wymowa: IPA: [ˈsmutnɨ] ˈsmutnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • sad       
  (Adjective  ) (advb, verb, adjv   ) []
   
  feeling sorrow
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
   
  feeling sorrow
 • unhappy     
  (adjv   ) []
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • brokenhearted   
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
 • doleful   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • dolorous   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • rueful   
  (adjv   )
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
 • bleak       
  (adjv   )
 • blue           
  (verb, noun, adjv   )
 • boring       
  (noun, adjv   )
 • brutal     
  (adjv   )
 • cheerless   
  (adjv   )
 • comfortless   
  (adjv   )
 • cross         
  (verb, noun, adjv   )
 • dark         
  (noun, adjv   )
 • deplorable     
  (adjv   )
 • depressed   
  (adjv   )
 • desolate     
  (verb, adjv   )
 • dim     
  (verb, adjv   )
 • disagreeable     
  (adjv   )
 • dismal   
  (adjv   )
 • distasteful   
  (adjv   )
 • distressful   
  (adjv   )
 • disturbed     
  (adjv   )
 • downhearted   
  (adjv   )
 • dreary       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gloomy       
  (adjv   )
 • griefed   
 • grievous   
  (adjv   )
 • gruff   
  (adjv   )
 • harsh     
  (adjv   )
 • horrible       
  (adjv   )
 • joyless   
  (adjv   )
 • lamentable   
  (adjv   )
 • lugubrious     
  (adjv   )
 • melancholic   
  (noun, adjv   )
 • melancholy       
  (advb, noun, adjv   )
 • miserable       
  (adjv   )
 • morose       
  (adjv   )
 • mournful     
  (adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • obscure     
  (verb, adjv   )
 • obsequious       
  (adjv   )
 • pathetic     
  (adjv   )
 • peevish   
  (adjv   )
 • pettish   
  (adjv   )
 • petulant   
  (adjv   )
 • pitiable     
  (adjv   )
 • rough         
  (verb, noun, adjv   )
 • somber   
  (adjv   )
 • sorrowful     
  (adjv   )
 • sorry       
  (verb, adjv   )
 • soulful   
  (adjv   )
 • sour       
  (verb, adjv   )
 • stodgy   
  (adjv   )
 • sullen     
  (adjv   )
 • surly   
  (adjv   )
 • tearful   
  (adjv   )
 • unkind   
  (adjv   )
 • unpleasant     
  (adjv   )
 • upset           
  (verb, noun, adjv   )
 • wistful   
  (adjv   )
 • woeful   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
sad

Picture dictionary

rueful, sad, brokenhearted
rueful, sad, brokenhearted
sad, doleful, dolorous, unhappy
sad, doleful, dolorous, unhappy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

smutnej pamięciof sad memory
smutnym głosemin a sad voice
to smutne, żeit's sad that

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smutny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zamówiła żałobny obrazek z włosów nieboszczki, a w liście do Bertaux, pełnym smutnych refleksji o życiu, prosiła, żeby pochowano ją później w tym samym grobie.She had a funeral picture made with the hair of the deceased, and, in a letter sent to the Bertaux full of sad reflections on life, she asked to be buried later on in the same grave.
Smutne, prawda?" (man) " It' s sad, isn' t it?
Nie chcę być smutnyI don' t wanna be sad
Ona jest smutna, bo...Wygladasz jak jej mama, która jest w śpiączceShe' s upset, you see... you look a little like her mother who' s in a coma
Ale tego rodzaju działania nie mają miejsca, a smutnym tego przykładem jest sytuacja na Lampeduzie.Nevertheless, this is not what is happening, a sad example of which is the situation in Lampedusa.
W smutnej ceremonii uczestniczą Roy Capenella i DodgersiAt the sad ceremony, Roy Campanella is surrounded by old Dodger players
Czemu jesteś smutny?Why are you sad?
Nie bądź taki smutny, przystojniaczkuDon' t be so glum, handsome
Coś taki smutny?You still thinking about that chick?
Teraz jest smutnaNow she' s sad
Chcę położyć kres twemu smutnemu związkowi ze mnąI only wish to end the hapless years you spent with me
I to jest smutneThat' s what is sad
Ale najważniejsze jest to, by w tych smutnych tygodniachIt' s of paramount importance, during the sad weeks ahead, the eyes of the W. B. A. remain-- [ Crowd Cheering, Yelling Continues ]
Byłem smutny bo byłem głodnyMy hunger was making me sad
Jest to z wielu powodów smutne, ale również całkiem zrozumiałe, że Irlandia odrzuciła traktat lizboński.It is sad in very many ways, but also entirely understandable, that Ireland has rejected the Lisbon Treaty.
Oczywiście że jestem smutna, aleOf course I' m sad!
Pan minister Wathelet jest trochę smutny, ponieważ wydaje mu się, że uczyniono za mało.Mr Wathelet is a little sad; he has the impression that too little has been done.
Moja dłoń stała się pusta i smutna...... pragnę tylko stopić moje sny z twoimi,... dla nas stworzyć nowy, obiecany świat... razemMy hand has become empty and sad...... I only want to melt my dreams into yours,... for us to invent new promised lands together
na piśmie - To zabawne, a jednocześnie bardzo smutne, że mówimy o szacunku dla praw człowieka i wolności w kraju rządzonym przez osobę, która grozi masakrą Stanów Zjednoczonych, Europy i Izraela.in writing. - It is hilarious and, at the same time, very sad to talk about respect for rights and freedoms in a country which is ruled by a person who threatens to massacre the United States, Europe and Israel.
Czasami jestem smutnyI' m sad sometimes
Albo nie będziemy mieć wyboru i z tej książki wyciekną...Wszystkie makabryczne i smutne operacje... Do których nas pani zmusiłaOr we will have no choice but to leak this appointment book... and all the macabre, sad operations... that you' ve literally forced us to do, at knifepoint... to Women' s Wear Daily
Poznaliśmy wiele niesamowitych rodzin.Ale to może być nasza najsmutniejsza historiaNow, we' ve met some incredible families, but this could be the saddest story we' ve... we' ve ever seen
Smutna, ale miejmy nadzieję, że w jakimś stopniu użytecznaIt is in many respects a sad one, but, one hopes...... not entirely without usefulness
To bardzo smutne, panie przewodniczący.That too is very sad, Mr President.
Jakby był smutnyLike, he/ looked all, like... sad
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1119 zdań frazy smutny.Znalezione w 1,039 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.