wymowa: IPA: /tɛˈlɛfɔn/ tɛˈlɛfɔ̃n    

Tłumaczenia na język angielski:

 • telephone       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
 • phone           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  A device for transmitting sound (telephone)
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  A device for transmitting conversations (telephone)
 • mobile phone   
  (noun   )
   
  a portable telephone
 • interphone   
 • phone call   

Pozostałe znaczenia:

 
telephone
 
telephone call
 
telephone number
 
połączenie wykonane za pomocą aparatu
 
numer abonenta
 
pot. potocznie numer abonenta

Picture dictionary

phone, telephone
phone, telephone
telephone, phone
telephone, phone

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

(ona) będzie tu za chwilę TELshe'll be here in a minute
a kto dzwoni TELwho's calling, please
bardzo mi przykro, ale on właśnie wyszedł TELI'm terribly sorry, he's just gone out
będzie niedługo TELhe won't be long
będziemy oczekiwać telefonu od waswe'll expect a call from you
blokada telefonuphone lock
chciałbym mówić z p. Johnsem TELI'd like to speak to Mr. Johns
czy chce pani zaczekać TELdo you want to wait
czy chciałaby pani zostawić wiadomość TELwould you like to leave a message
czy mogę mówić z panem Turnerem TELmay I speak to Mr. Turner
czy mogę mu przekazać wiadomość TELcan I give him a message
czy mogę odebrać wiadomość TELmay I take a message
czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TELcan I have your name and number, please
czy mogę poprosić z księgowością TELcan I have the accounts department, please
czy mogę zapytać, kto dzwoni TELmay I ask who's calling
czy może pan podać swoje nazwisko TELcan I have your name, please
czy mógłbym rozmawiać z p. Blanchardem TELcould I speak to Mr Blanchard
czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TELdo you know when she'll be back
czy pani zaczeka TELwill you hold
czy zechciałby go pan powiadomić, że dzwoniłem TELwould you let him know that I called
dzwonię na prośbę pani Janowskiej TELI'm calling on behalf of Mrs Janowska
dzwonię w sprawie ogłoszenia TELI'm calling about the advertisment
dźwięk, brzmienie (dzwonka telefonu)tone (phone)
Exchange przez telefonExchange by Phone
głuchy telefonChinese whispers
gra na telefon komórkowymobile game
Inny telefonOther Phone
integracja z telefonemphone integration
interfejs użytkownika telefonuTelephone User Interface
kiedy będzie z powrotem TELwhen will he be back
kiedy oczekuje go pan z powrotem TELwhen do you expect him back
kogo mam zaanonsować TELwho shall I say is calling
kto dzwoni TELwho's calling, please
kto mówi TELwho's speaking, please
mówi Jan Kowalski TELJan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdemillegally using a mobile telephone or any other communication devices while driving
numer telefonuphone number; number; telephone number
numer telefonu alarmowegoemergency number; emergency phone number
oczekuję telefonu odI expect a call from
oddzwonię ponownie później TELI'll call back later
oddzwonię TELI'll call back
połączę panią z p. Kowalskim TELI'll connect you with Mr Kowalski
poproszę go, wezwę go TELI'll call him
poświadczenia telefonu komórkowegomobile credentials
prostytutka na telefoncall girl
proszę mnie przełączyć do działu sprzedaży TELput me through to the sales department, please
przełączam panią TELI'm putting you through
przełączę panią do p. Kowalskiego TELI'll put you through to Mr Kowalski
Publikuj ten numer telefonuPublish this phone number
rachunek za telefonphone bill
Ręczne konfigurowanie integracji z telefonemManually Configure Phone Integration
seks przez telefonphone sex
tel awiw-jafatel aviv
TelefonPhone; Phone Booth
telefon dla niesłyszącychtelephone device for the deaf
Telefon domowyHome Phone
telefon głośno mówiącyspeakerphone
telefon klawiszowypush-button telephone
telefon komórkowymobile phone; mobile telephone; mobile; cellular; mobil; ; cell phone; cellular telephone; cellular phone; cell; cellphone; cell-phone
Telefon komórkowyMobile phone; Mobile Phone
telefon komórkowy z dostępem do Internetuweb-enabled mobile phone
telefon satelitarnysatellite phone; satellite telephone; satphone
Telefon służbowyBusiness Phone; Work Phone
telefon stacjonarnydesk phone; landline
telefon tekstowytext telephone
telefon tekstowy firmy MicrosoftMicrosoft text telephone
telefon towarzyskiparty line
to osobista (prywatna) rozmowa TELit's personal call
to poufna rozmowa TELit's confidential call
Ustawienia telefonu...Phone Settings...
wisieć bez przerwy na telefonieto hog the road
Witryna dla telefonów komórkowychMobile site
z tej strony Jan Kowalski TELthis is Jan Kowalski
zaczekam przy aparacie TELI'll hold

