wymowa: IPA: ˈʃʧ̑upwɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • slim       
  (verb, adjv   )
   
  mający smukły kształt, mało tłuszczu
   
  slender
 • exiguous       
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • low         
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • meagre   
  (adjv   )
 • scant     
  (verb, adjv   )
 • scanty     
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
slim
 
książk. książkowy przen. przenośnie nieliczny, niewielki, o małej objętości

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "szczupły", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ubiera się w stare łachy Europy, w resztki starzyzny, w stare niemodne kostiumy, w stare zasłony, halki, w stare kawałeczki, szmaty o wykwintnym kroju, w zjedzone przez mole lisy, fokowe futra, taka jest właśnie jej uroda, zdarta, drżąca, szlochająca i wygnańcza, nic na nią nie pasuje, wszystko jest za duże i jest to piękne, pływa w tym wszystkim, za szczupła, nic na niej dobrze nie leży, mimo to jest piękna.
en She’s dressed in old European clothes, scraps of brocade, out-of-date old suits, old curtains, old oddments, old models, moth-eaten old fox furs, old otterskins, that’s her kind of beauty, tattered, chilly, plaintive and in exile, nothing suits her, everything’s too big, and yet it looks marvelous. Her clothes are loose, she’s too thin, nothing fits, yet it looks marvelous.
pl Spróbuję być tak szczupły, jak to możliwe
en [ In foreign accent ]I will endeavour to render myself as tiny as possible
pl Ze wszystkich powyższych powodów nie możemy się zgodzić na ten projekt budżetu, który jest o ponad 11 miliardów euro szczuplejszy, niż zaplanowano w wieloletnich ramach finansowych na rok 2010.
en For all these reasons, we cannot agree with this draft budget, which is over EUR 11 billion smaller than was planned in the multiannual financial framework for 2010.
pl Przynajmniej moje wnuki mogłyby być szczupłe
en At least my grandchildren should be skinny
pl Jeśli to ty jesteś gruba, to nie ma już szczupłych na świecie
en If you are fat, " there is no fairy lady in the world
pl Szukam szczupłego faceta
en I' m looking for a tall man
pl Niestety upadłość w polskich warunkach prawnych nie daje możliwości wyjścia szczuplejszym i zdrowszym po takiej kuracji.
en Unfortunately, under Polish law insolvency does not allow for a company to undergo such therapy and to come out leaner and fitter.
pl Przekonasz się jak go sam zobaczysz, szczupły, dwa rewolwery
en Packs two guns, kinda lean
pl Tak naprawdę jest dużo szczuplejsza...... niedługo urodzi dziecko
en She' s really slimmer...... but she' s about to have our baby
pl Normalnie jestem szczupły, tylko ostatnio przytyłem.
en I am a thin person, but at the moment I am fat.
pl Szczupła budowa, tak jak Locke
en Slim build, just like Locke
pl Samce są szczuplejsze od samic
en Males are slimmer than females
pl Mamo, jesteś taka szczupła!
en Mom, you look so thin
pl Um, potem była niska i przysadzista, potem ta w okularach, i ostatnia szczupła i ładna
en Um, then there was the little dumpy one, then the girl with the glasses, and the last one was slim and fair
pl Nie dziwię się że jestes taka szczupła, kochanie
en No wonder you stay so thin, darling
pl Kiedyś byłam szczupła, teraz jestem gruba
en I used to be thin and now I' m getting fat
pl Szczupła mniejszość nie powinna mieć możliwości nadużywania ani zakłócania rzeczywistego procesu legislacyjnego.
en A tiny minority should not be able to abuse or impede the actual legislative process.
pl Żaden z czterech badanych czynników demograficznych (masa ciała-pacjenci szczupli/otyli; wiek; rasa lub płeć) nie miał istotnego wpływu na ekspozycję na lek (AUC) po zastosowaniu systemu IONSYS
en None of the four demographic factors studied [ weight (lean/obese), age, race, or gender ] had a significant effect on active substance exposure (AUC) following use of IONSYS
pl Jeśli chcesz mieć szczuplejszą, ładniejszą talię
en If you want a slimmer, trimmer waistline
pl A kiedy Leon patrzył, jak Karol po kolacji siedzi przy kominku, z dłońmi splecionymi na brzuchu, nogami wspartymi na wilku, twarzą zaróżowioną trawieniem, oczyma wilgotnymi ze szczęścia, przy igrającym na dywanie dziecku i tej szczupłej w talii kobiecie, która przechylając się nad oparciem fotela, całowała go w czoło:
en and when Leon saw him by his fireside after dinner, his two hands on his stomach, his two feet on the fender, his two cheeks red with feeding, his eyes moist with happiness, the child crawling along the carpet, and this woman with the slender waist who came behind his arm-chair to kiss his forehead:
pl Włączając w to szczupłego Mikołaja?
en Well, including a thin Santa Claus?
pl Mam syna w twoim wieku, przystojny, szczupły, jasne oczy
en I have a son your age.Handsome, lean, bright- eyed
pl Dodała też, że nigdy nie byłam tak naprawdę szczupła,... ponieważ mam naturalnie dużą klatkę piersiową
en What happened?- She called me irresponsible and stupid
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 92 zdań frazy szczupły.Znalezione w 0,813 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.