wymowa: IPA: ˈʃʧ̑upwɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • slim       
  (Adjectival  ) (verb, adjv   )
   
  mający smukły kształt, mało tłuszczu
   
  slender
   
  slender
 • slender     
  (adjv   )
 • gaunt       
  (Adjectival  ) (adjv   )
   
  lean, angular and bony
 • lean         
  (Adjectival  ) (verb, adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )
 • exiguous       
  (adjv   )
 • haggard   
  (adjv   )
 • low         
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • meagre   
  (adjv   )
 • rawboned   
  (adjv   )
 • scant     
  (verb, adjv   )
 • scanty     
  (adjv   )
 • scraggy   
  (adjv   )
 • scrawny     
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
slim
 
książk. książkowy przen. przenośnie nieliczny, niewielki, o małej objętości

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "szczupły", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na wschodzie kowboje się zakładają, czy jest wysoka i szczupła, czy niska i pulchna, czy jest blondynką, czy brunetką
en Cowboys over east of here are taking bets... whether or not she' s tall, skinny, or short and fat... blonde or brunette
pl Mamo, jesteś taka szczupła!
en Mom, you look so thin
pl Jeśli to ty jesteś gruba, to nie ma już szczupłych na świecie
en If you are fat, " there is no fairy lady in the world
pl Wstępna ocena aktywności lokomotorycznej babki łysej Neogobius gymnotrachelus i babki szczupłej Neogobius fluviatillis, jako dodatkowego aspektu kilku eksperymentów laboratoryjnych
en Preliminary assessment of locomotor activity of racer goby Neogobius gymnotrachelus and monkey goby Neogobius fluviatilis as additional aspect of several laboratory experiments
pl Ogarnia go nagle gwałtowna obawa, że jest za szczupła. I z powodu tych bólów głowy sprawiających, że kona, przezroczysta, nieruchoma, z mokrym okładem na oczach.
en Her being so thin strikes him, and sometimes this makes him suddenly afraid. And there’s the headache, too, which often makes her lie limp, motionless, ghastly pale, with a wet bandage over her eyes.
pl Nie sądzę, aby stanowiło jakikolwiek problem wyrażenie obaw co do odczuć, jakie mają dzieci i młode dziewczęta, które oglądają zdjęcia wyjątkowo szczupłych kobiet.
en I do not think it is the slightest bit problematic to express concern over the impression children and young girls are given, especially from images of extremely thin women.
pl Oprócz Watsona Castle znał bardzo niewielu uczestników konferencji. Szczupły, poszarzały mężczyzna z wydatnym jabłkiem Adama, nazwiskiem Chilton, był, jak mówiono, najstarszym człowiekiem w firmie.
en There were very few there whom Castle knew except Watson. A lean gray man with a prominent Adam’s apple was said to be the oldest man in the firm. His name was Chilton.
pl A ty na siebie, ciągle szczupły
en Yeah, and you.Still haven' t filled out
pl Dodała też, że nigdy nie byłam tak naprawdę szczupła,... ponieważ mam naturalnie dużą klatkę piersiową
en What happened?- She called me irresponsible and stupid
pl UE chwaliła się dotąd, że ma szczupłą administrację, co oczywiście nie jest prawdą, jeśli brać pod uwagę poszczególne agencje.
en The EU has hitherto always boasted that it has a lean administration - which, of course, is not true if we take into account the separate agencies.
pl A ja lubię ją szczupłą
en And I like her thin
pl Tak, byłam wtedy szczupła, miałam talię
en Yes, I was thinner then
pl Ubiera się w stare łachy Europy, w resztki starzyzny, w stare niemodne kostiumy, w stare zasłony, halki, w stare kawałeczki, szmaty o wykwintnym kroju, w zjedzone przez mole lisy, fokowe futra, taka jest właśnie jej uroda, zdarta, drżąca, szlochająca i wygnańcza, nic na nią nie pasuje, wszystko jest za duże i jest to piękne, pływa w tym wszystkim, za szczupła, nic na niej dobrze nie leży, mimo to jest piękna.
en She’s dressed in old European clothes, scraps of brocade, out-of-date old suits, old curtains, old oddments, old models, moth-eaten old fox furs, old otterskins, that’s her kind of beauty, tattered, chilly, plaintive and in exile, nothing suits her, everything’s too big, and yet it looks marvelous. Her clothes are loose, she’s too thin, nothing fits, yet it looks marvelous.
pl Mamy do czynienia z dwoma zaburzeniami związanymi z jedzeniem, mianowicie anoreksją wywołaną najczęściej psychologicznie przez modelowanie szczupłych figur jako bardziej atrakcyjnych (w skrajnych przypadkach tego zaburzenia dochodzi do śmierci, są nam to przypadki znane, jednak, dzięki Bogu, moda przemija i fenomen trochę traci na sile).
en One of these is anorexia, which generally has a psychological basis linked to the fact that thin bodies tend to be presented as more attractive. We are all aware of extreme cases in which this disorder has resulted in death.
pl Takie szczupłe kobiety jak ty długo žyją
en Stringy women like you live a long time
pl Zamiast działać na rzecz szczuplejszej, ale bardziej gorliwej UE, wydaje się, że rząd szwedzki zmierza do szerszej i "bardziej wścibskiej" UE.
en Instead of working for a leaner but keener EU, the Swedish Government seems rather to be aiming for a broader and more meddlesome EU.
pl Te ‧ schodków to granica między grubym a szczupłym
en Those eight steps are the difference between fat and thin
pl Dla kogo mam być szczupła?
en Who have I got to be thin for?
pl A ty na siebie, ciągle szczupły
en You must be a bachelor
pl Mówiła...Jej mama jest szczupła
en Her mom' s thin
pl Kilka miesięcy temu byłam zszokowana, gdy moja córka, osoba bardzo szczupła, po przyjściu do domu nie chciała zjeść drugiej kromki, obawiając się, że przytyje.
en A couple of months ago I was very shocked when my daughter, an extremely slim daughter, came home and did not want to eat her second slice of bread because she would get fat.
pl Jeśli chcesz mieć szczuplejszą, ładniejszą talię
en If you want a slimmer, trimmer waistline
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 92 zdań frazy szczupły.Znalezione w 0,237 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.