wymowa: IPA: ˈsɔva [ˈsɔva]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • owl       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a bird
   
  ornit. ornitologia drapieżny ptak o dużej głowie i oczach umieszczonych z przodu, polujący nocą;
   
  A solitary, mainly nocturnal bird of prey, belonging to the order Strigiformes; it has large forward-facing eyes and ears and a hawk-like beak, and it can turn its head 180 degrees around.
   
  ornit. ornitologia drapieżny ptak z rzędu Strigiformes, o dużej głowie i oczach umieszczonych z przodu, polujący nocą;
   
  a bird
 • night person   
  (Noun  )
   
  night-active person
   
  night-active person
 • owls   
   
  common name for animals
 • tecolote   

Pozostałe znaczenia:

 
owl

Picture dictionary

owl
owl
owl
owl

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

sowa jarzębata
Northern Hawk Owl
sowa szara
long-eared owl
sowa śnieżna
Snowy Owl; Arctic Owl; Great White Owl; snowy owl
sowa uszata
long-eared owl
sowy
owl; owls

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sposoby budowania marki na przykładzie Cukierni Sowa sp. j. w Bydgoszczy
en Ways of building the brand based on example of Cukiernia Sowa in Bydgoszcz
pl Że cokolwiek widział, to nie była sowa
en That what he thought he saw wasn' t an owl
pl To zabiło ojca sowy na końcu bajki
en It killed the owl' s father at the end of the cartoon
pl Fauna drobnych ssaków okolic Rybitw w Krakowie na podstawie analizy wypluwek sów.
en Small mammals fauna in the vicinity of Rybitwy in Kraków on a basis of owls pellets analysis.
pl Mam własny pokój.W nocy słyszę pohukiwanie sów... i wycie lisów, gdy w pobliżu jest jakieś zwierzę
en I have my own room, and at night I hear the owls calling back in the woods...... and our foxes yipping when something wild comes by
pl Automatyzacja procesów bibliotecznych w systemie SOWA na przykładzie bibliotek publicznych w dzielnicy Praga-Południe
en The automatization of the library processes in the SOWA system on the basis of the public libraries in the Praga-Południe District
pl Wczesne lato, i pisklęta wielkiej szarej sowy opierzają się
en Early summer, and great grey owl chicks are fledging
pl Nie pamiętasz, jak wygląda sowa?
en You don' t remember what the owl looks like?
pl Jesteś boginią wśród wszystkich sów
en You' re an owl goddess
pl Tam była sowa
en There was an owl up there
pl Sue Lefferts zginęła w " Nocnej Sowie "
en Sue Lefferts died at the Nite Owl
pl Nie, sowy mnie nie interesują
en No, the owls are at Los Órganos
pl A teraz, panie Weasley, gdyby mógł pan... wysłać sowę z tymi dokumentami zwolnienia do Azkabanu
en Now, Mr. Weasley, if you would...... have an owI deliver these release papers to Azkaban
pl " Masakra w " Nocnej Sowie "
en " The Nite Owl Massacre. "
pl Wypłynąłeś na sprawie " Nocnej Sowy "
en You want to tear all that down?
pl Przyleciała do mnie sowa mądra głowa i powoli u mego boku pojawiało się coraz więcej nocnych stworzeń
en A wise owl flew to me and slowly, more creatures of the night came to be by my side
pl Pokarm zimowy sowy uszatej (Asio otus) w Busku-Zdroju.
en Winter food of Long – eared Owl Asio otus in Busko – Zdrój.
pl – To musiał być dla pana zły dzień: najpierw ta sowa, a potem martwy Davis w łóżku.
en < It was a bad day for you, wasn’t it, first to break that owl and then to see Davis dead on his bed? >
pl – Tak, to z pewnością jej dom – stwierdził Daintry. – Zawsze pałała namiętnością do sów, a od czasu, gdy się rozstaliśmy, ta namiętność przybrała na sile.
en < Yes, it is her flat, > Daintry said. < She always had a passion for owls — but the passion’s grown since my day. >
pl Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Gewährung von Hilfen bei Existenz gefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der land- und Forstwirtschaft sowie Binnenfischerei und Aquakultur (Förderrichtlinie Krisen und Notstände – RL KuN
en Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Gewährung von Hilfen bei Existenz gefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie Binnenfischerei und Aquakultur (Förderrichtlinie Krisen und Notstände- RL KuN
pl "Sowa córka piekarza" Marka Hłaski z perspektywy gender studies.
en Gender reading of Marek Hłasko's late novels.
pl Tuż przez zniknięciem majora słyszałem pohukiwanie sowy
en Yes.Yes, iust moments before the maior disappeared, I heard an owl
pl I na moim biurku jest mała sowa
en And also there' s a small owl on my desk
pl Kult niedźwiedzia i sowy we wierzeniach religijnych Ajnów
en The cult of bear and owl in Ainu's religious beliefs
pl Nic cię nie zastanawia w sprawie " Nocnej Sowy "?
en Anything bothering you about the Nite Owl case?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 139 zdań frazy sowa.Znalezione w 0,254 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.