Tłumaczenia na język angielski:

 • table of contents   
  (Noun  ) (noun   )
   
  organized list summarizing book of document
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.
   
  lista rozdziałów z podanymi numerami ich stron, umieszczany na początku lub końcu danej publikacji;
   
  organized list summarizing book of document
   
  organized list summarizing book of document
 • Contents   
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.
 • TOC   

Pozostałe znaczenia:

 
table of contents

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "spis treści", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl SPIS TREŚCI
en TABLE OF CONTENTS
pl Spis treści ulotki
en In this leaflet
pl Spis treści sprawozdań z badań klinicznych
en Table of contents for clinical study reports
pl Do pakietu informacyjnego, złożonego organowi udzielającemu homologacji, który może być udostępniony na życzenie, załączony jest spis treści
en The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
pl Następujące informacje, gdzie to stosowne, muszą zostać dostarczone w trzech egzemplarzach i zawierać spis treści
en The following information, if applicable, must be supplied in triplicate and include a list of contents
pl Wymagania dotyczące zarządzania zapewniającego bezpieczeństwo i zapobiegania zanieczyszczeniom Spis treści
en Safety and pollution prevention management requirements
pl Załącza się spis treści do zestawu informacji przedstawionych urzędowi udzielającemu homologacji, który można otrzymać na życzenie
en The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
pl Na stronie tytułowej, w spisie treści, oraz na stronie ‧, w tytule
en On the cover page, in the contents, and on page ‧, in the title
pl Spis treści ulotki
en This side of the leaflet
pl Do pakietu informacyjnego, zdeponowanego u organu udzielającego, który może być udostępniony na życzenie, załączony jest spis treści
en The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13575 zdań frazy spis treści.Znalezione w 3,642 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.