wymowa: IPA: [ˈsmutnɨ] ˈsmutnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • sad       
  (Adjective  ) (advb, verb, adjv   ) []
   
  feeling sorrow
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
   
  feeling sorrow
 • unhappy     
  (adjv   ) []
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • brokenhearted   
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
 • doleful   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • dolorous   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • rueful   
  (adjv   )
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
 • bleak       
  (adjv   )
 • blue           
  (verb, noun, adjv   )
 • boring       
  (noun, adjv   )
 • brutal     
  (adjv   )
 • cheerless   
  (adjv   )
 • comfortless   
  (adjv   )
 • cross         
  (verb, noun, adjv   )
 • dark         
  (noun, adjv   )
 • deplorable     
  (adjv   )
 • depressed   
  (adjv   )
 • desolate     
  (verb, adjv   )
 • dim     
  (verb, adjv   )
 • disagreeable     
  (adjv   )
 • dismal   
  (adjv   )
 • distasteful   
  (adjv   )
 • distressful   
  (adjv   )
 • disturbed     
  (adjv   )
 • downhearted   
  (adjv   )
 • dreary       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gloomy       
  (adjv   )
 • griefed   
 • grievous   
  (adjv   )
 • gruff   
  (adjv   )
 • harsh     
  (adjv   )
 • horrible       
  (adjv   )
 • joyless   
  (adjv   )
 • lamentable   
  (adjv   )
 • lugubrious     
  (adjv   )
 • melancholic   
  (noun, adjv   )
 • melancholy       
  (advb, noun, adjv   )
 • miserable       
  (adjv   )
 • morose       
  (adjv   )
 • mournful     
  (adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • obscure     
  (verb, adjv   )
 • obsequious       
  (adjv   )
 • pathetic     
  (adjv   )
 • peevish   
  (adjv   )
 • pettish   
  (adjv   )
 • petulant   
  (adjv   )
 • pitiable     
  (adjv   )
 • rough         
  (verb, noun, adjv   )
 • somber   
  (adjv   )
 • sorrowful     
  (adjv   )
 • sorry       
  (verb, adjv   )
 • soulful   
  (adjv   )
 • sour       
  (verb, adjv   )
 • stodgy   
  (adjv   )
 • sullen     
  (adjv   )
 • surly   
  (adjv   )
 • tearful   
  (adjv   )
 • unkind   
  (adjv   )
 • unpleasant     
  (adjv   )
 • upset           
  (verb, noun, adjv   )
 • wistful   
  (adjv   )
 • woeful   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
sad

Picture dictionary

dolorous, unhappy, sad, doleful
dolorous, unhappy, sad, doleful
sad, rueful, brokenhearted
sad, rueful, brokenhearted

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

smutnej pamięci
of sad memory
smutnym głosem
in a sad voice
to smutne, że
it's sad that

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smutny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sytuacja, o której mówimy dzisiaj jest smutną tego ilustracją.
en The situation we are discussing today is an unfortunate illustration of this.
pl O, przestań szlochać,// Moja niebogo,// Chłopiec był zawsze zwodnikiem;// Nogą w morzu,// Na lądzie nogą,// A wiary nie znajdziesz w nikim.// Puść go, gdzie chce,// Osusz łzy twe,// Rozjaśnij myśli twych noc,// I gorzkie ho!// I smutne he!
en " Sigh no more, ladies" sigh no more " Men were deceivers ever
pl Wyglądał na smutnego
en But he seems very sad
pl Smutny dla mnie
en A sad day for me, that is
pl Ale ty nie jesteś taki jak ja, prawda?To smutne. Po raz pierwszy wykazałeś się siłą charakteru
en It is sad, by first time samples nutgalls
pl - No, ładuj się, Leonie! - popędzał notariusz. Homais, przechylony przez błotnik, rzucił płaczliwym głosem tylko dwa smutne słowa: - Szczęśliwej drogi!
en < Come, Leon, jump in, > said the notary. Homais bend over the splash-board, and in a voice broken by sobs uttered these three sad words - < A pleasant journey! >
pl To smutne ale nic nie można na to poradzić
en It' s sad but there' s no helping it
pl To sztuczne święto stworzone przez firmy produkujące słodycze, żeby zerować na smutnych i samotnych kobietach
en I mean, I' m gonna have to bitch- slap some sense into him.Hey, people. Oh, hey, sweetie
pl To smutne, panie Junuh
en That' s a sad story, Mr. Junuh
pl Czemu macie takie smutne minki?
en Why the sad faces?
pl O, doznaje cierpień Siyama, moja smutna kraina
en O, suffering is Siyama, my mournful land
pl Czy jesteś smutną osobą?
en Are you a sad person?
pl Tym, którzy nie mogą być tego świadkami, pragnę także zwrócić uwagę na smutny fakt, że nie ma tutaj przedstawiciela Rady, żeby mógł należycie docenić znaczenie tego niezwykle istotnego sprawozdania.
en Let me also point out for those who cannot witness it, the sadness that the Council is not here to attach the due importance to this extremely important report.
pl Dlaczegoż to jesteś smutny?
en So why are you so upset?
pl Twoje myśli są bardzo smutne
en Your thoughts are very sad
pl Czy to ma być smutne?
en Is it supposed to be sad?
pl Smutne, ale nie martw się stary
en She' s been arrested
pl Kiedy go znów zobaczymy, nie będzie taki smutny
en Nina:I bet the next time we see Sy... he won' t seem so sad
pl Thibault stał nad rzeką.To był najsmutniejszy i najpiękniejszy widok w życiu
en Thibault was standing by the river...... it was the saddest, most beautiful thing I' d ever seen
pl A) szczęśliwa B) smutna
en ' a, ' joyful, ' b, ' sad
pl Nie czuję się tak smutny, jak myślałem, że będę
en I don' t feel as sad as I thought I would
pl Oczywiście smutny
en Of course sad
pl Opowiem wam historię smutną, ale prawdziwą
en Tell you a story ‧ that' s sad but true
pl Bracia atamani, przynoszę smutne wieści
en Brother Atamans, I bring sorrowful news
pl Czy to dlatego jest pan taki smutny?
en Is that why you' re so sad?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1119 zdań frazy smutny.Znalezione w 0,441 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.