Tłumaczenia na język angielski:

  • star         
    (verb, noun   ) [sailboat]

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

StarFCS Star
staraold;
stara miłość nie rdzewiejeold love dies hard
stara pannaold maid; spinster
stara struktura zatrudnieniaold career structure
stary; seedy; decrepit; void; ancient; archaic; antediluvian; elderly; rickety; dilapidated; obsolete; venerable; lapsed; decayed; long-time; former; ramshackle; antique; junk; stale; expire; aged; crusty; old man; old; mate; buddy; bro; cobber; long in the tooth
stary jak światold as the hills
stary prykold fart
stary światold world
stary testamentold testament
to stara piosenkathat's an old tune
twoja starayour mom; your mother

Przykładowe zdania z "star", pamięć tłumaczeniowa

add example
"Ta stara pieśń mnie śpiewa". Pieśń tradycji jako przedmiot i podmiot w t"teatrze z ducha muzyki""This old song sings me".Song of the tradition as the subjet and object in "Thesatre out of the Spirit Music".
W publikacji Ulice a námestia mesta Bratislavy (Ulica i place miasta Bratysławy) autorstwa Tivadara Ortvaya, wydanej w Bratysławie w ‧ r., na str. ‧ znajduje się następująca wzmianka: niedaleko od sklepu cukiernika Viktora Mayera, stara piekarnia Scheuermanna (dziś Lauda) piecze podkówki z makiem i orzechami włoskimi, które, jako specjalność, uczyniły Bratysławę sławną. (Ulice a námestia mesta Bratislavy; Historia miasta według nazw ulic i placów według opracowania własnego dr Tivadara Ortvaya, Bratysława, ‧ r.; druk: F. K. WigandIn the publication Ulice a námestia mesta Bratislavy (Streets and Squares of the City of Bratislava) by Tivadar Ortvay, published in Bratislava in ‧, page ‧ reads as follows: not far from Viktor Mayer's confectioner's shop, the old Scheuermann bakery (now Lauda) bakes the poppy-seed and walnut horseshoes which made Bratislava famous as a speciality. (Ulice a námestia mesta Bratislavy; A history of the city by names of streets and squares according to original research by Dr. Tivadar Ortvay, Bratislava, ‧; printed by F.K. Wigand
Nie, Bello, posłuchaj mnie.Jestem staryNo, Belle, listen to me
Przywiodła mu na myśl Stary Testament i kobietę imieniem Rut, która powiedziała coś podobnego o narodzie.The Old Testament name came back to him with hers. It had been a woman called Ruth who had said what she had said — or something very like it.
A, i świetnie cię poznać, staryAnd it' s so good to meet you, man
Rozumiem cię, staryI feel you, dawg
Dr Watkins to mój stary przyjacielDr Watkins is a very old friend of mine
- Nie, przyjacielu - odparła. - Jestem za stara... a pan za młody... trzeba o mnie zapomnieć! Jeszcze niejedna pana pokocha... i pan będzie je kochał. - Nie tak, jak panią! - wykrzyknął. - Dzieciak z pana! Bądźmy rozsądni! Ja tak chcę!< No, my friend, > she replied; < I am too old; you are too young. Forget me! Others will love you; you will love them. > < Not as you! > he cried. < What a child you are! Come, let us be sensible. I wish it. >
Mój stary współlokator zakładał ją gdy wybierał się na polowanieMy old roommate, he used to go hunting
Ośrodek Informowania o Migracji i Zarządzania Migracją, otwarty przez komisarza ds. rozwoju i pomocy humanitarnej oraz prezydenta Mali Amadou Toumani Tourégo w Bamako dnia 6 października, stanowi przykład praktycznego zastosowania zintegrowanego podejścia, które stara się propagować Komisja.The Migration Information and Management Centre, inaugurated by the Development and Humanitarian Aid Commissioner and Malian President Touré in Bamako on 6 October, exemplifies the practical application of the integrated approach that the Commission is striving to promote.
Gul, gul, staryGobble, gobble, man
Niee.Nie opchnę tego, staryCan' t shift it, mate
A ja jestem za stary?And, what, I' m too old?
Spoko, stary./ Nadal jesteś bardzo zmęczony./ Porozmawiamy późniejGo back to sleep.Okay, bro. You' re still very tired
Hej, spokojnie staryHey, take it easy, man
To nie takie proste staryWarn us next time
Poza tym sama mówiłaś, że jest za staryAnd you said that he' s too old
Stary, znalazłem ci piątkęMate, I' ve found your five
Stary, szczerze, to całe sąsiedztwo przypomina mi trochę EurowizjęMate, to be honest, that neck of the woods is all a bit Eurovision to me
Ta sama stara, dobra HelenSame old Helen
Dlatego biorąc udział w przygotowaniu tego sprawozdania, grupa PSE szczególnie stara się uchwycić sytuację narodu, który stracił swą uprzywilejowaną pozycję w byłej Federacji Jugosłowiańskiej, narodu, w którym rozruchy wywołane przez nacjonalistów zniszczyły cały region, zrujnowały wielu życie, pochłonęły wiele ofiar, a w odpowiedzi otrzymał ataki bombowe i rakietowe.That is why, by participating in the preparation of this report, the PSE Group is trying especially to grasp the situation of a nation that lost a privileged position in the former Yugoslav Federation, a nation where nationalist outbreaks have damaged the entire region, wrecked many lives, claimed a number of victims and received bombs and rockets in reply.
Wszystko jest w Stary i Nowym Testamencie, jak pisał MozartIt' s all covered in the Old and New Testimony, as wrote by Mozart
Zrozum stary, gdybym o tym wiedział... to szczerze, nie wspominałbym o tym, ale to, co ci powiedziałem jest prawdąOh, look, mate, if I' d have known, honest, I wouldn' t have said, man, but what I' m telling you is the truth
Aby zakwalifikować się do oznaczenia ENERGY STAR, urządzenie do przetwarzania obrazu musi być zdefiniowane w sekcji A i odpowiadać jednemu z opisów produktów podanych w tabeli ‧ lub ‧ poniżejIn order to qualify as ENERGY STAR, an imaging equipment product must be defined in Section A and meet one of the product descriptions in Table ‧ or ‧ below
Um, w porządku, stary, mam drobneUm, it' s all right, mate, I' ve got change
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6243 zdań frazy star.Znalezione w 3,828 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.