air in the Community, ensure that a summary of the main provisions governing liability for passengers and their baggage, including deadlines for filing an action for compensation and the possibility of making a special declaration for baggage, is made available to passengers at all points of sale, including sale by telephone and via the Internet
mając na uwadze przetrzymywanie w areszcie domowym Aung San Suu Kyi, która nie może korzystać z telefonu, ani przyjmować gości bez zezwolenia rządowego na jej widzenie, nieustające prześladowania Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) oraz brak chęci szczerej i otwartej debaty w Konwencie Narodowymwhereas Aung San Suu Kyi remains under house arrest without access to telephone communication and with visitors requiring government permission to see her, the NLD has faced continued harassment, and the National Convention has not allowed genuine open debate
Egzekwowanie przepisów dotyczących małych przesyłek osobistych wysyłanych do osób prywatnych lub zamawianych na odległość (na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet) i dostarczanych konsumentomEnforcement of these rules on small consignments sent to private persons or ordered remotely (for example, by mail, by telephone or via the Internet) and delivered to the consumer
Ale ja to słyszałem, przez telefonBut I heard it all, inspector, over the telephone.What exactly did you hear, Mr. Wendice?
{ Nazwa i adres } { Tel } { Faks } { e-mail }{ Name and address } { tel } { fax } { e-mail }
Potrzebuję mojego portfela i mojego telefonuI need my wallet and my phone
Czy mógłby mi pan powiedzieć jaki jest numer pańskiego telefonu komórkowego?Could you please tell me what your cell phone number is?
Telefon, telegraf, teleks, telewizjaTelephone, telegraph, telex, television
Dostałem telefon, i powiedziałem, " Wiem do kogo zadzwonięThey gave me one phone call,And I said, " I know who I' m gonna call
Właściciel tego telefonu może okazać się piękną kobietą...... i już nigdy nie wróciszBesides, the owner of that phone might be a beautiful woman...... and you might never come back again
Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opłatami za wynajem i konserwację sprzętu oraz na inne wydatki związane z telekomunikacją (sieć transmisyjna, centrale telefoniczne, telefony, telefony przenośne i tym podobny sprzęt, telefaksy, teleksy, koszty instalacji, itpThis appropriation is intended to cover expenditure relating to the rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure (transmission networks, telephone exchanges, telephones, mobile telephones and similar equipment, fax machines, telex machines, installation costs, etc
Rue Olivier de Serres Angers Technopole BP ‧ FR-‧ Beaucouzé Cedex Francja Tel: +‧ ‧ ‧ FaksRue Olivier de Serres Angers Technopole BP ‧ FR-‧ Beaucouzé Cedex France Tel: +‧ ‧ ‧ Fax
przy przedkładaniu wniosków o pomoc prawną, dostarczania władzom, do których występuje się z wnioskiem, informacji o nazwisku i szczegółach kontaktu łącznie z numerami telefonu i faksu, władz wnioskujących oraz, jeżeli to możliwe, osobie odpowiedzialnej za wystąpienie z wnioskiemwhen submitting requests for assistance, to provide the requested authorities with the name and contact details, including telephone and fax numbers, of the authority and, if possible, the person responsible for issuing the request
Po pierwsze, specjalny telefon dla zaginionych dzieci.The first is a missing children's hotline.
Okay, okay, okay, powinny tu być telefonyOkay, okay, okay, the phones should be right here
Sverige Κύπρος Baxter Medical AB Baxter Hellas ΕΠΕ Torshamnsgatan ‧ Εθνάρχου Μακαρίου ‧ S-‧ Kista Ηλιούπολη Tel.: +‧-‧ ‧ GR-‧ Αθήνα, Ελλάδα ΤηλBaxter Hellas ‧ GR
Connor!/ Początek wojny pomiędzy/ ludźmi a maszynami./ ‧ miliardy istnień ludzkich zniknęło/ z powierzchni ziemi w jednej chwili./ A ja miałem poprowadzić resztkę, która została/ z rasy ludzkiej do ostatecznego zwycięstwa./ Nie stało się tak./ Nie spadły żadne bomby./ Komputery nie przejęły kontroli./ Powstrzymaliśmy Dzień Sądu./ Powinienem czuć się bezpiecznie.../... ale tak nie jest./ Żyję więc odcięty od świata./ Żadnego telefonu, żadnego adresu./ Nikt i nic nie może mnie znaleźć./ Wymazałem wszystkie/ powiązania z przeszłością,/ Ale niezależnie od moich starań.../... nie mogę wymazać swych snów.../... moich koszmarówConnor!The beginning of a war between man and machines./ Three billion lives/ would vanish in an instant./ And I would lead what was left of/ the human race to ultimate victory./ It hasn' t happened./ No bombs fell./ Computers didn' t take control. We stopped Judgment Day
Daj go do telefonu!Put him on the phone!
Jeżeli w państwie członkowskim, w którym wprowadzono do obrotu substancję lub mieszaninę, istnieje oficjalny organ doradczy (może to być organ odpowiedzialny za przyjmowanie informacji odnoszących się do zagrożeń dla zdrowia, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE), wystarczy podać numer telefonu tego organuIf an official advisory body exists in the Member State where the substance or mixture is placed on the market (this may be the body responsible for receiving information relating to health referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Article ‧ of Directive ‧/‧/EC), its telephone number shall be given and can suffice
Nie mam adresu, numeru telefonu, pieniędzy ani czasuThat means no address, no phone, no money, no time
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6138 zdań frazy telefon.Znalezione w 2,517 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.