wymowa: IPA: ˈtɛ̃n͇ʧ̑a [ˈt̪ɛ̃nt͡ʂa]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • rainbow       
  (Noun  ) (noun   )
   
  multicoloured arch in the sky
   
  zjawisko optyczne pod postacią kolorowego łuku z rozszczepionego światła
   
  A multicolored arc in the sky caused by the refraction of light within droplets of rain in the air.
   
  zjawisko optyczne pod postacią kolorowego łuku z rozszczepionego światła;
   
  multicoloured arch in the sky
 • iris       
  (noun   )
 • screen     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rainbow

Picture dictionary

rainbow
rainbow
rainbow
rainbow

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Dolina Tęczy
Rainbow Valley
Tęcza Finiana
Finian’s Rainbow
Tęcza Grawitacji
Gravity’s Rainbow

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tęcza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do tęczy potrzebny jest deszcz
en " Here no one is lost, no?
pl I tęczę mi rozwiń
en So wish me a rainbow
pl Czasami docierasz do końca tęczy a karzeł łapie cię w pułapkę
en Sometimes you get to the end of the rainbow and the leprechauns went and booby- trapped it!
pl To znaczy tak... słońce pada tutaj i robi tęczę
en What he means is... the sun comes through here and paints a rainbow
pl Tak jasne, z kucykami i tęczą, tak
en Oh, yeah, totally, with ponies and rainbows, yeah
pl Tęcza ma siedem kolorów.
en The rainbow has seven colors.
pl Oto " Odzyskanie rzeki Snake ", i jak wszystko pójdzie dobrze, stworzę idealną tęczę, kończącą się w garncu złota Wee Mana
en I' m doing the Snake River Redemption and, hopefully, if all goes as planned, I will create a perfect rainbow, ending up in Wee Man' s pot of gold
pl Wytwarzacz tęczy!
en Rainbow makers!
pl Shadownet.Posmakuj tęczy wyborów
en Taste the rainbow
pl Jeśli chcesz mieć tęczę, musisz znieść deszcz
en If you want the rainbow, you' ve got to put up with the rain
pl Nie chcesz iść na koniec tęczy?
en Don' t you want to go where the rainbow ends?
pl Na koniec tęczy
en Where the rainbow ends
pl Chciałabym przejść na drugi koniec tęczy
en Oh, I wish I was somewhere over that rainbow
pl Ale nieoficjalnie- Projekt Tęcza
en It' s been called that
pl Motyw tożsamości i inności w prozie D. H. Lawrence'a: Synowie i Kochankowie, Tęcza i Zakochane Kobiety
en Exploring Identity through the Concept of 'Otherness' in D. H. Lawrence's Sons and Lovers, The Rainbow and Women in Love
pl Obiekt sztuki w przestrzeni publicznej jako dyskursu społecznego na przykładzie "Tęczy" Julity Wójcik.
en An art object in the public space as an issue of social discourse based on "The Rainbow" by Julita Wójcik.
pl Tęczę mi rozwiń i gwiazdę mi daj
en Wish me a rainbow and wish me a star
pl To chyba Tęcza Krawędziowa
en TWOFLOWER:I suppose that' s the Rimbow
pl Nakręcicie nas przed tęczą?
en " Hey guys that such a photo in front of the rainbow?
pl Chciałam tylko pokazać Jimmy' emu tęczę na ścianie
en Oh, I just wanted to show Jimmy the rainbow on your wall
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86 zdań frazy tęcza.Znalezione w 0,217 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.