wymowa: IPA: [ˈsmutnɨ] ˈsmutnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • sad       
  (Adjective  ) (advb, verb, adjv   ) []
   
  feeling sorrow
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
   
  feeling sorrow
 • unhappy     
  (adjv   ) []
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • brokenhearted   
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
 • doleful   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • dolorous   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • rueful   
  (adjv   )
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
 • bleak       
  (adjv   )
 • blue           
  (verb, noun, adjv   )
 • boring       
  (noun, adjv   )
 • brutal     
  (adjv   )
 • cheerless   
  (adjv   )
 • comfortless   
  (adjv   )
 • cross         
  (verb, noun, adjv   )
 • dark         
  (noun, adjv   )
 • deplorable     
  (adjv   )
 • depressed   
  (adjv   )
 • desolate     
  (verb, adjv   )
 • dim     
  (verb, adjv   )
 • disagreeable     
  (adjv   )
 • dismal   
  (adjv   )
 • distasteful   
  (adjv   )
 • distressful   
  (adjv   )
 • disturbed     
  (adjv   )
 • downhearted   
  (adjv   )
 • dreary       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gloomy       
  (adjv   )
 • griefed   
 • grievous   
  (adjv   )
 • gruff   
  (adjv   )
 • harsh     
  (adjv   )
 • horrible       
  (adjv   )
 • joyless   
  (adjv   )
 • lamentable   
  (adjv   )
 • lugubrious     
  (adjv   )
 • melancholic   
  (noun, adjv   )
 • melancholy       
  (advb, noun, adjv   )
 • miserable       
  (adjv   )
 • morose       
  (adjv   )
 • mournful     
  (adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • obscure     
  (verb, adjv   )
 • obsequious       
  (adjv   )
 • pathetic     
  (adjv   )
 • peevish   
  (adjv   )
 • pettish   
  (adjv   )
 • petulant   
  (adjv   )
 • pitiable     
  (adjv   )
 • rough         
  (verb, noun, adjv   )
 • somber   
  (adjv   )
 • sorrowful     
  (adjv   )
 • sorry       
  (verb, adjv   )
 • soulful   
  (adjv   )
 • sour       
  (verb, adjv   )
 • stodgy   
  (adjv   )
 • sullen     
  (adjv   )
 • surly   
  (adjv   )
 • tearful   
  (adjv   )
 • unkind   
  (adjv   )
 • unpleasant     
  (adjv   )
 • upset           
  (verb, noun, adjv   )
 • wistful   
  (adjv   )
 • woeful   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
sad

Picture dictionary

unhappy, dolorous, sad, doleful
unhappy, dolorous, sad, doleful
brokenhearted, rueful, sad
brokenhearted, rueful, sad

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

smutnej pamięci
of sad memory
smutnym głosem
in a sad voice
to smutne, że
it's sad that

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smutny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zamówiła żałobny obrazek z włosów nieboszczki, a w liście do Bertaux, pełnym smutnych refleksji o życiu, prosiła, żeby pochowano ją później w tym samym grobie.
en She had a funeral picture made with the hair of the deceased, and, in a letter sent to the Bertaux full of sad reflections on life, she asked to be buried later on in the same grave.
pl Smutne, prawda?
en " (man) " It' s sad, isn' t it?
pl Nie chcę być smutny
en I don' t wanna be sad
pl Ona jest smutna, bo...Wygladasz jak jej mama, która jest w śpiączce
en She' s upset, you see... you look a little like her mother who' s in a coma
pl Ale tego rodzaju działania nie mają miejsca, a smutnym tego przykładem jest sytuacja na Lampeduzie.
en Nevertheless, this is not what is happening, a sad example of which is the situation in Lampedusa.
pl W smutnej ceremonii uczestniczą Roy Capenella i Dodgersi
en At the sad ceremony, Roy Campanella is surrounded by old Dodger players
pl Czemu jesteś smutny?
en Why are you sad?
pl Nie bądź taki smutny, przystojniaczku
en Don' t be so glum, handsome
pl Coś taki smutny?
en You still thinking about that chick?
pl Teraz jest smutna
en Now she' s sad
pl Chcę położyć kres twemu smutnemu związkowi ze mną
en I only wish to end the hapless years you spent with me
pl I to jest smutne
en That' s what is sad
pl Ale najważniejsze jest to, by w tych smutnych tygodniach
en It' s of paramount importance, during the sad weeks ahead, the eyes of the W. B. A. remain-- [ Crowd Cheering, Yelling Continues ]
pl Byłem smutny bo byłem głodny
en My hunger was making me sad
pl Jest to z wielu powodów smutne, ale również całkiem zrozumiałe, że Irlandia odrzuciła traktat lizboński.
en It is sad in very many ways, but also entirely understandable, that Ireland has rejected the Lisbon Treaty.
pl Oczywiście że jestem smutna, ale
en Of course I' m sad!
pl Pan minister Wathelet jest trochę smutny, ponieważ wydaje mu się, że uczyniono za mało.
en Mr Wathelet is a little sad; he has the impression that too little has been done.
pl Moja dłoń stała się pusta i smutna...... pragnę tylko stopić moje sny z twoimi,... dla nas stworzyć nowy, obiecany świat... razem
en My hand has become empty and sad...... I only want to melt my dreams into yours,... for us to invent new promised lands together
pl na piśmie - To zabawne, a jednocześnie bardzo smutne, że mówimy o szacunku dla praw człowieka i wolności w kraju rządzonym przez osobę, która grozi masakrą Stanów Zjednoczonych, Europy i Izraela.
en in writing. - It is hilarious and, at the same time, very sad to talk about respect for rights and freedoms in a country which is ruled by a person who threatens to massacre the United States, Europe and Israel.
pl Czasami jestem smutny
en I' m sad sometimes
pl Albo nie będziemy mieć wyboru i z tej książki wyciekną...Wszystkie makabryczne i smutne operacje... Do których nas pani zmusiła
en Or we will have no choice but to leak this appointment book... and all the macabre, sad operations... that you' ve literally forced us to do, at knifepoint... to Women' s Wear Daily
pl Poznaliśmy wiele niesamowitych rodzin.Ale to może być nasza najsmutniejsza historia
en Now, we' ve met some incredible families, but this could be the saddest story we' ve... we' ve ever seen
pl Smutna, ale miejmy nadzieję, że w jakimś stopniu użyteczna
en It is in many respects a sad one, but, one hopes...... not entirely without usefulness
pl To bardzo smutne, panie przewodniczący.
en That too is very sad, Mr President.
pl Jakby był smutny
en Like, he/ looked all, like... sad
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1119 zdań frazy smutny.Znalezione w 1,078 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.