wymowa: IPA: ˈsɔva [ˈsɔva]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • owl       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a bird
   
  ornit. ornitologia drapieżny ptak o dużej głowie i oczach umieszczonych z przodu, polujący nocą;
   
  A solitary, mainly nocturnal bird of prey, belonging to the order Strigiformes; it has large forward-facing eyes and ears and a hawk-like beak, and it can turn its head 180 degrees around.
   
  ornit. ornitologia drapieżny ptak z rzędu Strigiformes, o dużej głowie i oczach umieszczonych z przodu, polujący nocą;
   
  a bird
   
  a bird
 • night person   
  (Noun  )
   
  night-active person
   
  night-active person
   
  night-active person
 • owls   
   
  common name for animals
 • bird of Minerva   
  (Noun  )
 • bird of night   
  (Noun  )
 • hooter   
  (Noun  ) (noun   )
 • horned owl   
 • tecolote   

Pozostałe znaczenia:

 
owl

Picture dictionary

owl
owl
owl
owl

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

sowa błotna
short-eared owl
sowa jarzębata
Northern Hawk Owl; northern hawk owl
sowa mszarna
Strix nebulosa; great gray owl; great grey owl
sowa szara
long-eared owl
sowa śnieżna
Snowy Owl; Arctic Owl; Great White Owl; snowy owl
sowa uszata
long-eared owl; Asio otus; little owl; short-eared owl
sowy
owl; owls; Strigiformes; order Strigiformes

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Harry, nie ryzykowałem wysyłania Hedwigi./ Od finału Pucharu Świata/ Ministerstwo uważniej monitoruje sowy pocztowe,/ a ona jest łatwo rozpoznawalna
en Harry, I couldn ' t risk sending Hedwig.Since the World Cup, the Ministry' s been intercepting more and more owls...... and she' s too easily recognized
pl Sowa która dostarczała moje dokumenty zwolnienia, zgubiła się i wszystko pomieszała
en The owI that delivered my release papers got aII Iost and confused
pl Tam była sowa
en There was an owl up there
pl Porównanie składu pokarmu sów w Dolinie Odry
en Comparison of owl's diets in Odra Valley
pl I odpłynęli na swojej łódce, jak " Sowa i Kot "
en And they sailed away on their little boat, the owl and the pussycat, with bruises
pl Nie, jeśli ktoś będzie szedł, zahukam jak sowa
en No if anyone comes
pl Sowy są blisko
en The owls were near
pl Od finału Pucharu ŚwiataMinisterstwo uważniej monitoruje sowy pocztowe, a ona jest łatwo rozpoznawalna
en Since the World Cup, the Ministry' s been intercepting more and more owls...... and she' s too easily recognized
pl Sposoby budowania marki na przykładzie Cukierni Sowa sp. j. w Bydgoszczy
en Ways of building the brand based on example of Cukiernia Sowa in Bydgoszcz
pl " Sowa i kociak wyruszyli na morze. "
en " The owl and the pussycat went to sea. "
pl W ciągu minuty zostawił Wiedeń daleko za sobą i szedł przez gęsty las w śniegu po kostki. Sowa zahukała i poczuł się nagle samotny i przestraszony.
en Within a minute he had left Vienna far behind him and was walking through a dense wood, ankle-deep in snow. An owl hooted, and he felt suddenly lonely and scared.
pl W ostatnim naszym programie nauczyliśmy się, jak korzystać z żywych przynęt.Dzisiaj pomówmy o sowach
en Owls are known for their merciless killing instincts
pl Zajmę się wieczorem panieńskim, a ty załatw sowę i resztę, dobra?
en Look, I' il sort out the hen night and you just deal with the owls and stuff, OK?
pl Potem postać odwróciła się i to wcale nie był Harry – tylko jakiś obcy człowiek, który uśmiechał się do niego stojąc w małym kółeczku mokrego, rozdeptanego, topniejącego śniegu, a sowa hukała raz po raz.
en Then the figure turned and it was not Harry at all – just a stranger who grinned at him in a little circle of wet slushy melted snow, while the owl hooted again and again.
pl Castle usiadł na brzegu olbrzymiego, białego łoża. Biała sowa stojąca przy telefonie patrzyła nań, jakby rozpoznając w nim przybysza, który tylko przysiadł na brzegu tego dziwnego, śnieżnego kontynentu – nawet ściany były białe, a pod stopami Castle’a leżał biały chodnik.
en Castle sat down on the edge of the great white bed, and the white owl glared at him beside the white telephone as if it recognized him as an illegal immigrant who had just perched on the edge of this strange continent of snow — even the walls were white and there was a white rug under his feet.
pl Sowy nie są tym, czym się wydają
en The owls are not what they seem
pl Że cokolwiek widział, to nie była sowa
en That what he thought he saw wasn' t an owl
pl Moneta przedstawia motyw sowy skopiowany z antycznej ateńskiej monety o nominale ‧ drachm (V w. p.n.e
en The image of the owl featured in this design was copied from an ancient Athenian ‧ drachma coin (fifth century BC
pl Sowy nas tu nie zobaczą
en The owls won' t see us in here
pl Wypłynąłeś na sprawie " Nocnej Sowy "
en You want to tear all that down?
pl Teraz pozostało mi tu tylko słuchanie kruków i sów
en All I have now are the cries of crows and owls to listen to
pl Drogie sowy, mówi do was Ruby
en Night owls, this is Ruby
pl Część artystyczna: Opracowanie graficzne książki Tiziano Terzaniego `Koniec jest moim początkiem` wraz z autorskimi ilustracjami; część teoretyczna: Komiks autobiograficzny na przykładzie `Marzi` S. Savoia i M. Sowy, `Metamorfozy irańskiej` M. Neyestaniego i `Kronik z Jeruzalem` G. Delisle
en Artistic part: Graphic design of the Tiziano Terzani book The end is my beginning with original illustrations.; Theoretical part: An autobiographical comics based on Marzi S. Savoia and M. Sowa, An Iranian Metamorphosis M. Neyestani, Jerusalem: Chronicles from the Holy City G. Delisle.
pl Nagłe przejście od obcych głosów, stada porcelanowych sów i wystrzałów korków od szampana u pani Daintry do tego zaniedbanego pokoju było dla Castle’a szokiem.
en The sudden change had come as a shock to Castle, when he found himself standing in this neglected room, after all the voices of strangers, the flocks of china owls and the explosion of corks at Mrs. Daintry’s.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 139 zdań frazy sowa.Znalezione w 0,282 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.