wymowa: IPA: ˈtɛ̃n͇ʧ̑a [ˈt̪ɛ̃nt͡ʂa]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • rainbow       
  (Noun  ) (noun   )
   
  multicoloured arch in the sky
   
  zjawisko optyczne pod postacią kolorowego łuku z rozszczepionego światła
   
  A multicolored arc in the sky caused by the refraction of light within droplets of rain in the air.
   
  zjawisko optyczne pod postacią kolorowego łuku z rozszczepionego światła;
   
  multicoloured arch in the sky
   
  multicoloured arch in the sky
 • iris       
  (noun   )
 • screen     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rainbow

Picture dictionary

rainbow
rainbow
rainbow
rainbow

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Dolina Tęczy
Rainbow Valley
Tęcza Finiana
Finian’s Rainbow
Tęcza Grawitacji
Gravity’s Rainbow

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tęcza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To znaczy tak... słońce pada tutaj i robi tęczę
en What he means is... the sun comes through here and paints a rainbow
pl Motyw tożsamości i inności w prozie D. H. Lawrence'a: Synowie i Kochankowie, Tęcza i Zakochane Kobiety
en Exploring Identity through the Concept of 'Otherness' in D. H. Lawrence's Sons and Lovers, The Rainbow and Women in Love
pl Shadownet.Posmakuj tęczy wyborów
en Taste the rainbow
pl Ten czym rozciągnie nad światem wielobarwną tęcze
en So that happiness would spread out over this world like a rainbow
pl Lęk i depresja a wsparcie społeczne rodziców dzieci z Zespołem Downa ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie.
en Anxiety and depression and social support of parents of children with Down syndrome from the Association of Parents and friends of children with Down syndrome
pl Co tęczę tamten był
en Kukoc drops to Michael
pl Ja zrobiłam tęczę
en I did a rainbow
pl By oszacować temperaturę powierzchni gwiazdy, należy skorzystać w relacji pomiędzy temperaturą ciała doskonale czarnego oraz długością fali, gdzie widmo światła osiąga szczyt. Gdy temperatura ciała czarnego wzrasta, szczyty w widmie przesuwają się w stronę krótszych długości fal (bardziej niebieskich). Widać to na Rysunku ‧ gdzie intensywność świecenia trzech gwiazd narysowana jest w funkcji długości fali. " Tęcza " wskazuje zakres długości fali widzialnych przez oko ludzkie
en To estimate the surface temperature of a star, we can use the known relationship between the temperature of a blackbody, and the wavelength of light where its spectrum peaks. That is, as you increase the temperature of a blackbody, the peak of its spectrum moves to shorter (bluer) wavelengths of light. This is illustrated in Figure ‧ where the intensity of three hypothetical stars is plotted against wavelength. The " rainbow " indicates the range of wavelengths that are visible to the human eye
pl " Moje serce unosi się kiedy widzę tęcze na niebie
en My heart leaps up when I beholdA rainbow in the sky
pl Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie.
en Childcare - Educational Centre TĘCZA in Kutno
pl Tęcza ma siedem kolorów.
en The rainbow has seven colors.
pl Nie chcesz iść na koniec tęczy?
en Don' t you want to go where the rainbow ends?
pl Ocena zależności wskaźnika BMI i koślawości kolan u dzieci 6-letnich w Przedszkolu Niepublicznym ''Tęcza'' w Bydgoszczy.
en Estimate of dependence of BMI index and valgum knee at 6-years children in Unpublic Preschool "Tęcza" in Bydgosch
pl Pokazał, jak użyć Tęczy
en He showed me how to use the Rainbow Device
pl Czy jeszcze kiedyś zobaczę kolejną tęczę?
en Will I ever see another rainbow
pl Motyw pary władców inkaskich pod tęczą przedstawiony na kero z okresu kolonialnego- próba analizy artystycznej i ikonograficznej.
en The theme of a couple of Inca rulers under the rainbow as represented on colonial-period keros – an attempt at artistic and iconographic analysis
pl Na koniec tęczy?
en Where the rainbow ends?
pl Lecz kiedy przepuście je przez pryzmat, zobaczycie, że jest zrobione ze wszystkich kolorów tęczy
en But when you pass it through a prism, you see it' s made up of all the colours of the rainbow
pl I ta tęcza kolorów
en And in a rainbow of colors
pl To chyba Tęcza Krawędziowa
en TWOFLOWER:I suppose that' s the Rimbow
pl Trafia na tęczę i wpół ją przecina
en Sometimes along a rainbow, but mostly in the pitch- dark cupola
pl zabezpieczający wzór tła z drukowanym drobnym giloszem i tęczą
en a security design background with fine guilloche patterns and rainbow printing
pl deklaracja tęczy
en rainbow declaration
pl Nieważne, byłem wtedy na podwórku, bawiłem się a moja siostra uczyła mnie jak ścisnąć węża ogrodowego w taki sposób, że woda rozpryskuje się w słońcu, i wychodzi tęcza
en Anyway, I was in the back yard, playing... and my sister had just taught me how to take the garden hose... and do it in such a way that... it sprayed into the sun and would make a rainbow, right?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86 zdań frazy tęcza.Znalezione w 0,235 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.