Tłumaczenia na język angielski:

 • table of contents   
  (Noun  ) (noun   )
   
  organized list summarizing book of document
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.
   
  lista rozdziałów z podanymi numerami ich stron, umieszczany na początku lub końcu danej publikacji;
   
  organized list summarizing book of document
 • Contents   
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.

Pozostałe znaczenia:

 
table of contents

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "spis treści", pamięć tłumaczeniowa

add example
W załączeniu znajduje się spis treści udostępnianego na żądanie pakietu informacyjnego złożonego w organie udzielającym homologacjiThe index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
Spis treści ulotkiIn this leaflet
SPIS TREŚCITABLE OF CONTENTS
w spisie treści do sekcji ‧: Porty lotniczne, dodaje się następujące pozycjethe following is added to the contents for Section ‧: Airports
W spisie treści oraz na s. ‧ w nagłówku skreśla się wyraz ROZPORZĄDZENIAin the table of contents and on page ‧, the section heading REGULATIONS is deleted
Na okładce w spisie treści, na stronie ‧ w tytule oraz na stronie ‧ w formule końcowejOn the cover page, on page ‧ in the title, and on page ‧, in the concluding formula
Załącza się spis treści do zestawu informacji przedstawionych urzędowi udzielającemu homologacji, który można otrzymać na życzenieThe index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
Spis treści rozdziału % ‧: %Index for Section %‧: %
Spis treści ulotkiThis side of the leaflet
ob do Spis treści ulotkiis In this leaflet
Do pakietu informacyjnego, złożonego organowi udzielającemu homologacji, który może być udostępniony na życzenie, załączony jest spis treściThe index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
Spis treści zestawu informacji wniesionego organowi zatwierdzającemu, który może być otrzymany na wniosek, jest dołączonyThe index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
Dotyczący definicji pojęcia Produkty pochodzące Oraz metod współpracy administracyjnej W Zakresie stosowania postanowień niniejszego układu między Wspólnotą A Czarnogór SPIS TREŚCIconcerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation for the application of the provisions of this agreement between the Community and Montenegro
Strona ‧ tytuł, spis treści oraz str. ‧ podpisIn the Contents, on page ‧, in the title, and on page ‧, in the signature, the date of adoption
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13575 zdań frazy spis treści.Znalezione w 4,591 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.