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "telefon", pamięć tłumaczeniowa

add example
Organ odpowiedzialny za wystawienie (nazwa, adres i numer telefonuAuthority responsible for issue (name, address and telephone No
Nazwa, adres, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej instytucji/podmiotu zamawiającegoName, address, telephone and fax number, e-mail address of the contracting authority/entity
Spółka Garmin mogłaby być w pewnym stopniu wiarygodnym dostawcą baz danych zawierających mapy cyfrowe dla producentów telefonów komórkowych lub operatorów sieci komórkowych, tym samym działając jako trzeci dostawca map na rynkuGarmin could be to a certain extent a credible supplier of navigable digital map databases for handset manufacturers or MNOs, therefore acting as a third map supplier on the market
Będę miał włączony telefon komórkowy, w razie gdybyś chciała zadzwonićI' m gonna have my cell phone on, in case you need to call me or anything
wydatki związane z zakupem, wynajmem, utrzymaniem i konserwacją sprzętu telekomunikacyjnego oraz inne wydatki związane z telekomunikacją, w tym koszty związane z komunikowaniem się przez telefon, telegraf, teleks i za pomocą elektronicznego przesyłania danychexpenditure relating to the purchase, rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure, including charges for communications by telephone, telegraph and telex and via electronic data transmission
Założę blokadę na telefonI' m going to put a lock on the telephone
Będę czekał na telefon od ciebieMom didn' t call back?No
– Naprawdę się z nią widziałeś? – Rozmawiałem z nią przez telefon. Z budki. Jest na wsi, u twojej matki. – Wiem o tym.< Did you really see her? > < I spoke to her on the telephone. At a call box. She’s in the country with your mother. > < I know. >
Są to bardzo ważne nowe działania dotyczące sektora o wartości przychodów ponad 300 miliardów euro, wiodącego w Europie pod względem jej roli lidera w dziedzinie telefonów komórkowych i szybkiego Internetu.Those are very important new measures for a sector that is worth more than EUR 300 billion in revenues and that is leading Europe's global lead in mobile phones and high-speed Internet.
Szanujący przepisy Callum nie odbiera moich telefonów" Respectful, by the book " Callum, and now he' s not answering my calls
Dobrze pamiętam telefon, w którym usłyszałem, że potrzebują mnie w JaponiiI remember distinctly a phone call saying I needed to be in Japan
Mam prawo do telefonuI' m entitled to my phone call
Telefon do ciebieYou' re wanted on the phone
Chyba zostawiłem tu telefonI think I left my phone in here
Twój telefon jest bardzo ważnyYour call is very important
nieobowiązkowo) urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: telefon komórkowy z dostępem do Internetuoptional) devices used to access the Internet at home: Internet-enabled mobile phone
Z drugiej jednak strony, informacja uzyskana przez użytkownika może być retransmitowana przez inny system – na przykład telefony komórkowe GSM – i umożliwić jego zlokalizowanieOn the other hand, information received by the user can be retransmitted by another system- e.g. mobile phones- thereby making it possible to pinpoint the location of the user
powody braku dostępu do Internetu w domu: zbyt wysokie koszty dostępu (telefon, subskrypcja DSL itpreason for not having access to the Internet at home: access costs too high (telephone, DSL subscription etc
Następnego dnia dostałem telefonNext day a get a call
Jeśli nie odbierzesz telefonu, natychmiast przyjadę do domuIf you don' t answer the phone, I will go home right now
Wszelka komunikacja i wymiana informacji, o których mowa niniejszym tytule, może odbywać się, zgodnie z wyborem instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego, za pomocą poczty, faksu, środków elektronicznych zgodnie z ust. ‧ i ‧, telefonu w przypadkach i okolicznościach określonych w ust. ‧ lub za pomocą połączenia tych środków komunikacjiAll communication and information exchange referred to in this Title may be made by post, fax, electronic means in accordance with paragraphs ‧ and ‧, telephone in the cases and circumstances referred to in paragraph ‧, or a combination of those means, according to the choice of the contracting authority/entity
Sięgam po telefonI' m reaching for my phone
Przez telefon jest niedostępnaPrzez telefon jest niedostêpna
Poodłączaliśmy wszystkie telefonyThe phones are disconnected
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6138 zdań frazy telefon.Znalezione w 2,126 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.