wymowa: IPA: ˈʃʧ̑upwɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • slim       
  (verb, adjv   )
   
  mający smukły kształt, mało tłuszczu
   
  slender
 • exiguous       
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • low         
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • meagre   
  (adjv   )
 • scant     
  (verb, adjv   )
 • scanty     
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
slim
 
książk. książkowy przen. przenośnie nieliczny, niewielki, o małej objętości

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "szczupły", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ze wszystkich powyższych powodów nie możemy się zgodzić na ten projekt budżetu, który jest o ponad 11 miliardów euro szczuplejszy, niż zaplanowano w wieloletnich ramach finansowych na rok 2010.
en For all these reasons, we cannot agree with this draft budget, which is over EUR 11 billion smaller than was planned in the multiannual financial framework for 2010.
pl Te ‧ schodków to granica między grubym a szczupłym
en Those eight steps are the difference between fat and thin
pl Niestety upadłość w polskich warunkach prawnych nie daje możliwości wyjścia szczuplejszym i zdrowszym po takiej kuracji.
en Unfortunately, under Polish law insolvency does not allow for a company to undergo such therapy and to come out leaner and fitter.
pl Oprócz tego, że finansowanie to jest skąpe, do tego stopnia podlega ono interpretacjom i zależy od uznania Komisji, że uniemożliwia się tym Komitetom wydatkowanie nawet tak szczupłych środków, jakie posiadają; wniosek ten został nam zgłoszony jednogłośnie przez siedem istniejących komitetów.
en As well as being scarce, the funding is so subject to interpretations and to the discretion of the Commission that the Councils are prevented from spending even the little that they have; this request was made to us unanimously by the seven existing councils.
pl Panowie zatapiają się w dyskusji na temat tuszy i szczupły dotąd Zelig dołącza do nich osiągając wkrótce imponującą wagę ‧ funtów
en As the men discuss their obesity, an initially reticent Zelig joins in, swelling himself to a miraculous ‧O pounds
pl Mamo, jesteś taka szczupła!
en Mom, you look so thin
pl George, jesteś znacznie szczuplejszy... niż zazwyczaj byłeś
en George, you' re too thin... from what you used to be anyway
pl Ogarnia go nagle gwałtowna obawa, że jest za szczupła. I z powodu tych bólów głowy sprawiających, że kona, przezroczysta, nieruchoma, z mokrym okładem na oczach.
en Her being so thin strikes him, and sometimes this makes him suddenly afraid. And there’s the headache, too, which often makes her lie limp, motionless, ghastly pale, with a wet bandage over her eyes.
pl Na wschodzie kowboje się zakładają, czy jest wysoka i szczupła, czy niska i pulchna, czy jest blondynką, czy brunetką
en Cowboys over east of here are taking bets... whether or not she' s tall, skinny, or short and fat... blonde or brunette
pl Widzi pan, panie Scott, w wodzie jestem bardzo szczupła
en You see, Mr. Scott, in the water, I' m a very skinny lady
pl Przypuszczam, że tak, mając na uwadze szczupłe zasoby techniczne, jakimi dysponowała i jej ograniczone kompetencje.
en I daresay we are, bearing in mind its meagre technical resources and restricted competence.
pl Spróbuję być tak szczupły, jak to możliwe
en [ In foreign accent ]I will endeavour to render myself as tiny as possible
pl Jest raczej chuda niż szczupła.
en She is more thin than slender.
pl Idący przed nim szczupły mężczyzna zatrzymał się na chwilę przy żelaznej furtce prowadzącej do ogródka o rozmiarach stołu bilardowego, a potem ruszył dalej.
en The lean man ahead of him stopped for a moment by an iron gate to a front garden which was about the size of a billiard table, and then walked on.
pl Poszedł do trzeciego baru kawowego z listy, którą miał w głowie, i czekał tam. Nie poznał idącego za nim wysokiego, szczupłego mężczyzny w płaszczu pamiętającym lepsze czasy.
en He went into the third coffee bar on the list which he carried in his head and there he waited. He didn’t recognize the tall lean man who followed him, in an overcoat which had seen better days.
pl Nigdy przedtem kobiety nie były tak znakomicie wykształcone, lecz w dziedzinie przedsiębiorczości w reprezentacja kobiet jest daleko szczuplejsza.
en Never before were women so well educated, but, when it comes to entrepreneurship, women are still largely under-represented.
pl Choć nie była szczupła, tańczyła dobrze.
en Even though she was a heavy woman, she danced well.
pl Pokarm babki łysej (Neogobius gymnotrachelus Kessler, 1857) oraz babki szczupłej (Apollonia fluviatilis Pallas, 1811) w przybrzeżnej strefie dwóch odmiennych hydrologicznie częściach Zbiornika Włocławskiego
en Food of racer goby (Neogobius gymnotrachelus Kessler,1857) and monkey goby (Apollonia fluviatilis Pallas, 1811) in the litoral zone Wloclawek Dam Reservoir
pl A ty na siebie, ciągle szczupły
en Yeah, and you.Still haven' t filled out
pl Normalnie jestem szczupły, tylko ostatnio przytyłem.
en I am a thin person, but at the moment I am fat.
pl Lat piętnaście i pół. Ciało mam szczupłe, prawie chude, piersi jeszcze dziecinne, umalowana jestem w kolorach bladoróżowym i czerwonym. I ten strój, który mógłby wzbudzać śmiech, z którego nikt się nie śmieje. Widzę, że w tym mieści się wszystko.
en Fifteen and a half. The body is thin, undersized almost, childish breasts still, red and pale-pink make-up. And then the clothes, the clothes that might make people laugh, but don’t. I can see it’s all there.
pl Tyrania szczupłego ciała w kulturze współczesnej
en Tyranny of slim body in contemporary culture
pl Przekonasz się jak go sam zobaczysz, szczupły, dwa rewolwery
en Packs two guns, kinda lean
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 92 zdań frazy szczupły.Znalezione w 0,443 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.