wymowa: IPA: ˈʃʧ̑upwɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • slim       
  (verb, adjv   )
   
  mający smukły kształt, mało tłuszczu
   
  slender
 • exiguous       
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • low         
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • meagre   
  (adjv   )
 • scant     
  (verb, adjv   )
 • scanty     
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
slim
 
książk. książkowy przen. przenośnie nieliczny, niewielki, o małej objętości

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "szczupły", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy kiedykolwiek widziałaś kogoś tak małego i szczupłego?
en Have you ever seen one so small and tight?
pl (FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Jak ponownie wykazała nasza debata, wszyscy jesteśmy zgodni co do jednej rzeczy: im bardziej Europa się rozszerza, tym szersze kompetencje są jej powierzane, im bardziej ujawnia swoje ambicje, tym ma szczuplejsze zasoby, by je urzeczywistnić.
en (FR) Madam President, ladies and gentlemen, as our debate again shows, we are all in agreement on one thing: the more Europe enlarges, the greater the powers entrusted to it, the more it displays its ambitions and the fewer resources it has to bring them to fruition.
pl Jesteś taka szczupła!
en You' re so thin!
pl Włączając w to szczupłego Mikołaja?
en Well, including a thin Santa Claus?
pl Szczupła mniejszość nie powinna mieć możliwości nadużywania ani zakłócania rzeczywistego procesu legislacyjnego.
en A tiny minority should not be able to abuse or impede the actual legislative process.
pl A kiedy Leon patrzył, jak Karol po kolacji siedzi przy kominku, z dłońmi splecionymi na brzuchu, nogami wspartymi na wilku, twarzą zaróżowioną trawieniem, oczyma wilgotnymi ze szczęścia, przy igrającym na dywanie dziecku i tej szczupłej w talii kobiecie, która przechylając się nad oparciem fotela, całowała go w czoło:
en and when Leon saw him by his fireside after dinner, his two hands on his stomach, his two feet on the fender, his two cheeks red with feeding, his eyes moist with happiness, the child crawling along the carpet, and this woman with the slender waist who came behind his arm-chair to kiss his forehead:
pl Przekonasz się jak go sam zobaczysz, szczupły, dwa rewolwery
en Packs two guns, kinda lean
pl Oprócz tego, że finansowanie to jest skąpe, do tego stopnia podlega ono interpretacjom i zależy od uznania Komisji, że uniemożliwia się tym Komitetom wydatkowanie nawet tak szczupłych środków, jakie posiadają; wniosek ten został nam zgłoszony jednogłośnie przez siedem istniejących komitetów.
en As well as being scarce, the funding is so subject to interpretations and to the discretion of the Commission that the Councils are prevented from spending even the little that they have; this request was made to us unanimously by the seven existing councils.
pl Chcę tylko, abyś zrozumiała, że w porządku jest być szczupłą albo tłustą, jeśli taka chcesz być
en I just want you to understand... it' s okay to be skinny, and it' s okay to be fat, if that' s what you want to be
pl Chłopcy z reguły są szczuplejsi od dziewczyn.
en Boys, as a rule, are taller than girls.
pl Mamo, jesteś taka szczupła!
en Mom, you look so thin
pl Szczupła budowa, tak jak Locke
en Slim build, just like Locke
pl Samce są szczuplejsze od samic
en Males are slimmer than females
pl Lubię te wysokie i szczupłe
en I like them tall and slim
pl Jeśli chcesz mieć szczuplejszą, ładniejszą talię
en If you want a slimmer, trimmer waistline
pl George, jesteś znacznie szczuplejszy... niż zazwyczaj byłeś
en George, you' re too thin... from what you used to be anyway
pl Mama raczej nie była szczupła
en Mom didn' t used to be so slim you know
pl Panowie zatapiają się w dyskusji na temat tuszy i szczupły dotąd Zelig dołącza do nich osiągając wkrótce imponującą wagę ‧ funtów
en As the men discuss their obesity, an initially reticent Zelig joins in, swelling himself to a miraculous ‧O pounds
pl Mamy do czynienia z dwoma zaburzeniami związanymi z jedzeniem, mianowicie anoreksją wywołaną najczęściej psychologicznie przez modelowanie szczupłych figur jako bardziej atrakcyjnych (w skrajnych przypadkach tego zaburzenia dochodzi do śmierci, są nam to przypadki znane, jednak, dzięki Bogu, moda przemija i fenomen trochę traci na sile).
en One of these is anorexia, which generally has a psychological basis linked to the fact that thin bodies tend to be presented as more attractive. We are all aware of extreme cases in which this disorder has resulted in death.
pl Mamo, jesteś taka szczupła!
en You guys look great
pl Mam syna w twoim wieku, przystojny, szczupły, jasne oczy
en I have a son your age.Handsome, lean, bright- eyed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 92 zdań frazy szczupły.Znalezione w 0,345 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.