Tłumaczenia na język angielski:

  • star         
    (verb, noun   ) [sailboat]

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

StarFCS Star
staraold;
stara miłość nie rdzewiejeold love dies hard
stara pannaspinster; old maid
stara struktura zatrudnieniaold career structure
stary; seedy; decrepit; void; ancient; archaic; antediluvian; elderly; rickety; dilapidated; obsolete; venerable; lapsed; decayed; long-time; former; ramshackle; antique; junk; stale; expire; aged; crusty; old; mate; buddy; bro; cobber; old man; long in the tooth
stary jak światold as the hills
stary prykold fart
stary światold world
stary testamentold testament
to stara piosenkathat's an old tune
twoja starayour mom; your mother

Przykładowe zdania z "star", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komisja nadal stara się stworzyć jednolity rynek środków farmaceutycznych, wspierając badania i rozwój poprzez uatrakcyjnienie UE dla inwestycji i stworzenie systemów, które zapewniają pacjentowi większy wybór poprzez przystępność cenową raz dostępność lekówThe Commission remains committed to completing the single market in pharmaceuticals by encouraging research and development through making the EU more attractive for investment and establishing systems which provide more patient choice through the affordability and availability of medicines
Banknot ‧ marek fińskich-- stara seriamarkka banknote, old series
Oznakowanie efektywności energetycznej Energy Star jest stosowane na całym świecieThe Energy Star energy-efficiency label is used worldwide
Żeby nie skłamać, stary, nie mam pojęcia co robićTo tell you the truth, man, I' m not sure what to do
Stary, powinieneś zobaczyć tę umowęDude, you should really take a look at that contract
Aby monitor kwalifikował się do oznaczenia ENERGY STAR, żadna ze zmierzonych wartości dla żadnego z testowanych egzemplarzy nie może przekraczać wartości granicznych określonych w specyfikacji ENERGY STARNone of the test values for any of the units tested may exceed the ENERGY STAR specification for the model to be ENERGY STAR qualified
Chodz, stary, zbierajmy sieCome on, man, let' s go
Stary, wyglądam jakbym jechał obózDude, I look like I' m going to Farrakhan day camp
Przy planowaniu inspekcji Agencja stara się zachować równowagę w zakresie udziału upoważnionych urzędników z różnych państw członkowskichIn planning inspections the Agency shall endeavour to balance the participation of authorised personnel from different Member States
Powiedz, stary, jesteś szczęśliwy w wielkim świecie?Tell me, my man, you happy here in the big world?
Mimo że EBC stara się spełniać wymogi dyrektywy UE, progi nie były regularnie aktualizowane, jak wymagają przepisy tej dyrektywyAlthough the ECB strives to meet the requirements of the EU Directive, the thresholds were not systematically updated according to the requirements of the Directive
Posłuchaj stary, mamy ‧ minutListen, man, we' ve got five minutes.The warden let me come in here to talk to you about Montana' s murder
Hej, stary, puść dziewczynę!Let the girl go!
Witaj, staryWelcome, buddy
Wali się ten stary domSłyszę straszny trzaskThis old house is falling down...... around my ears
Masz kozackie rzuty, staryYou' re throwing some wicked heat out there man.- Thanks, man
Rysuj, rysuj, staryShut up, and continue to work, old boy
Nie jesteś troszkę za stary?Aren' t you a little old for this now?
Ścisłe stosowanie obowiązujących dyrektyw i rozporządzeń, m.in. ostatniej dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, dyrektywy w sprawie oznakowania i jej ośmiu dyrektyw wykonawczych, dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, dyrektywy w sprawie ekoprojektu, rozporządzenia w sprawie Energy Star (wspólnotowego programu znakowania sprawności energetycznej urządzeń biurowych), przyczyni się do zrealizowania wytyczonych celówRigorous implementation of existing directives and regulations such as the recent Directive on Energy End-Use Efficiency and Energy Services, the Labelling Directive and its eight implementing Directives, the Energy Performance of Buildings Directive, the Eco-Design Directive and the Energy Star Regulation will help to achieve the expected goals
Ja też stary jestem ale siły mam dośćOld... but still strong
Stary, trzy słowa:Potrzebuję nowych rolekDude, two words: need new skates
Gandalfie, stary przyjacielu...... to będzie noc godna zapamiętaniaGandalf, my old friend...... this will be a night to remember
Jak się pan czuje, panie Star?How are you feeling, Mr Star?
Dlaczegoż nie możecie zamilknąć, stary JawtuchuWhy don' t you keep your mouth shut, dear old Yavtukh?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6243 zdań frazy star.Znalezione w 4,876 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.