Tłumaczenia na język angielski:

 • table of contents   
  (Noun  ) (noun   )
   
  organized list summarizing book of document
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.
   
  lista rozdziałów z podanymi numerami ich stron, umieszczany na początku lub końcu danej publikacji;
   
  organized list summarizing book of document
 • Contents   
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.

Pozostałe znaczenia:

 
table of contents

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "spis treści", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W załączeniu znajduje się spis treści udostępnianego na żądanie pakietu informacyjnego złożonego w organie udzielającym homologacji
en The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
pl Spis treści ulotki
en In this leaflet
pl SPIS TREŚCI
en TABLE OF CONTENTS
pl w spisie treści do sekcji ‧: Porty lotniczne, dodaje się następujące pozycje
en the following is added to the contents for Section ‧: Airports
pl W spisie treści oraz na s. ‧ w nagłówku skreśla się wyraz ROZPORZĄDZENIA
en in the table of contents and on page ‧, the section heading REGULATIONS is deleted
pl Na okładce w spisie treści, na stronie ‧ w tytule oraz na stronie ‧ w formule końcowej
en On the cover page, on page ‧ in the title, and on page ‧, in the concluding formula
pl Załącza się spis treści do zestawu informacji przedstawionych urzędowi udzielającemu homologacji, który można otrzymać na życzenie
en The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
pl Spis treści rozdziału % ‧: %
en Index for Section %‧: %
pl Spis treści ulotki
en This side of the leaflet
pl ob do Spis treści ulotki
en is In this leaflet
pl Do pakietu informacyjnego, złożonego organowi udzielającemu homologacji, który może być udostępniony na życzenie, załączony jest spis treści
en The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
pl Spis treści zestawu informacji wniesionego organowi zatwierdzającemu, który może być otrzymany na wniosek, jest dołączony
en The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
pl Dotyczący definicji pojęcia Produkty pochodzące Oraz metod współpracy administracyjnej W Zakresie stosowania postanowień niniejszego układu między Wspólnotą A Czarnogór SPIS TREŚCI
en concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation for the application of the provisions of this agreement between the Community and Montenegro
pl Strona ‧ tytuł, spis treści oraz str. ‧ podpis
en In the Contents, on page ‧, in the title, and on page ‧, in the signature, the date of adoption
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13575 zdań frazy spis treści.Znalezione w 8,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.