Tłumaczenia na język angielski:

 • table of contents   
  (Noun  ) (noun   )
   
  organized list summarizing book of document
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.
   
  lista rozdziałów z podanymi numerami ich stron, umieszczany na początku lub końcu danej publikacji;
   
  organized list summarizing book of document
 • Contents   
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.

Pozostałe znaczenia:

 
table of contents

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "spis treści", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przy każdym wydaniu poprawionych stron lub skonsolidowanej, uaktualnionej wersji dokonuje się zmiany w spisie treści do pakietu informacyjnego dołączonego do świadectwa homologacji typu WE, podając najnowsze daty dokonanych zmian lub datę skonsolidowanej, uaktualnionej wersjiEach time amended pages or a consolidated, updated version are issued, the index to the information package attached to the EC type-approval certificate shall also be amended to show the most recent dates of amendment, or the date of the consolidated, updated version
Spis treści ulotkiIn this leaflet
W spisie treści wprowadza się następujące zmianyThe summary is amended as follows
AstroInfo: Spis treściAstroInfo: Table of Contents
Poniższe informacje, o ile można je zastosować, muszą być dostarczone w ‧ egzemplarzach i zawierać spis treściThe following information, if applicable, must be supplied in triplicate and include a list of contents
SPIS TREŚCITABLE OF CONTENTS
Patrz: spis treści sSee table of contents p
Następujące informacje, w stosownych przypadkach, muszą być przedstawione w trzech egzemplarzach oraz zawierać spis treściThe following information, if applicable, must be supplied in triplicate and include a list of contents
Podkreślam również to, co padało w tej dyskusji, że cały czas my traktujemy nasze prace i naszą dyskusję jako pewien spis treści i wywołanie dla Komisji.I would also like to stress a point that has arisen in this discussion, which is that we always treat our work and our discussion as a sort of contents list and prompt for the Commission.
W załączeniu znajduje się spis treści akt homologacji typu, przesłanych do właściwych władz, który może zostać udostępniony na życzenieThe index to the type-approval file sent to the competent authority, which may be obtained on request, is attached
Wyczerpujący spis treściOverall table of contents
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13575 zdań frazy spis treści.Znalezione w 3,18 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.